Harmonogram svozu tříděného odpadu 2018 zde

...Letní koupaliště ve Vodrantech bude v případě příznivého počasí otevřeno od 15. června...

Kalendář akcí

Nabídka pracovních míst

Přehled v současné době nabízených pracovních míst naleznete zde na úřední desce v sekci "Výběrová řízení"

Důležité odkazy

Obsah

Aktuálně

  Kontakty   Náplň činnosti
         

Upozornění podnikatelům

  Zemědělský podnikatel   Formuláře ŽÚ
         
    Czech point    

 

Náplň práce živnostenského úřadu

Činnost plně vychází ze živnostenského zákona a předpisů souvisejících

  • provádí úkony v rozsahu daném živnostenským zákonem v oblasti živností koncesovaných a živností ohlašovacích - tj. živností řemeslných, vázaných a živnosti volné.
  • vede živnostenský rejstřík a vydává výpisy ze živnostenského rejstříku
  • provádí živnostenskou kontrolu v souladu se živnostenským zákonem a ukládá pokuty za porušení povinností uložených tímto zákonem
  • vykonává dozorovou činnost nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele a nad zákonem o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, v rozsahu daném těmito zákony

Živnostenský úřad dále provádí evidenci zemědělských podnikatelů.

Dále živnostenský úřad spolupracuje s orgány souvisejícími s provozováním podnikatelské činnosti (cizinecká policie, Policie ČR, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, stavební úřad, úřad práce, soudy, finanční úřady, aj.)

Kontrolní činnost je zaměřena na dodržování povinností dle živnostenského zákona a předpisů souvisejících. Při výkonu kontroly se kontrolní pracovníci řídí základními pravidly kontrolní činnosti, které jsou upraveny zákonem č.552/1991 Sb., o státní kontrole.

Úplné znění Živnostenského zákona, obsahové náplně jednotlivých živností podle nařízení vlády č. 278/2008 a Formuláře používané živnostenským úřadem lze nalézt přímo zde na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.Seznam zaměstnanců živnostenského úřadu