...Na stránky byl vložen harmonogram svozu odpadů na rok 2017...

...Kopaliště bude otevřeno od čtvrtka 29. 6. od 12. hodiny po celé léto (v době prázdnin od 10 do 19 hod.) ...

...Na stránky byla vložena obecně závazná vyhláška o pohybu psů ve městě...

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Terénní sociální práce

 

Jméno a příjmení

Pracovní zařazení

Kontakt

 

Bc. Šárka Jarošová

Číslo dveří: 1.11

 

*sociální pracovnice

 

 

327 300 134 

727 805 047

jarosova@meucaslav.cz

- bezdomovectví a sociální vyloučení

- evidence a výdej parkovacích průkazů

- sociální pohřby

- sociální poradenství

- terénní sociální práce

- veřejné opatrovnictví

Bc. Martina Smetanová

Číslo dveří: 1.11

*sociální pracovnice

327 300 134                     727 805 136 

smetanova@meucaslav.cz

- bezdomovectví a sociální vyloučení

- evidence a výdej parkovacích průkazů

- sociální poradenství

- terénní sociální práce

- ustavení zvláštního příjemce důchodu

- veřejné opatrovnictví

 

Terénní sociální pracovnice spolupracují se zletilými klienty, poskytují jim podporu a poradenství při řešení každodenních problémů a při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů. Kladou důraz na individuální pomoc klientovi. Činnost spojenou s řešením klientova problému nevykonávají bez jeho vědomí a za něj. Klient se podílí na řešení své problémové situace společně s pracovnicí.

 

Terénní sociální pracovnice:                                                                                                                                                                

poskytují odborné sociální poradenství

- pomohou Vám dát do pořádku svoje záležitosti s úřady, jinými veřejnými institucemi a organizacemi                                     

- poskytnou odborné poradenství osobám pečujícím o osoby závislé na péči jiné osoby

- poskytnou odborné sociální poradenství osobám s různým stupněm omezení ve svéprávnosti                                                                      

* provádí depistáž (vyhledávají seniory a osoby se zdravotním postižením v jejich přirozeném domácím prostředí, za účelem poskytnutí informací nebo sociální podpory, kterou se myslí např. pomoc při vyplnění žádosti o konkrétní dávky, kontakt na sociální služby apod.) 

* ustanovují zvláštního příjemce důchodu v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a hospodařit s ním (může se jednat o situaci, kdy nemůže oprávněný (nezletilý) nebo jeho zákonný zástupce nebo opatrovník výplatu přijímat)                                                                                                                         

* vydávají parkovací průkazy osobám, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. a III. stupně (průkaz ZTP, ZTP/P) s výjimkou osob, kterým tyto výhody byly přiznány z důvodu úplné nebo praktické hluchoty a v rámci této agendy poskytují odborné sociální poradenství 

* zajišťují sociální pohřby - poskytují komplexní poradenství příbuzným a pozůstalým spojených s úmrtím osoby blízké včetně sociálního poradenství (dávkového systému atd.)                                                                                                                       

                                           - předávají informace, které se týkají dědického řízení

* poskytují zákonné zastoupení zletilého občana, který byl omezen ve způsobilosti k právním úkonům, případně zcela zbaven této způsobilosti, pokud bylo Město Čáslav ustanoveno opatrovníkem

   - udržují s „opatrovanými“ klienty spojení, zajímají se o ně, dbají o jejich zdravotní stav, starají se o naplnění jejich práv a chrání jejich zájmy                                                                                                                                                                                                

 

zpět