Harmonogram svozu tříděného odpadu 2018 zde

...Letní koupaliště ve Vodrantech bude v případě příznivého počasí otevřeno od 15. června...

Kalendář akcí

Nabídka pracovních míst

Přehled v současné době nabízených pracovních míst naleznete zde na úřední desce v sekci "Výběrová řízení"

Důležité odkazy

Obsah

Čáslavské noviny - leden 2009

 

Studenti Střední zemědělské školy Čáslav reprezentovali v Praze   Roky 2008 a 2009 pohledem místostarosty města   Návrh rozpočtu města Čáslav pro blížící se rok 2009   Vzrůstá zájem o plochu bývalých kasáren   Úřad práce v Kutné Hoře informuje   Přípravnou třídu základní školy budou mít i děti v Čáslavi   Dávná bitva u Bratčic   Z návštěvy policistů měly děti radost   Náčelník generálního štábu Alžírska v Čáslavi   Rekonstrukce školní kuchyně podpořena ze státního rozpočtu   Den otevřených dveří se vydařil   Policie informuje   Návštěva německých žáků v ZŠ Sadová   Pomůže Evropská unie k rekonstrukci Dusíkova divadla?   Živý betlém a Tříkrálová sbírka v Čáslavi   Město pomohlo čáslavským sokolům   Příležitost pro výtvarně nadané děti   Důchodci jsou stále aktivní   Velitel letecké základny v Čáslavi se setkal s představiteli obcí   Statistika dopravních nehod   Kopretina připravuje   Soutěžní ilustrace zaplnily knihovnu   Obdivuhodné tempo při výstavbě nové pily   Chraňme své děti   Mladí výtvarníci z Čáslavi mezi nejlepšími v Evropě   Čáslavská porodnice překonala hranici pěti set porodů za rok   My tři králové   Bilance atletů AC Čáslav za rok 2008   Vysoké ocenění pro pečovatelku ze společnosti Anima Čáslav   Hledáme pěstouny   Podporované zaměstnávání nově také v Kutné Hoře   Jarmila Kratochvílová na setkání atletů v Monacu   Čáslav se představí v Brně   Internetová žákovská knížka na ZŠ Sadová   Vyučování nanečisto na Sadové

 

 Studenti Střední zemědělské školy Čáslav reprezentovali v Praze

pokus21 Studenti čáslavské Střední zemědělské školy se zúčastnili Akademie vzdělávací společnosti Junior Achievement a společnosti KPMG Česká republika, která sídlí v Praze v bezprostřední blízkosti hotelu Hilton. KPMG patří mezi nejvýznamnější finanční a poradenské společnosti v ČR i ve světě.
Zahájení programu bylo v devět hodin, příjezd zkomplikovalo nefungující metro, ale přece jen se studentům školy podařilo dorazit včas. Potěšilo je uvítání organizátorů Akademie a občerstvení, které pro ně připravili.
Po zahájení jim Kateřina Konečná přednášela na téma Marketing a komunikace, které patřilo mezi nejzajímavější části programu.
Dalším bodem bylo daňové poradenství, oblast dosti složitá, a vystoupení přednášející Margarity Urbanové bylo pro studenty spíše zklamáním. Přestávka na oběd jim však zlepšila náladu. Poté mohli přejít na další téma.
Humam Resources (lidské zdroje) pojednávalo především o kritériích přijímacího řízení, kterým si měli šanci zkušebně projít. Petra Maňáková a Michaela Podešvová tímto zaujaly i pobavily.
Poslední úsek patřil supervisorovi Michalu Čupovi a jeho auditu finančních institucí, v němž byl přiblížen velký svět peněz v KPMG. V této části dne nechyběl humor, který je přednášejícímu zřejmě vlastní. Na závěr, v půl čtvrté, se studenti slavnostně rozloučili s Akademií a zhodnotili ji pomocí dotazníků.
Tato akce se studentům čáslavské Střední zemědělské školy velmi líbila, je jen škoda, že se jich nemohl zúčastnit větší počet. O to více se těší na další setkání, pořádané společností Junior Achievement.
Poděkování za tuto netradiční formu výuky patří především paní Markétě Ředinové, programové ředitelce této zprostředkovatelské společnosti a paní učitelce Ing. Vladimíře Uhlířové.
Za studenty SZeŠ Čáslav
Šárka Vondrová, Michal Komárek,
Zuzana Malinová, Šárka Vytlačilová


 Roky 2008 a 2009 pohledem místostarosty města

Nový rok je v naší zemi už tradičně spojen s intenzivním pocitem předělu - určité období se uzavírá, jiné začíná. Plánuje se, bilancuje, hodnoceny jsou úspěchy i prohry, sčítají se zisky i ztráty, připravují rozpočty. Nedávná minulost i blízká budoucnost dostávají přesný rozměr dvanácti měsíců.
Úvahy nad tím, co se právě v horizontu takového období už povedlo a co je naopak ještě nutné udělat, abychom v nastávající etapě svá zatím nenaplněná přání změnili ve skutečnost, jsou základem všech plánů. Vychází z nich jednotlivci, rodiny, obce, státy. Vychází z nich i vedení čáslavské radnice. Proto jsme právě u příležitosti chvíle, kdy se v kalendáři mění číslo letopočtu, požádali místostarostu města, pana Ing. Jaromíra Strnada jak o krátké ohlédnutí za právě končícím rokem, tak o stručné seznámení s perspektivou nejbližšího vývoje Čáslavi.

Vážený pane místostarosto, rok 2008 zcela jistě přinesl do Čáslavi dva výrazné momenty, které mohou budoucnost města značně ovlivnit. Jednak byla odstartována výstavba nového sídliště, v němž by časem mělo najít svůj domov 327 rodin, jednak se tu po velmi dlouhé době začalo s budováním skutečně impozantního závodu, slibujícího téměř 300 pracovních míst. Doplníte tyto dva údaje ještě o nějaké další, stejně významné?
V obou případech jde skutečně o důležité akce, které spojuje několik společných rysů - díky nim může naše město například překonat svou dlouhodobou demografickou stagnaci, svých deset tisíc obyvatel, které s malými odchylkami vykazuje již několik desítek let a může zaznamenat příliv nových občanů. Dostatek pracovních příležitostí a nabídka kvalitního bydlení - to jsou základní pilíře rozvoje každého města. Proto bych k oběma připojil ještě jeden úspěch obdobného charakteru. Je jím již několik let pokračující masivní výstavba nových rodinných domků, které dávají vzniknout celým novým čtvrtím a ulicím. Tato výstavba rodinných domků se nezastavila ani v uplynulém roce a jsou všechny předpoklady pro to, aby nezpomalila ani v roce příštím. Dalším společným rysem těchto změn je skutečnost, že už nejde o plány a naděje, ale o naplňující se realitu. Závod, sídliště i nové čtvrti rodinných domků se staví. Rostou. Ale - aby mě někdo neobvinil, že se chlubím cizím peřím - nová pila není plodem snah radnice. Městský úřad se pouze, vědom si důležitosti nových pracovních míst, snaží investorovi vycházet vstříc. Větší podíl na této záležitosti nemá.
Nejvýznamnější akcí města je tedy výstavba sídliště?
Jde o rozměrné a dlouhodobé dílo, které v roce 2008 vstoupilo do fáze vlastní realizace. Připravováno ale bylo po řadu předchozích let. Proto se také mohlo ihned poté, co byl rozlehlý areál někdejších kasáren Prokopa Holého převeden do majetku města, tedy v dubnu 2008, začít s demolicí armádních objektů a hned nato s výstavbou prvních dvou bytových bloků. Na dalších dvou se zahájí práce již v roce nastávajícím. Současně se provádí výstavba kanalizace a další infrastruktury. Připravují se i některé komunikace v místech, kde je současný ani budoucí stavební ruch nepoškodí. Znovu ale musím připomenout, že bez pečlivé a po několik předchozích let prováděné přípravy bychom v právě končícím roce se stavbou sídliště zřejmě nezačali.
Jestliže ale hovořím o nových pracovních místech, o nových bytech, o nových rodinných domcích, pak vlastně hovořím o lidech. A ti ke kvalitnímu životu potřebují mnoho dalších věcí. Ty se možná na první pohled nezdají tak velké, nicméně jsou rovněž důležité. Městský úřad proto musí dbát, aby na soudobé úrovni byla i vybavenost města. I v této oblasti se nám v roce 2008 podařilo několik akcí.
Například?
Kupříkladu dbáme, aby se opravdu trvale rozvíjela místní nemocnice. V polovině roku se nám povedlo zahájit rekonstrukci pavilonu, v němž je umístěno oddělení geriatrie, známější mezi lidmi jako léčebna dlouhodobě nemocných. Jde především o celkovou modernizaci interiéru, který se tak dostane na úroveň ostatních primariátů a v podstatě završí rekonstrukci vnitřních prostor celého areálu nemocnice, postupně uskutečňovanou už řadu let. Krom toho se v roce 2008 také úspěšně završil jeden z mnoha kroků, které musí být provedeny před dalším zlepšením technického vybavení nemocnice. Tím myslím jednání s pojišťovnou, týkající se budoucího financování provozu tomografu. Nyní se bude řešit jeho nákup, rekonstrukce prostor v nichž bude umístěn a tak podobně.
Stejnou snahu vyvíjíme ve školství. Nyní rekonstruujeme školní kuchyni v Základní škola na Žižkově náměstí. Tato úprava navazuje na předchozí modernizaci připojené jídelny. Rovněž jsme vyhověli požadavku mladých rodin a rozšířili nabídku jednoho z místních středisek mateřské školy o oddělení pro děti ve věku dvou až tří let. Toto oddělení je plně využité.
Nezapomínali jsme ani na volný čas dětí a mládeže a v polovině roku se nám podařilo otevřít další hřiště ve čtvrti gen. Eliáše. Toto hřiště, určené spíše pro sportovně zaměřené aktivity, zde doplnilo dětský areál, vybudovaný už v letech předchozích. Umístění obou v těsném sousedství čáslavského domu dětí a mládeže nepochybně vytváří zajímavou a komplexní nabídku na trávení volného času pro široké zájmové spektrum od těch nejmenších až po dospívající.
Pokud vím, úpravy sportovních ploch probíhaly během končícího roku i ve Vodrantech.
Ano, v roce 2008 jsme zcela dokončili několikaletou úpravu tenisových kurtů. Tenisový areál, včleněný do rozsáhlého sportovního komplexu, který se v lesoparku Vodranty rozkládá, nyní umožňuje zájemcům o tento přitažlivý sport věnovat se mu skutečně v plné míře. Nejintenzivnější úsilí jsme ale v končícím roce opravdu věnovali novému sídlišti a parcelám pro rodinné domky.
Co všechno toto úsilí zahrnuje?
To je nesmírně široká a pestrá škála činností souvisejících jak s projekční a administrativní přípravou, tak s finanční stránkou výstavby. Jde o získání a zcelování ploch pro stavební parcely, o budování složitých sítí infrastruktury, tedy kanalizace, vodovodního řadu, rozvodů plynu a elektřiny, jde o nové chodníky i vozovky, veřejné osvětlení... V roce 2008 v našem městě vznikly čtyři kompletní nové ulice, tedy vozovky i chodníky - v lokalitě ,,Žacká“ ulice U Lesoparku, na Čeplově ulice Luční a Sluneční a významně byla prodloužena ulice L. Formanové. Všechny souvisí s výstavbou rodinných domků. Komunikací se ale postavilo víc. Infrastruktura se buduje, případně budovala v lokalitě ,,Žacká II.“, kde jsme letos prodali 14 parcel, v lokalitě ,,Cihelna“ a na novém sídlišti. Tam se nyní buduje i kanalizace.
Zmínil jste, že výstavba domků bude pokračovat.
Vytváříme proto všechny předpoklady. Rok za rokem se snažíme vykupovat soukromé pozemky sousedící s městskými a vytvářet ucelené plochy pro nové čtvrti. Podařilo se nám to i v roce 2008 na jihozápadním okraji Čeplova, kde záhy nabídneme 65 nových parcel. Zájem občanů trvá a my jim chceme vyhovět. V souhrnu s předchozí výstavbou kolem silnice k obci Žaky a v prostoru někdejší cihelny tak vznikne skutečně impozantní zástavba rodinných domků. Řekl bych, že sídliště a nové rozsáhlé čtvrti rodinných domků navazují významem na velké akce předchozích let, jakými byla nová škola, rekonstrukce domova důchodců, krytý bazén a tak podobně.
Všiml jsem si krátké věty, že komunikací se v roce 2008 postavilo víc. Které to byly?
Hned na počátku roku město postavilo velmi dlouhé chodníky po obou stranách Masarykovy ulice. A pak v části ulice Chrudimské. To byla finančně náročná akce. Připomenout je možno chodník v ulici Mikoláše Alše, chodník v části ulice Za Rybníkem, který vznikl v její střední části, kde zatím nebyl vůbec žádný, chodník na hřbitově a nyní budované chodníky v Koželuhách. Před několika dny se rekonstruoval i chodník před domovem důchodců.
Je ještě možno s rokem 2008 připomenout něco dalšího?
Město dalo v tomto roce ,,zelenou“ budoucí výstavbě nové hasičské zbrojnice, když odkoupilo pozemek a budovu ve Vrchovské ulici a poté tyto nemovitosti převedlo za symbolickou cenu na Středočeský hasičský záchranný sbor. Dále přispělo značnou částkou na odbahnění Podměstského rybníku, který provádí místní rybářská organizace. Tato záležitost není akcí města, přesto ujišťuji občany, že její vývoj pozorně sledujeme. Umístilo také sluneční kolektory na místní lázně a nemocnici. A myslím, že se také můžeme pochlubit pěkným novým parčíkem v Poštovní ulici.
Veškeré akce, plánované na rok 2008 se tedy podařilo realizovat.
Musím s politováním konstatovat, že dva skutečně velké a zajímavé záměry se neuskutečnily. Za prvé multifunkční sportovní hala, která je častěji označována termínem ,,zimní stadion“ a pak revitalizace historického jádra města, v jejímž rámci měla být provedena i rekonstrukce Kostelního náměstí, části Mahenovy ulice, Žižkovy brány a vozovky ulice gen. Moravce. Realizace obou těchto akcí byla závislá na získání dotací z fondů Evropské unie. Ty jsme nedostali, přestože oba projekty byly výborem regionální rady Středočeského kraje k financování doporučeny. Mohu ale občany ujistit, že radnice se nevzdává a usiluje o jejich získání znovu. Pokud jde o zmíněné ulice v centru, zahájí jejich rekonstrukci i bez dotací - z vlastních prostředků. V takovém případě bude ovšem provedení nutno rozložit na několik etap - jde přece jen o záležitost finančně dosti náročnou.
Myslím, že končícímu roku jsme se už věnovali dosti podrobně. Mohli bychom nyní trochu nahlédnout do budoucnosti? Do roku 2009?
Samozřejmě. Za prvé tedy chceme zahájit právě zmíněnou revitalizaci historického jádra města. Krom výše zmíněných ulic ale plánujeme ve spolupráci s krajským úřadem i rekonstrukci ulice Tylovy a Na Bělišti. Uvedená spolupráce je nutná, neboť správa vozovek obou ulic spadá pod kraj. Dokončena by měla být nejpozději do poloviny roku také celková úprava komunikací, tedy chodníků i vozovek v městské čtvrti Koželuhy. Realizovat se bude i výstavba nových chodníků a jízdních komunikací v lokalitě ,,Žacká II“, v lokalitě ,,Cihelna“ a v části budovaného sídliště v areálu někdejších kasáren Prokopa Holého. Rekonstruovány budou i chodníky v Těsnohlídkově sídlišti a v části ulice Za Rybníkem. V tomto případě jde o úsek podél Čáslavky. Pokračovat se bude i ve výstavbě infrastruktury na nových parcelách na Čeplově. A také nabídneme zájemcům již zmíněných 65 stavebních parcel.
A co byty v sídlišti?
Zde počítáme se zahájením výstavby dalších dvou bytových bloků. Dohromady tu tedy bude souběžná výstavba čtyř bloků o celkové kapacitě přibližně sto bytů. Jde o první etapu celkové realizace.
Pro děti také chystáte nějaký ,,dárek“?
Počítačovou učebnu v Základní škole v Masarykově ulici. A pak je tu jedna zajímavost - budeme se snažit získat chatu ve Velké Úpě, kterou zatím vlastní krajský úřad a spravuje čáslavská zemědělská škola. Pokud nám tento záměr vyjde, bude tento objekt k dispozici všem čáslavským školám, tedy základním i středním, pro pořádání lyžařských kurzů a dalších akcí, které se tak stanou finančně dostupné pro všechny děti a studenty. Jsem přesvědčen, že rodiče proti určitě nebudou. O této záležitosti se již nyní vedou intenzivní jednání.
Jak bylo zřejmé z hodnocení roku 2008, bude se v úpravách městské nemocnice pokračovat i v roce 2009.
Chystáme druhou etapu rekonstrukce interiérů pavilonu geriatrie. A také rekonstrukci fasády hlavní nemocniční budovy. Už je na čase, aby její vzhled odpovídal moderním a příjemným vnitřním prostorám. Velmi významným by mělo být zakoupení tomografu. S tím je samozřejmě spojena i určitá rekonstrukce, aby tento důležitý přístroj měl odpovídající umístění a zázemí.
A co kultura a sport?
Během roku 2009 bychom rádi projekčně připravili rozsáhlou rekonstrukci a přístavbu Dusíkova divadla. Její realizace bude ovšem záležitostí dalších let a také schopnosti získat příslušné finance z evropských fondů. V této souvislosti je možno připomenout i již zmíněný ,,zimní stadion“. Na získání prostředků na tento projekt z EÚ budeme v roce 2009 rovněž intenzivně pracovat.
Je tu ještě něco, na co jsme zapomněli?
Snad ne. Ale ano, ještě jeden plán, možná bych měl spíše říci ,,vize“ tu je. Rádi bychom uspěli při jednáních, jejichž výsledkem by byl kruhový objezd na současné křižovatce Ostrý roh. Tato jednání jsme iniciovali, vedeme je, ale výsledek tak úplně ovlivnit nemůžeme. Silnice, kterých se tato úprava týká, jsou ve správě kraje. Tedy kromě ulice gen. Moravce. Bude proto záležet především na postoji krajského úřadu. Jak říkám, zatím je to spíše přání, vize, představa. Její naplnění odpovědně slíbit nemohu.
Chtěl byste na závěr našeho rozhovoru u příležitosti Nového roku občanům našeho města něco vzkázat?
Každému z nich přeji to, co je v životě nejdůležitější - tedy pevné zdraví, úspěchy osobní i pracovní a co nejvíce toho tak potřebného štěstí. Byl bych rád, aby se jim v našem městě dobře žilo. Snažíme se pro to dělat, co je v našich možnostech a silách. Ty ale mají své limity, zejména finanční, a tak můžeme mnohé věci realizovat jen postupně. Slibuji ale, že budeme dělat vše, aby Čáslav pro své občany byla místem skutečně příjemným, kam se rádi vrací. Aby byla opravdovým domovem.
Děkuji za rozhovor.


