...Na stránky byl vložen harmonogram svozu odpadů na rok 2017...

...Kopaliště bude otevřeno od čtvrtka 29. 6. od 12. hodiny po celé léto (v době prázdnin od 10 do 19 hod.) ...

...Na stránky byla vložena obecně závazná vyhláška o pohybu psů ve městě...

Kalendář akcí

Nabídka pracovních míst

Přehled v současné době nabízených pracovních míst naleznete zde na úřední desce v sekci "Výběrová řízení"

Důležité odkazy

Obsah

Možná rizika na území města Čáslav

 

Město Čáslav leží ve výběžku Polabí pod Železnými horami, ve Středočeském kraji v okrese Kutná Hora a rozkládá se na 2 646 ha. V  městě žije více než 10 000 obyvatel.

Městem Čáslav protéká tok Brslenka a v katastru města je Podměstský rybník, Tovární nový rybník, Tovární starý rybník, rybník Měděnice (Rozkovec), a rybník Zemánek (Rusalka).

Dle analýzy rizik uvedených v Havarijním plánu Středočeského kraje (dále jen „HPK“), zpracovaného na základě metodiky expertních odhadů se zahrnutím kategorizace událostí dle stupně poplachu (Vyhláška MV č. 328/2001 Sb.) a použití podkladů z dříve zpracované analýzy vyplývá, že na území města Čáslav hrozí tyto mimořádné události:

 

Mimořádná událost

Poznámka

Bleskové povodně

Těžko předvídatelný intenzivní déšť s následkem náhlého zaplavení sklepů obytných domů, komunikací, ucpání kanalizace a úzkých profilů mostů bahnem, listím apod., eroze na nezpevněných cestách a také polích a zahradách, sesuvů půdy, protržení hrází rybníků, odplavení a poškození nedostatečně upevněných předmětů, poškození břehů vodních toků

Povodně

Vznikají, když koryto řeky již není schopno pojmout masu vody a ta se vylívá z břehů do okolí.

Dopravní nehody – nefunkčnost dopravy

Dopravní nehody s únikem nebezpečných látek

Silnice I/17 (Čáslav-Vrdy-Chrudim)

Silnice I/38 (Kolín-Kutná Hora-Čáslav-Havlíčkův Brod

Železniční trať Kolín-Kutná Hora-Čáslav-Havlíčkův Brod

Železniční trať Čáslav-Žleby-Třemošnice

Vojenské letiště Chotusice u Čáslavi

Sesuvy půdy

Čáslav-Staré město

Epidemie

Výskyt infekčního onemocnění, kdy se v místní a časové souvislosti (tj. ve stejné lokalitě a v přibližně stejném čase) zvýší nemocnost tímto onemocněním nad hranici obvyklou v dané lokalitě a v daném období

Únik nebezpečných látek

 

 

Na řešení krizových situací, které by mohly vzniknout na území města Čáslav nebo na území obce s rozšířenou působností Čáslav a nejsou předmětem analýzy rizik HPK (např. narušení dodávky pitné vody, ropy, elektrické energie,…) město Čáslav zpracovalo regulační opatření.