Harmonogram svozu tříděného odpadu 2018 zde

...Letní koupaliště ve Vodrantech bude v případě příznivého počasí otevřeno od 15. června...

Kalendář akcí

Nabídka pracovních míst

Přehled v současné době nabízených pracovních míst naleznete zde na úřední desce v sekci "Výběrová řízení"

Důležité odkazy

Obsah

 

Občan

 

Ke stažení:

6.1.Příručka pro obyvatele

6.2. Karta první pomoci

6.3. Pravidla základní hygieny po záplavách

 

 

            Zjistíte-li mimořádnou událost, která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo:

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
 
Operační
středisko
Hasičského
záchranného
sboru

 

Znak Hasičského záchranného sboru ČR

 
Operační
středisko
Zdravotnické
záchranné
služby

 

Výsledek obrázku pro zdravotní záchranná služba

 
Operační
středisko
Policie ČR

 

 

 

Výsledek obrázku pro policie čr

 
Jednotné
evropské
číslo
tísňového
volání

 

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTEHhT52GBlzO8RceLyJl_K8HqFL20lW0yKIMmfRKLjV-rF4aZ9

150
155
158
112

 

Při předávání zprávy na telefonní číslo tísňového volání uveďte:

  • Co se stalo
  • Kde se to stalo
  • Své jméno a číslo telefonu
  • Odkud voláte 

Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník ověří pravdivost nahlášené zprávy.