 Návrh rozpočtu města Čáslav pro blížící se rok 2009

Vánoce, dárky, nákupy. Silvestr, Nový rok. Myšlenky na blížící se sváteční dny zaměstnávají mnoho lidí možná už v listopadu. Dokonce i dříve. Pokud ovšem nepatří k těm, kteří vše nechávají na poslední chvíli. A tak většina uvažuje co a kde nakoupí a také - za co nakoupí. Počítá, porovnává příjmy a výdaje, zvažuje, na co bude mít. V tom se nápadně podobá ekonomům, manažerům a vrcholným představitelům států, měst a obcí, kteří se zhruba ve stejném období zabývají obdobnými problémy. Pouze se netýkají vánoc, ale rozpočtu na celý příští rok. Stejně je tomu i na čáslavské radnici.
Návrh rozpočtu města Čáslavi na rok 2009 byl předložen k posouzení a schválení městskému zastupitelstvu, které se sešlo dne 17. prosince - tedy těsně po odevzdání tohoto čísla Čáslavských novin do tisku. Proto informaci o tom, zda byl uvedený rozpočet zastupitelstvem přijat, bude možno přinést až v příštím vydání. Lze ale předpokládat, že stěžejní části tohoto dokumentu výraznější změny nezasáhnou a proto z nich několik údajů přinášíme v následujících řádcích už nyní.
Rozpočet města Čáslavi na rok 2009 byl navržen jako vyrovnaný o celkovém objemu příjmů a výdajů ve výši 274.688.000 korun. Při porovnání s letošním rokem jde tedy o částku o 19.558.000 korun vyšší. Výrazný podíl na této pozitivní změně budou mít zejména příjmy z prodeje pozemků (především jde o prodej pozemků na výstavbu hypermarketu Tesco a dalších prodejen v oblasti nového sídliště), z různých typů pronájmů a z daní. V souvislosti s tím je pro hospodaření Čáslavi v příštím roce významná i skutečnost, že je zde reálný předpoklad na stabilizaci dosavadní výše provozních výdajů, týkajících se jak chodu samotného města, tak jeho příspěvkových organizací. To vše umožnilo zařadit do rozpočtu, krom běžně se opakujících výdajů, i několik investičních akcí. Jedná se zejména o výstavbu nových komunikací, o vybudování učebny na Základní škole v Masarykově ulici a zřízení kolumbária na městském hřbitově. Podívejme se ale na jednotlivé položky rozpočtu podrobněji.
Část příjmová uvádí jako nejdůležitější finanční zdroj městské pokladny především různé typy daní, například daň ze závislé činnosti i samostatné výdělečné činnosti, daň z přidané hodnoty, z nemovitostí a tak podobně. Celkově by mělo být prostřednictvím daní získáno 82.500.000 korun.
Co do výše jsou druhou významnou sférou městských příjmů různé typy pronájmů. Zde se počítá, že z pronájmu bytů (včetně služeb s tímto pronájmem souvisejících) a různých nebytových prostor a pozemků přibude do městské pokladny 45.380.000 korun. Krom toho je možno k této oblasti připočítat i 1.000.000 korun za pronájem skládky.
Třetím důležitým zdrojem je řada poplatků, například poplatek za uložení a likvidaci komunálního odpadu, poplatky správní, ze psů, za výherní hrací přístroje atp. Celkově se u těchto poplatků předpokládá příjem 36.420.000 korun.
Součástí rozpočtu jsou i tzv. ,,neinvestiční transfery“, což jsou v podstatě peníze ze státního rozpočtu, určené na přesně stanovené účely, které městskou pokladnou pouze ,,protečou“. Jde například o sociální dávky (76.000.000 Kč), příspěvek na každého z žáků základních škol, výkon státní správy atp. Celkově i se sociálními dávkami se jedná o částku 99.538.000 korun.
V příjmové části rozpočtu jsou samozřejmě i různé další drobnější položky, jejichž vliv na celkovou sumu, s níž město počítá, není stěžejní. Za zmínku snad stojí jen příjem z prodeje pozemků ve výši 7.500.000 korun. Možná je také vhodné dodat, že mnohé z uvedených částek město zpětně využívá ve sférách, odkud plynou. Typickým příkladem jsou peníze z pronájmu bytů, které jsou opět investovány do bytového fondu nebo poplatky, které město vybírá od občanů za likvidaci komunálního odpadu, z nichž město hradí část této činnosti firmě provozující místní skládku v Hejdofě. Cena uvedené služby je však podstatně vyšší a tak na ni město musí přispět z jiných příjmů.
Výdajová část rozpočtu je tradičně rozsáhlejší a pestřejší. Podívejme se proto jen na některé její části.
Na výstavbu a údržbu místních komunikací hodlá město Čáslav v roce 2009 vydat částku 14.777.000 korun, na mateřské školy 3.175.000 Kč, na základní školy 10.800.000 Kč, na ostatní školství 1.700.000 Kč, na Základní uměleckou školu 770.000 Kč, na muzeum a knihovnu 5.350.000 Kč, na památky 2.500.000 Kč a na Dusíkovo divadlo 3.050.000 Kč. Zanedbávat nebude ani sportovní a tělovýchovně relaxační aktivity - na lázně půjdou 2.300.000 Kč, na koupaliště 1.000.000 Kč a na ostatní tělovýchovná zařízení 2.350.000 Kč. Do bytového fondu poputuje 44.980.000 Kč, na veřejné osvětlení 3.500.000 Kč, na veřejnou zeleň 3.700.000 Kč, pro zařízení ANIMA (dříve pečovatelská služba) jsou určeny 3.670.000 Kč, pro domov důchodců 3.799.000 Kč a jako příspěvek pro nemocnici jsou vyhrazeny 2.500.000 Kč. Za nakládání s odpady zaplatí skládce 11.000.000 korun.
Ve výdajové části je samozřejmě řada dalších položek, týkající se například projektů, archeologického výzkumu, klubu důchodců, hřbitova a tak dále.
V předchozích řádcích jde o základní rozpočet, který bývá následně rozšířen o investiční akce, které je možno každoročně hradit po schválení zastupitelstvem z přebytků městského hospodaření. Větší investiční akce pak město ve valné většině zajišťuje prostřednictvím státních dotací či jiným způsobem financování. Proto ani tyto položky nejsou ve výše uvedeném přehledu městského rozpočtu zahrnuty. Z těch, o kterých se nejčastěji hovoří, lze například zmínit revitalizaci historického centra, jejíž součástí je i rekonstrukce Kostelního náměstí a Mahenovy ulice, pokračující výstavba sídliště, druhá etapa rekonstrukce pavilonu geriatrie v městské nemocnici, budování inženýrských sítí na plochách pro nové čtvrti rodinných domku a tak dále. Podrobnější informace naleznou zájemci na internetových stránkách města pod adresou www.meucaslav.cz (vh)


