Harmonogram svozu tříděného odpadu 2018 zde

...Letní koupaliště ve Vodrantech bude v případě příznivého počasí otevřeno od 15. června...

Kalendář akcí

Nabídka pracovních míst

Přehled v současné době nabízených pracovních míst naleznete zde na úřední desce v sekci "Výběrová řízení"

Důležité odkazy

Obsah

Čáslavské noviny - únor 2009

 

Demografický vývoj města v uplynulém roce 2008   Pozvánka na maturitní ples   Poplatek za svoz a uložení odpadu   Ozvučení Žižkova náměstí   Kopretina nabízí   Dusíkovo divadlo oslaví svoje výročí   Odpady navíc jen do speciálních pytlů   Rozpočtový výhled do roku 2013   Nová trafostanice   Policie České republiky varuje   Vstřícnost i zbytečná hrubost   Gesto dobré vůle   Statistika dopravních nehod   Policie ČR informuje   Úřad práce v Kutné Hoře informuje   Zápis do Základní školy speciální Diakonie ČCE v Čáslavi   Taneční studio ART oslaví své desáté výročí   Jako doušek dobrého vína   Evangelický kostel se obléká do nového   Dotazy a odpovědi   Tvrdý trénink přináší výsledky

 Demografický vývoj města v uplynulém roce 2008

pokus21 K ohlédnutí za minulým rokem již tradičně patří i zhodnocení demografického vývoje společnosti. Bude proto jistě zajímavé se podívat, jak se z tohoto hlediska utvářela v roce 2008 skladba čáslavského obyvatelstva.
Ze záznamů, vedených na Městském úřadu v Čáslavi vyplývá, že k poslednímu dni roku 2008 žilo v našem městě celkem 10.091 obyvatel. Z tohoto počtu bylo 4.895 mužů a 5.196 žen. Bez zajímavosti rozhodně není ani údaj, že na celkovém počtu místních obyvatel se číslem 260 osob podílejí i cizinci.
Během minulého roku se k trvalému pobytu v Čáslavi přihlásilo 331 občanů a 281 lidí se naopak odhlásilo.
Z údajů úřadu dále vyplývá, že v našem městě bylo 3.694 (37,58 %) svobodných občanů, z toho 2.047 mužů a 1.647 žen. V manželském svazku zde žilo 4.305 občanů (43,79 %). Rozvedených pak 1.044 (10,62 %) a ovdovělých 788 (8,01 %). Rozvedených bylo méně mužů (442) a více žen (602). Obdobná situace je u ovdovělých, mezi nimiž je 111 mužů a 677 žen.
Do místních rodin se v období mezi prvním a posledním dnem minulého roku narodilo 103 dětí - v 56 případech šlo o novorozené chlapce, děvčátek se narodilo 47. U těchto čísel je třeba zdůraznit, že neuvádí počet porodů v místní porodnici, ve které přichází na svět dětí mnohem více, neboť se sem sjíždějí maminky nejen z celého regionu, ale velmi často i z míst dosti vzdálených.
Smutnější, avšak také velice důležitou součástí demografického vývoje našeho města, je evidence počtu zemřelých. V roce 2008 tedy navždy odešlo 127 čáslavských občanů, z toho 62 mužů a 65 žen.
Poněkud neobvyklým je tentokrát údaj o nejstarších obyvatelích města, neboť žen, které v tomto roce dovršily věk 96 let bylo pět. Nejstarší muž je jeden a v roce 2008 oslavil své 99 narozeniny.
Další zajímavá čísla mohou například informovat o věkovém rozvrstvení místních obyvatel. Z tohoto hlediska žilo v Čáslavi ve sledovaném roce 5.907 (tedy 60,09 %) lidí v tzv. produktivním věku - to znamená 3.034 mužů ve věku mezi 18 a 60 lety a 2.873 žen ve věku mezi 18 až 58 lety. V poproduktivním věku tu bylo 2.106 lidí (21,42 %), z toho tedy mužů starších šedesáti let 769 a žen starších padesáti osmi let 1.337.
A jaká čísla se týkají dětí? Nejmladší generace, tedy dětí do 6 let, žilo v našem městě 661, z toho 340 chlapců a 321 holčiček. V rozmezí 7 až 15 let 402 chlapců a 367 dívek. Budoucích mužů ve věkovém intervalu 16 až 18 let pak 208 a slečen ve stejném věku 180. Celkově se mladí lidé od 0 do 18 let podíleli na skladbě čáslavských obyvatel 18,49 %. (vh)


 Pozvánka na maturitní ples

Rádi bychom Vás pozvali na maturitní ples tříd Oktáva a IV. G Gymnázia Čáslav, který se uskuteční v pátek 20. února 2009 od 19 hodin v OK Clubu Lorec Kutná Hora. K poslechu a tanci zahraje kapela Peklo. Lístky jsou k dostání v kanceláři G a SOŠPg v ceně 100,- Kč/150,- Kč.
Marilyn Monroe je náš sen; jste-li jejím příznivcem, přijďte se s námi pobavit a závěr gymplu oslavit!


 Poplatek za svoz a uložení odpadu

Městské zastupitelstvo dne 17. prosince 2008 schválilo svým usnesením přijetí obecně závazné vyhlášky, která stanovila výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslavi v roce 2009. Tento poplatek, hrazený přímo občany, bude pro uvedené období činit 480,- korun za osobu. Zároveň je třeba zdůraznit, že skutečné náklady, které za likvidování komunálního odpadu městu účtuje firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., provozující skládku v Hejdofě, jsou na každého občana města vyšší a město rozdíl vyrovnává ze svého rozpočtu. Podíl města navíc zvyšuje i mnoho úlev, které výsledně celkovou sumu, vybranou od občanů, zřetelně snižují.
Zcela osvobozeni od úhrady poplatku jsou kupříkladu obyvatelé místního domova důchodců, pacienti léčebny dlouhodobě nemocných a občané s dlouhodobým pobytem v zahraničí. Úlevu ve výši 50 % pak mají studenti, ubytovaní během školního roku v jiných městech a osoby s prokazatelným pobytem mimo Čáslav po dobu delší než 6 měsíců. Poloviční částku, tedy 50 %, zaplatí i vícečetné rodiny za třetí a každé další nezletilé dítě. Na polovinu je platba snížena i pro osamělé osoby, pro které obecně prospěšná organizace Anima (dříve pečovatelská služba) nebo jiné stravovací zařízení zajišťuje pravidelný dovoz stravy. Totéž se týká osob, žijících na území města v místech, v nichž přístupová komunikace k domu neumožňuje přímý svoz tuhého komunálního odpadu.
Provedení vlastní platby se nebude od praxe minulých let odlišovat. I v roce 2009 dostanou občané během února složenky a to společně s kalendářním harmonogramem svozu tříděného odpadu. Poplatek pak bude možno uhradit prostřednictvím uvedené složenky na České poště, převodem z účtu nebo hotově na Odboru financí v prvním patře budovy městského úřadu na Žižkově náměstí. Vybírat poplatek budou i pracovníci firmy AVE CZ přímo na skládce v Hejdofě. Konečné datum splatnosti je stanoveno do 31. března 2009. Sociálně slabší rodiny si však mohou přímo na finančním odboru městského úřadu dohodnout splátkový systém.
Zároveň je třeba zdůraznit, že uvedený poplatek je povinen uhradit každý občan s trvalým pobytem v našem městě a rovněž majitelé rekreačních objektů, postavených na katastru Čáslavi. A možná ještě připomenout, že v žádném případě nejde o platbu ,,za popelnici“, jak se stále mnoho lidí mylně domnívá, ale o částečnou úhradu za provoz složitého systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města. Tedy za chod rozsáhlého ,,soustrojí“, které se v Čáslavi podílí na udržení čistoty a pořádku. (vh)


 Ozvučení Žižkova náměstí

Slavnostní výzdoba čáslavského centra byla o nedávných vánočních svátcích obohacena o zajímavý prvek - ze čtyř malých amplionů tu v pravidelných půlhodinových intervalech zněly tóny důvěrně známých koled. Milý hudební doprovod umocňující vánoční náladu obstaralo malé technické zařízení, které zakoupilo město právě k tomuto účelu.
,,Samozřejmě budeme tuto aparaturu využívat i mimo vánoce,“ upřesnil záměry radnice tajemník městského úřadu, pan Ing. Josef Ruml. ,,V podstatě jde o takový malý městský rozhlas, jehož prostřednictvím lze ozvučit náměstí a v případě nutnosti předat občanům i nezbytné informace. Není tedy určen pouze k reprodukování hudby.“
Zvukové zařízení, jehož dva sloupky jsou nyní na Žižkově náměstí instalovány, je ovládáno z radnice a přenos signálu z centrály je bezdrátový. (vh)


 Kopretina nabízí

Mateřské centrum Kopretina MC Kopretina Vás zve dne 5. 2. od 10 hod. na pravidelnou besedu s MUDr. Julií Provazníkovou.
Maškarní rej v MC Kopretina se uskuteční ve středu 11. 2. od 10 hod. Masky všech druhů, velikostí a barev s sebou.
Ve čtvrtek 12. 2. od 10 hod. se můžete setkat s výživovou poradkyni Šárkou Zvolskou. Ve čtvrtek 19. února od 10 hod. je pak pro zájemce připravena beseda s MUDr. Kateřinou Malinovou na téma: „Vývoj dětského chrupu“ a 25. 2. od 10 hod. se koná beseda s MUDr. Dobromilou Lebedovu na téma: „Změny očkování u dětí“.
Podrobnější informace a o veškeré nabídce služeb Mateřského centra Kopretina se dozvíte přímo na místě nebo na telefonním čísle 327 323 327 a emailové adrese Kopretina.charita@kh.cz. Navštívit můžete i naše webové stránky www.charita.kh.cz.
Petra Hájková, Dis.


