Harmonogram svozu tříděného odpadu 2018 zde

...Letní koupaliště ve Vodrantech bude v případě příznivého počasí otevřeno od 15. června...

Kalendář akcí

Nabídka pracovních míst

Přehled v současné době nabízených pracovních míst naleznete zde na úřední desce v sekci "Výběrová řízení"

Důležité odkazy

Obsah

Terénní sociální práce

 

Jméno a příjmení

Pracovní zařazení

Kontakt

 

Bc. Šárka Jarošová

Číslo dveří: 1.15

 

*sociální pracovnice

 

 

327 300 134 

727 805 047

jarosova@meucaslav.cz

- bezdomovectví a sociální vyloučení

- evidence a výdej parkovacích průkazů

- sociální pohřby

- sociální poradenství

- terénní sociální práce

- veřejné opatrovnictví

Bc. Martina Smetanová

Číslo dveří: 1.15

*sociální pracovnice

327 300 134                     727 805 136 

smetanova@meucaslav.cz

- bezdomovectví a sociální vyloučení

- evidence a výdej parkovacích průkazů

- sociální poradenství

- terénní sociální práce

- ustavení zvláštního příjemce důchodu

- veřejné opatrovnictví

 

Terénní sociální pracovnice spolupracují se zletilými klienty, poskytují jim podporu a poradenství při řešení každodenních problémů a při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů. Kladou důraz na individuální pomoc klientovi. Činnost spojenou s řešením klientova problému nevykonávají bez jeho vědomí a za něj. Klient se podílí na řešení své problémové situace společně s pracovnicí.

 

Terénní sociální pracovnice:                                                                                                                                                                

poskytují odborné sociální poradenství

- pomohou Vám dát do pořádku svoje záležitosti s úřady, jinými veřejnými institucemi a organizacemi                                     

- poskytnou odborné poradenství osobám pečujícím o osoby závislé na péči jiné osoby

- poskytnou odborné sociální poradenství osobám s různým stupněm omezení ve svéprávnosti                                                                      

* provádí depistáž (vyhledávají seniory a osoby se zdravotním postižením v jejich přirozeném domácím prostředí, za účelem poskytnutí informací nebo sociální podpory, kterou se myslí např. pomoc při vyplnění žádosti o konkrétní dávky, kontakt na sociální služby apod.) 

* ustanovují zvláštního příjemce důchodu v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a hospodařit s ním (může se jednat o situaci, kdy nemůže oprávněný (nezletilý) nebo jeho zákonný zástupce nebo opatrovník výplatu přijímat)                                                                                                                         

* vydávají parkovací průkazy osobám, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. a III. stupně (průkaz ZTP, ZTP/P) s výjimkou osob, kterým tyto výhody byly přiznány z důvodu úplné nebo praktické hluchoty a v rámci této agendy poskytují odborné sociální poradenství 

* zajišťují sociální pohřby - poskytují komplexní poradenství příbuzným a pozůstalým spojených s úmrtím osoby blízké včetně sociálního poradenství (dávkového systému atd.)                                                                                                                       

                                           - předávají informace, které se týkají dědického řízení

* poskytují zákonné zastoupení zletilého občana, který byl omezen ve způsobilosti k právním úkonům, případně zcela zbaven této způsobilosti, pokud bylo Město Čáslav ustanoveno opatrovníkem

   - udržují s „opatrovanými“ klienty spojení, zajímají se o ně, dbají o jejich zdravotní stav, starají se o naplnění jejich práv a chrání jejich zájmy                                                                                                                                                                                                

 

zpět