Občan

Zjistíte-li mimořádnou událost, která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo:

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

 
Operační
středisko
Hasičského
záchranného
sboru

 

 
Operační
středisko
Zdravotnické
záchranné
služby

 

 
Operační
středisko
Policie ČR

 

 

 

 
Jednotné
evropské
číslo
tísňového
volání

 

150

155

158

112

 

Při předávání zprávy na telefonní číslo tísňového volání uveďte:

  • Co se stalo
  • Kde se to stalo
  • Své jméno a číslo telefonu
  • Odkud voláte 

Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník ověří pravdivost nahlášené zprávy.