 Dusíkovo divadlo oslaví svoje výročí

Dusíkovo divadlo je stavbou, jež srostla s Čáslaví nejen místem, na němž před mnoha lety vyrostla, ale hlavně svým srdcem a duší. Dusíkovo divadlo zkrátka k Čáslavi jednoznačně patří - a to již plných sto čtyřicet let!
Právě toto kulaté výročí a jeho oslava je v současnosti jedním z hlavních témat práce a příprav zaměstnanců divadla.
Podle informací, získaných od ředitelky této čáslavské kulturní instituce, paní Evy Albrechtové, se bude hlavní část programu oslav konat ve dnech 23. a 24. února.
,,V pondělí 23. února se v sále divadla sejdou pozvaní hosté i veřejnost, abychom společně divadelní výročí oslavili sérií přednášek a besed o historii, současnosti i plánované budoucnosti čáslavského divadla,“ uvedla paní Albrechtová. Ta také upřesnila, že o historii divadla pohovoří Bc. Lada Tvrdíková, inženýr architekt Jiří Mrázek se ujme přednášky o stavebně-historickém průzkumu budovy a její budoucnost nastíní architekti Aleš Křivinka a Radka Neumanová z architektonické kanceláře, která zpracovala návrh na plánovanou přeměnu a modernizaci Dusíkova divadla. Ve druhé části večera potom vystoupí vynikající hudebník - varhaník, cembalista a hráč na klavichord, improvizátor, skladatel a pedagog s pevnou vazbou k našemu městu, pan Jaroslav Tůma, aby se svým vystoupením připojil ke gratulantům. O tom, že rozhodně půjde o velmi nevšední kulturní zážitek, svědčí i jeho účast na takových festivalech, jako je Pražské jaro, Internationale Orgelwoche Nuernberg, Musikfestspiele Dresden či Flanderský festival a další. Jaroslav Tůma se kromě toho může pochlubit i řadou vítězství v mezinárodních soutěžích.
Jen o den později se mohou diváci těšit na slavnostní představení divadelní hry Čert a Káča v podání herců divadla v Hradci Králové.
Pozvánku k účasti na slavnostních okamžicích dostanou kromě představitelů města i bývalí zaměstnanci divadla a samozřejmě také ti, jimž v minulosti patřila čáslavská divadelní prkna - tedy členové bývalého místního ochotnického spolku.
Co popřát divadlu k jeho výročí? Snad nejlépe mnoho a mnoho spokojených diváků, kteří budou i nadále odcházet z jeho krásných prostor plni dojmů a hřejivých vzpomínek. zn

 
 Odpady navíc jen do speciálních pytlů

Firma AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. - Řízená skládka v Čáslavi upozorňuje občany, že komunální odpad, umístěný mimo sběrné nádoby (popelnice) a kontejnery, odváží její pracovníci jen v případě, že je uložen ve speciálním pytli. Tento plastový pytel, opatřený logem firmy AVE CZ, lze zakoupit přímo v areálu čáslavské skládky v Hejdofě nebo na podatelně Městského úřadu v budově ,,staré radnice“ na Žižkově náměstí. Podatelna se nachází v přízemí uvedeného objektu a jde, při vstupu ve směru z náměstí, o první dveře vlevo. Prodej je realizován v úřední dny, tedy v pondělí a středu od 9 do 17 hodin, v další pracovní dny od 9 do 14 hodin. Výjimkou je polední přestávka od 11.30 do 12 hodin.
Dále firma AVE CZ sděluje, že od 1. ledna 2009 se cena tohoto pytle, jehož objem je stejný, jako objem běžné popelnice, zvyšuje z původních 9,- na 25,- korun za kus. Toto zvýšení je vyvoláno postupem některých občanů, kteří těchto původně laciných pytlů začali využívat k odvozu veškerého svého odpadu a nikoli jen odpadu přebytečného, který se jim do popelnice již nevešel. Zjistili, že je pro ně tento systém lacinější než pronájem, popřípadě pořízení vlastní popelnice.
Opětovně zdůrazňujeme, že jakékoli jiné naplněné pytle, ať už igelitové, papírové či jiné obaly, nechají pracovníci firmy na svém místě. V souvislosti s tím vyzývá firma občany, kteří trvale produkují větší množství odpadu, než je schopna jejich sběrná nádoba (nádoby) pojmout, aby si jejich počet zvýšili na potřebnou míru. Další popelnice je možno si pronajmout přímo na skládce a firma je nechá dovézt až na adresu, kterou občan určí. Popřípadě si lze tyto sběrné nádoby zakoupit v příslušných prodejnách. Počet nádob, které občan používá, nemá vliv na výši jeho ročního poplatku, účtovaného za svoz a uložení odpadu.
Zmíněné opatření je zaváděno ve všech obcích oblasti, v níž tato firma svoz odpadu zajišťuje. (vh)

 
 Rozpočtový výhled do roku 2013

Koncem každého roku zpracovává Čáslav, stejně jako to dělají všechny obce a města, svůj rozpočet na rok nadcházející. Tentokrát se však spolu s tímto materiálem objevil i další, který řeší hospodaření města na období podstatně delší. Jde o rozpočtový výhled zahrnující roky 2009 až 2013. Výslednou podobou tohoto výhledu se koncem roku zabývala i městská rada, která ho svým usnesením schválila.
,,Zpracování uvedeného výhledu nám uložil zákon,“ upřesňuje důvody, které vedly radnici k této aktivitě, místostarosta města pan Ing. Jaromír Strnad. ,,V žádném případě to ale není přehled nějakých investičních akcí - rozhodně se v něm nikdo nedočte, že v určitém roce bude zahájena rekonstrukce některé z místních ulic nebo stavba zimního stadionu a tak podobně. Tyto velké akce je město schopno provádět jen s pomocí státních nebo evropských dotací a nikdy nelze předem s jistotou říci, že je získá. Proto výhled obsahuje jen a pouze mandatorní výdaje, tedy základní prostředky, související s chodem města. Krom toho každý zkušený hospodář z praxe ví, že občas nastávají různé nepředvídatelné situace, které nutí přijímat rozpočtové změny i v horizontu jediného roku. Jde tedy skutečně jen o výhled, který by měl nastínit základní obrysy našeho hospodaření v dlouhodobější perspektivě.“ (vh)

 
 Nová trafostanice

Plynulá příprava stavebních parcel na jihozápadním okraji města Čáslavi pokračuje. Proto jedním z dalších kroků, který se uskuteční v první polovině nastávajícího roku 2009, se stanou i přívody elektrické energie do prostoru, nacházejícího se mezi stávající výstavbou u lesoparku Vodranty a cestou, vedoucí z žacké silnice k rybníku Medenice a městskému koupališti.
Součástí elektrifikace uvedené plochy bude i výstavba nové trafostanice, která se objeví na pomyslné linii, oddělující zalesněné Vodranty od rodinných domků a to v těsné blízkosti tzv. ,,Rusalky“. Vzhledem k tomu, že akciová společnost ČEZ Distribuce podmínila vybudování této trafostanice vlastnictvím potřebného pozemku, byly již provedeny patřičné úkony, související s jeho prodejem. Podle usnesení městské rady prodá Čáslav požadovanou plochu za cenu třistapadesáti korun za metr čtverečný s tím, že náklady na realizaci tohoto prodeje ponese kupující. (vz)


 Policie České republiky varuje

Množící se případy podvodného vylákání finanční hotovosti a krádeží peněz a jiných věcí v domech a bytech, při nichž se pachatelé zaměřují zejména na seniory, jsou více než varující.
Známé scénáře podvodného jednání takových osob se v podstatě stále opakují. Pachatelé vždy zneužívají důvěřivosti a morálních hodnot starších lidí, kteří se snaží pomoci kolikrát i jim neznámému člověku a mnohdy tak zcela zbytečně přijdou o své celoživotní úspory.
Je třeba říci, že policie se snaží takové jednání v co možná největší míře eliminovat, objasňovat a rovněž mu důkladnou prevencí předcházet. Při tom je ovšem nutná a nezastupitelná vzájemná spolupráce policie s občany, aby sami takzvaně „nenahrávali“ pachatelům a dobře si všímali jakéhokoli podezřelého jednání.
Především je třeba do bytu nebo domu nevpouštět cizí osoby a pokud možno s nimi ani nekomunikovat. Pracovníci různých společností, kteří do bytů docházejí z důvodu odečtu elektroměrů, vodoměrů, měřičů plynu a podobně mají u sebe příslušný průkaz a jejich činnost je obyvatelům většinou předem oznámena - ať již písemně nebo místním rozhlasem. Pokud ovšem nájemník, nebo majitel bytu pojme nějaké podezření, je dobré ověřit si takového pracovníka telefonicky u příslušné společnosti.
Je prokázáno, že pachatelé vzbuzují důvěru lidí v mnoha případech i slušným vystupováním a upraveným zevnějškem.
A nyní uvádíme některé z používaných záminek k vniknutí do obydlí: odečet měřičů vody, plynu, elektřiny apod., nabídka různého zboží (podomní prodej), sdělení o poruše vozidla - vyžádání půjčky peněz, sdělení o výhře - rozměnění bankovky, pozdrav od příbuzných a žádost o peníze pro ně.
V případě výskytu podezřelých osob kontaktujte policii na telefonní lince 158.
vrchní inspektor nprap. Daniel Votroubek
vrchní inspektor nprap. Bc. Vendulka Hanzlová


 Vstřícnost i zbytečná hrubost

Stejně jako v předchozích letech, tak se i začátkem roku 2009 objevily v ulicích českých měst skupinky tří králů. Podle starodávného zvyku putovaly dům od domu nejen s přáním štěstí, zdraví a dlouhého života, ale také se žádostí o drobný dar. Nyní již ale nejde o koledu v dřívějším slova smyslu, kdy si děti domů odnášely většinou něco dobrého. V dnešní době žádají malí koledníci o finanční příspěvek do charitní kasičky, přičemž výtěžek sbírky poté pomáhá na těch nejpotřebnějších místech - například v nemocnicích, domovech důchodců i v dalších podobných sociálně ,,laděných“ institucích.
V letošním roce se jen v Čáslavi podařilo malým koledníkům nashromáždit bezmála třicet tisíc korun. Konkrétně se jednalo o částku ve výši 28.897,- Kč, o kterou se díky dobré vůli dárců postaralo celkem devět tříkrálových skupinek.
Nejen jejich dík tedy patří každému, kdo do této sbírky přispěl, či se alespoň choval vstřícně či s pochopením. Každoročně se děti, které dobrovolně obcházejí město s vidinou pomoci druhému, setkávají s různými reakcemi lidí, které o dar žádají. Od radostného přivítání s úsměvem na tváři, přes netečnost až k odmítnutí. Stává se, že lidé neotevřou dveře - na to má samozřejmě každý právo a k dobročinnosti nemůže být nikdo nucen (vždyť kdokoliv se může právě nacházet v tíživé finanční situaci nebo zkrátka není příznivcem podobných akcí). Vždy by ale měla být dodržena jistá míra slušnosti a ohleduplnosti ke snaze druhých. Řeč je o - v této situaci - novém fenoménu hrubého chování některých lidí. ,,Chodila jsem i v minulých letech a občas se nám stalo, že lidé neotevřeli, i když jsme viděli, že stojí za záclonou,“ popisuje jedna z letošních kolednic. ,,Nikdy ale na nás dříve nikdo nekřičel, nezlobil se. Letos to bylo jiné. Dost lidí se rozčilovalo a křičelo,“ říká zklamaně. Výrazy jako ,,Neotravujte“, ,,Běžte pryč“, ,,Vypadněte“ a podobně se letos ozývaly až příliš často. Tuto zkušenost potvrdila i jedna z organizátorek tříkrálové sbírky v našem městě, paní Anna Poživilová. ,,Je pravdou, že jsme se poměrně často setkávali s nezájmem až tvrdým odmítnutím.“ Proč ale? Dopadla na lidi finanční krize nebo ,,jen“ lhostejnost a zloba? Bohužel je třeba se přiklonit spíše k druhé možnosti, protože i člověk, který neoplývá zbytečnými penězi může pro svoje odmítnutí zvolit zdvořilejší slova. Zvláště pokud jsou adresována dětem, jejichž pohled na svět, vztahy mezi lidmi i sounáležitost se teprve utvářejí. Zvláště pokud jsou adresována dětem, které mají snahu pomáhat.
Věřme, že se jednalo jen o ojedinělý rok, na který mladí koledníci rychle zapomenou a zůstanou jen vzpomínky na situace úsměvné, které pohladí duši a pomohou potřebným.
,,Jménem Oblastní charity Kutná Hora děkujeme všem, kteří se podíleli na Tříkrálové sbírce 2009 v městě Čáslavi dne 10. 1. 2009. Devět skupinek koledníků vykoledovalo spolu s kasičkami umístěnými v kostele sv. Petra a Pavla krásnou částku 28.897,- Kč. Malým i velkým koledníkům proto patří velké poděkování. Za spolupráci děkujeme také pracovnicím finančního odboru města Čáslavi,“ vyjádřila vděčnost všem ochotným lidem Petra Hájková z organizátorského týmu. zn


