Harmonogram svozu tříděného odpadu 2018 zde

...Letní koupaliště ve Vodrantech bude v případě příznivého počasí otevřeno od 15. června...

Kalendář akcí

Nabídka pracovních míst

Přehled v současné době nabízených pracovních míst naleznete zde na úřední desce v sekci "Výběrová řízení"

Důležité odkazy

Obsah

Rekonstrukce Tyršovy ulice

V současné době jsou prováděny práce na akci „Rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova“. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU. Předmětem projektu je rekonstrukce chodníku v délce cca 1 250 m a rekonstrukce veřejného osvětlení v celé délce trasy chodníku. Potřebnost realizace projektu vychází zejména z nutnosti zajistit bezpečnost a bezbariérovost frekventovaného úseku ve městě. Pro celou trasu chodníku nyní platí, že jeho stávající stavební stav je nevyhovující, jsou identifikovány různé vady v krytu chodníku, nedostatečná šíře chodníku v rozmezí 1,4 - 1,6 m. Problémem je absence prvků ve smyslu vyhlášky o bezbariérovém přístupu.. Cílem projektu je zajištění bezpečnosti a bezbariérovosti pěší komunikace, která bude splňovat podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., která řeší podmínky pro bezbariérové užívání staveb. Součástí projektu je 8 míst pro přecházení včetně jejich nasvícení. Dle plánovaného  harmonogramu by měla být celá stavba realizována do konce roku 2017.

d