Harmonogram svozu tříděného odpadu 2018 zde

...Letní koupaliště ve Vodrantech bude v případě příznivého počasí otevřeno od 15. června...

Kalendář akcí

Nabídka pracovních míst

Přehled v současné době nabízených pracovních míst naleznete zde na úřední desce v sekci "Výběrová řízení"

Důležité odkazy

Obsah

Organizační struktura - Čáslav

Zastupitelstvo města Výbory
 
finanční

 

       
     kontrolní  
       
Rada města Komise  - pro nakládání s nemovitým majetkem města
    - pro záležitosti občanů
    - pro regeneraci kulturních památek
     -  komise pro projednávání přestupků

                                                   - sportovní komise

                                                   - kulturní komise

                                                    - komise pro nakládání s odpady
Městský úřad Čáslav 
 
Starosta Místostarosta    
       
  Tajemník    
    kancelář tajemníka Sekretariát
      Personalistika
      Informatika
      Právní služby
      Podatelna
      Obrana
      Obslužné profese
      Kontrolní činnost
       
    Odbor financí
Rozpočet
      Účetnictví 
      Poplatky
      Mzdy
      Vymáhání pohledávek 
      Pokladna
       
    Odbor správy
majetku města 

Správa majetku
      Místní hospodářství
       
    Oddělení investic Investice města
       
    Odbor
životního prostředí 
Ochrana přírody a krajiny
      Vodní hospodářství
      Ochrana zem. půd. fondu
      Myslivost, rybářství
      Státní správa lesů
      Ochrana ovzduší
      Odpadové hospodářství
       
    Odbor výstavby a reg. rozvoje
Stavební úřad
      Územní plánování
      Regionální rozvoj
       
    Živnostenský
úřad 
Živnostenská oprávnění 
      Evidence
      Kontrola
      Evidence zemědělských podnikatelů
       
    Odbor školství, kultury a památkové péče
Ekonomika školství
      Příprava rozpočtu ŠZ
      Kultura a tělovýchova
      Cestovní ruch a turistika
      Čáslavské noviny
       
    Oddbor sociálních věcí a zdravotnictví  Sociální péče
      Péče o rodinu a děti 
      Péče o ZP a přestárlé občany
      Sociální dávky
       
    Odbor
vnitřních věcí 
 
Evidence obyvatel
      Občanské průkazy
      Cestovní doklady 
      Přestupky 
      Matrika
       
    Odbor
dopravy
Silniční hospod. a doprava
      Registr vozidel
      Registr řidičů
      Řidičské průkazy
      technické průkazy vozidel