 Gesto dobré vůle

Zastupitelstvo města Čáslavi schválilo svým usnesením nabytí pozemků na katastru obce Hranice. Tato obec se nachází na úpatí Železných hor v těsném sousedství Malče, tedy v podstatě blízko města Chotěboře.
Proč se naše město zajímá o tak vzdálený pozemek? ,,Tento pozemek o celkové výměře 8.508 metrů čtverečných byl v minulosti čáslavským majetkem,“ vysvětlil důvody tohoto kroku místostarosta města pan Ing. Jaromír Strnad. ,,V souvislosti s dějinným vývojem, který vnesl do majetkoprávních vztahů nesčetné nesrovnalosti a problémy, řešené dosud, se stal majetkem státu a řadu let se o něj starala obec Hranice, přestože nebyla jeho vlastníkem. Starosta této obce nás nyní požádal, zda bychom byli ochotni uvést tuto situaci do normálu. Vyhověli jsme mu - Čáslav doložila, že tento pozemek byl kdysi v jejím držení a požádala Pozemkový fond České republiky o jeho bezúplatný převod. Poté tuto plochu prodá obci Hranice. Je však třeba uvést, že v žádném případě nejde o nějakou významnou obchodní transakci. Celou záležitost lze spíše považovat za gesto dobré vůle, za naší snahu zmíněné obci vyhovět,“ uzavřel pan místostarosta. (vh)

 
 Statistika dopravních nehod

V posledním měsíci roku 2008 se na území okresu Kutná Hora stalo 65 dopravních nehod. Na dvou z těchto nehod se podílel alkohol. Všechny uvedené nehody si pak vyžádaly dvacet lehkých a čtyři těžká zranění. Krom toho při nich vyhasl i jeden lidský život. Celková škoda pak dosáhla částky 3.616.400 korun.
Celkově varující je i souhrnný přehled dopravních nehod na území okresu Kutná Hora za celý uplynulý rok 2008. Podle policejních záznamů zde v tomto období došlo k 851 dopravním nehodám, přičemž 37 ovlivnil alkohol. Následkem těchto nehod utrpělo 129 osob lehké a 29 těžké zranění. Daní nejvyšší, svou smrtí, doplatilo na tyto nehody deset lidí. Hmotná škoda byla vyjádřena částkou 51.546.000 korun.
Příčiny nehod byly různé. Tradičně lze uvést nepřiměřenou rychlost, která se podílela na 250 nehodách. Nedání přednosti se podepsalo pod 137 haváriemi, 28 jich mělo na svědomí nesprávné předjíždění. Dalších 9 způsobila technická závada a 63 patří mezi nehody řidiči nezaviněnými. Nejvyšší číslo pak představují nehody jejichž příčina je uváděna termínem ,,způsob jízdy“. Do této kategorie spadá za uplynulý rok 364 nehod.  por. Bc. Vendulka Hanzlová 


 Policie ČR informuje

V Čáslavi byla odcizena oktávka
V Čáslavi v ulici Čeplova byl v časných ranních hodinách odcizen osobní automobil. Pachatel se zde zmocnil zaparkovaného osobního auta Škoda Octavia 1.9 TDI modré barvy registrační značky 8S61784. Poškozený majitel si vozidlo cení na 146 000,- Kč.

Body se mu namnožily
Policisté z Čáslavi sdělili podezření z trestného činu řízení motorových vozidel bez řidičského oprávnění dvaatřicetiletému muži z Čáslavi. Ten dne 5. 11. 2008 v 13.30 hodin řídil v čáslavské Jenikovské ulici osobní automobil Isuzu, ačkoli začátkem listopadu tohoto roku pozbyl k řízení motorových vozidel způsobilost nasbíráním celkového počtu 12 takzvaných ,,trestných bodů”, o čemž věděl. Kontrolovali ho strážníci čáslavské Městské policie a předali ho policii ČR.

Zloděj se vloupal do hostince
Do hostince v Potěhách na Čáslavsku se v noci na 4. 12. 2008 vloupal zloděj. Pachatel tu vypáčil vstupní dveře do budovy a pak i dveře k výčepu. V kuchyňce pak odcizil trezor s finanční hotovostí 8.000,- Kč. V herně poškodil výherní automat, ze kterého odcizil 30.000,- Kč. Celková škoda je stanovena na 47 000,- Kč.

Během krátké doby objasnili policisté loupež, která se stala v čáslavské ulici Jeníkovská dne 7. 12. 2008. Tehdy neznámý pachatel přistoupil po sedmnácté hodině na parkovišti u zdejšího obchodního centra k sedmasedmdesátileté ženě a snažil se jí vytrhnout kabelku, přičemž ženu povalil na zem. Kabelku ale pouze poškodil a z místa utekl. Policisté dnes již ví, že se skutku dopustil šestatřicetiletý muž z Čáslavi a sdělili mu obvinění z příslušného trestného činu.

Policisté z Vrdů při silniční kontrole dne 9. 12. 2008 ve 14.00 hodin ve Vrdech v ulici Chrudimská zjistili osobu, po které bylo vyhlášeno pátrání v Shengenském informačním systému ke zjištění pobytu. Jednalo se o dvaatřicetiletého občana Slovenska. Po provedení potřebných úkonů ho policisté propustili.

Zřejmě nepozornost nahrála dne 10. 12. 2008 v dopoledních hodinách zloději v obchodním domě v Chrudimské ulici v Čáslavi. Pachatel v nestřeženém okamžiku odcizil z nákupní tašky peněženku s finanční hotovostí 5.000,- Kč a osobními doklady padesátileté ženy z Havlíčkobrodska.

Vyživovací povinnost si řádně neplní čtyřiačtyřicetiletý muž z Čáslavi. Od ledna roku 2007 do současné doby neplatí na svého nedospělého syna, ačkoli mu tak stanovil kutnohorský Okresní soud. Dluží částku celkem 23.000,- Kč.

Sběratele trestných bodů kontrolovali policisté
Hlídka městských policistů z Čáslavi kontrolovala dne 14. 12. 2008 po třiadvacáté hodině v noci v Čáslavi v ulici Na Bělišti vozidlo Isuzu, které řídil dvaatřicetiletý místní muž. V listopadu tohoto roku ovšem pozbyl způsobilost k řízení motorových vozidel, neboť již nasbíral celkový počet 12 trestných bodů. Policisté z Čáslavi mu proto sdělili podezření z trestného činu řízení motorových vozidel bez řidičského oprávnění.

Do stodoly se vloupal pro “veterána”
Do stodoly v Hraběšíně na Čáslavsku se v době od 15. 12. 2008 do 17. 12. 2008 vloupal zloděj. Pachatel porušil drátěné oplocení pozemku, odstranil visací zámek na stodole a odcizil motorové vozidlo Velorex registrační značky AK 33-78 v hodnotě 220.000,- Kč, úhlovou brusku s kotouči, vrtačku, tažné lano a příslušenství k sekačce. Poškozený majitel z Prahy odhadl celkovou škodu na 224.000,- Kč.

Opilého řidiče kontrolovali policisté v Čáslavi
V Čáslavi v ulici Klimenta Čermáka kontrolovali dne 17. 12. 2008 v jednu hodinu po půlnoci policisté opilého řidiče. Sedmadvacetiletý muž z Čáslavi zde řídil osobní vozidlo Škoda Felicia. Dechovou zkouškou u něj policisté naměřili hodnotu 2.62 promile alkoholu v dechu. Řidičský průkaz na místě odevzdal a navíc je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
nprap. Daniel Votroubek, por. Bc. Vendulka Hanzlová


 Úřad práce v Kutné Hoře informuje

Na konci roku 2008 evidoval Úřad práce v Kutné Hoře celkem 2700 osob (o 153 více než před rokem). Míra registrované nezaměstnanosti činila 6,81 % (před rokem 6,12 %). Evidováno bylo 587 volných míst (před rokem 724).
Průměrný věk uchazečů klesl za rok ze 40,7 na 40,3 roků. Průměrná délka evidence uchazečů klesla z 560 na 404 dnů.
Na státní politiku zaměstnanosti bylo v roce 2008 vyplaceno 75 milionů korun. Z toho na samotnou podporu v nezaměstnanosti 54 milionů korun. Na dávkách státní sociální podpory bylo v roce 2008 vyplaceno celkem 286 milionů korun.
Za rok 2008 došlo na LPS celkem 2379 žádostí o vypracování posudku o zdravotním stavu k dávkám sociální péče a zaměstnanosti a z toho ukončeno posudkem bylo 2335 žádostí.
(Přímo v Čáslavi bylo k 31. 12. 2008 evidováno 345 osob (před rokem 287 osob). Z celkového počtu osob bylo 173 žen. Míra nezaměstnanosti tu činila 6,72 % (před rokem 5,13 %).
V. Hüttner


 Zápis do Základní školy speciální Diakonie ČCE v Čáslavi

Zápis do Základní školy speciální Diakonie ČCE v Čáslavi se koná 12. 2.-13. 2. 2009. Zápis proběhne od 8.00 - 14.00 hodin v budově školy na Komenského náměstí č.p. 140 v Čáslavi. V těchto dnech bude škola otevřena pro všechny zájemce o problematiku speciálního školství. Prohlídka učeben bude doplněna o ukázku práce se speciálními výukovými programy a koncepty, které se ve škole využívají.
Škola zajišťuje vzdělávání dětí s mentálním a kombinovaným postižením, které ve škole plní povinnou školní docházku. Ve vhodně upravených prostorách školy a pod odborným pedagogickým vedením speciálních pedagogů si žáci osvojují základní vědomosti a návyky, potřebné k orientaci ve svém okolí a k získání dovedností, které jsou potřebné k dosažení maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob.
Informace poskytneme na telefonu: 327 311 359, www.specialniskola.org
Vážení rodiče, těšíme se na Vaši návštěvu.
Ing. Jitka Richterová, ředitelka školy


