Kam až lze klesnout?

Prosincové zasedání zastupitelstva poznamenalo vystoupení občanky, která vystoupila s vyjádřením, že ji město poškodilo směnou pozemků realizovanou pro umožnění opravy havarijního stavu hradebního pásma. Jde o pozemky v blízkosti jejího domu a občanka se domnívá, že jsme tím znehodnotili její majetek a ztížili její životní podmínky. Dokonce nás obvinila z toho, že jsme ji přinutili nátlakem uzavřít smlouvy, s nimiž nesouhlasila.

Bezprostředně v návaznosti na její vystoupení jsme byli osočeni diskutujícím občanem města z asociálního jednání a na sociálních sítích se rozpoutala rozsáhlá diskuse dehonestující nás z amorálního jednání.

Všichni účastníci, kteří byli přítomni aktu podpisu smlouvy, vyjádřili (někteří bezprostředně na jednání zastupitelstva) zásadní nesouhlas s tím, že by byl na občanku vytvářen ze strany města jakýkoliv nátlak.

Pro plnou informovanost veřejnosti zveřejňujeme text obou inkriminovaných smluv. Nájemní smlouva umožňuje občance užívat předmětný pozemek za roční nájemné ve výši 5 Kč/m2, celkem tedy za 465 Kč, druhou smlouvou je bezplatně zřízena služebnost užívání dalšího pozemku přiléhajícího k nemovitosti ve vlastnictví občanky. Obě smlouvy byly uzavřeny v její prospěch, nikterak ji nepoškozují. Ba naopak. Nátlak na uzavření smluv odmítáme.

Pokud vám připadají reakce na sociálních sítích na tuto situaci překvapivé, nepochopitelné a podivné, nejste sami. Za nepochopitelné je považuji i já. Podivné je na tom načasování, když k projednání majetkového řešení nezbytného pro opravu havarijního stavu hradebního pásma (které město mimo jiné odkoupilo od stěžující si občanky za 1 Kč, aby ze svých zdrojů vynaložilo na opravu hradeb částky v řádech milionů) došlo na zasedání zastupitelstva v září 2021. Obě výše uvedené smlouvy s občankou uzavřelo město Čáslav před dvěma měsíci a nyní se strhla lavina zloby a nenávisti na amorální představitele města.

Lavinu diskusí na sociálních sítích ve skupině Čáslav uvolnil již v průběhu zasedání zastupitelstva první komentář bývalého zastupitele Ing. Milana Urbana. Proč tak učinil, je otázka na něj, a je to věc jeho rozhodnutí.

Své vyjádření zakončím tím, čím jsem ho zahájil. Otázkou, kam až lze klesnout a z jakého důvodu. Pro některá uskupení a některé lidi je zřejmě hranice dna neomezená.

 

JUDr. Vlastislav Málek

starosta města Čáslavi

 

Článek uveřejněný na původních webových stránkách města 17. 12. 2021.