Vrácení pozbytého řidičského oprávnění

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne na žádost osoby, která pozbyla řidičské oprávnění podle § 94 zák. 361/2000 Sb., o jeho vrácení nejdříve po uplynutí trestu nebo správního trestu zákazu činnosti spočivajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo po nabytí právní moci rozhodnutí o upuštění od výkonu zbytku této sankce nebo tohoto trestu.

  

Agendu spravuje odbor:

Odbor dopravy, oddělení registru řidičů