 Taneční studio ART oslaví své desáté výročí

Základní umělecká škola J. L. Dusíka v Čáslavi pořádá dne 27. 2. 2009 TANEČNÍ GALAVEČER Tanečního studia ART A AVANTI. Tento galavečer se koná u příležitosti oslav desátého výročí založení TS Art ZUŠ Čáslav Hany Neumanové. V programu. který začíná v 18 hodin se v čáslavském divadle představí žáci Studia Art a twirlingové skupiny Avanti s bohatým programem. Choreografie Hana Neumanová.
Kvalita čáslavských mažoretek je již řadu let stvrzována jejich trvalým umístěním na vrcholných soutěžích republikových, evropských i světových. Že se na tomto trendu nic nemění, ukázala i nominace dua twirlingové skupiny Avanti ZUŠ Čáslav - Pavla Křenková a Josef Hlaváček na Mistrovství Evropy NBTA mažoretek. Následně tu v konkurenci mnoha států tato dvojice získala od odborné poroty titul Vícemistr Evropy. Duo vystoupilo s taneční twirlingovou skladbou na téma ,,Vytesaná oživlá loutka“. Hudební zpracování Amelie z Montmartru doplňoval vhodný kostým tanečnice a řezbáře. HN


 Jako doušek dobrého vína

Galerie. Slovo, které ve většině lidí vyvolá představu čehosi noblesního, ušlechtilého, krásného. Vidinu místa, kde do našich očí a srdcí jemně vstupuje kouzlo obrazů, soch či fotografií, obemykajících ticho vkusně až elegantně upravených sálů stejně, jako náhrdelník ovíjí šíji půvabné ženy. Prostoru, kde k nám beze slov promlouvá pradávná řeč tvarů a barev a předává nám podivuhodné poselství lidského citu svébytným jazykem výtvarného umění. Galerie, ať už velká nebo malá, by měla svou obec či město zdobit jako šperk. Můžeme být hrdí, že tuto podobu kulturního klenotu má už řadu let i v naší Čáslavi.

Očekávání, které při vstupu do galerie lidé pociťují, se tak trochu podobá chvilce před prvním douškem opravdu drahého vína. Nechtějí se opít, touží vychutnat a ocenit třpyt poháru i jiskru nápoje, prožít příjemný a slavnostní okamžik jemného omámení, jaký se v životě často neobjevuje. Očekávají dar.
Kupodivu tomu tak vždy nebylo. Výraz ,,galerie“ vznikl z italského ,,galleria“, který původně označoval zcela obyčejnou a naprosto všední krytou chodbu. Však se tak dodnes v Itálii říká například i krytým obchodním ulicím, zvaným v češtině ,,pasáž“.
Jak šel čas, přenesl se výraz ,,galerie“ i na zámecké ochozy a dlouhé vnitřní chodby, které majitelé šlechtických sídel obvykle zdobili svými sbírkami - například loveckými trofejemi, zbraněmi, ale také obrazy a sochami. Mohli tak oslňovat návštěvníka hned v okamžiku vstupu. Postupně se proto vytvářelo spojení tohoto slova se sbírkou, výstavou, uměním. Objevily se ale i další významy, v nichž jsou původní kořeny už méně zřetelné. Kupříkladu nejvyšší balkon (ochoz) v divadle nebo galerie významných spisovatelů (přehled čili sbírka) a tak dále. Dnes je ale galerie nejčastěji vnímána jako výstavní prostor, popřípadě instituce, která navíc soustřeďuje i různé umělecké sbírky. Do této podoby se postupně zformovala i v Čáslavi.
Předválečná Čáslav galerii neměla. V padesátých letech dvacátého století se ale umělecké sbírky místního muzea výrazně rozrostly a depozitáře vlastní muzejní budovy se stávaly přeplněnými. Vždyť nedaleké Železné hory, měnící se v neopakovatelný půvab Českomoravské vysočiny, neustále přitahovaly řadu malířů a jejich práci, týkající se blízkého i vzdálenějšího okolí Čáslavi bylo třeba nejen zdokumentovat, ale i zpřístupnit veřejnosti. Citelně proto chyběly i prostory výstavní. Jména jako Antonín Chittussi, Jindřich Prucha, Antonín Slavíček, Oldřich Blažíček či František Kaván patřily k vrcholům českého krajinářství a opomíjet jejich dílo, související mnohdy s čáslavským okolím, bylo neodpustitelné. Uvědomovali si to zejména někteří místní kulturní pracovníci, především pak profesoři zdejšího gymnázia Milan Marek a Zdeněk Sejček.
Prvním úspěchem jejich úsilí se v roce 1960 stalo otevření výstavní síně v přízemí jednoho z domů na dnešní pěší zóně. Zároveň se podařilo na první zdejší výstavě, jejíž vernisáž se uskutečnila 19. 6. 1960, představit právě díla ,,malíře Železných hor“ Jindřicha Pruchy, věnovaná jeho sestrou Vojslavou Pruchovou Národní galerii.
Výstavní síň ovšem neřešila problémy s chybějícími depozitáři. Tuto nesnáz zlepšilo až získání budovy čáslavské synagogy, která po válce sloužila účelům skutečně nedůstojným - jako sklad tehdejších závodů Kosmos. V roce 1961 se díky snaze profesorů Marka a Sejčka začalo s jejími úpravami, k nimž se svou mozaikou v průčelí připojil i čáslavský výtvarník, pan František Tesař. V roce 1963 pak byla pod názvem Galerie Jindřicha Pruchy zpřístupněna veřejnosti. Stalo se tak 9. června 1963 vernisáží výstavy významného českého malíře Jaroslava Gruse. Zároveň vznikla i čáslavská pobočka Spolku přátel výtvarného umění, vedená pak mnoho let profesorem Zdeňkem Sejčkem.
Po pravdě je však třeba říci, že toto zařízení skutečnou galerií nebylo. Poskytlo depozitáře pro čáslavské sbírky obrazů a soch, dalo klubovnu přátelům výtvarného umění, ale jinak bylo využíváno především jako další výstavní prostor, který však trpěl velmi malou návštěvností. Krom toho, ani synagoga, ani výstavní síň, přes veškeré úpravy, se nestaly nositeli skutečně důstojných interiérů pro své poslání.
Zlom této situace nastal až v roce 1996, kdy byla budova synagogy v rámci restitucí vrácena Židovské obci a muzeum muselo pro své sbírky hledat jiné prostory. Příležitostí se stala tehdejší rekonstrukce někdejší hlavní budovy bývalých Žižkových kasáren v Jeníkovské ulici, v níž v té době Čáslav vytvářela nové zázemí pro několik institucí. Svůj ,,domov“ tu postupně nalezla základní umělecká škola, dům dětí a mládeže a také - galerie. A dlužno říci, že všechna tato zařízení si výrazně polepšila. Úpravy rozlehlých kasárenských interiérů, mohly být sice, v souladu s finančními možnostmi města, prováděny jen po etapách, zato však byly důkladné a braly v potaz veškeré potřeby jejich budoucího provozu. Tak se i čáslavská galerie stala místem, které nyní může důstojně a plně uskutečňovat a reprezentovat své poslání. Pro veřejnost se její nové prostory otevřely po čtyřleté adaptaci 12. června roku 2000 u příležitosti osmdesátých narozenin slavného čáslavského rodáka, světově známého scénografa a architekta Josefa Svobody, jehož dílo zde získalo svou stálou expozici.
Dnešní čáslavská galerie je součástí muzea, celkově ale patří do velké místní kulturní instituce, sdružující s městským muzeem i knihovnu a informační středisko. Tento komplex má k dispozici řadu nových prostor - v roce 2004 získala moderní působiště knihovna, vzápětí občanům začalo sloužit požadavkům doby odpovídající informační středisko, do konce roku 2004 byla vybudována nádherná výstavní síň. Stejnými slovy je ale možno hodnotit i novou galerii. Svým návštěvníkům dnes nabízí tři stálé expozice, z nichž jedna je věnována již zmíněnému Josefu Svobodovi, druhá čáslavským výtvarníkům, například sochařce Blaženě Borovičkové - Podpěrové a malířům Jindřichu Pruchovi, Zdeňku Sejčkovi, Bedřichu Saxlovi, Quido Lexovi a dalším, třetí pak hudebnímu skladateli a virtuosovi Janu Ladislavu Dusíkovi. Je tu i sál pro krátkodobé výstavy a v prostorách galerie lze pořádat i různé další kulturní aktivity - z nich jsou nyní zejména oblíbené tzv. disputace, tedy setkání veřejnosti s různými významnými osobnostmi. ,,Díky nové galerii jsme získali i vynikající depozitáře pro své umělecké sbírky,“ přibližuje současný stav ředitelka Městského muzea a knihovny v Čáslavi, paní Soňa Dedíková. ,,Galerie má krom toho, na rozdíl od minulosti, i svého stálého pracovníka, kterým je paní Lenka Jelínková. Je tak plně zajištěna nejen průvodcovská služba po stálých expozicích i krátkodobých výstavách, ale i nezbytná odborná péče o bohaté sbírkové fondy. Paní Lenka Jelínková se také stará o celkovou propagaci naší činnosti - tedy nejen galerie, ale i muzea a knihovny. Vzhledem k tomu, že výstavy se uskutečňují jak v galerii, tak ve výstavní síni v přízemí radnice na Žižkově náměstí, je toto povolání časově velmi náročné a vyžaduje značnou obětavost,“ doplňuje paní Dedíková. ,,Různé besedy, přednášky a disputace se konají i ve večerních hodinách a výstavám je zase třeba věnovat soboty a neděle.“
Výstavní činnost čáslavské galerie je velmi pestrá a představuje místní veřejnosti nejen tvorbu malířů a sochařů, ale i různých uměleckých řemesel. Nechybí ani atraktivní sbírky, výlety do historie, případně do zajímavých oborů lidské činnosti. ,,Naše současné vybavení dává příležitost realizovat velmi pestrou škálu kulturních aktivit,“ netají své uspokojení nad možnostmi nové galerie a výstavní síně paní Dedíková. ,,Galerie umožňuje instalovat i velká plátna či vícerozměrné objekty, komornější ladění výstavní síně zase láká k netradičním akcím. V tomto smyslu například chystáme výstavu mapující historii kávy, kde si na své přijde nejen zrak, ale i čich a chuť. Pokud si návštěvník přinese vlastní šálek, bude mu nabídnuta káva v různých úpravách. Tuto výstavu otevřeme v právě nastávajícím měsíci únoru ve výstavní síni v přízemí radnice,“ upřesňuje paní Dedíková. ,,Kdo se přijde podívat, určitě nebude zklamán. Poutavá bude jistě i únorová beseda s profesorem Zdeňkem Sejčkem.“
Mezi atraktivní akce, které vzbudily u čáslavské veřejnosti zasloužený ohlas, patřila i výstava modelů aut, historie kočárků či návrat k prehistorickým obyvatelům našeho území, Keltům. Zajímavým bude určitě i zapojení místní galerie do oslav padesátého výročí Laterny magiky, u jejíhož zrodu stál i čáslavský rodák Josef Svoboda. O podobě této akce se zatím jedná a vedení muzea předpokládá, že by mohla být realizována v květnu letošního roku.
Čáslavská galerie, jako místo nevšedních kulturních aktivit, jimž je zde poskytováno i odpovídající prostředí, vstupuje do povědomí místní veřejnosti teprve několik let. Její historie před rokem 2000 byla spíše náznakem, předpokladem a nenaplněným snem současné podoby. Prostřednictvím svého pozoruhodného programu však nyní oslovuje stále více lidí. Není už pouhým depozitářem, popřípadě prostorem pro příležitostné výstavy. Spolu s výstavní síní na Žižkově náměstí se stala skutečně hodnotnou součástí místního kulturního života, klenotem, který opravdu zdobí. Stojí zato se s ní seznámit a občas potěšit. Vychutnat vše, co nabízí, jako doušek vína v krásném poháru.