 Vzrůstá zájem o plochu bývalých kasáren

Výstavba nového sídliště v prostoru někdejšího areálu kasáren Prokopa Holého neláká k podnikání pouze Tesco, ale i další obchodní firmy. Svědčí o tom například zájem společnosti AVENTURE s.r.o. o pozemek, sousedící s budoucím hypermarketem Tesco, na kterém by chtěla vybudovat další obchody.
Záměry společnosti AVENTURE jsou v základních obrysech známy. Na zmíněném pozemku o rozloze zhruba tří tisíc metrů čtverečných postaví několik menších prodejen s různými druhy zboží. Pravděpodobně půjde o oděvy, specielní elektrozboží a podobně. Obchody budou přiléhat, při pohledu z Jeníkovské ulice, k pravé straně objektu Tesca. ,,Zmíněná firma zde také, v rámci své výstavby, vybuduje komunikaci směrem do ulice B. Smetany, kterou poté převede do vlastnictví města,“ doplňuje svou informaci Ing. Strnad. ,,Vzhledem k tomu, že AVENTURE je ochotna zaplatit za metr čtverečný zakoupené plochy 750 korun, pohyboval by se v součtu s náklady na zmíněnou komunikaci zisk města kolem 1.100 Kč za m2. Na ostatní plochy bude vypsáno výběrové řízení.“
Pro doplnění ještě uvádíme, že hypermarket Tesco, alespoň podle současných informací, které jsou nyní k dispozici, bude mít ve vstupní části jakousi pasáž, z níž na jedné straně vstoupí návštěvník do velké plochy hypermarketu, na druhé se pak setká s řadou malých obchůdků s různým sortimentem. Toto uspořádání je ale většině zákazníků známo z jiných měst. (vh)


Úřad práce v Kutné Hoře informuje

Na konci měsíce listopadu evidoval Úřad práce v Kutné Hoře celkem 2311 osob (o 136 méně než před rokem). Míra registrované nezaměstnanosti činila 5,75 % (před rokem 5,67 %). V průběhu měsíce se nově hlásilo 417 uchazečů a vyřazeno z evidence bylo 314 uchazečů o zaměstnání. Evidováno bylo 720 volných pracovních míst.
Na dávkách státní sociální podpory bylo v listopadu vyplaceno 22,2 mil. Kč, na podporu v nezaměstnanosti 4,8 mil. Kč.
Lékařská posudková služba za měsíc listopad ukončila posudkem o zdravotním stavu 208 žádostí o dávky sociální péče a zaměstnanosti.
Z města Čáslavi bylo k 30.11.2008 evidováno 301 osob. Míra nezaměstnanosti ,5,80 %.
Od 1.1.2009 platí novela Zákona o státní sociální podpoře, kdy rodič může pobírat rodičovský příspěvek při péči o dítě ve věku 7 do 10 let, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené a zároveň nepobírají příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách. Výše tohoto rodičovského příspěvku činí 3000,- Kč měsíčně. Další informace podají pracoviště státní sociální podpory.
Od 1.1. 2009 platí novela Zákona o zaměstnanosti. Zásadní změnou pro uchazeče o zaměstnání je, že se zkracuje podpůrčí doba (doba, po kterou je vyplácena podpora v nezaměstnanosti) ve všech věkových skupinách o 1 měsíc a stanovují se tři procentní sazby pro výpočet výše podpory v nezaměstnanosti…první dva měsíce podpůrčí doby 65%, další dva měsíce podpůrčí doby 50% a po zbývající dobu 45% z průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. V. Hüttner


 Přípravnou třídu základní školy budou mít i děti v Čáslavi

Bude mít váš prvňáček odklad zahájení povinné školní docházky? Bude ještě rok chodit do mateřské školy? Od nového školního roku nemusí! Čáslav se zařadí mezi města, která zřizují ,,přípravný ročník základní školy“.
Odklad zahájení povinné školní docházky, o kterém na základě lékařského a psychologického potvrzení rozhoduje ředitel příslušné základní školy, lze posuzovat z různých hledisek. Na jedné straně poskytuje dítěti možnost ,,dozrát“, aby následně bez problémů a potíží zvládalo nároky základní školy, na straně druhé se vrací do mateřské školky mezi děti věkově mladší, jejichž projevy již často neodpovídají jeho vývojové fázi. Intenzita přípravy na školní docházku v mateřské školce je proto charakterem tohoto prostředí poněkud utlumena. Z tohoto důvodu se od roku 2004 v České republice, na základě příslušných ustanovení školského zákona, vytváří ,,přípravné třídy základní školy“, které tyto problémy vyrovnávají a dávají uvedené skupině dětí možnost získat potřebné dovednosti a znalosti mezi vrstevníky, kteří jsou na obdobném stupni vývoje.
,,Od prvního září roku 2009 bude přípravná třída základní školy zřejmě zřízena i v Čáslavi,“ říká ředitel Základní školy na Žižkově náměstí, pan Mgr. Pavel Horký. ,,Slovo zřejmě je v této mé informaci proto, že vznik takové třídy je vázán na zájem rodičů. Jinak řečeno - na počet dětí, které budou přihlášeny. Třída může podle zákona existovat jen za předpokladu, že je v ní minimálně sedm dětí. Maximum je patnáct.“
Tato třída by měla být zřízena právě v centru města, tedy v Základní škole na Žižkově náměstí. Docházka do ní bude zdarma a výuka, lépe řečeno příprava na budoucí výuku, bude čtyřhodinová. Pokud si je poté rodiče nebudou moci vyzvednout, mohou děti využívat i družinu a školní jídelnu. Péče o ně tedy bude komplexní.
Nároky na děti jsou zcela v souladu s jejich vývojem. ,,V přípravné třídě se bude především hodně kreslit, uvolňovat ruce, zpívat a rozvíjet návyky na určitý systém, který pak v první třídě nepřekvapí,“ doplňuje své údaje o této nové možnosti pan Mgr. Horký. ,,Rodiče se také nemusí obávat, že by jejich děti docházka do přípravné třídy nějak omezovala při výběru školy, do níž dítě po zápisu nastoupí. K zápisu mohou jít do školy, kterou si vyberou.“
Vzhledem k celkové koncepci přípravné třídy a také proto, že mateřské školy jsou v současné době značně přeplněné, lze tuto příležitost rodičům jen doporučit. V mnoha městech republiky přípravné třídy se zdarem fungují už delší dobu a k dispozici ji mají i předškoláčci v Kutné Hoře. V Čáslavi toto zařízení zatím chybělo. K jeho návštěvě mohou rodiče své děti, které dostanou odklad povinné školní docházky, přihlásit na ředitelství Základní školy na Žižkově náměstí v Čáslavi. (vh)


 Dávná bitva u Bratčic

Ve druhé polovině listopadu se uskutečnilo v nedalekých Bratčicích slavnostní vysvěcení Pietního parku s památníkem první bitvy třicetileté války. Dřevěné kříže s nerezovými zvony, na nichž jsou vyryty ležící kříže jako upomínka životů, vyhaslých v této bitvě a nápis ,,Válka třicetiletá a hořkost navěky“ mají připomínat tuto krvavou událost, při níž podle historických pramenů přišlo o život na dvě stovky císařských vojáků a přibližně osmdesát členů vojska stavovského. Jak ale k takové bitvě došlo a proč právě u Bratčic? O tom vypráví jak například zápis v Sokolské kronice obce Bratčice, sepsané roku 1931 JUDr. Ludvíkem Novotným, tak i publikace Augusta Sedláčka a další.
Roku 1617 byl zvolen za českého krále Ferdinand II., který za své vlády prosazoval katolickou šlechtu před šlechtou protestantskou. Konflikt vyústil roku 1618 vypovězením poslušnosti králi a vyhozením místodržících z oken Pražského hradu (23.5.1618 ). Celá země se začala zmítat v náboženských rozepřích.
V té době bylo ustanoveno třicetičlenné direktorium pro správu českého království a moravského markrabství. Vrchním generálem stavovského vojska byl zvolen hrabě Mansfeld.
O několik měsíců později Ferdinand II. vyslal proti českým stavům armádu o síle 5000 vojáků, pod vedením generála Buguoye. Ten se měl setkat u Německého Brodu (dnešního Havlíčkova Brodu ) s hrabětem Dampierrem, jenž velel armádě o síle 8000 mužů, včetně oddílu kyrysníků Albrechta z Valdštejna. Obě armády se spojily 9. září a táhly na Prahu. Před Čáslaví se setkaly se stavovským vojskem pod vedením hraběte Matyáše z Thurnu, jež čítalo na 10 000 mužů. Dampierrovo vojsko přitáhlo k Bratčicím, naproti tomu stavovská armáda se položila u Čáslavě a Horek. Šest dní stály obě armády proti sobě opevněny příkopy a náspy. 14. září začala dělostřelecká palba, při které se císařští museli stáhnout do lesa. Zde však trpěli hladem a zimou a nejeden voják zemřel rukou rozhořčených sedláků.
Nově vybudovaný památník, stejně jako zrekonstruovaná kaplička, stojící v místech bývalého vojenského ležení, jsou nyní připomínkou a projevem úcty vojákům, padlým nejen v této bitvě, ale i v dalších válečných konfliktech.
Starosta Bratčic, inženýr Jiří Uhlíř ve svém proslovu při této příležitosti připomněl, že část potřebných financí se obci podařilo získat prostřednictvím dotace Evropské unie, a to v rámci Programu rozvoje venkova. Poděkoval také všem, kdo se na realizaci projektu jakýmkoliv způsobem podíleli.
Součástí nově zřízeného památníku je také instalovaná informační tabule, která návštěvníky zasvětí do historických souvislostí, jež se k bitvě u Bratčic váží. zn


 Z návštěvy policistů měly děti radost

Radost z policejní návštěvy měli dne 26. 11. 2008 v dopoledních hodinách předškoláci v Mateřské škole v Žehušicích na Čáslavsku. Policisté z preventivně informační skupiny z Kutnohorského policejního ředitelství, nprap. Bc. Vendulka Hanzlová a nprap. Daniel Votroubek si s dětmi povídali o tom, co je policie a jaká je její úloha ve společnosti. Poskytli i mnoho cenných rad, jak se chovat, aby se samy co nejvíce chránily a jejich dětství bylo pokud možno radostné a bezstarostné. Děti a jejich učitelky ke konci besedy poděkovaly policistům několika písničkami a s radostí převzaly různé materiály s preventivní tématikou.
nprap. Daniel Votroubek
nprap. Bc. Vendulka Hanzlová

 
 Náčelník generálního štábu Alžírska v Čáslavi

Dne 25. listopadu 2008 navštívil 21. základnu taktického letectva v Čáslavi Náčelník generálního štábu Alžírské národní lidové armády armádní generál Salah Ahmed Gaid.
Generála doprovázel náčelník štábu pozemních a vzdušných sil generál Kadour Bendjemil a generál Mohamed Hammadi. Za českou stranu se jako čestný doprovod návštěvy zúčastnil zástupce náčelníka štábu Armády České republiky brigádní generál Čestmír Tesařík.
zPo přistání vrtulníku přivítal celou delegaci zástupce velitele 21. zTL plukovník Edmund Sedlák, který v úvodním briefingu přiblížil základní úkoly základny a organizační strukturu. Nezapomněl vyzdvihnout ani mnohá domácí i mezinárodní cvičení, na nichž se naše letouny L-159 Alca a JAS 39 Gripen prezentují. Debatu rozpoutaly normy letových hodin či výcvik pilotů, při níž si představitelé navzájem předali své zkušenosti. Následovala prohlídka simulátoru L-159 a statická ukázka obou letounů. Alžířany zaujali také dravci z biologické ochrany letiště.
Na závěr věnoval plukovník Sedlák generálu Gaidovi pamětní plaketu a generál stvrdil svou návštěvu podpisem do kroniky základny. „Bylo mi ctí shlédnout čáslavskou základnu a přesvědčit se, že v českých vzdušných silách je plná profesionalita,“ rozloučil se alžírský generál a s přáním dobrých vztahů a spolupráce předal plukovníku Sedlákovi na památku obraz s alžírskými motivy.
por. Andrea Langerová
tisková a informační důstojnice 21.zTL Čáslav


