Výměna řidičského průkazu – povinná výměna

Výměna řidičského průkazu, kterému končí jeho platnost.

Žádost se předem nevyplňuje. Vytiskne ji pracovník na přepážce přímo z aplikace Centrálního registru řidičů a žadatel ji následně podepíše.

Tento typ žádosti je možné podat i elektronicky protřednictvím Portálu občana.

 

Žadatel předloží:

  • platný doklad totožnosti – občanský průkaz, cestovní pas (u žadatele, který nemá trvalý pobyt na území ČR, doklady prokazující obvyklé bydliště na území ČR)
  • původní řidičský průkaz

 

Řidičský průkaz bude žadateli vydán ve lhůtě do 20 dnů.

Podle zákona o silničním provozu je žadatel o vydání řidičského průkazu povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci.

Výměna je bez poplatku, pokud není současně s výměnou řidičského průkazu požadována i změna některých údajů v něm zapisovaných (200 Kč), případně není požadováno zrychlené vyřízení žádosti (700 Kč).

POZOR! Stávající platný řidičský průkaz zůstává žadateli až do převzetí nového řidičského průkazu.

 

Za agendu odpovídá odbor:

Odbor dopravy, oddělení registru řidičů

Kde nás najdete