Úsek řízený tajemníkem

Ervin Petrikovič

MUDr. Ervin Petrikovič

místostarosta (neuvolněný)

tel: 776 300 379
e-mail:
odbor: Vedení města

Kateřina Jetlebová

Kateřina Jetlebová

pracovnice krizové řízení, GIS

tel: 604 779 797
e-mail:
odbor: Úsek řízený tajemníkem

Zdeňka Veselá

Zdeňka Veselá

sekretářka

tel: 327 300 201
e-mail:
odbor: Úsek řízený tajemníkem

 

 • technicky, organizačně a administrativně zabezpečuje jednání zastupitelstva města a rady města, vypracovává zápisy z jednání těchto orgánů a jejich usnesení
 • vede evidenci vyřizování žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • vede evidenci obecně závazných vyhlášek města
 • vyřizuje přestupky v agendě střetu zájmů veřejných funkcionářů
 • vymáhá pohledávky na úseku místních poplatků a nájemného
 • poskytuje právní servis zaměstnancům úřadu v případě složitějších právních úkonů a činností
 • poskytuje poradenství v oblasti ochrany osobních údajů
 • vede kroniku města
 • vede personální agendu zaměstnanců města
 • zabezpečuje chod podatelny
 • zajišťuje úkoly pro brannou pohotovost státu, válečný stav a mimořádné situace, hospodářskou mobilizaci
 • organizačně zabezpečuje chod krizového štábu a bezpečnostní rady města
 • zajišťuje správu technické, programové i datové základny počítačové sítě
 • v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zajišťuje ochranu dat v městském informačním systému před ztrátou a neoprávněným použitím
 • kontrolní činnost a dotace EU

Kde nás najdete