 Rekonstrukce školní kuchyně podpořena ze státního rozpočtu

Rekonstrukci školní kuchyně v areálu Základní školy na Žižkově náměstí významně podpořila dotace ministerstva financí. ,,Slib, který jsme během tohoto roku od zmíněného ministerstva dostali, byl nyní splněn,“ potvrdil vývoj financování těchto úprav důležitého školního zařízení místostarosta města pan Ing. Jaromír Strnad. ,,Výše příspěvku kryje dokonce dvě třetiny celkových nákladů. V konkrétní řeči čísel to znamená, že čtyři miliony jsou nyní hrazeny z dotace a dva miliony z vlastních zdrojů města.“
O bezproblémovou realizaci této akce, která zlepší prostředí nejen pracovníkům kuchyně, ale promítne se i do kvalitnější péče o žáky školy, se značnou měrou zasloužil i poslanec Parlamentu České republiky, pan Ing. Milan Urban. ,,Panu poslanci Urbanovi je třeba poděkovat za intenzivní a výsledně úspěšnou snahu, směřující ve prospěch dětí,“ zdůraznil Ing. Strnad. ,,Jeho spolupráce s čáslavskou radnicí je vynikající a přináší užitek naprosté většině zdejších občanů. Město by bez státních dotací mnoho investičních záměrů nemohlo vůbec uskutečnit a právě v zde je jeho pomoc neocenitelná.“
Předpokladem této úspěšnosti jsou samozřejmě i kvalitní projekty, které musí město k žádostem o veškeré dotace přikládat. Tak se v letošním roce podařilo získat státní podporu na první etapu rekonstrukce oddělení geriatrie (LDN) v čáslavské nemocnici, na vybudování části komunikací v budoucím sídlišti v areálu někdejších kasáren Prokopa Holého a na uvedenou rekonstrukci školní kuchyně. Celková hodnota těchto poskytnutých financí letos dosáhla výše 27 milionů korun. (vh)


 Den otevřených dveří se vydařil

S velkým zájmem občanů města i okolních obcí se setkal prosincový den otevřených dveří v místním domově důchodců. Rodiny jeho klientů, zájemci o přijetí do domova i další lidé přicházeli, aby si prohlédli prostředí nedávno zrekonstruované budovy. "Velký účast návštěvníků na této akci nás velmi potěšila," podotkla ředitelka domova důchodců, paní Ivana Kličková. "Hosté si se zájmem prohlíželi jak vybavení našeho domova, tak i malou výstavu výrobků našich seniorů."
Příjemná atmosféra prostředí zrekonstruovaného domova důchodců, podtržená hudebním vystoupením v jeho jídelně, přesvědčila návštěvníky o dobré péči, která je zde ubytovaným poskytována. zn

 
 Policie informuje

Zloděj kradl ve stavebninách
Do stavebnin ve Vrdech - Dolních Bučicích se 9. 11. 2008 vloupal zloděj a to jak do skladových prostor tak do kanceláře, kde odcizil klíče od osobního vozidla Opel Vectra, které bylo v areálu stavebnin zaparkované. Poté odcizil nejen toto vozidlo, ale ze skladů i různá střešní okna, dveře, měděné háky, svářečku, motorovou pilu, 4 kompletní kola na osobní automobil, dvě zadní pneumatiky na traktor, různé elektronářadí a dvě kompletní WC. Celková škoda jeho řádění je odhadnuta na 447.000,- Kč.

Neplatí alimenty na dceru
Kutnohorští kriminalisté prověřují zanedbání povinné výživy, ze které je podezřelý devětatřicetiletý muž z Kolína. Ten totiž od února tohoto roku do současné doby neplatí výživné na svou nezletilou dceru ze Žlebů a dluží částku bezmála 24.000,- Kč. Nedbá tak rozhodnutí kolínského soudu, který mu tuto povinnost svým rozsudkem stanovil.
nprap. Daniel Votroubek
nprap. Bc. Vendulka Hanzlová


 Návštěva německých žáků v ZŠ Sadová

Stává se již téměř tradicí naší školy, že se její žáci v rámci výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech seznamují se životem, kultuními zvyky a tradicemi ostatních evropských, ale především sousedních států. Příspěvkem k tomu jsou i osobní kontakty s obyvateli těchto zemí. V rámci výuky německého jazyka využíváme možnosti vzájemných návštěv se žáky školy v saském Cunewalde. Ti k nám po dvou letech přijeli na další návštěvu, která se tentokrát uskutečnila ve dnech 11.11. – 14.11.2008. Společně s německými žáky přijel i jejich ředitel, pan Achim Bär. Snažili jsme se pro ně připravit co nejzajímavější program – pobývali nejen u nás ve škole, kde se seznámili se zdejším prostředím, výukou ve třídách a zapojili se do činnosti v keramické dílně, ale společně s našimi žáky naštívili také Kutnou Horu a Prahu. Závěrečný večer se pak ve škole uskutečnila společná diskotéka.
Pobyt u nás se německým žákům velmi líbil a všichni se těšíme na další setkání. Tentokrát budou našimi hostiteli žáci německé školy.
A my dříve narození jsme při jejich pobytu také zavzpomínali na vzájemné kontakty obyvatel obou našich měst v oblasti školství a sportu, které tu v minulosti existovaly. Mgr. J. Sejčková


 Pomůže Evropská unie k rekonstrukci Dusíkova divadla?

Dusíkovo divadlo se připravuje na rozsáhlý zásah, který výrazně zlepší jeho současné podmínky. Podle studie projektu, která je již v současné době vypracována, by mělo v následujících letech dojít k rekonstrukci některých částí stávající budovy a hlavně k vcelku velkorysé dostavbě tolik potřebných nových prostor. V nich najdou svoje místo šatny herců, rekvizitárna, divadelní restaurace a další součásti tohoto kulturního zařízení.
Podle informací, získaných od ředitelky Dusíkova divadla paní Evy Albrechtové, se předběžný celkový rozpočet na tuto akci dotýká hranice sto dvaceti milionů korun, což samozřejmě není město schopné pokrýt ze svého vlastního rozpočtu. ,,Budeme žádat o dotace z fondů Evropské unie,“ vysvětlila ředitelka divadla. ,,Vzhledem k velké finanční náročnosti byla ale celá plánovaná akce rozdělena do několika dílčích, snadněji realizovatelných, etap.“
V současné době je vše prozatím ve fázi příprav podkladů, na jejichž základě bude možné usilovat o získání evropských financí. ,,Nyní máme zpracovanou studii projektu. Práce byla zadána jedné z nejlepších architektonických kanceláří, firmě Burian - Křivinka. Ti vypracovali velmi zdařilou studii, na jejímž základě chceme nechat v příštím roce vyhotovit samotný projekt.“
Kromě výstavby zcela nové části Dusíkova divadla dojde k některým úpravám i v již využívaných prostorách. Důležité bude zajištění bezproblémového pohybu pro osoby se sníženou pohyblivostí - tedy vytvoření bezbariérového prostředí.
,,Je reálné, že by tento projekt mohl být podpořen a potřebné finanční prostředky z Evropské unie bychom pro tyto účely mohli získat,“ podotkl k této otázce místostarosta města, inženýr Jaromír Strnad. ,,Samotná realizace projektu by mohla být zahájena v roce 2010.“
Dostavbou Dusíkova divadla získá tato kulturní instituce nové prostory jak pro technické zázemí, odpovídající nárokům dnešní doby, tak i další prostory pro návštěvníky a diváky. Historická budova zdejšího divadla, pokud se vše podaří zrealizovat podle plánu, tak projde v dohledné době jednou z největších rekonstrukcí ve své historii. zn

 
 Živý betlém a Tříkrálová sbírka v Čáslavi

Ve středu 7. ledna 2009 od 15.00 Vás srdečně zveme na Žižkovo náměstí v Čáslavi na ,,Živý Betlém” s doprovodným programem. Program: úvodní slovo (Anna Poživilová), zpívání koled (Mateřská škola Masarykova), divadelní představení „Stalo se v betlémě“ (studenti SOŠPg), na závěr vystoupení žáků Zákl. umělecké školy J.L.Dusíka. V sobotu 10. ledna 2009 budete moci přispět do kasiček tříkrálových koledníků při obcházení domácností koledníky a v ulicích města Čáslavi. Tříkrálová sbírka patří mezi největší charitativní akce v naší zemi. V Čáslavi díky ní budeme moci pomáhat seniorům, nemocným i dětem. Naše koledníky poznáte podle průkazky a zapečetěné kasičky označené příslušným razítkem Městského úřadu města Čáslavi. Petra Hájková, Dis.


 Město pomohlo čáslavským sokolům

Větrné počasí právě končícího roku se neblaze podepsalo nejen na stavu stromů, ale i mnohých budov. V Čáslavi se mezi takto poškozené objekty zařadila i místní sokolovna.
,,Došlo zejména k poškození střechy, na kterou silný vítr doslova odhodil větve mohutných stromů, rostoucích za budovou,“ objasnil situaci těsně po větrné smršti starosta čáslavského sokola, pan Horčička. ,,Krom toho vítr vyvrátil i novou bránu, uzavírající průjezd do dvora z Masarykovy ulice a plot mezi sokolským hřištěm a areálem Dusíkova divadla. Šlo o dosti značné škody, které nám nadělaly dost starostí, zejména finančních. Takže jsme se s žádostí o pomoc obrátili na město.“
Tuto pomoc městská rada schválila. ,,Víme, že v podstatě každý klub, ať už sportovní či jiný, má s financováním vlastní činnosti značné problémy,“ vysvětlil postoj rady místostarosta města, pan Ing. Jaromír Strnad. ,,Tím spíše, nastanou-li nějaké neočekávané problémy. Proto jsme žádost o pomoc vyslyšeli. Krom toho naprostá většina místních sportovních klubů sídlí v objektech, které jsou ve vlastnictví města. Z tohoto důvodu různé škody uvedeného typu samy neřeší a jejich odstraňování je věcí radnice. Sokol si ale vše hradí sám, takže to skutečně nemá lehké. I to vedlo radu k pozitivnímu postoji a příspěvek na likvidaci škod, dle předložených faktur schválila,“ uzavřel svou informaci Ing. Strnad. (vh)

 
 Příležitost pro výtvarně nadané děti

Základní škola na Žižkově náměstí sděluje rodičům, že od příštího školního roku rozšiřuje svůj výukový program o speciální třídu pro děti se zájmem o výtvarnou výchovu. Máte-li zájem umístit své dítě v 1. třídě s nižším počtem žáků, v níž bude krom standardní výuky všech předmětů navíc realizována i speciální estetická výchova a volitelný program výuky cizího jazyka, přijďte spolu s ním 15. ledna 2009 v patnáct hodin do této školy, do učebny výtvarné výchovy. Svou účast předem potvrďte e-mailem na adresu skola@zscaslav.cz nebo telefonicky na č. 327 31 21 33.
Mgr. Pavel Horký

 
 Důchodci jsou stále aktivní

Místní klub důchodců se zvláště v poslední době stává synonymem pro činorodost a pestrou nabídku nejrůznějších aktivit. Organizátoři jednotlivých akcí, pořádaných převážně v nových prostorách klubu ve zrekonstruovaných kasárnách na Náměstí Jana Žižky z Trocnova, se snaží poskytovat seniorům co nejvíce příležitostí ke kulturnímu vyžití i získávání nových informací. Jedním z členů klubu důchodců, který se často s nevšední ochotou ujímá zajišťování hladkého průběhu zajímavých setkání, je pan Josef Gleitz, jenž poskytl i následující informace: ,,Většina lidí již ví, že senioři v Čáslavi mají více než jeden rok nový klub důchodců. Velmi potěšujícím faktem je, že se zde každou středu schází z celkového počtu 150 členů v průměru osmdesát seniorů, kteří se mají vždy na co těšit. Vždyť se zde v období od září 2007 do počátku prosince právě končícího roku uskutečnilo plných 56 kulturních a společenských akcí. Kromě toho bylo pro členy klubu zorganizováno šest zájezdů za památkami naší republiky.
Setkání v klubu se mimo představitelů města účastnili i další významní hosté, mezi nimiž nechyběli ani poslanec parlamentu, senátor ČR či europoslanec. Na dalších přednáškách se podíleli lékaři, kulturní pracovníci, hasiči, Policie ČR i městská policie. Kulturní program zajišťují děti základních škol, Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka, stejně jako děti z mateřských škol. Velmi dobrá spolupráce je se Základní školou v Sadové ulici, která již pravidelně zve naše seniory do areálu a prostor školy, kde vždy připraví bohatý program.
Nesmíme ale zapomenout ani na místní dům dětí a mládeže, který přichází do našeho klubu dvakrát ročně s připraveným hudebním programem. Příspěvková organizace města Městské muzeum a knihovna Čáslav se v klubu prezentuje odbornými přednáškami, které jsou vždy provázeny bohatým potleskem všech přítomných členů. Činnost důchodců se ale neomezuje jen na prostory klubu v ulici Přemysla Otakara II čp. Senioři společně také navštěvují výstavy v galerii, výstavní síni i ve školách,“ vysvětlil pan Josef Gleitz a na závěr projevil vděčnost členů klubu za podmínky, které jim pro jejich činnost město vytváří: ,,Tímto bych chtěl poděkovat jménem všech členů klubu hlavně městu za finanční podporu a krásné prostředí pro tuto seniorskou skupinu.“ Josef Gleitz, red.


