Vydání profesního průkazu řidiče

U řidičů s českým řidičským průkazem je součástí řidičského průkazu.

Žádost se předem nevyplňuje. Vytiskne ji pracovník na přepážce přímo z aplikace Centrálního registru řidičů a žadatel ji následně podepíše.

 

Žadatel předloží:

  • platný doklad totožnosti – občanský průkaz, cestovní pas (u žadatele, který nemá trvalý pobyt na území ČR, doklady prokazující obvyklé bydliště na území ČR)
  • řidičský průkaz
  • potvrzení o absolvování buď vstupního školení, nebo pěti školení profesní způsobilosti podle zákona 247/2000 Sb.

 

Profesní průkaz bude žadateli vydán ve lhůtě 20 dnů. V případě zrychlené žádosti do 5 kalendářních dnů.

Podle Zákona o silničním provozu je žadatel o vydání profesního průkazu řidiče povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci.

 

Správní poplatky:

  • 200 Kč (poplatek bude vybrán v hotovosti, případně je možné ho uhradit platební kartou)
  • 700 Kč v případě zrychlené žádosti (u prvních řidičských průkazů nelze žádost zadat zrychleně)

 

Agendu spravuje odbor:

Odbor dopravy, oddělení registru řidičů

Kde nás najdete