 Evangelický kostel se obléká do nového

Čáslavský evangelický kostel je jednou z hlavních dominant města. Ačkoliv jeho věž zdaleka nedosahuje výšky věže kostela sv. Petra a Pavla, z pohledu přes Podměstský rybník dotváří tato historická stavba malebnou kulisu města.
Snad každá stavební památka se ale dříve nebo později začne potýkat s problémem, který je uspokojivě řešitelný jen za dostatku finančních prostředků Řeč je samozřejmě o nutné údržbě a případné rekonstrukci. Stejně tak i čáslavský evangelický kostel se již řadu let nachází ve špatném stavu - a to jak z pohledu zvenčí, tak i v případě interiérů. Nyní se ale díky získaným dotacím vše obrací k lepšímu, což mohou pozorovat i obyvatelé města.
"Díky státním dotacím, získaným jak prostřednictvím ministerstva kultury, tak i ministerstva financí se podařilo shromáždit částku přibližně čtyř a půl milionu, které nyní poslouží k opravě střechy kostela a jeho fasády," vysvětlil zdejší farář pan Pavel Jun. "Pokud nějaké peníze zbudou, možná dojde řada i na okna a drobné úpravy v interiéru," dodal.
Finanční prostředky se již církev snažila získat delší dobu také prostřednictvím žádostí o dotace z fondů Evropské unie. Tato jednání však dopadla neúspěšně, a tak bylo možné kostel opravovat jen velmi zvolna s pomocí města. Takto došlo před několika lety například k rekonstrukci fasády průčelí uvedené církevní stavby. Současné úpravy budou na již započaté práce navazovat tak, aby byl nakonec plášť kostela sjednocen úpravou i barevností po celém jeho obvodu.
"Veškeré práce se samozřejmě odehrávají pod dohledem památkářů," ujistil farář.
Vyskytly se také obavy o osud stromů, rostoucích již mnohá léta v blízkosti kostela. Pavel Jun ale vyvrátil jakékoliv pochybnosti a potvrdil, že by ke skácení žádného z nich nemělo dojít.
Po dobu rekonstrukce je samozřejmě nutné počítat s jistými omezeními. Pravidelné Bohoslužby se proto nyní konají v sále sousední fary, která poskytuje svoje prostory i pro další setkání farníků.
Pokud se podaří dodržet harmonogram prací, měl by kostel svléknout lešení ještě v první polovině tohoto roku. zn


 Dotazy a odpovědi

Tato pravidelná rubrika Čáslavských novin zveřejňuje odpovědi na dotazy a připomínky, které zazní na zasedáních městského zastupitelstva. Tentokrát jde o jednání, které se uskutečnilo dne 17 .12. 2008.