 Velitel letecké základny v Čáslavi se setkal s představiteli obcí

S velitelem 21. základny taktického letectva Čáslav plukovníkem Petrem Mikulenkou se dne 1. prosince 2008 setkali starostové pěti obcí.
Setkání se zúčastnil starosta města Čáslav Vladimír Hamral, starostka obce Chotusice Ludmila Lehetová, starosta obce Církvice Stanislav Vlk, dále starosta obce Nové Dvory Jiří Rajdl a starosta obce Žehušice Ladislav Johanides. Kromě velitele základny byl přítomen také velitel 212. taktické letky podplukovník Petr Tománek. Šlo o každoroční setkání, konající se na sklonku roku, na kterém velitel základny zhodnotil rok 2008 a nastínil úkoly nadcházejícího roku s ohledem na letecký výcvik.
„V roce 2009 se dá očekávat menší intenzita letů v souvislosti s naším budoucím čtyřměsíčním působením v Pobaltí v rámci zahraniční operace. Jedna letka tam bude působit s letouny JAS - 39 Gripen jako součást systému NATINADS (Integrovaný systém protivzdušné obrany NATO v Evropě) a to do srpna 2009 na základně v Litvě,“ řekl plukovník Mikulenka a dodal: „Technika bude několik měsíců mimo základnu a tak i hluková zátěž by měla být menší.“
Hluková zátěž z provozu vojenského letiště Čáslav byla jedním z hlavních témat setkání. Velitel zdůraznil, že v letních měsících se nevyhneme výcviku display týmu Armády České republiky, neboli předváděcích pilotů, v čemž vidí představitelé obcí největší zdroj jednorázové hlukové zátěže. Velitel ujistil starosty, že si je vědom toho, že letová činnost základny ovlivňuje život okolního obyvatelstva, avšak je snahou dělat vše pro to, aby nedocházelo ke zbytečnému obtěžování místních obyvatel. „Snažili jsme se vám vyjít vstříc a maximálně jsme omezili noční provoz,“ řekl podplukovník Tománek a plukovník Mikulenka dodal: „Letecká technika je dnes už na takové úrovni, že nám nedovolí překročit stanovené minimální výšky létání.“
Během setkání byla vyzdvižena důležitost zákona o ochraně veřejného zdraví a zdůrazněna existence odborného posudku „Zpráva o měření hluku z leteckého provozu letiště Čáslav“, která byla vypracována firmou J*D*S* Praha v roce 2005, jež má osvědčení o akreditaci na měření a monitorování hluku podle českých, zahraničních a mezinárodních norem a na jejímž základě byla potvrzena ochranná hluková pásma. „Víme, že snaha vedení letecké základny o snížení hlučnosti je maximální, avšak budeme pokračovat v řešení problému hlukové zátěže obyvatel cestou oslovení poslanců a senátorů a požádáme je o pomoc a spolupráci při řešení tohoto problému,“ řekl k tématu hluku starosta města Čáslav Vladimír Hamral. Dalšími tématy byla například základna jako zaměstnavatel obyvatel regionu.
Na závěr pozval velitel základny nejen starosty na Letecký den - Den otevřených dveří, který se koná každé dva roky. V roce 2009 se brány čáslavského letiště otevřou veřejnosti v sobotu 23. května. „Rád bych pozval i všechny občany čáslavského i kutnohorského regionu, aby si prohlédli jak leteckou, tak pozemní techniku a přiblížili si, jak takové letiště funguje,“dodal Mikulenka a s přáním dobré spolupráce i v dalším roce se se starosty rozloučil.
por. Andrea Langerová,
tisková a informační důstojnice 21.zTL Čáslav


 Statistika dopravních nehod

Během měsíce listopadu 2008 došlo na území okresu Kutná Hora celkově k 99 dopravním nehodám. Kupodivu, přes tento velký počet, neměl tentokrát ani na jedné z nich podíl alkohol. Uvedené nehody si vyžádaly 15 lehkých a dvě těžká zranění. Krom toho při nich vyhasly i dva lidské životy. Celková škoda dosáhla výše 4.332.000 korun.
nprap. Bc. Vendulka Hanzlová


 Kopretina připravuje

Mateřské centrum Kopretina MC Kopretina zve dne 6. 11. od 10 hod. na pravidelnou besedu s MUDr. Julií Provazníkovou. Další lednový čtvrtek 15. 1. od 10 hod. bude patřit výživové poradkyni Šárce Zvolské. 19. 1. od 10 hod. je připravena pro zájemce beseda se zdravot. sestrou Drahomírou Férovou na téma: „Posilování imunity dětí správným stravováním“. Na 22. 1. od 10 hodin se koná beseda s Mgr. Danielem Štroblem na téma: „Krize v manželství“.
Podrobnější informace o veškeré nabídce služeb Mateřského centra Kopretina se dozvíte přímo na místě nebo na telefonním čísle 327 323 327 a emailové adrese Kopretina.charita@kh.cz. Navštívit můžete i naše webové stránky www.charita.kh.cz. Petra Hájková, Dis.


 Soutěžní ilustrace zaplnily knihovnu

Poslední listopadové pondělí se stalo termínem vyhlášení výsledků další z výtvarných soutěží, pořádané Městským muzeem a knihovnou Čáslav. Děti měly tentokrát za úkol vytvořit originální ilustraci ke svojí oblíbené knížce. O tom, že se jednalo o zadání více než zajímavé, svědčí velká účast malých čtenářů a úctyhodný počet sto šedesáti tří odevzdaných výtvarných prací.
,,Protože šlo o soutěž pro děti, nejvíce ilustrací se samozřejmě vztahovalo ke knihám pohádkovým. A tak chodbu v prvním patře knihovny, kde jsou všechny práce vystaveny, nyní zdobí Manka, Křemílek s Vochomůrkou, ale i další pohádkové bytosti. Starší účastníci soutěže se potom zaměřili na Harryho Potera či příběhy Letopisů Marnie,“ přiblížila pracovnice městské knihovny, paní Milena Matějíčková. Autoři nejvydařenějších ilustrací si převzali na konci listopadu zasloužené diplomy a drobné věcné ceny. Výherci, kteří se na vyhlašování vítězů nedostavili, si mohou svoje odměny vyzvednout v knihovně.
Nejvíce soutěžních prací doručily do knihovny děti, zařazené do kategorie nejmladších, tedy předškoláci. Velký zájem o účast v soutěži měli i mladší žáci základních škol. ,,Starší děti se soutěže neúčastnily v tak hojném počtu, ale to již vyplývá z jejich zájmů v tomto věku,“ konstatovala paní Matějíčková. ,,Se zájmem o soutěže, vyhlašované naší knihovnou, jsme ale velmi spokojeni. Počet jejich účastníků rok od roku stoupá od několika jedinců v prvním ročníku až po letošní více než stovku mladých výtvarníků. Jsme velmi potěšeni a již nyní uvažujeme o přípravě další podobné soutěže na příští rok,“ ujistila všechny zájemce paní Matějíčková.
Soutěžní práce jsou nyní k vidění na výstavě v prvním patře městské knihovny a kromě toho budou k nahlédnutí připraveny i na internetových stránkách www.cmuz.cz/Knihovna. zn


 Obdivuhodné tempo při výstavbě nové pily

Výstavba nového čáslavského závodu na zpracování dřeva, který zásluhou firmy LESS vyrůstá jak na areálu místní bývalé pily, tak na pozemcích v jejím okolí, pokračuje tempem skutečně obdivuhodným. Jestliže si uvědomíme, že se po přípravných demoličních zásazích a dalších úpravách potřebné plochy přistoupilo k vlastní výstavbě v srpnu letošního roku, pak jsou dosavadní výsledky opravdu překvapivé. V podstatě je téměř dokončena pilnice, která je dominantním objektem areálu, dále jsou dokončeny základy pro odkorňovač a rovněž hrubá stavba administrativní budovy. Na hotovou podlahu v zadní části haly pilnice byla zahájena před několika týdny montáž výrobní technologie. Od listopadu probíhá již montáž všech technologií v celé hale. V říjnu byly zahájeny i práce na základech pro kogenerační jednotku. Dnes je již možné na těchto základech spatřit uložený rošt kotle, vážící 25 tun.
Generální dodavatel stavby, jímž je společnost PSK - Průmyslové stavby a konstrukce, a. s., tedy čas rozhodně nemarní. Připočteme-li ke zmíněným údajům i budování nového vjezdu do areálu z Chrudimské ulice, při kterém je nezbytné zajistit i náročné přeložky místních inženýrských sítí, pak nezbývá, než jeho práci vyjádřit uznání.
Nastávající zimní měsíce samozřejmě charakter dosavadního ruchu poněkud pozmění, protože většina dělníků bude zajišťovat především práce uvnitř objektů. Venku bude patrná hlavně pokračující výstavba budovy kogenerační jednotky. Pro vysvětlení uvádíme, že ,,kogenerace“ je kombinovaná výroba elektrické energie a tepla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, obvykle z biomasy, v tomto případě palivem bude především kůra vznikající na pile. Jde o moderní metodu, vyznačující se nižší spotřebou paliv oproti oddělené výrobě elektřiny v elektrárnách a výrobou tepla ve výtopnách. Energetické využití paliva je oproti předchozím případům podstatně vyšší a přináší nejen úsporu neobnovitelných fosilních paliv, ale i snížení emisí škodlivin.
Celkově se počítá, že nová pila nabídne až 270 nových pracovních míst, jejichž charakter bude značně různorodý. Nepůjde tedy jen o tradiční, fyzicky náročné profese, ale v převažující míře o zaměstnání, jehož hlavním rysem bude ovládání nejrůznějších mechanismů a automatů. Práce, při které bude nutné brát dřevo přímo do ruky, bude jen nepatrnou částí výrobního procesu. Naopak zpracování, kdy se tohoto základního materiálu člověk v podstatě ani nedotkne, bude pro nový závod charakteristické. Proto se také předpokládá, že významnou část pracovních míst budou moct zastávat i ženy. (vh)


