...Na stránky byl vložen harmonogram svozu odpadů na rok 2017...

...Kopaliště bude otevřeno od čtvrtka 29. 6. od 12. hodiny po celé léto (v době prázdnin od 10 do 19 hod.) ...

...Na stránky byla vložena obecně závazná vyhláška o pohybu psů ve městě...

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Organizační struktura - Čáslav

Zastupitelstvo města Výbory
 
finanční

 

       
     kontrolní  
       
Rada města Komise  - pro nakládání s nemovitým majetkem města
    - pro záležitosti občanů
    - pro regeneraci kulturních památek
     
 -  komise pro projednávání přestupků
    
Městský úřad Čáslav 
 
Starosta Místostarosta    
       
  Tajemník    
    kancelář tajemníka Sekretariát
      Personalistika
      Informatika
      Právní služby
      Podatelna
      Obrana
      Obslužné profese
      Kontrolní činnost
       
    Odbor financí
Rozpočet
      Účetnictví 
      Poplatky
      Mzdy
      Vymáhání pohledávek 
      Pokladna
       
    Odbor správy
majetku města 

Správa majetku
      Místní hospodářství
       
    Oddělení investic Investice města
       
    Odbor
životního prostředí 
Ochrana přírody a krajiny
      Vodní hospodářství
      Ochrana zem. půd. fondu
      Myslivost, rybářství
      Státní správa lesů
      Ochrana ovzduší
      Odpadové hospodářství
       
    Odbor výstavby a reg. rozvoje
Stavební úřad
      Územní plánování
      Regionální rozvoj
       
    Živnostenský
úřad 
Živnostenská oprávnění 
      Evidence
      Kontrola
      Evidence zemědělských podnikatelů
       
    Odbor školství, kultury a památkové péče
Ekonomika školství
      Příprava rozpočtu ŠZ
      Kultura a tělovýchova
      Cestovní ruch a turistika
      Čáslavské noviny
       
    Oddbor sociálních věcí a zdravotnictví  Sociální péče
      Péče o rodinu a děti 
      Péče o ZP a přestárlé občany
      Sociální dávky
       
    Odbor
vnitřních věcí 
 
Evidence obyvatel
      Občanské průkazy
      Cestovní doklady 
      Přestupky 
      Matrika
       
    Odbor
dopravy
Silniční hospod. a doprava
      Registr vozidel
      Registr řidičů
      Řidičské průkazy
      technické průkazy vozidel