Harmonogram svozu tříděného odpadu 2018 zde

...Letní koupaliště ve Vodrantech bude v případě příznivého počasí otevřeno od 15. června...

Kalendář akcí

Nabídka pracovních míst

Přehled v současné době nabízených pracovních míst naleznete zde na úřední desce v sekci "Výběrová řízení"

Důležité odkazy

Obsah

Čáslavské noviny - květen 2009

Bohatství předků   Statistika dopravních nehod   Poděkování ZZS a MP Čáslav   Činnost Terénního programu o.s. Prostor ve městě Čáslav   Čáslavští senioři besedovali s policisty   Desátý ročník soutěže Strongman ve velkolepém duchu   Policisté spolu s celníky kontrolují kamiony   Tanec ke mě přišel sám   Policie informuje   Pro hudbu do knihovny   Festival muzejních nocí 2009   Čáslav ve znamení oprav komunikací   Zahraniční úspěch čáslavského kickboxu   Nová kniha čáslavských autorů   V zahradě Diakonie zasadili muchovník   Městští strážníci dohlížejí na pořádek   Školní soutěž 127/07   Sportuješ rád?   Důležité upozornění   Zajímavá akce OOP Čáslav   Mateřské centrum Kopretina v květnu 2009   Tvořivá dílna v Základní škole Masarykova   Podměstský rybník opět ožil   Úřad práce v Kutné Hoře informuje   Skutečnost, která překonala snění na Dni otevřených dveří letiště Čáslav v sobotu 23. května 2009

 

 Bohatství předků

pokus21 Nezapomínejte, že současnost se již ve svém zrodu stává minulostí. Je však těžké se s touto přímo filozofickou frází sžít. Přesto každý počin lidského bytí vyvolává po čase nostalgii, z níž se může zrodit i lehké pousmání na duši, když konkrétní věc přivolá dávnou vzpomínku.
Pro uchovávání pramenů lidské činnosti slouží muzea, archivy. Tento pojem není pro nikoho cizí - vždyť každý z nás má doma svůj vlastní archiv či muzeum. Ano je to vaše půda. Ten prostor odložených věcí, ale hlavně vzpomínek. Avšak v současné době tyto prostory v rámci výstavby podkrovních bytů anebo rekonstrukcí střech i jiných úprav, podléhají úklidu. Z pohledu muzejního dochází ke ztrátám informací o životě našich předků.
Byla by škoda, kdyby tyto pozůstatky lidské činnosti skončily na smetišti dějin. Právě to si uvědomují i majitelé, kteří tyto předměty nevyhodí, ale pokusí se o jejich záchranu tím, že je darují muzeu či jiné organizaci, která má možnosti i prostředky k jejich záchraně a následnému uložení.
Příkladem může být i dar tohoto kočárku z padesátých let dvacátého století, který kdysi zajisté sloužil správné věci, ale postupem času se z něj stal předmět zabírající místo. Tento kočárek byl darován v tomto roce, právě při již zmiňovaném úklidu půdy jednoho domu v Čáslavi. Majitelé ho darovali městskému Muzeu v Čáslavi, kde je uložen a v budoucnu mu bude navrácen lesk doby minulé, aby mohl sloužit další generaci. Například při výstavách nebo vznikajících expozicích, které jsou zaměřeny na nějaké dobové téma.
Jste to právě vy, kdo může zachránit to, co přispěje k vědění o naší společnosti. Jestliže i u vás se nachází něco zajímavého o čem si myslíte, že by nemělo být zapomenuto, můžete navštívit právě zmiňované městské Muzeum v Čáslavi, které tyto předměty bude v budoucnu prezentovat na konkrétních tématických výstavách či expozicích. Bc. Jiří Žaloudek, zaměstnanec Muzea Čáslav
 

 Statistika dopravních nehod

Během měsíce března došlo na území okresu Kutná Hora k 20 dopravním nehodám, přičemž se na třech z nich měl svůj neblahý podíl alkohol. Při těchto nehodách došlo k pěti lehkým a k jednomu těžkému zranění. Potěšující je, že tyto březnové nehody neměly za následek smrt žádného z účastníků. Celková škoda dosáhla hodnoty 1.576.500 korun. por. Bc. Vendulka Hanzlová

 

 Poděkování ZZS a MP Čáslav

Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou, zajišťující tísňovou péči pro seniory a zdravotně postižené občany, se neobejde bez spolupráce jak se Zdravotnickou záchrannou službou, tak s Městskou policií. Proto touto cestou děkuje všem pracovníkům záchranné služby a Městské policie v Čáslavi za dobrou spolupráci a za ochotné a spolehlivé zásahy u jeho klientů.
Senioři a zdravotně postižení občané, využívající služby Občanského sdružení Život 90, mohou kdykoli prostřednictvím tísňového tlačítka, které nosí u sebe, v případě potřeby přivolat pomoc - ať už se jedná o zhoršení zdravotního stavu, o pád, napadení či jakoukoliv jinou náhlou krizovou situaci. Kvalifikované zdravotní sestry na dispečinku vzápětí zorganizují potřebný odborný zásah, který již mnohým klientům zachránil život.
Jejich jménem děkuje ředitel Občanského sdružení Zdeněk Jelínek


