Harmonogram svozu tříděného odpadu 2018 zde

...Letní koupaliště ve Vodrantech bude v případě příznivého počasí otevřeno od 15. června...

Kalendář akcí

Nabídka pracovních míst

Přehled v současné době nabízených pracovních míst naleznete zde na úřední desce v sekci "Výběrová řízení"

Důležité odkazy

Obsah

Územně analytické podklady ORP Čáslav

4. úplná aktualizace

 

 

zde je ke stažení připravena textová podoba dokumentu,

(podklady pro rozbor udržitelného rozvoje)

(rozbor udržitelného rozvoje)

data o TI - vlastník

A067 technologický objekt zás obování vodou

A068 vodovodní síť

A069 technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod

A070 síť kanalizačních stok

A071 výrobna elektřiny

A072 elektrická stanice

A073 nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy

A074 technologický objekt zásobování plynem

A075 vedení plynovodu

A078 produktovod

A081 elektronické komunikační zařízení

A082 komunikační vedení

 

 

grafická část - přílohy

1 - výkres hodnot

2 - výkres limitů technických

3 - výkres limitů přírodních a kulturních

4 - problémový výkres - slabé stránky

5 - výkres záměrů