...Na stránky byl vložen harmonogram svozu odpadů na rok 2017...

...Zimní stadion již slouží veřejnosti...

...Na stránky byla vložena obecně závazná vyhláška o pohybu psů ve městě...

...Zrekonstruovaná restaurace v hotelu Grand již zve k posezení...

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Podpora obnovy kulturních památek

Ministerstvo kultury připsalo ORP Čáslav pro rok 2017 v programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí z rozšířenou působností státní finanční podporu ve výši 694 tis. Kč. Vlastníci kulturních památek na území ORP Čáslav, které se ovšem nenacházejí v Městské památkové zóně Čáslav, tak mohou podávat své žádosti o příspěvek na obnovu kulturních památek, prostřednictvím obce Čáslav.

Termín podání žádostí do 28. 2. 2017 na MěÚ Čáslav, odbor školství, kultury a památkové péče

Více informací zde 

nebo Mgr. Pavla Obořilová, 327 300 135

 

Nabídka odprodeje nemovitého majetku města

Dům v Masarykově ulici č.p. 288

Více informací zde

Důležité odkazy

FB

svoboda

nabídka práce v regionu

tvcaslav

   afb zenit

ROP STŘEDNÍ ČECHY

  

Obsah

Možná rizika na území města Čáslav

 

Město Čáslav leží ve výběžku Polabí pod Železnými horami, ve Středočeském kraji v okrese Kutná Hora a rozkládá se na 2 646 ha. V  městě žije více než 10 000 obyvatel.

Městem Čáslav protéká tok Brslenka a v katastru města je Podměstský rybník, Tovární nový rybník, Tovární starý rybník, rybník Měděnice (Rozkovec), a rybník Zemánek (Rusalka).

Dle analýzy rizik uvedených v Havarijním plánu Středočeského kraje (dále jen „HPK“), zpracovaného na základě metodiky expertních odhadů se zahrnutím kategorizace událostí dle stupně poplachu (Vyhláška MV č. 328/2001 Sb.) a použití podkladů z dříve zpracované analýzy vyplývá, že na území města Čáslav hrozí tyto mimořádné události:

 

Mimořádná událost

Poznámka

Bleskové povodně

Těžko předvídatelný intenzivní déšť s následkem náhlého zaplavení sklepů obytných domů, komunikací, ucpání kanalizace a úzkých profilů mostů bahnem, listím apod., eroze na nezpevněných cestách a také polích a zahradách, sesuvů půdy, protržení hrází rybníků, odplavení a poškození nedostatečně upevněných předmětů, poškození břehů vodních toků

Povodně

Vznikají, když koryto řeky již není schopno pojmout masu vody a ta se vylívá z břehů do okolí.

Dopravní nehody – nefunkčnost dopravy

Dopravní nehody s únikem nebezpečných látek

Silnice I/17 (Čáslav-Vrdy-Chrudim)

Silnice I/38 (Kolín-Kutná Hora-Čáslav-Havlíčkův Brod

Železniční trať Kolín-Kutná Hora-Čáslav-Havlíčkův Brod

Železniční trať Čáslav-Žleby-Třemošnice

Vojenské letiště Chotusice u Čáslavi

Sesuvy půdy

Čáslav-Staré město

Epidemie

Výskyt infekčního onemocnění, kdy se v místní a časové souvislosti (tj. ve stejné lokalitě a v přibližně stejném čase) zvýší nemocnost tímto onemocněním nad hranici obvyklou v dané lokalitě a v daném období

Únik nebezpečných látek

 

 

Na řešení krizových situací, které by mohly vzniknout na území města Čáslav nebo na území obce s rozšířenou působností Čáslav a nejsou předmětem analýzy rizik HPK (např. narušení dodávky pitné vody, ropy, elektrické energie,…) město Čáslav zpracovalo regulační opatření.