 Chraňme své děti

Máme rádi své děti. Ve chvílích, kdy se jejich zdraví či život ocitne v ohrožení, nasazujeme všechny své síly a schopnosti, abychom od nich nebezpečí odvrátili. Ztratí-li se dítě, hledají s rodiči stovky policistů, hasičů, dobrovolníků. Onemocní-li, je mu věnována ta nejlepší péče a v případě potřeby lidé ochotně přispívají do sbírky, určené na zaplacení drahých operací. Přesto...
Přesto je tu nebezpečí, které jakoby šlo mimo nás. každý o něm ví, často se o něm píše, varují před ním lékaři i pedagogové, přemýšlí o něm četní rodiče a ... A ono trvá dál a dokonce narůstá.
,,Již delší dobu zaznamenáváme stálý vzestup počtu dětí, které konzumují alkohol nebo kouří,“ objasňuje současnou situaci vedoucí odboru vnějších vztahů Městského úřadu v Čáslavi, pan Ing. Antonín Hejzlar, do jehož kompetence patří i řízení místního školství. ,,Jen za posledních deset měsíců tohoto kalendářního roku bylo příslušnou komisí řešeno několikanásobně více případů, než za celý rok minulý. Tento strmý růst je o to závažnější, že se často týká i dvanáctiletých školáků. Je to neblahý jev, který je zjevně mnoha lidmi podceňován a bagatelizován. Přitom jeho důsledky mohou být pro budoucí život dětí velmi závažné.“
Alkohol a kouření jsou plíživým nebezpečím, jehož skrytou a proto velmi zákeřnou hrozbou je návyk a následná závislost. Ke vzniku skutečné závislosti jsou samozřejmě nutné určité individuální předpoklady. Ne každé dítě, které se napije či zkusí cigaretu, se na nich stane závislým. Jenže - kdo dokáže odhadnout, jaké vnitřní dispozice jsou dítěti dány. Který rodič to ví? Navíc skoro každý rodič věří, že právě jeho dítě odolá. Věří, protože miluje. Proto obvykle přivře oči. Mávne rukou. A řekne - vždyť já jsem to také kdysi zkusil.
Součástí boje proti alkoholu a kouření u dětí je i určitá represe. ,,Jestliže někdo prodá mladistvému alkohol či cigarety,“ připomíná Ing. Hejzlar, ,,vystavuje se podle příslušného zákona nejen nebezpečí postihu finančního, ale i případného zákazu činnosti až na dva roky. Děti samozřejmě trestně postiženy nejsou. Dostávají se ale do evidence sociálního kurátora a v případě, že se jejich přestupek opakuje, hrozí mladším patnácti let diagnostický ústav a těm starším, ve věku patnáct až osmnáct let, výchovný ústav mládeže. Vyšetřují je také různí specialisté a podobně.“
To vše je jistě nepříjemné. Nicméně není to nic proti peklu závislosti. Alkohol dokáže dospělého člověka zničit sociálně i zdravotně. Rozvrátí mu rodinu, připraví o zaměstnání, znemožní společensky. Podlomí mu zdraví. V nejhorším případě může i zabíjet. Stejně jako kouření.
Všichni to víme. Přesto stále více dětí kouří a zahrává si s nevypočitatelným nebezpečím alkoholu.
Proč?
Proč právě v tomto případě jich tolik nevěří, že může uvíznout navždy v zákeřné pasti závislosti? Je to lehkovážnost, touha okusit zakazované, snaha překonat vnitřní nejistotu, kterou právě droga dokáže na chvíli příjemně rozpustit? Není to i reakce na podivné chování světa dospělých, který to, před čím varuje, zároveň všude nabízí?
Máme své děti rádi. Ve chvílích, kde se jejich zdraví či život ocitne v ohrožení, nasazujeme všechny své síly a schopnosti, abychom od nich nebezpečí odvrátili. Udělejme to i v případě hrozby, která narůstá pomalu a zvolna. Která se zprvu tváří jako pouhá dětská zvědavost. Nedávejme všechny své naděje, které do jejich budoucnosti vkládáme, do rukou alkoholu a nikotinu. Vrací za ně jen bezmoc, trápení, smrt. Nebo chceme žít, jakoby nebylo zítřka? (vh)


 Mladí výtvarníci z Čáslavi mezi nejlepšími v Evropě

Právo dětí na ochranu se stalo tématem plakátů, bojujících o vítězství v soutěži vyhlášené Evropskou komisí. Mezi účastníky nechyběl ani pětičlenný tým mladých výtvarníků z čáslavského gymnázia ve složení Jan Novák, Tereza Nohejlová, Lucie Komendová, Martin Ďurana a Tomáš Hůlka. Role poradce se v tomto případě ujal profesor Josef Novák, který ale podle svých slov přispěl ke vzniku čáslavského plakátu pouze po stránce organizační. "Jde samozřejmě o samostatnou práci studentů," poznamenal. "Společně jsme pouze v úvodu diskutovali nad zadaným tématem."
Výrazný a zároveň svým provedením velmi jemný a obsažný plakát, vytvořený pěticí čáslavských sextánů, slavil v národním kole této soutěže velký úspěch. Při vyhlašování vítězů, které se uskutečnilo 20. listopadu v Praze, převzali zdejší studenti zasloužené ocenění za druhé místo. Jejich práce je tak srovnatelná s nejlepšími návrhy v rámci celé Evropy a určitě je možné říci, že mnohé z konkurenčních prací daleko převyšuje jak svoji ideou, tak i zpracováním. "Všechny vítězné práce z jednotlivých zúčastněných států je možné vidět na internetových stránkách www.eurojeune.eu," dodal magistr Josef Novák.
K vynikajícímu výsledku čáslavským výtvarníkům gratulujeme a přejeme mnoho dalších dobrých nápadů a jejich úspěšných realizací. zn


 Čáslavská porodnice překonala hranici pěti set porodů za rok

Koncem listopadu, konkrétně dne 25. 11. 2008, se v porodnici Městské nemocnice v Čáslavi uskutečnil letošní pětistý porod. Zeptali jsme se prim. MUDr. Milana Klumpara, co toto ,,kulaté“ číslo pro jeho oddělení znamená.
,,Jednak je pro mě potvrzením, že situace se vrací k normálu,“ odpověděl primář MUDr. Klumpar. ,,Vždyť počet porodů by měl u porodnice tohoto významu a velikosti a nacházející se v daném prostoru, zhruba kolísat kolem sedmi set za rok. Uvedené číslo pět set je krom toho základní hranicí pro rozhodnutí akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR, která uděluje ústavům právo vychovávat mladé lékaře. Bez této akreditace, bez tohoto pověření, bychom do budoucna jen velmi těžko sháněli sekundární lékaře a případně i terénní gynekologicko porodnické pracovníky.
Důvodů, které vedou ke zvýšenému počtu porodů, je samozřejmě několik“, pokračoval MUDr. Klumpar. ,,Za prvé je v současné době zřetelný nárůst počtu porodů v podstatě všeobecným jevem v celé populaci. Za druhé tu má svůj nesporný vliv uplatňování čilé spolupráce s ambulantními gynekology. Za třetí má na této situaci svůj podíl i uzavření porodnice v Kutné Hoře. V této souvislosti je však třeba připomenout, že budoucí maminky mají možnost obracet se i na porodnici v Kolíně. Proto je třeba zdůraznit i čtvrtý důvod, jímž je technické a organizační vylepšení porodnické činnosti v Čáslavi. Rodičky zde nacházejí moderní porodnici se skutečně dobrou a vysoce odbornou péčí, kterou si cení. Navíc místní porodnice postupně směřuje k porodnictví fyziologickému.
Doufám, že dalšímu růstu počtu porodů v Čáslavi přispěje i rekonstrukce úseku šestinedělí, o níž by se mělo rozhodnout v nejbližší době. Její součástí by mělo být i pořízení porodnické vany do místnosti pro první dobu porodní a vznik pěti dvoulůžkových rooming in pokojů se vším komfortem a možností návštěv příbuzných na pokojích,“ uzavřel prim. MUDr. Milan Klumpar. MN


 My tři králové

Čas běží, čas chvátá, čas utíká. Máme před sebou Štědrý den, Boží hod, Silvestra, Nový rok... a najednou - všichni to dobře známe - najednou budou svátky za námi a bude se blížit jejich poslední den. Víte, který to je? Ano, Vánoce, čili tajemné ,,dvanáctnoce“ končí dvanáctý den od noci, spojené v naší západní civilizaci s oslavou narození Ježíše Krista. Končí 6. ledna na svátek ,,Tří králů“