První se o slovo přihlásil pan JUDr. Vlastimil Málek, člen městské rady: Nepatřím k těm, kdo diskutují na zastupitelstvu nejčastěji a vůbec se nevyžívám v plamenných proslovech. Tentokrát jsem však požádal městskou radu, aby mi byl poskytnut prostor k rozboru dotazů, námitek a připomínek, které jsme obdrželi v uplynulých dvou měsících v souvislosti s projednávaným záměrem a prodejem pozemků v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého, abych na ně odpověděl. Dotazy, námitky a připomínky bych rozdělil do pěti oblastí:
Za prvé - námitky procedurálního rázu - otázky dodržení podmínek zveřejnění záměrů nakládat s nemovitým majetkem.
Za druhé - otázka souladu či rozporu při realizování záměru v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého s vypracovanou studií ing. arch. Zídka, jakož i s územním plánem, města Čáslavi.
Za třetí - dopad na životní prostředí v případě realizace záměru prodat pozemky pro vybudovaní prodejny TESCO s navazujícími dalšími obchody v tomto areálu.
Za čtvrté - dopad vybudování supermarketu TESCO na podnikatelské prostředí ve městě.
Za páté - námitky proti ceně, za níž by mělo město prodat pozemky pro vybudování supermarketu TESCO.
K jednotlivým připomínkám uvedu následující fakta :
K bodu 1: Dodržení podmínek zveřejnění záměru nakládat s nemovitým majetkem:
Město postupuje vždy tím způsobem, že zveřejní svůj záměr s nemovitým majetkem nakládat a poskytne v souladu se zákonem lhůtu, v níž lze k takovému záměru podat připomínky. Stalo se tak i v případě prodeje předmětných pozemků společnosti SOT ESTATES s.r.o. na základě žádosti této společnosti o odkoupení pozemků za účelem vybudování supermarketu TESCO a to za cenu 650,-Kč/m2. Tento záměr byl zveřejněn na úřední desce města a nedopatřením nebyl zveřejněn na elektronické úřední desce. Na jednání zastupitelstva byly projednány připomínky veřejnosti i zastupitelů k tomuto záměru a bylo přijato usnesení pozemky prodat za cenu minimálně 750,-Kč/m2. Toto usnesení zastupitelstva bylo žadateli o odkup pozemků sděleno a k jeho naplnění byl zveřejněn záměr prodat tyto pozemky společnosti SOT ESTATES s.r.o. za cenu 755,-Kč/m2 na úřední desce města a to též na té elektronické. K záměru nebyly vzneseny připomínky a tento bod - tedy prodej pozemků dle zveřejněného záměru - je na programu dnešního jednání zastupitelstva.
Pokud jde o záměr města prodat další pozemky v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého společnosti AVENTURE, s.r.o., pak k němu byly podány nejen připomínky obdobného charakteru jako u pozemků prodávaných společnosti SOT ESTATES s.r.o., ale byly zde předloženy i nabídky na odkup těchto pozemků s nemovitostmi na nich se nacházejícími dalšími subjekty. Tyto připomínky byly městskou radou projednány a rada k nim zaujala stanovisko ve zprávě, která je také předmětem jednání dnešního zastupitelstva. Samozřejmě nebudu předbíhat výsledek takového jednání, obecně jen k námitce, že vyhlásit záměr nakládat s nemovitým majetkem bez výběrového řízení je neplatné - nezákonné řešení, které vede k prodeji za cenu, která není cenou obvyklou a že celé toto řešení musí být zákonitě obestřeno pletichami. Zákon takové řešení nezakazuje, odkazuji na odborný článek autora Radka Ondruše, který je součástí respektovaných odborných stanovisek k § 39 zákona o obcích v ASPI, z něhož vyplývá, že záměr musí obec zveřejnit i v případě, pokud se již předem rozhodne pro konkrétní osobu, vůči níž má konkrétní zveřejňovaný právní úkon směřovat. Důvodem pro tento postup je minimalizace možného korupčního prostředí, kdy příslušný orgán obce je povinen projednat veškeré předložené nabídky ke konkrétnímu záměru a to i za situace, kdy se obec již předtím rozhodla ve prospěch koho zveřejňovaný právní úkon učiní. Bude-li však předložena všestranně výhodnější nabídka ke zveřejněnému záměru, je obec povinna, v souladu se svými povinnostmi uvedenými v § 38 zákona o obcích, své předchozí předběžné rozhodnutí přehodnotit a příslušný právní úkon učinit ve prospěch předkladatele výhodnější nabídky. Obec je povinna veškeré předložené nabídky vyhodnotit a jejich stanovené pořadí i odůvodnit.
K bodu 2: Otázka souladu či rozporu při realizování záměru v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého s vypracovanou studií ing. arch. Zítka, jakož i s územním plánem města Čáslavi:
Město Čáslav má svůj územní plán, který byl novelizován po té, co byl na město Čáslav převeden nemovitý majetek bývalých kasáren Prokopa Holého. Součástí této druhé změny ÚP je konstatování, že změna územního plánu je změnou využitelnosti tohoto území na plochu se smíšenými funkcemi (bydlení, občanská vybavenost ) kde dominantní funkcí je bydlení. Citovaná studie ing. arch. Zídka je studií využitelnosti tohoto rozsáhlého území, který není regulačním plánem podléhajícím schvalování Krajským úřadem. Nemá samozřejmě ani status územního rozhodnutí, natož stavebního povolení. Jeho závaznost je v rovině vize, jak s tímto prostorem naložit a to vizí dlouhodobou, protože vybudovat tento areál chápeme samozřejmě jako akci přesahující rozhodně jedno volební období zastupitelstva. Jaká je dnes v tomto areálu situace? V souladu s územním plánem - který toto území charakterizuje jako území s dominantní funkcí bydlení - byla zahájena výstavba prvních dvou obytných domů s 50 byty. Možná výstavba supermarketu TESCO není v rozporu s ÚP - neboť taková výstavba spadá do režimu občanské vybavenosti.
K bodu 3: Dopady na životní prostředí v případě realizace záměru prodat pozemky pro vybudovaní prodejny TESCO s navazujícími dalšími obchody v tomto areálu.
Tyto dopady jsou spatřovány v negativním působení hluku, prachu a zvýšené dopravní zátěži, která přinese více nehod, úrazů apod. Na minulém jednání zastupitelstva dokonce zaznělo, že místním lidem poté, co se v souvislosti se skládkou odpadů a unikajícího bioplynu z ní, který je cítit po celém městě, zvýšil v Čáslavi výskyt alergiků, hrozí další kolaps, a to dopravní, který bude logickým důsledkem vybudování supermarketu.
Takže zase pár faktických údajů a statistik:
Pokud jde o skládku komunálního odpadu - máme k dispozici zprávu společnosti AVE CZ ze dne 25.11.2008, v níž je obsažen tento závěr: Z hloubkové kontroly ČIŽP (Česká inspekce životního prostředí) ve dnech 5. - 6. 11. 2008 vyplývá, že tato neshledala jediné porušení závazných podmínek stanovených integrovaným povolením. Monitoring skládkového plynu provádí na skládce komunálního odpadu v Hejdově akreditovaná společnost. Podrobnou zprávu společnosti AVE CZ mohou doplnit odpovědi odborných pracovníků této společnosti na dotazy. Závěr: neexistuje důkaz, že by provoz skládky ohrožoval životní prostředí a zdraví občanů.
Pokud při minulém jednání zaznělo, že narůstá počet alergiků a byla naznačena možná souvislost s životním prostředím ve městě Čáslav - pak z vyjádření MUDr. Vondrákové, vyplývá, že přestože nárůst počtu alergiků je celosvětových trendem, ona jako specialista alergolog tento trend v našem městě nezaznamenala. Z její písemné zprávy ze dne 24. 11. 2008 cituji: Na Váš dotaz ohledně frekvence alergických onemocnění sděluji: V posledních pěti letech nedošlo v mé ambulanci k nárůstu alergických onemocnění.
Zajímavá je statistika dopravní nehodovosti v Čáslavi - z výkazů Policie ČR vyplývá, že na území města Čáslavi došlo v roce 2007 k 71 dopravním nehodám. V lokalitě ulic Chrudimská, B. Němcové a Jablonského - tedy v lokalitě komunikací, kde se pohybují osoby nakupující v obchodech Lidl a Billa (dříve Plus), byly v roce 2007 dvě dopravní nehody a v téže lokalitě došlo do 30. 10. 2008 ke třem dopravním nehodám. Při těchto dopravních nehodách v roce 2007 - 2008 nedošlo k žádnému úmrtí, k žádnému těžkému zranění, došlo k jednomu lehkému zranění a v jednom případě bylo prokázáno účastníkovi dopravní nehody požití alkoholu před jízdou. Z hlediska počtu dopravních nehod došlo na druhé straně v roce 2007 k 10 dopravním nehodám na náměstí Jana Žižky z Trocnova. Tolik statistické údaje České Policie, které jsem si vyžádal. Neuvádím tato fakta z toho důvodu, abych zlehčoval argumentaci odpůrců záměru města prodat pozemek pro výstavbu pozemku pro TESCO. Chci jen, aby bylo argumentováno na základě faktů a skutečností a nedocházelo k účelovému strašení veřejnosti. Pokud město prodá pozemky společnosti SOT ESTATES s.r.o. pro vybudování supermarketu, pak v rámci územního rozhodnutí, stavebního povolení budou stanoveny podmínky, kterým každý stavebník a následně provozovatel stavby musí vyhovět a nepochybuji o nezávislosti stavebního úřadu, který do případných svých rozhodnutí vtělí závazné podmínky orgánů, jejichž vyjádření k zamýšlené výstavbě je pro stavebníky závazné. Neexistuje žádný relevantní důkaz o tom, že by vybudováním některého ze tří stávajících supermarketů došlo ke zhoršení životního prostředí ve městě ani že by lokalita, v níž jsou supermarkety v Čáslavi umístěny, byla lokalitou se zvýšenou dopravní nehodovostí.
K bodu 4: Dopad vybudování supermarketu TESCO na podnikatelské prostředí ve městě:
V tomto ohledu byla vyjádřena obava, že to mnohé podnikatele přivede k ukončení jejich podnikání, že zaniknou pracovní místa řady zaměstnanců těchto podnikatelů, že to bude mít dopad na městský rozpočet, který bude ochuzen o daně placené těmito podnikateli, působícími na území města Čáslavi. Jako další dopady byly zmíněny opuštěné nemovitosti, které budou chátrat v důsledku nemožnosti placení nájmu majitelům nemovitostí, střed města bude mrtvou zónou, že na území města vznikne další obchodní centrum, supermarket, který není potřeba, že plochou supermarketů v m2 bude město Čáslav z nepochopitelných důvodů na čelním místě v Evropě.
Jak se k takovým vyjádřením postavit, když neobsahují nic konkrétního. Postrádám v těchto obavách jakýsi rozbor, kdo že z těch obchodníků zkrachuje a proč. Pan Loub na minulém jednání charakterizoval obsah jednoho usnesení rady města Čáslav jako nesrozumitelné, nicneříkající, doslova zhodnotil obsah tohoto usnesení pro něho slovy : Já tomu říkám pojď na mě vidlema.
Ze své praxe jsem vždy ve střehu, abych si takříkajíc na vidle nenaběhl, abych neargumentoval tak, že dokážu kouzla nechtěného, tedy opaku, že argumentuji způsobem, kterým nahraji druhé straně na smeč. S jakými fakty a argumenty se zde máme vyrovnávat, jaké údaje v tomto směru podrobit rozboru?
Začnu dotazem, zda má Městská rada představu, kolik procent příjmu ze státního rozpočtu vytváří daň ze zisku firem se sídlem v Čáslavi a zda má někdo představu o kolik procent tento příjem poklesne vlivem Tesca? Nechal jsem si vypracovat odborem financí Městského úřadu statistiku, kolik z daňových příjmů města v letech 2004 - 2007 tvoří výnos z daní v jednotlivých ukazatelích:
1. výnos z daní FO ze ZČ - tedy zaměstnanců ,
2. výnos z daní osob SVČ - tedy podnikatelů s přímým podílem osob podnikatelů majících sídlo na území města Čáslav,
3. výnos z daní právnických osob,
4. výnos z DPH
5. výnos z daně z nemovitostí.
V roce 2004 byl celkový daňový výnos pro rozpočet města ve výši 63.453 tis. Kč, na čemž se podíleli OSVČ, sídlící v Čáslavi, částkou 4.651 tis. Kč,což z celkových příjmů rozpočtu města ve výši 346.980 tis. Kč činí 1,34 %.
V roce 2005 byl celkový daňový výnos pro rozpočet města ve výši 70.497 tis. Kč, na čemž se podíleli OSVČ sídlící v Čáslavi částkou 5.200 tis. Kč, což z celkových příjmů rozpočtu města ve výši 291.271 tis. Kč činí 1,78%.
V roce 2006 byl celkový daňový výnos pro rozpočet města ve výši 68.767 tis. Kč, na čemž se podíleli OSVČ sídlící v Čáslavi částkou 1.328 tis. Kč, což z celkových příjmů rozpočtu města ve výši 287.992 tis. Kč činí 0,46%.
V roce 2007 byl celkový daňový výnos pro rozpočet města ve výši 85.574 tis. Kč, na čemž se podíleli OSVČ sídlící v Čáslavi částkou 2,952 tis. Kč, což z celkových příjmů rozpočtu města ve výši 340.482 tis. Kč činí 0,8%.
Rozdílná výše příjmů souvisí s výší dotací, které se podařilo v jednotlivých letech městu získat. Z těchto údajů vyplývá, že ve sledovaném období docházelo k nárůstu příjmů z daňových výnosů, přičemž výrazný nárůst v roce 2007 je ovlivněn počtem obyvatel nad 10.000,-Kč a pokles výnosu z daní OSVČ v roce 2006 nemá vazbu na pokles počtu těchto OSVČ působících na území města Čáslavi, shoduje se však s obdobím možného uplatnění společného zdanění manželů.
Zatímco toto jsou fakta a skutečnosti, z nichž relevantní závěry vyvozovat lze, spekulovat o tom, jak se možná výstavba supermarketu TESCO promítne do daňových výnosů OSVČ sídlících na území města si netroufnu. Nemám z čeho vycházet. Mám se řídit obavami, že zkrachuje v tomto důsledku takový počet podnikatelů, který byl zmíněn v jedné z petičních akcí? Seriózně nemohu, vždyť nevím, o koho se jedná a zda je důvodná představa, že jejich podnikání skončí v příčinné souvislosti s vybudování dalšího supermarketu.
Pokusím se uvažovat svým rozumem a budu vycházet z údajů, které uvádějí odpůrci supermarketu, přičemž některé si přímo protiřečí. V současnosti jsou na území města 3 supermarkety, kolem nichž je parkovací zóna téměř soustavně ve stavu obležení. Z toho by se dalo usuzovat, že drobní obchodníci nenajdou se svými menšími obchody uplatnění. Zatím tomu tak naštěstí není. Na náměstí a v jeho okolí je více než 110 prodejen. To je údaj z příspěvku pana Louba na internetových stránkách www.caslavsko.net. Aby tyto obchody mohly žít, musí do nich chodit lidi nakupovat, pokud to nejsou internetové obchody, což nejsou. Jak to ale dělají, pokud odpůrci TESCA tvrdí, že úsek Ostrý roh,ulice gen. Moravce a náměstí Jana Žížky z Trocnova je exemplární ukázkou postupného vymírání obchodních aktivit? „Dnes to v některých okamžicích vypadá, jakoby městem prošla cholera a mor. Ujišťuji vás, že i finanční úřad při kontrole zpětně pozná z přiznání DPH a přiznání k dani z příjmu jednotlivých obchodníků, kdy došlo k otevření nového supermarketu.“ tvrdí pan Loub ve svém příspěvku.
Co se změní vybudováním čtvrtého supermarketu? Komu bude více konkurovat, těm již existujícím třem stávajícím nebo těm 110 obchodům v centru města? Kdo z podnikatelských subjektů a obchodníků působících v lokalitě Ostrý roh, gen.Moravce a náměstí J.Žižky je nejvíc ohrožen? Chodil jsem předvánoční Čáslaví, počítal obchody a sídla podnikatelských subjektů ve středu města a přemítal, kdo by to mohl či měl být. Budou to KB, ČS.a.s., ČSOB, pojišťovna Generali, finančníci z firmy Kapitol, realitní agentura MMreality, realitní agentura All reality, či realitní kancelář Truksa, někdo z mých advokátních kolegů - Mgr. ing. Pavel Bezouška či JUDr. Anna Krúpová ? Nikdo z nich to určitě nebude. Též to nebude zcela bezpečně některá z mnoha sázkových kanceláří typu Fortuna, Tipsport či Chance a k zarmoucení mnoha občanů jistě ne ani herny s nočním provozem tak navštěvovaným mládeží. Nebude to ani restaurace Tři mušketýři, město Čáslav jako majitel hotelu Grand, Hotel Bílý kůň ani restaurace Na kuchyňce. Kdo tedy z těch obchodníků by to měl být, kdo bude existencí supermarketu TESCO ohrožen tak, že ukončí své podnikání a město bude muset počítat s výpadkem daní ze závislé činnosti: Nebude to určitě prodejna uzenin a masa firmy Rabbit - tato právnická osoba sídlí v Trhovém Štěpánově, prodejna obuvi Baťa ve Zlíně, Hutník s.r.o. v Praze 4, Triatex s.r.o. v Třebíči, Foto Líbal v Kolíně, Martin Černý - firma Korekt v Kutné Hoře, Elektro Dvořák v Golčově Jeníkově, Linek s.r.o v Praze 6. Myslím si, že to nebudou ani vietnamští obchodníci, mající na náměstí 8 obchodů.
Zajímavá je skutečnost, že na Žižkově náměstí, pěší zóně a v ulici generála Fr. Moravce je 30 obchodů s textilem a obuví. To jen konstatuji a nemám ambice to odsuzovat ani vyslovovat jakékoliv soudy. Myslím si totiž, že mi to nepřísluší. Je to věcí každého obchodníka, který splňuje požadavky živnostenského zákona, vlastní či pronajme si prostory k podnikání a na svůj účet podniká. Kladu v této souvislosti jedinou otázku? Vážně si někdo myslí, že pro mobilní lidi v době internetových obchodů, otevřené Evropy, obchodních center v každém větším městě - naposledy v Kolíně a Pardubicích s akcemi sezónních, předsezónních a mimosezónních slev je jedinou hrozbou obchodníkům v Čáslavi jeden supermarket navíc? Myslím, že na to si musí odpovědět každý sám.
O stavu podnikatelského prostředí vypovídá mimo jiné i průzkum podnikatelských podmínek uspořádaný týdeníkem Ekonom. V rámci tohoto průzkumu nazvaného ,,město pro byznys“ bylo hodnoceno 26 měst Středočeského kraje v ukazatelích podnikatelského prostředí, kvality lokality, pracovního trhu, kvality veřejné správy, cenových podmínek a průzkumu mezi podnikateli. Město Čáslav se v tomto průzkumu týdeníku Ekonom umístilo na celkovém 7. místě, přičemž na prvním místě byl Benešov, dále Příbram, Lysá nad Labem. Např. Kladno bylo 10, Kutná Hora 12 spolu s Kolínem, na 26 místě skončily Poděbrady. Město ani městský úřad výsledky nijak nemohly ovlivnit, neovlivňovaly ani výběr 50 podnikatelů, kteří byli agenturou Faktum Invenio osloveni. Zřejmě mezi nimi nebyla paní Hrubá, tolik si stěžující na špatné podmínky pro podnikání ve městě. Právě v této oblasti - tedy průzkumu mezi podnikateli - se umístilo naše město na prvním místě mezi 26 městy.
K bodu 5: Námitky proti ceně, za níž by mělo město prodat pozemky pro vybudování supermarketu TESCO:
Jedna z nejtvrdších kritik se týkala ceny, za níž město hodlá prodat pozemek pro výstavbu supermarketu TESCO. Bylo namítáno, že je to cena podhodnocená, neodpovídající. Bylo poukazováno na to, že pozemky na výstavbu rodinných domků se prodávají v cenách od 540 do 900,- Kč /m2, o cenách pozemků pro komerční účely ani nemluvě, v jiné připomínce bylo sděleno, že cena pozemku má být podle dostupných informací minimálně trojnásobná.
Zákon o obcích ve svém § 39 konstatuje, že v případě úplatného převodu se sjednává zpravidla cena, která je v místě a čase obvyklá s tím, že případná odchylka musí být zdůvodněna. Podle § 2 zákona o oceňování majetku se cenou obvyklou rozumí cena, která byla dosažena při prodeji stejného nebo obdobného majetku.
Jak zjistit, jaká je v Čáslavi cena obvyklá při prodeji pozemků určených ke komerčnímu využití? Podle nás trojím způsobem. Lze k ní dospět porovnáním údajů z vyjádření realitních agentur, znaleckého posudku a skutečných cen zjištěných z údajů z kupních smluv takových pozemků. Z námi oslovených realitních agentur - Realitní agentura Alfa, BIB, Realitní kancelář Truksa, MM Reality a All Reality jsme se dozvěděli, že realitní agenturou realizující prodej takového pozemku je realitní kancelář Truksa a kupní cena takového pozemku nepřesahovala částku 600,- Kč. All reality působí na území našeho města od dubna roku 2008 a žádný prodej takového pozemku nezprostředkovala, stejně jako agentura BIB či realitní agentura Alfa. Podle vyjádření agentury MM reality je cenou obvyklou takového pozemku 600 - 650,- Kč. Z údajů v katastru nemovitostí týkajících se prodeje pozemků v pěti významných komerčních areálech na území města Čáslav máme doloženo, že průměrná kupní cena v jednotlivých těchto případech je hluboce pod cenou, za níž k prodeji pozemky nabízí město. Máme též vypracovaný znalecký posudek soudním znalcem týkající se ceny obvyklé konkrétních prodávaných pozemků v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého. A samozřejmě v neposlední řadě máme podklady o tom, za jaké ceny prodávalo pozemky ke komerčním účelům na území města samo město. Ze všech těchto doložitelných skutečností vyplývá, že cena 755,- Kč/m2 pozemků případně prodaných společnosti SOT ESTATES s.r.o. při tom, že by se tato společnost zavázala na své náklady vybudovat přístupovou komunikaci a parkoviště sloužící i ke zlepšení neutěšené situace s parkovacími místy u městské nemocnice je rozhodně cenou, která převyšuje obvyklou cenu za stejné nebo podobné pozemky na území města Čáslavi tomto čase. Naproti tomu ti, kteří tento náš názor zpochybňují nedoložili jeden konkrétní případ prodeje pozemku určeného ke komerčnímu účelu, kterým by prokázali svá tvrzení, že podle jim dostupných údajů je obvyklá cena trojnásobná.

