...Na stránky byl vložen harmonogram svozu odpadů na rok 2017...

...Zimní stadion již slouží veřejnosti...

...Na stránky byla vložena obecně závazná vyhláška o pohybu psů ve městě...

...Zrekonstruovaná restaurace v hotelu Grand již zve k posezení...

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Podpora obnovy kulturních památek

Ministerstvo kultury připsalo ORP Čáslav pro rok 2017 v programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí z rozšířenou působností státní finanční podporu ve výši 694 tis. Kč. Vlastníci kulturních památek na území ORP Čáslav, které se ovšem nenacházejí v Městské památkové zóně Čáslav, tak mohou podávat své žádosti o příspěvek na obnovu kulturních památek, prostřednictvím obce Čáslav.

Termín podání žádostí do 28. 2. 2017 na MěÚ Čáslav, odbor školství, kultury a památkové péče

Více informací zde 

nebo Mgr. Pavla Obořilová, 327 300 135

 

Nabídka odprodeje nemovitého majetku města

Dům v Masarykově ulici č.p. 288

Více informací zde

Důležité odkazy

FB

svoboda

nabídka práce v regionu

tvcaslav

   afb zenit

ROP STŘEDNÍ ČECHY

  

Obsah

455/1991 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
513/1991 Obchodní zákoník, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
40/1964    Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů
182/2006 Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
40/2009

Trestní zákoník, zákon č. 40/2009 Sb.

200/1990

Zákon č. 200/1990 Sb.,o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

500/2004 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
634/2004 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
589/1992 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
586/1992 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
634/1992 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
40/1995 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění některých dalších zákonů
18/2004 Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace
125/2008 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev
262/2006 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
222/2009 Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb

 

s využitím http://portal.gov.cz