,,My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví přejeme vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.“
Znáte? A slyšeli jste spolu se slovy i tu půvabnou melodii? Ovšem že ano. Jak by ne! Vždyť jde o jednu z nejkrásnějších vánočních koled. O koledu, vycházející z prastarého svátku. Z tradice, o které víme skoro všechno. Připomíná přece tři krále, kteří se přišli poklonit malému Ježíškovi.
Málokdo ze současníků však dokáže o tomto svátku říci něco navíc. Možná ještě, že jeden z králů byl černý, že přinesli dary a přivedla je hvězda, vypadající jako kometa. Tato scéna je přece základem každého ,,betlému“. Každých ,,jesliček“. Je to úplně jasné, zřetelné, srozumitelné. Ale, je to tak opravdu? Je to tak doopravdy?
Je to tak doopravdy? Otázka, která nás někdy trápí, jindy je nám zcela lhostejná. Otázka, které se mnohdy i záměrně vyhýbáme - protože pravda bývá velmi často složitá, nezřetelná, spletitá. A nenabízí jednoduchou odpověď, po které v hloubi duše toužíme. V době Vánoc, ve dnech, kdy většina z nás má volno, se ale chvilka k malému nahlédnutí do tajemných dálav minulosti, ke krátké cestě pod povrch obecně známého obrazu, určitě najde. Podívejme se tedy, co se vlastně o třech králích ví...
Už první odpověď tak trochu udiví - z hlediska současné vědy o nich nevíme skoro nic. Ten krásný, barvitý a mnoha umělci tak často zobrazovaný výjev vychází jen z několika vět obsažených v Bibli, přesněji v Novém zákoně, kde se v Evangeliu Sv. Matouše hovoří o mudrcích, kteří se přišli poklonit narozenému Ježíši Kristu a přinesli mu dary. Text se navíc ještě zmiňuje o jejich setkání s králem Herodem, o veliké hvězdě, o tom, že mudrcové přišli z východu a že přinesli dary. Pouze v tomto posledním údaji je poněkud přesnější a dary popisuje - šlo o zlato, kadidlo a myrhu. Jinak nikde ani slovo o králích, o jejich počtu, o kometě... Přesto patří svátek ,,Tří králů“ k významným událostem křesťanského roku. Sama od sebe tak logicky přichází otázka - proč?
Dnes již více než dva tisíce let, které od narození Ježíše Krista uplynuly, vytvořily velice košatý, mohutný a rozvětvený strom událostí, které zformovaly křesťanství do mnoha směrů. V jeho západní podobě se zrodil svátek Tří králů ze slavnosti ,,Zjevení Páně“, která se ale už v nejrannějších dobách křesťanství slavila - v zemích východních! Název ,,Zjevení Páně“ pochází z původního řeckého pojmenování Epifanie, což v překladu není nic jiného než zjevení nebo zázrak. Připomíná se jí chvíle, kdy Ježíš Kristus dal sám sebe poznat jako Syna Božího. Na východě byl společně s touto událostí slaven i příchod mudrců, Ježíšův křest a jeho první zázrak, v němž proměnil vodu ve víno. Na západě se ale svátek ,,Zjevení“ začal slavit až ve čtvrtém století (poprvé je v historických pramenech zmíněn roku 361) a následně tu během let každá z uvedených událostí získala ,,samostatnost“. Dnes se příchod mudrců připomíná spolu se ,,Zjevením Páně“ 6. ledna, první neděli poté pak křest Ježíše a o týden později první zázrak.
Jak je z předchozího zjevné, o počtu učenců se bible nezmiňuje. Jistě i proto se v různých historických textech uváděla čísla od dvou až po dvanáct. Že byli tři, napsal ve svých knihách až spisovatel Origena z Alexandrie (žil v letech 185 - 254) a dnes se domníváme, že jejich počet jednoduše odvodil od počtu darů. Slovo ,,král“ pak v souvislosti s nimi použil až v šestém století biskup Caesarius z Arles (asi 470 až 542). Pro lepší orientaci uvádíme, že Arles je francouzské město v provincii Provence jihozápadně od Marseille. Kdy se těmto ,,králům“ dostalo jmen, pod nimiž je známe, se v podstatě neví. Pravděpodobně k nim byla připojena v lidovém ústním podání někdy v sedmém století. První písemný záznam jmen byl nalezen až v díle francouzského učence Petra Somestora, který žil někdy mezi léty 1100 až 1180. Tak vznikli ,,naši“ tři králové Caspar, později Kašpar, Melichar a Baltazar.
Středověk pak obohatil výjev klanění mudrců o velice rozsáhlou symboliku, v níž měl každý detail svůj význam. Jen namátkou můžeme připomenout, že bývali zobrazováni jako mladý, dospělý a starý muž, což mělo sdělit, že Kristus je pánem života od jeho zrození až po smrt. Tmavá tvář jednoho z nich byla znamením konce. To je zřejmě původ i ,,černého vzadu“. Cosi sdělovaly i dary...
Ano - dary. Na ty bychom zapomenout neměli. Co to vlastně malý Ježíšek dostal? Zlato je jasné a každý ví, o co jde. Ale kadidlo? A myrha? Většina z nás ví, že dým z doutnajícího kadidla voní a je používán v kostele při bohoslužbách. To je obvykle vše. U myrhy bývají znalosti ještě menší. Snad nějaká pryskyřice? Lék? Vzácná tkanina? Rostlina? Jsou to věci srovnatelné se zlatem?
Lze říci - v dávných dobách srovnatelné byly. Za kadidlo, jako směs mnoha ingrediencí, dovážených z dalekých zemí, se v podstatě stejně, jako za mnohé druhy koření, skutečně kdysi platilo zlatem. Ve starověku a středověku z nich doprava přes pouště a moře vytvářela velmi drahé zboží. Navíc, z řady důvodů, měly významné užití při náboženských obřadech a přisuzovaly se jim, a zdůrazněme, že v některých případech i právem, i schopnosti léčivé. Šlo o různé sušené květy a kořeny, voňavé dřeviny a semena, z nichž se po smíchání uvolňoval na žhavém dřevěném uhlí specifický dým se skutečně podivuhodnými účinky. I současné výzkumy prokázaly, že stimuluje lidskou vnímavost a vytváří neobvyklý, slavnostní pocit. Tím výrazně umocňuje vliv obřadů a mystické působení chrámových prostor. Bez zajímavosti není ani to, že má do určité míry i účinky desinfekční.
Myrha je pryskyřice, která se získávala z myrhovníku, což je keř, který rostl jen na několika málo místech světa. Jeho původní vlastí byly především Somálsko a východ Etiopie. Postupně se však rozšířil i na některé pobřežní části Arabského poloostrova a do Indie. Byl tedy velmi vzácný a proto se stal cenným i jeho produkt - zlatavá pryskyřice, užívaná rovněž jako vykuřovadlo. Krom toho ale lidé záhy rozpoznali i její výrazné léčivé účinky a omamný vliv. Obsahuje totiž látky, které působí jako morfin a heroin - pouze v nižší míře. Rozhodně ale tlumí bolest a byla jako prostředek proti bolesti užívána. Má i zřetelné účinky antibakteriální a osvědčila se jako přísada v mastech, při ošetřování ran, na vyplachování úst a tak podobně. V indickém lékařství byla součástí nápoje, považovaného za elixír života a používala se jako omlazovací prostředek. Ve farmacii a kosmetice se uplatňuje dodnes.
Velmi významně se v dávných dobách podílela i na balzamování zemřelých panovníků - byla to jedna z nejlepších, zároveň ale také nejdražších metod. Svému jménu vděčí za svou výrazně hořkou chuť - z arabského slova murr (hořký) se vyvinulo latinské myrra a poté myrha.
Lze tedy říci, že všechny tři dary, které malý Ježíšek dostal, patřily skutečně mezi to nejcennější, co starověk znal.
Jak již bylo zmíněno, událost zachycená v Bibli jen několika málo řádky, se později stala velmi oblíbenou součástí umělecké tvorby a dostala se tak i do hraného, dnešním termínem bychom mohli říci divadelního zpodobení Kristova narození. Tyto hry, provozované často přímo v kostelech, byly lidem srozumitelné a blízké a časem srostly i s dalšími obřady. Jedním z nich býval i rituál, při němž právě 6. ledna kněz s ministranty obcházel domy a vykuřoval je kadidlem a vykrápěl svěcenou vodou, aby tak jejich obyvatelům požehnal a uchránil je od neštěstí. Nad dveře pak svěcenou křídou spolu s letopočtem napsal C+M+B. Tento nápis ale není, jak se v současnosti většina lidí domnívá, složen z počátečních písmen královských jmen. V souladu s posláním tohoto obřadu to znamenalo ,,Christus mansionem benedicat“, tedy ,,Kristus ať požehná tento příbytek“. Později se z této záležitosti vyvinulo dětské koledování, v němž koledníci vystupují jako ,,Tři králové“. Tento zvyk se nejen dodnes udržel, ale dokonce lze vidět jeho obnovování.
Za zmínku stojí i betlémská hvězda, která dovedla učence k místu Ježíšova zrození. Její existence nedávala spát mnoha astronomům. Mátla je zejména podoba komety, která se podle všech současných znalostí v té době na obloze objevit neměla. Časem ale tuto hádanku zřejmě vyřešili - nyní se domnívají, že šlo o vizuálně velmi působivé sblížení planet Jupitera a Saturna. Tento jev se samozřejmě kometě nepodobal - dnes zcela běžně užívanou podobu dal betlémské hvězdě až malíř Giotto, který žil v letech 1267 až 1337 a to podle Halleyovy komety, viditelné v roce 1301. Jde tedy opět o reálný základ, který prošel v uměleckých dílech nesporně působivou proměnou.
Shrneme-li tuto malou procházku historií, můžeme říci, že pozdní starověk a raný i vrcholný středověk, na základě stručného biblického sdělení, zformoval nádherný příběh, který intenzivně oslovil duše lidí. Mocní králové se v něm sklání před tím, kdo přináší na zemi poselství lásky. Poselství lidské pospolitosti a vzájemnosti. Poselství, které se neuvěřitelně lišilo od běžného života, který žili. Od násilí, bídy, zvůle, povýšenosti, bolesti, ponižování...
Tak by měl tento příběh oslovit člověka i dnes. Neboť je svou podstatou stále aktuální. Vždyť přes všechen pokrok, kterého lidé za tisíce let své existence dosáhli, stále nejsou schopni ve svém životě nacházet to, po čem touží. Lásku, porozumění, vzájemnou pomoc, blízkost... Nenaplněný sen pak utápí v čemkoli - v penězích a závisti, v násilí a poníženosti, v opojení a kocovině. Užijme si, dokud jsme živí - to je heslo doby. Ale co? Láska, porozumění, blízkost se nedají vynutit, koupit, vyvzdorovat. Vlastní život obelhat nelze. Nakonec vrátí jen to, co od nás dostal. Prázdnotu splatí prázdnotou.
Vánoce o této lidské touze a jejím možném naplnění vypráví už věky. Stejné poselství přináší i jejich poslední den, svátek tří králů. Zatím marně. Síla se před láskou nesklonila.


 Bilance atletů AC Čáslav za rok 2008

Rok 2008 rok byl opět velmi úspěšný a naši závodníci se prosadili v celostátních soutěžích mezi nejlepšími ve všech kategoriích.
Nejlepšího výsledku jednotlivců dosáhl svěřenec Jany Červenkové Pavel Javůrek, který na mistrovství ČR do 22 let obsadil 2. místo na 800m a zajistil si start v čs. dresu na mezistátním utkání proti Slovinsku a Maďarsku.
Martin Chyba (tr. Červenková), který na stejném mistrovství obsadil na 400 m př. 4. místo byl také zařazen do reprezentace a na stejném mezistátním utkání běžel 400 m př. a štafetu 4x400m.
Velkým úspěchem ukončila sezónu žákyně Johana Kratochvílová (tr. Červenková), která si na mistrovství ČR doběhla na 300m pro 3.místo a také reprezentovala ČR na mezistátním utkání proti Slovensku.
S kategorii juniorek se rozloučila 2.místem na mistrovství ČR Martina Sedlaříková (trenérka Jarmila Kratochvílová) na trati 400m.
3. místo na mistrovství ČR žen vybojovala i Petra Fousková (tr. Červenková) na trati 1500m.
Trojice našich žákyň Johana Kratochvílová, Jana Gladková a Kristýna Semerádová, startující v soutěži družstev za žákyně Sokola Kolín, vybojovala dokonce titul mistryň ČR.
Medaile těsně utekla Michalu Málkovi (tr. Kratochvílová) na mistrovství ČR v hale mužů - na trati 3000m doběhl na 4.místě.
Mezi finalisty mistrovských soutěží se zařadila juniorka Jana Javůrková (tr. Červenková), která v hale obsadila 6. místo na 1500 m, na stejné trati venku byla osmá a osmé místo obsadila na 5000 m mezi závodnicemi do 22 let.
Úspěšně si vedl Lukáš Fikar (tr. Červenková), který je prvním rokem juniorem a získal 12. místo v přespolním běhu a byl desátý na 3000 m př. mezi muži do 22 let.
7. místo získala štafeta mužů na 4x400m do 22 let, ve složení Pavel Javůrek,Martin Chyba, Tomáš Rudolf a Václav Kešner.
Letošní sezóna bude ukončena 28. 12. Silvestrovským během, na který srdečně zveme všechny čáslavské milovníky běhu. Pro veřejnost je připraven běh na 2450 m. Start je ve 14 hodin na vrhačské louce ve Vodrantech. Přihlášky do 13.45 hod. v klubovně v lázních.
J. Červenková

 
 Vysoké ocenění pro pečovatelku ze společnosti Anima Čáslav

Reprezentační prostory Novoměstské radnice na pražském Karlově náměstí se v úterý 2. prosince zaplnily lidmi, kteří si jako své životní poslání zvolili obtížnou, přesto však velice potřebnou práci. Činnost pro mnohé naše spoluobčany nepostradatelnou. Shromáždili se tu pečovatelky a pečovatelé, nominovaní na prestižní ocenění, udělované Diakonií Českobratrské církve evangelické. Tentokrát mezi nimi nechyběla ani zástupkyně města Čáslavi. Přesněji řečeno - čáslavské obecně prospěšné společnosti ANIMA.
,,Když jsem dostala pozvání na slavnostní předávání cen v soutěži Pečovatelka, pečovatel roku 2008, zatajil se mi dech,“ vzpomíná na chvíle, které bezprostředně předcházely jejímu odjezdu do Prahy paní Petra Šimůnková, která v čáslavské společnosti ANIMA obětavě pracuje již řadu let. ,,Bylo mi okamžitě jasné, že jedno z ocenění jsem získala právě já. Pak ten pocit úžasu vystřídala ohromná radost.“
,,Přihlásila jsem paní Šimůnkovou do soutěže jako jednu z našich nejlepších pracovnic,“ připojuje se ředitelka společnosti ANIMA, paní Eva Medková. ,,Podle mého mínění splňovala všechna kritéria a navíc dokázala jednomu z našich pracovišť, Domovince, vdechnout velice lidskou atmosféru, která je pro seniory neocenitelným darem. Paní Šimůnková má úžasnou schopnost vcítit se do duševního stavu klientů a to je při našem povolání nesmírně důležité. Je nejen profesionálkou, ale dává do své práce i srdce. I proto je Domovinka, u jejíhož otevření v roce 1997 stála, příjemným místem, jehož působení si rodiny seniorů váží a vyhledávají.“
Ocenění vítězům soutěže předávala na novoměstské radnici paní Livie Klausová. Moderátorem slavnosti byl populární Petr Svoboda. ,,Kytice předaná osobně manželkou prezidenta republiky, diplom, drobná pozornost od sponzorů, raut, setkání s mnoha významnými osobnostmi jako například náměstkem ministra práce a sociálních věcí Marianem Hoškem nebo předsedou Asociace pečovatelských služeb Jindřichem Kadlecem, to byly chvíle, na které nikdy nezapomenu,“ přiznává paní Petra Šimůnková. ,,Zároveň ale vnímám toto ocenění jako uznání věnované celému kolektivu, v němž pracuji. Jsme tým - příjemné prostředí a dobrou péči nikdy nevytvoří jen jeden člověk - vždy je to výsledek snahy všech zúčastněných.“
Zařazení mezi ,,stříbrné medailisty“ je pak krásným vánočním dárkem nejen pro paní Petru Šimůnkovou, ale i pro celou ANIMU. A v podstatě i pro její klienty. Neboť dokládá, že v v Čáslavi je o seniory postaráno opravdu dobře. ANIMA může být na svou práci hrdá. Reprezentuje své poslání i město na té nejvyšší úrovni. (vh)


