Harmonogram svozu tříděného odpadu 2018 zde

...Letní koupaliště ve Vodrantech bude v případě příznivého počasí otevřeno od 15. června...

Kalendář akcí

Nabídka pracovních míst

Přehled v současné době nabízených pracovních míst naleznete zde na úřední desce v sekci "Výběrová řízení"

Důležité odkazy

Obsah

Povinně zveřejňované informace

1. název Městský úřad Čáslav
2. důvod a způsob založení Vznik a zánik obcí (měst) je upraven zákonem číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů.
3. organizační struktura zde
4. kontaktní spojení

tel (podatelna): 327 300 200,

e-mail,

dat. schránka: ffnbe7e

ostatní: viz kontakty zde

4.1. poštovní adresa Městský úřad Čáslav, Nám. J. Žižky z Trocnova1, Čáslav, 286 01
4.2. adresy úřadoven

1) Nám. J. Žižky z Trocnova 1, Čáslav, 286 01

2) Generála Eliáše 6, Čáslav, 286 01

4.3. úřední hodiny

Po: 8:00 - 11:30 / 12:30 - 17:00 hod.

St: 8:00 - 11:30 / 12:30 - 17:00 hod.

Čt: 8:00 - 11:00 hod. 

4.4. telefonní čísla

327 300 200 - podatelna

ostatní telefonní čísla - viz zde

4.5. číslo faxu

327 300 209 - Nám. J. Žižky z Trocnova 1

327 300 141 - Gen. Eliáše 6

4.6. internetové stránky www.meucaslav.cz
4.7. e-podatelna  
4.8. další e-adresy další adresy - viz seznam pracovníků zde
 5.  platby lze poukázat  Číslo účtu: 19-125 161/0100
Komerční banka
 6.  IČ 00236021 
 7.  DIČ:  CZ 00236021
 8. dokumenty   
 8.1. hlavní dokumenty   územní plán města
 8.2. rozpočet  rozpočet města a další související dokumety jsou připraveny zde
 9. žádost o informace  Potřebné informace občan získá napříslušném odboru MěÚ. V případě že si není jist, který odbor danou problematiku řeší, je k dispozici tel. číslo 327 300 200 (podatelna). Žádost o informace lze zaslat také prostřednictvím e-mailu na jednotlivé odbory (bod 4.8) nebo na podatelnu (bod 4.7) případně poštou (bod 4.1)
 10.  příjem žádostí a další podání  Žádosti se podávají na příslušném odboru, případně elektronickou formou
11. opravné prostředky Opravný prostředek lze podat na příslušném odboru MěÚ, který rozhodnutí vydal. Zde občan také obdrží podrobné informace, jakým způsobem je třeba při podávání opravného prostředku postupovat a jaké jsou další požadavky. V případě že si občan není jist, který odbor danou problematiku řeší, je k dispozici tel. číslo 327 300 200 (podatelna), případně centrální e-mailová adresa. Opravný prostředek lze zaslat také na adresu MěÚ Čáslav.
12. formuláře formuláře, dostupné v elektronické podobě, jsou k dispozici zde
13. popisy postupů, návody pro řešení životních situací Podrobné popisy postupů v různých životních situacích jsou podrobně rozebrányna stránkách MV ČR
14. předpisy  
14.1. nejdůležitější používané předpisy seznam používaných předpisů
14.2. vydané právní předpisy obecně závazné vyhlášky, platné na území města, jsou vyvěšeny na úřední desce
15 úhrady za poskytované informace  
15.1. sazebník úhrad za poskytování informací zde ke stažení
15. 2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskyt. informací O výši úhrad za poskytování informací rozhodla svým usnesením rada města.
16. Licenční smlouvy  
16.1. Vzory licenčních smluv  
16.2. Výhradní licence  
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. výroční zprávy zde