Závěrem mi dovolte osobní vyjádření. Patřím k těm, kdo hlasovali pro záměr i prodej pozemků společnosti SOT ESTATES s.r.o. Jaký byl můj motiv pro takové rozhodnutí? Hovoří pro něj předchozí zkušenost s realizací výstavby domů v lokalitě Na Skále. Tehdy pozemek dlouho ležel ladem a představa, že se pozemky prodají za 500,- Kč/m2 se jevila nerealizovatelnou. Teprve až město založilo bytové družstvo, získalo dotaci, lokalitu zasíťovalo a postavilo první řadové domky, začali mít občané o výstavbu domků v této lokalitě zájem. Situaci s lokalitou bývalých kasáren považuji za obdobnou. Mohu doufat, že se objeví investor, nejspíš nějaký developer, který desetitisícovou Čáslav vyhodnotí za atraktivní lokalitu a za 0,5 - 1 mld zrealizuje záměr dle studie ing. Zítka najednou. Nevěřím takovému snu a nevěřím, že by byty v domech byly prodávány s finanční spoluúčastí takového developera, tak jak to připravilo pro první etapu takových bytů město Čáslav.
Mohli jsme také souhlasit s tím, aby tento areál byl využit jako azylové centrum nebo jsme neměli nic prodávat a měli bychom využít tento prostor na vybudování zóny, v níž budou moci volně pobíhat psi, vybudovat zde inline dráhu, přestěhovat sem skatepark či využít tento prostor k parkování vozidel návštěvníků fotbalových utkání. V době, kdy máme ve městě sály v městském kině, na Malé scéně Dusíkova divadla, existují a využívají se auly na gymnáziu a Střední průmyslové škole, bychom též mohli budovat nové přednáškové sály a zkušebny hudebních skupin. Je to možná cesta, ale mě zatím nepřesvědčila, že je tou pravou.
Můžeme taky jít cestou postupných kroků, v lokalitě postavíme první dům, první objekt občanské vybavenosti, postavíme parkoviště, komunikaci, otevřeme ten prostor životu a nalákáme postupně další obyvatele k tomu, aby chtěli v této lokalitě žít a budeme společně řešit financování těchto postupných kroků. Já věřím této cestě, věřím svým kolegům, kteří chtějí jít po takové cestě. Nemám však vůbec nic proti tomu, aby jiní mí kolegové měli názor odlišný a už vůbec bych si nedovolil je podezírat z toho, že když hlasují jinak, že je k tomu vedou nějaké pokleslé pohnutky. Takové jejich urážky bych se nikdy nedopustil. Vždy jsem si vážil toho, že jednání Městského zastupitelstva v Čáslavi byla věcná, slušná a konstruktivní. Měl jsem pocit, že žiju ve městě, kde se vzájemně respektujeme, kde se nebývale rozrostla bytová výstavba, postavila se nová škola a řádně pečujeme o ty dříve postavené, vznikají dětská hřiště, městská nemocnice patří k nejlepším v této zemi, péče o seniory patří k vyhlášeným, máme sportovní areál, který nám lze závidět. Asi žiji v jiném městě.
Byli jsme dámy a pánové, milí kolegové vyzváni, abychom zvážili ještě jednou své rozhodnutí týkající se prodeje pozemků s upozorněním, že je takové rozhodnutí považováno za rozhodnutí nevratné, za rozhodnutí svědčící o špatném hospodaření se svěřeným majetkem, za rozhodnutí, pro něž vůči nám může být vyvozena trestně právní odpovědnost. Bylo na nás apelováno, abychom dbali dobrého jména města i jeho orgánů. Je na každém z nás, aby posoudil, zda námitky a připomínky, které byly vzneseny proti záměru prodeje pozemků pro vybudování supermarketu jsou důvodné, podložené, zda bylo prokázáno a doloženo, že cena obvyklá prodávaných pozemků je násobně vyšší, než my tvrdíme a zda svým hlasem pro prodej pozemků za cenu 755,-Kč/m2 poškozujeme naše město a jeho občany. Pokud jsme upozorňováni na možnou medializaci našeho rozhodnutí a kriminalizaci našeho rozhodování, pak s medializací se již dávno začalo. Věřím, že si je druhá strana rovněž vědoma, že trestným činem je též pomluva a křivé obvinění.
Omlouvám se za to, že mé vystoupení bylo poněkud delší, ale vzhledem k rozsahu připomínek i obsahu apelačních výzev, které jsme dostali, jsem považoval za vhodné se k těmto záležitostem vyjádřit obšírněji. Věřím, že mí kolegové - zastupitelé můj přístup pochopí.
Ing. Jaromír Strnad, místostarosta města: Děkuji panu doktoru Málkovi a pro dokreslení celé situace bych ještě přítomné občany seznámil s dopisem, který nám zaslal pan Loub. Nyní přečtu jeho text:
,,Vážený pane, obracíme se na vás, jako na člena zastupitelstva města Čáslavi tímto dopisem, abychom vyjádřili svůj nesouhlas s využitím a způsobem prodeje pozemku v bývalém areálu Prokopa Holého. Na toto území byla ateliérem Zítka - Plocek - Myšík architektonická kancelář Hradec Králové v červnu 2006 vypracována urbanistická studie a tato byla veřejnosti prezentována prostřednictvím Čáslavských novin. V současné době z této studie zbyla pouze výstavba obytných domů. Objekty občanské vybavenosti, kde se měly nacházet obchody, sportovní a kulturní zařízení, byly nahrazeny obchodním domem Tesco a dalšími obchodními domy. Místo náměstí s pěší zónou byla navržena spojovací ulice mezi Tescem a ulicí Smetanova. Ubytovací budova je podle studie hodnotná stavba v poměrně dobrém stavu po částečné rekonstrukci a přesto má být zbourána, i když bylo občanům deklarováno, že bude využita. Na rok 2009 byly Ministerstvem pro místní rozvoj české republiky vypsány dotace na revitalizaci vojenských objektů, převedených obcím. Z těchto by bylo možno čerpat. Hlavní naše výhrada ale směřuje ke způsobu prodeje. Na pozemky nebylo vypsáno veřejné výběrové a pokud se to nezmění, jsme rozhodnuti celou věc medializovat, protože jsme přesvědčeni, že zastupitelé nedbají o obecní majetek s péčí řádného hospodáře, jak jim doporučuje právník sdružení místních samospráv. Dle nálezu ústavního soudu lze z takového jednání vyvozovat osobní trestní odpovědnost jednotlivých zastupitelů. Vážený pane zastupiteli, doufáme, že svoje rozhodnutí znovu pečlivě uvážíte, protože se jedná o krok, který je již nevratný. Občanské sdružení Čáslaváci. Josef Loub, jednatel.“
Dovolím si vám, pane Loube, za tento dopis poděkovat. Skutečně se zatím ještě nikdy nikomu nepodařilo tak krátkým dopisem naprosto stmelit většinu zastupitelstva, jako vám. Je paradoxní, že se to podařilo člověku, který v Čáslavi nemá ani trvalé bydliště, ani sídlo své firmy.
Ing. Vladimír Hamral, starosta města: Pan místostarosta se právě v nepatrném náznaku zmínil o určité části zákona o obcích, která vymezuje práva občanů vůči svým zastupitelstvům. Protože jsem byl v souvislosti s projednávaným tématem, které se týká Tesca, upozorněn, že toto ustanovení porušuji, dovolím si příslušnou pasáž ocitovat. Jde o zákon 128/2000 Sb. Tedy - ,,Občanem obce je fyzická osoba, která je a) státním občanem ČR, b) je v obci hlášena k trvalému pobytu. Za druhé: Občan obce, který dosáhl věku 18 let má právo volit a být volen do zastupitelstva, hlasovat v místním referendu, vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva obce, vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce, nahlížet do rozpočtu obce, do závěrečného účtu obce, požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti a podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty. Oprávnění uvedená v odstavci 2 písmeno c - g má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost.“ Podle tohoto zákona tedy může jen osoba, splňující uvedená kritéria vystupovat na zastupitelstvu a požadovat projednání určitých záležitostí a podávat návrhy a tak dále. Pan Loub takovou osobou není. Obdobně bychom nyní od Občanského sdružení Čáslaváci měli požadovat předložení jeho registrace na Ministerstvu vnitra, která je nezbytná k tomu, aby za něj mohl někdo na zastupitelstvu vystupovat.
Paní MUDr. Lásková: Pane doktore Málku! Vy jste v části svého vystoupení, která se týkala možného ohrožení místních podnikatelů, zdůrazňoval nezbytnost reálných argumentů. Uvažovalo se ale o této záležitosti také z druhé strany? Zda jsou nějaké reálné podklady pro to, že tu potřebujeme čtvrtý supermarket? Existuje reálná studie, která dokazuje, že koupěschopnost deseti tisíc obyvatel odpovídá čtyřem supermarketům?
Pan JUDr. Málek: V žádném případě jsem tu neuváděl data, kterými bych hodnotil míru ohrožení činnosti místních podnikatelů. Naopak jsem říkal, že nic takového bych se z dané situace vyvozovat neodvážil. A pokud jde o druhou část vašeho dotazu - ne, takovou studii město nemá. Na tuto otázku odpověděl už pan Ing. Strnad na minulém zastupitelstvu. Snad k tomu jen dodám, že město není investorem supermarketu Tesco. Zájem postavit supermarekt projevila společnost SOT ESTATE a chce ho stavět v lokalitě, která je sice podle doplněného územního plánu určena dominantně pro bytovou výstavbu, ale zároveň i pro výstavbu příslušné obslužnosti. Navíc město počítá, že peníze, které za případný prodej těchto pozemků utrží, vloží do bytové zóny sídliště.
Pan Petrů: Mám tři připomínky, týkající se oblasti kolem městské nemocnice. Za prvé - při zateplování domu čp. 1149 v Jeníkovské ulici byla z jeho fasády odstraněna poštovní schránka a odevzdána na poštu. Protože v těchto místech bydlí hodně lidí, bylo by dobré, aby se tu schránka znovu instalovala, nejlépe na objekt někdejší vrátnice městské nemocnice. Za druhé - kanál při vjezdu k řadovým garážím je ucpaný a při dešti se v jeho okolí hromadí velké množství vody. Je potřeba kanál zprovoznit. Za třetí - bylo by dobré v Čáslavských novinách zveřejnit axonometrický pohled na budoucí sídliště, popřípadě jeho plán, aby bylo zřejmé, kudy povedou místní komunikace a kde se co bude nacházet. Řada lidí například nesouhlasí s přemístěním stávající autobusové zastávky před dům čp. 1149 v Jeníkovské ulici a myslí si, že tam, kde se nachází nyní, by novému sídlišti nepřekážela.
Ing. Strnad: Instalaci poštovní schránky zajistíme, o zprovoznění kanálu požádáme vodohospodářskou společnost, která má tuto činnost na starosti. Axonometrická studie budoucího sídliště byla v Čáslavských novinách zveřejněna již dvakrát. Pokud mě navštívíte na radnici, rád vám ji ukážu, popřípadě zajistím kopii, aby byla vaším prostřednictvím k dispozici i dalším občanům v Jeníkovské ulici.
Co se týká autobusové zastávky, budou požadavky nájemníků respektovány.


