Vydání digitální karty řidiče

Žádost se předem nevyplňuje. Vytiskne ji pracovník na přepážce přímo z aplikace Centrálního registru řidičů a žadatel ji následně podepíše.

 

Žadatel předloží:

  • platný doklad totožnosti – občanský průkaz, cestovní pas (u žadatele, který nemá trvalý pobyt na území ČR, doklady prokazující obvyklé bydliště na území ČR)
  • řidičský průkaz

 

Digitální karta řidiče bude žadateli vydána ve lhůtě do 15 dnů. Žadatel je povinen si ji převzít osobně nebo na základě ověřené plné moci.

 

Správní poplatky:

  • 700 Kč (poplatek bude vybrán v hotovosti, případně je možné ho uhradit platební kartou)

 

Za agendu odpovídá odbor:

Odbor dopravy, oddělení registru řidičů

Kde nás najdete