Harmonogram svozu tříděného odpadu 2018 zde

...Letní koupaliště ve Vodrantech bude v případě příznivého počasí otevřeno od 15. června...

Kalendář akcí

Nabídka pracovních míst

Přehled v současné době nabízených pracovních míst naleznete zde na úřední desce v sekci "Výběrová řízení"

Důležité odkazy

Obsah

Klub důchodců

Přemysla Otakara II 86, Čáslav

Klub důchodů v novém
Rekonstrukce někdejších kasáren, nacházejících se ve východní části Žižkova náměstí, přinesla krom řady nových bytů i několik prostorných místností, určených pro čáslavský klub důchodců. Nové působiště klubu posoudí místní senioři již ve středu 5. září, kdy bude veřejnosti poprvé zpřístupněn.

Mnoho let vyvíjel Klub důchodců v Čáslavi svou dosti bohatou činnost v domě čp. 193 na Kostelním náměstí. V této budově, v níž se jinak nachází především byty zvláštního určení, využíval část přízemí, které však svým uspořádáním jeho aktivity výrazně omezovalo. Malé místnosti značnému počtu zájemců často nestačily a proto byli organizátoři nuceni pořádat některé akce v jiných a především větších městských sálech. Další rozvoj klubu, stejně jako rozšíření jeho členské základny tato situace v podstatě blokovala. Městský úřad proto uvažoval o nových prostorách, které by daly místním seniorům ke kulturnímu i společenskému vyžití lepší možnosti.

Vhodná příležitost k této změně se naskytla právě během přípravy rekonstrukce starých kasáren na rohu ulic Přemysla Otakara II. a Poštovní. Umístění objektu v centru města, spolu s jeho značnou rozlehlostí, poskytla žádoucí a dlouho hledané předpoklady pro vybudování nejen kapacitně vyhovující klubovny, ale i nezbytně potřebného zázemí. Radnice proto situace pohotově využila a připravila seniorům pro příjemné prožívání volného času nové zařízení.

Je třeba konstatovat, že nový Klub důchodců v Čáslavi už nese rysy skutečného klubu. Klubovna, čajovna, sociální zařízení, šatna, kuchyňský kout pro přípravu občerstvení s nezbytným vybavením - a samozřejmě i další záležitosti, jako televize, video, hi-fi věž - dávají šanci na pestrou programovou nabídku, která by měla uspokojit většinu návštěvníků. Klub se proto chystá nejen na pořádání tradičních přednášek a besed s různými odborníky a zajímavými osobnostmi, ale i na oddechová odpoledne s živou hudbou a popíjením - v tomto případě čaje. Předpokládá se i postupné vybavení potřebami pro šachisty, setkávání s lektory různých ručních prací (například pletení, háčkování, vyšívání...) a pořádání dalších aktivit dle zájmu.
Klub, který je dnes v podstatě čtyřikrát větší než dosavadní, je schopen přijmout i občany se zdravotním postižením - veškeré přístupy jsou konstruovány jako bezbariérové. Své útočiště zde nalezne i Svaz tělesně postižených, který tu jednou měsíčně bude pořádat svůj ,,poradenský den“ a ušetří tak Čáslavákům cestu do Kutné Hory. Pravděpodobně tyto prostory využijí i další podobné instituce.

Vchod do klubu je ve směru z Poštovní ulice, z místa, kde bude v blízké době vybudován malý parčík. Určitě jím bude brzy procházet mnoho čáslavských seniorů. Přihlásit za členy klubu se mohou právě za těmito dveřmi každou středu od 14 hodin.