...Na stránky byl vložen harmonogram svozu odpadů na rok 2017...

...Městské lázně budou v provozu do konce dubna...

...Na stránky byla vložena obecně závazná vyhláška o pohybu psů ve městě...

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

Nabídka odprodeje nemovitého majetku města

Dům v Masarykově ulici č.p. 288

Více informací zde

Důležité odkazy

FB

bč

svoboda

nabídka práce v regionu

tvcaslav

   afb zenit

ROP STŘEDNÍ ČECHY

  

Obsah

Krizové stavy

Krizová situace je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen "krizový stav"). Jedná se o situaci ohrožující životy, zdraví, majetek, životní prostředí nebo vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek.

 

V době krizových stavů mohou být omezena některá občanská práva (např. právo shromažďování, svoboda volného pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohrožovaného nebo postiženého krizovou situací) a mohou být od právnických a fyzických osob požadovány určité pracovní povinnosti, výpomoci či poskytnutí věcných prostředků.

 

 

Vyhlášení krizových stavů

Krizový stav

Zákon

Kdo vyhlašuje

Důvod vyhlášení

Rozsah

(území)

Doba trvání

Stav nebezpeční

Zákon č. 240/2000 Sb.,

(ustanovení § 3)

Hejtman

(primátor hl.m. Prahy)

Jsou-li ohroženy životy, zdraví,pokud nedosahuje intenzita ohrožení znač- ného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správ- ních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek IZS nebo subjektů kritické infrastruktury

Celý kraj, část kraje

Nejdéle 30 dnů

(prodloužení

se souhlasem státu)

Nouzový stav

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb.,

(ustanovení

čl. 5, a 6)

Vláda ČR

(předseda vlády)

Při živelných pohromách, ekologických a průmysl- lových haváriích, nehodách nebo jiném nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní bezpečnost.

Celý stát,

Omezené území státu

Nejdéle 30 dnů

Stav ohrožení státu

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb.,

(ustanovení

čl. 7)

Parlament ČR na návrh vlády

Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost stát nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy.

Celý stát

Není omezeno

Válečný stav

Ústavní zákon

č. 1/1993 Sb.

(ustanovení

čl. 43)

Parlament ČR

Při napadení ČR nebo

 je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.

Celý stát

 

Není omezeno