...Na stránky byl vložen harmonogram svozu odpadů na rok 2017...

...Kopaliště bude otevřeno od čtvrtka 29. 6. od 12. hodiny po celé léto (v době prázdnin od 10 do 19 hod.) ...

...Na stránky byla vložena obecně závazná vyhláška o pohybu psů ve městě...

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

OSPOD

Sociálně-právní ochrana dětí je součástí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Čáslav. Zajišťuje práva dítěte na život, na jeho příznivý vývoj, jeho zájmy, na rodičovskou péči a život v rodině. Pomáhá dětem při řešení životních situací, které by ohrozily jejich řádný vývoj. Zahrnuje ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním.     

Základním principem při poskytování sociálně-právní ochrany je nejlepší zájem, prospěch a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny, vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči.

Sociálně-právní ochranu dětí vyjadřuje konkrétně Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí definuje SPOD jako:

* ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu                                                                                       

*ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění                                                                               

*působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny                                                                                  

*zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině

Sociálně-právní ochrana se poskytuje bezplatně všem dětem mladším 18 let, pokud zletilosti nenabyly dříve.

 

Péče o děti a mládež vyžadující zvýšenou pozornost  

Péče o děti a mládež vyžadující zvýšenou pozornost je zabezpečována prostřednictvím kurátora pro děti a mládež, který provádí opatření k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického nebo sociálního vývoje dítěte.      

Kurátor se zaměřuje zejména na děti a mládež s poruchami chování, které:

*vedou zahálčivý nebo nemravný život

*spáchaly trestný čin nebo se dopustily činu jinak trestného          

*páchají přestupky, nebo jinak ohrožují občanské soužití

*se dopouštějí útěku od rodičů

 

Kurátor                                                                                                                                                             *pomáhá dětem (klientům) překonávat problémy, které mohou vést k negativním projevům v chování.                                                                                                                                                                *pomáhá rodičům při řešení problémů výchovných nebo jiných, souvisejících s péčí o dítě – záškoláctví, agresivní chování, patologické závislosti.       

 

Kurátor pro děti a mládež je také nápomocen svým mladistvým klientům po propuštění z výkonu ústavní výchovy, příp. po propuštění z výkonu vazby či trestu odnětí svobody v začlenění do jejich dalšího přirozeného občanského života (např. návrat do rodiny, pomoc při hledání ubytování, návrat k přerušenému studiu, pomoc při hledání zaměstnání).                                                                                                                                 

Náhradní péče

Náhradní péče je poskytována dětem bez rodiny, nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině, nemohou být vychovávány vlastními – biologickými rodiči. Dává dětem možnost vyrůstat v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině.

 

Náhradní péče je uskutečňována formou:  

*náhradní rodinné péče- osvojení                                                                                                                                                                   

                                         - pěstounská péče                                                                                                                                                      

                                         - pěstounská péče na přechodnou dobu                                                                                                     

                                         - poručenství (s osobní péčí)                                                                                                                                                      

                                         - svěření dítěte do péče jiné osoby

 

*ústavní péče - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

                        - kojenecké ústavy   

                        - dětské domovy pro děti do tří let věku

                        - dětská centra

                        - diagnostické ústavy

                        - dětské domovy

                        - dětské domovy se školou

                        - výchovné ústavy

                        - domovy pro osoby se zdravotním postižením

 

*hostitelské péče - dlouhodobé a opakující se kontakty dítěte žijícího v dětském domově s rodinou či jednotlivci, kteří nejsou biologickými příbuznými dítěte                                                                                               

Dokumenty ke stažení 

 

Správní obvod

Nejčastěji řešení situace a často kladené  otázky

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Stížnosti

Informace pro děti

Seznam zákonů

 

zpět