Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Žadatel předloží:

  • vyplněnou žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu
  • platný doklad totožnosti – občanský průkaz, cestovní pas (u žadatele, který nemá trvalý pobyt na území ČR, doklady prokazující obvyklé bydliště na území ČR)
  • platný řidičský průkaz
  • jednu fotografii rozměru 35 x 45 mm

 

Mezinárodní řidičský průkaz bude žadateli vydán bezodkladně po podání žádosti.

Podle Zákona o silničním provozu je žadatel o vydání mezinárodního řidičského průkazu povinen převzít tento průkaz osobně, zastupitelnost není přípustná.

 

Správní poplatky:

  • 50 Kč (poplatek bude vybrán v hotovosti, případně je možné ho uhradit platební kartou)

 

Agendu spravuje odbor:

Odbor dopravy, oddělení registru řidičů

Kde nás najdete