 Hledáme pěstouny

Sdružení NATAMA - náhradní táta a máma - hledá pro opuštěné děti nové pěstounské rodiče. Obrací se proto na všechny, kteří rádi takovou pomoc dětem z dětských domovů poskytli.
Co dělají pěstouni? Pěstouni se starají o děti, které to potřebují. Není to ale úplně stejné jako mít svoje děti.
Pěstouni mají ve společnosti výjimečnou a cennou roli, protože poskytují domovy a péči opuštěným, ohroženým a potřebným dětem, které nemohou jít do adopce. Děti v pěstounské péči mohou být ve věkovém rozmezí od miminka až do dospělosti. V péči mohou být samy nebo se svými sourozenci. Všechny ale potřebují někoho, kdo by se o ně staral, kdo dokáže pochopit, odkud přicházejí; někoho, kdo tu je pro ně.
Kdo může být pěstounem? Natama hledá lidi, kteří jsou vřelí, laskaví a otevření, a mají čas i trpělivost a hlavně chuť starat se o děti a mladé lidi. Pěstouny se mohou stát jednotlivci, stejně tak vítáme volně spolu žijící páry i manželské dvojice. I když Natama vítá zájemce z široké veřejnosti, i pro pěstounskou péči jsou nějaká omezení. Každý žadatel musí zároveň projít posouzením a procesem přípravy u státu.
Být pěstounem dítěti je činnost záslužná, hodnotná a velmi zábavná, je to ale také kus práce. Natama se vždy snaží poskytnout našim pěstounům podporu, kterou potřebují. Je důležité, aby žadatelé měli k dispozici co nejvíce informací, které jim pomohou rozhodnout se, zda je pro ně pěstounství to pravé. Natama je moderní organizace, která poskytuje kvalitní nadstandardní služby žadatelům a náhradním rodinám. Natama je nadstavbou státního systému.
Pokud se domníváte, že pěstounství je přesně to, co vy a vaše rodina hledáte, obraťte se telefonicky nebo e-mailem do Institutu náhradní rodinné péče Natama. Zavoláním do Natamy vám nevzniká žádný závazek, získáte řadu důležitých informací. Velmi rádi vás v Natamě přivítají na osobní schůzce. Odborný rodinný konzultant vám bude věnovat individuální pozornost. Tým Natamy tvoří velmi zkušení pracovníci, proto si můžete být jisti, že vám budou poskytnuty individuální služby vysoké kvality.
NATAMA, Institut náhradní rodinné péče, Orlická Praha 3 130 00 Tel: 222 733 307, www.natama.cz info@natama.cz
Mgr.Kateřina Francová


 Podporované zaměstnávání nově také v Kutné Hoře

V srpnu letošního roku se nabídka sociálních služeb na Kutnohorsku rozšířila o službu sociální rehabilitace, poskytovanou metodou podporované zaměstnávání. Poskytovatelem této služby je Rytmus Benešov, o.p.s. - Agentura pro podporované zaměstnávání.
Organizace Rytmus Benešov, o.p.s. navázala již v období červen 2007 – červen 2008 spolupráci s domovy pro osoby se zdravotním postižením (dále jen domovy) na Kutnohorsku a také s Úřadem práce v Kutné Hoře. Zájem o pracovní uplatnění mimo zařízení byl ze strany obyvatel domovů obrovský a dlouhodobě neuspokojený. Úřad práce v Kutné Hoře si navíc uvědomoval potřebnost služby v regionu, která by pomohla řešit právní postavení obyvatel domovů a podpořila je v uplatnění na běžném trhu práce.
Agentura pro podporované zaměstnávání byla tedy v Kutné Hoře založena na základě dlouhodobé poptávky ze strany zájemců o službu, potenciálních uživatelů a jejich blízkého sociálního okolí, včetně pracovníků domovů. Realizace služby je podpořena z prostředků Blokového grantu Nadace rozvoje občanské společnosti, současně ji podpořil i Úřad práce v Kutné Hoře nabídnutím prostor v přístavku jeho budovy.
Podporované zaměstnávání je časově omezená služba určená lidem, kteří chtějí pracovat v běžném pracovním prostředí, ale pro získání a udržení zaměstnání potřebují dlouhodobou individuální podporu. Uživateli služby jsou lidé se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Největší skupinu tvoří lidé s mentálním postižením, žijící v domovech pro osoby se zdravotním postižením, v chráněném bydlení nebo v rodině. Individuální podpora ve většině případů spočívá v tréninku sociálních dovedností, dovedností spojených s hledáním zaměstnání, rozvoji samostatnosti a aktivního přístupu, podpoře při jednání se zaměstnavateli a úřady a v neposlední řadě také v podpoře přímo na pracovišti (tzv. pracovní asistenci). Součástí realizace služby mohou být i specializované kursy pro zvýšení kompetencí ve využívání běžných zdrojů společnosti, zejména kursy „Základní obsluha PC“, „Kurs hospodaření s penězi“ a „Kurs samostatného cestování“. Nově vzniklé pracoviště současně podporuje fungování skupiny sebeobhájců - skupiny lidí převážně s mentálním postižením, kteří se chtějí pravidelně scházet, řešit své problémy, učit se orientovat ve svých právech a povinnostech, mluvit sami za sebe, rozhodovat se a nést odpovědnost za svá rozhodnutí.
Pro zájemce o nabízené služby byly dveře Rytmus Benešov, o.p.s. v Kutné Hoře slavnostně otevřeny 16. 12. 2008 ve 13hodin.
Kontaktovat pracoviště této služby lze na adrese Rytmus Benešov, o.p.s. - pracoviště Kutná Hora, Benešova 70/2, 284 01 Kutná Hora nebo na telefonním čísle 950 131 490. Využít je možno i e-mailovou adresu kutnahora@rytmus.org, popřípadě internetové stránky www.benesov.rytmus.org Mgr. Kateřina Hájková


 Jarmila Kratochvílová na setkání atletů v Monacu

Na nevšední zážitek bude ještě dlouho vzpomínat rekordmanka v běhu na 800 metrů, která svůj život spojila s Čáslaví, Jarmila Kratochvílová. Před nedávnem měla možnost zúčastnit se vyhlašování nejlepšího atleta roku, slavnosti, pořádané každoročně v Monacu.
,,Rozhodně to pro mne byla jedinečná příležitost a možnost setkat se sportovními hvězdami současnosti i s těmi staršími, se kterými jsem se potkávala na soutěžích v době své aktivní kariéry,“ popisuje Jarmila Kratochvílová. ,,Pozvání na tuto akci pro mne bylo velkou poctou a skutečně velkým zážitkem. Jak pobyt v samotném Monackém knížectví, kde žije přibližně jen dvacet pět tisíc obyvatel - tak hlavně v samotném Monacu, velikostí téměř srovnatelném právě s Čáslaví. Nejdůležitější ale bylo setkání s atletickými legendami, jako je Jelena Isimbajeva, dřívější skokan o tyči a držitel mnoha světových rekordů Sergej Bubka či můj velký vzor Kubánec Alberto Chuantorena, olympijský vítěz v běhu na 400 i 800 metrů.“
Na společenské události, při níž byli vyhlášeni nejlepší světoví atleti tohoto roku, se sešlo více než šest set lidí - sportovců, jejich trenérů i managerů, vedení světové atletické asociace - a to vše za přítomnosti monackého knížete Alberta II. Již s ohledem na jeho přítomnost a také slavnostní příležitost, byl přísnou podmínkou účasti vhodný společenský oděv - pro dámy tedy večerní šaty, pánové přišli ve fraku. ,,Byl to zvláštní pohled na všechny zúčastněné sportovce, které znám ze závodních tratí v dresu či v teplákách. Některé, zvláště ty, kteří již dnes aktivně nesportují, jsem ani nemohla poznat,“ konstatovala s úsměvem paní Kratochvílová.
,,Poctou pro mně byla i skutečnost, že jsem mohla předat cenu za objev roku osmnáctileté Keňské závodnici Pamele Jelimové.“
Ostatně, jak se později ukázalo, hlavním bodem monackého pobytu Jarmily Kratochvílové bylo právě setkání české držitelky nejstaršího světového rekordu s její současnou největší konkurentkou, již zmiňovanou Keňankou Pamelou Jelimovou. Téměř zázračná sportovkyně, které se - po pouhých třech letech tréninku a bez jakýchkoliv předchozích zkušeností z mezinárodních závodů - podařil v letošním roce nadlidský výkon. Během jediné sezóny se stala olympijskou vítězkou, pokořila dva juniorské světové rekordy a soutěží Golden League prošla jako suverénní vítězka, jíž náležela odměna jednoho milionů dolarů. Na sedmdesát tři setin sekundy se také přiblížila k seniorskému rekordu Jarmily Kratochvílové na osmisetmetrové trati. A právě tato meta je nyní určující pro její snažení v příštím roce. O překonání českého rekordu by se ráda pokusila při červnových závodech přímo ve vlasti jeho současné držitelky. ,,Pamela Jelimová přislíbila účast hned na dvou sportovních akcích, pořádaných v příštím roce v naší republice,“ prozradila Jarmila Kratochvílová. Poprvé se s ní budeme moci setkat již v únoru na halové soutěži v pražské Sazka aréně. Pro tuto příležitost ohlásila pokus o světový rekord na trati 1000 metrů, kde doposud vládne Mozambičanka Maria Mutulaová. Zlatý hřeb jejího působení v naší republice by však podle přání mladé Keňanky měl přijít v červnu, při Zlaté tretře. Právě na ostravské dráze by ráda překonala současný pětadvacetiletý rekord Jarmily Kratochvílové.
Jak se na její snažení dívá čáslavská atletka? S obavami či s nadějí na další posunutí lidských možností?
,,Můj rekord je již tak starý, že jsem se ním tak říkajíc naučila žít,“ uvažuje Jarmila Kratochvílová. ,,Každý závod, při němž například tato běžkyně ohlásí pokus o jeho překonání, sleduji s jistým napětím. Jistěže vím, že bude jednou překonán a vím, že se jeho ztrátou pro mne nic nezmění. Přesto je to zvláštní pocit. Na překonání rekordu se ale přesto svým způsobem těším,“ zakončila Jarmila Kratochvílová. zn

 Čáslav se představí v Brně

V polovině nastávajícího měsíce ledna se Čáslav již tradičně zúčastní Mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech, který se bude, stejně jako v minulých letech, odehrávat na brněnském výstavišti. V tomto již 18. ročníku se naše město představí jako součást mikroregionu Čáslavsko a bude se prezentovat ve velkém stánku Středočeského kraje. Ten bude mít letos poněkud překvapivou podobu - jeho tvůrci ho pojali jako historické tržiště. V historických kostýmech se tu proto objeví i pracovníci čáslavského muzea, kteří zde nabídnou náš region jako místo pro zajímavé cesty za poznáním i relaxací.
Na přípravě čáslavské účasti na 18. mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech se krom zmíněného městského muzea a knihovny podílel také odbor vnějších vztahů městského úřadu a místní informační středisko. (vh)


 Internetová žákovská knížka na ZŠ Sadová

Od 1. 11. 2008 je na ZŠ Sadová zavedena internetová žákovská knížka. Končí problémy se zatajováním známek, kdy si žáci nechávali zapsat jen samé dobré výsledky a rodiče na třídních schůzkách omdlévali při seznámení s prospěchem.
Nyní si mohou rodiče po zadání přístupového hesla a svého kódu ihned zjistit skutečné známky a výchovné problémy. V nabídce je i rozvrh a komunikačmí systém.
Věříme, že v dnešní době všeobecné dostupnosti internetu, pomůže tato webová aplikace zlepšit komunikaci rodičů se školou a umožní rychleji řešit případné studijní či kázeňské přestupky.
Mgr. Tomáš Kořínek


 Vyučování nanečisto na Sadové

Jak už se stalo tradicí, i letos byli budoucí prvňáčci pozváni na návštěvu do čáslavské Základní školy v Sadové ulici, aby si vyzkoušeli svou školní připravenost. S budoucími učitelkami 1. tříd nejdříve počítali a zkoušeli různé dovednosti ve třídách. V keramické dílně za vydatné pomoci svých rodičů si vyrobili drobnou keramiku. Velmi je nadchla práce na interaktivní tabuli a na závěr si zacvičili v tělocvičně.
Rozloučením u rozsvíceného vánočního stromečku v aule školy skončil dětem první, už tak trochu školní den. Některé z nich si přály nastoupit do školy třeba hned. Za několik měsíců se jim toto přání splní. Za kolektiv pracovníků ZŠ Čáslav Sadová přejeme všem budoucím školáčkům, ale i jejich rodičům a všem příznivcům naší školy krásné, pohodové vánoční svátky a úspěšný start do Nového roku 2009 a těšíme se na shledání 23. a 24. ledna 2009, kdy na naší škole proběhne zápis do 1. tříd. Mgr. J. Sejčková