Harmonogram svozu tříděného odpadu 2018 zde

...Letní koupaliště ve Vodrantech bude v případě příznivého počasí otevřeno od 15. června...

Kalendář akcí

Nabídka pracovních míst

Přehled v současné době nabízených pracovních míst naleznete zde na úřední desce v sekci "Výběrová řízení"

Důležité odkazy

Obsah

Jak uplatnit práva vyplývající ze zpracování osobních údajů Městem Čáslav?

Město Čáslav, se sídlem nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav, jako správce osobních údajů, zpracovává údaje o fyzických osobách na základě zákonné povinnosti, případně jiných právních titulů.

Každá fyzická osoba se může na Město Čáslav obrátit s žádostí o sdělení, zda o ní Město Čáslav zpracovává osobní údaje. Toto právo je možné uplatnit jednou ročně, odpovědi na častější žádosti mohou být Městem Čáslav zpoplatněny. 

Občan či jiná fyzická osoba, o němž Město Čáslav zpracovává osobní údaje, má podle právních předpisů o ochraně osobních údajů následující práva:

-  právo na přístup k osobním údajům,

-  právo na opravu osobních údajů,

-  právo na výmaz osobních údajů,

-  právo na omezení zpracování osobních údajů,

-  právo na přenositelnost osobních údajů,

-  právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

-  právo na odvolání poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Každé z těchto práv má však určitá omezení či výjimky.

K uplatnění výše uvedených práv je možné se na Město Čáslav obracet prostřednictvím písemné žádosti, doručené do podatelny Města Čáslav.

Město Čáslav každou žádost posoudí a na žádost odpoví ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti.

Výše uvedenými způsoby se mohou fyzické osoby na Město Čáslav obracet také v případě, kdy zpracování osobních údajů je prováděno na základě jimi uděleného souhlasu a tyto osoby se rozhodnou svůj souhlas odvolat.