 Tvrdý trénink přináší výsledky

Plavecký klub Pandora během podzimních měsíců nezahálel a plavci se tvrdě připravovali na své závody. Koncem listopadu se čáslavští plavci zúčastnili hned několika významných závodů. Manželé Balášovi odcestovali do Brna na 40. ročník Velké ceny Brna, který je již tradičně nejlépe obsazeným závodem na území ČR během podzimu. Také letos se zde sešla kompletní česká plavecká špička, doplněná o reprezentanty Slovenska a Maďarska. Andrea Balášová ani v silné konkurenci nezaváhala a zvítězila hned ve dvou finálových závodech na 50 a 100 m motýl. Pouze na 200 m motýl nestačila na domácí plavkyni Rybářovou. Jiří Baláš se také probojoval do finále na 200 m motýl, kde dohmátl na 6. místě. ,,Vzhledem k absenci jiného vrcholného podniku před koncem roku, je tento závod považovaný za neoficiální mistrovství ČR, proto je každé umístění jak ve finále, tak hlavně na stupních vítězů velkým úspěchem!“ doplnil plavec a trenér Jiří Baláš.
Mladí čáslavští plavci bojovali na Zimním přeboru Středočeského kraje žactva v Kladně. Suverénně si počínal Jakub Burian, který se mezi třináctiletými hned 5x stal přeborníkem Středočeského kraje. Na stupně vítězů vystoupila také čtrnáctiletá Eliška Fuxová na 100 a 200 m prsa a třináctiletý Damián Hruban na 200 m prsa.
Poslední listopadový víkend odcestovala Andrea Balášová na významný mezinárodní meeting do Vídně. Zde se v silné mezinárodní konkurenci plavců z 10 evropských zemí a USA probojovala do finále na 50 a 200 m motýl, kde dohmátla na 4. respektive 5. místě. V polovině prosince se uskutečnilo Zimní mistrovství ČR žactva. Mezi nejlepší se letos probojovala čtrnáctiletá Jana Páclová a třináctiletý Jakub Burian. Jana Páclová odcestovala na svoje první Mistrovství ČR do Prostějova, kde na 100 motýl dohmátla na 22. místě. Jakub Burian se žákovských republikových mistrovství zúčastňuje již pravidelně a tentokrát se představil v Sokolově. Nejlépe se mu dařilo na 100 m polohově, kde dohmátl na 5. místě. V disciplínách 50 m kraul, 200 m znak a 100 m kraul se umístil vždy v první desítce.
Před vánočními svátky pořádal čáslavský plavecký klub na domácím bazénu již tradiční předvánoční oddílový přebor. Zde si své síly změřili prakticky všichni čáslavští plavci napříč všemi výkonnostními družstvy od přípravky, přes družstva předzávodních a závodních plavců až po kondiční plavce z řad dospělých. Tyto závody podpořily věcnými cenami firmy Amada-Veso, AK Trading s.r.o. a Nářadí - Nástroje František Klemák.
Poslední předvánoční víkend odcestovala na poslední závody v roce trenérská dvojice Andrea a Jiří Balášovi na mezinárodní meeting do Berlína. Andrea Balášová se ani zde neztratila a na 100 a 200 m motýl dohmátla na 2. místě a na 50 m motýl vybojovala bronz. Jiří Baláš se nejlépe umístil na 200 m motýl, kde skončil 5. Tento závod čáslavští plavci absolvovali s přispěním firmy Nářadí - Nástroje František Klemák.
Celý rok 2008 byl pro čáslavské plavání velmi úspěšný. Největší zásluhu na zviditelnění čáslavského plavání má trenérka a plavkyně v jedné osobě Andrea Balášová. Čáslavská plavkyně v loňském roce vybojovala 2x titul mistryně republiky na 100 m motýla a to na zimním i letním mistrovství, které doplnila o další medaile na 200 m motýl, když v létě získala stříbro a v zimě bronz. Kromě úspěchu na domácích šampionátech se probojovala také do nominace na červnové reprezentační mezistátní multiutkání a zajistila si účast v reprezentačním týmu pro sezónu 2008/2009. S českou plaveckou reprezentací spolupracuje také jako trenérka u družstva juniorů. Dalším účastníkem domácího šampionátu byl Jiří Baláš, který se v létě probojoval do finále na 200 m motýl. Z mladých čáslavských plavců byl nejúspěšnější třináctiletý žák Jakub Burian, který se probojoval na letní i zimní mistrovství ČR staršího žactva a ve svém ročníku se pravidelně umisťoval do 10. místa. Navíc na zimním Přeboru Středočeského kraje žactva vybojoval hned 5x zlatou medaili. Z děvčat se mezi nejlepší na Mistrovství ČR starších žáků nominovala čtrnáctiletá Jana Páclová.
Za finanční podporu v roce 2008 děkuje čáslavský Plavecký klub Pandora městu Čáslav a firmám AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., Nářadí - Nástroje František Klemák, RTT, spol. s r.o., Amada-Veso, AK Trading s.r.o. a Ing. Janě Němcové a všem přátelům plavání přeje mnoho úspěchů roce 2009. JB