 Činnost Terénního programu o.s. Prostor ve městě Čáslav

Terénní pracovníci Občanského sdružení Prostor vyhledávají a poskytují služby lidem ohroženým drogami. Terénní práce je specifická forma sociální práce, poskytovaná uživatelům drog a jejich blízkým, přímo v jejich přirozeném prostředí, tedy nejčastěji na ulici. Tato práce stojí na začátku v systému péče o uživatele drog a bývá často a dlouho jediným spojením drogově závislé osoby s běžným světem. Slouží k vyhledávání, kontaktování a odkazování klienta do dalších služeb sítě návazné péče.
Jednou z těchto služeb je i Výměnný injekční Program, který patří mezi základní nástroje k oslovení nitrožilních uživatelů drog a tím plní primární funkci „atraktivity“ služby pro klienty programu. Je také základním nástrojem přístupů „Harm Reduction“ (snižování škod) a „Public Health“ (ochrana veřejného zdraví). Přístup „Harm Reduction“ je velmi pragmatický a počítá s tím, že ne každý člověk, který experimentuje s užíváním drog nebo je závislý, může, nebo chce skoncovat ze závislostí na drogách okamžitě. Vzpomeňte si například na kuřáky ve svém okolí, jakým způsobem se staví ke své závislosti a kolikrát se někteří z nich pokoušeli s kouřením přestat. S odvykáním si od užívání „tvrdých drog“, jako je v našem kraji např. Pervitin, Heroin nebo prostředek substituční léčby Subutex či Subuxon, je to stejné.
Výměnný injekční Program dále pomáhá velmi vysokou měrou snižovat zdravotní rizika způsobená životním stylem uživatelů drog (šíření infekčních chorob a pohlavních nemocí). Díky této službě je v České Republice, oproti sousedním zemím, velmi nízký výskyt virové hepatitidy typu C a lidí nakažených HIV. Prostřednictvím Výměnného injekčního Programu lze s klienty systematicky pracovat a zjišťovat jejich motivaci a připravenost k započetí změny v jejich životě.
Terénní pracovníci o.s. Prostor samozřejmě poskytují i další služby a to informační a poradenský servis a asistenci (doprovod) do dalších zařízení. Služby občanského sdružení Prostor jsou určeny jak uživatelům drog, tak lidem, kterých se toto téma nějakým způsobem dotýká (rodiny uživatelů, partneři, přátelé).
V lednu a únoru letošního roku se v Čáslavi uskutečnilo 17 kontaktů s deseti uživateli služby, přijato bylo 1.130 kusů a vydáno 1.085 kusů injekčních stříkaček. Dále proběhla 3 poradenství a 12krát byl poskytnut informační servis v oblasti sociální, zdravotní a nebo právní.
Pokud bude mít kdokoli zájem terénní pracovníky o.s. Prostor kontaktovat, lze je zastihnout na telefonu: 777 650 030 (Po - Pá 10 - 18 hodin). Dále je možno využít e-mail tp@os-prostor.cz .
Roman Kunc terénní pracovník o.s. Prostor Kolín
 

 Čáslavští senioři besedovali s policisty

Velmi dobrý pocit měli policisté ze setkání se seniory v Čáslavi dne 19. 3. 2009 dopoledne. Díky Městskému muzeu a knihovně Čáslav zde byl uspořádán již sedmý semestr takzvané University volného času pro seniory. Ředitelka Městského muzea a knihovny Čáslav, paní Soňa Dedíková společně s koordinátorkou seminářů Jarmilou Fialovou představily více jak třicítce přítomných plk. JUDr. Blanku Matějů a pracovníky preventivně informační skupiny kutnohorské policie, por. Bc. Vendulku Hanzlovou a nprap. Daniela Votroubka. V úvodu policisté podrobně popsali, s jakou trestnou činností se mohou senioři setkat, jak se jí bránit a zejména, jak jí předcházet a nedávat svým jednáním pachatelům zbytečně šanci. Bezmála polovinu této besedy věnovali policisté i vzájemné debatě a odpovídali na položené dotazy. Mnohdy zavládla tak uvolněná a přátelská atmosféra, že mnozí neskrývali upřímný smích při svých příspěvcích. Potěšením nakonec bylo podání ruky s poděkováním většiny přítomných, kteří také vyjádřili přání se s policisty opět setkat.
nprap. Daniel Votroubek
por. Bc. Vendulka Hanzlová
 

 Desátý ročník soutěže Strongman ve velkolepém duchu

Již podesáté se v letošním roce představí v Čáslavi nejsilnější muži nejen z naší republiky, ale i dalších evropských států. Soutěž Strongman, zařazená i v tomto roce do Československého poháru, se tentokrát uskuteční ve značně rozšířené podobě, než tomu bývalo v minulosti.
"Hlavními body programu budou samozřejmě jednotlivé silácké disciplíny," vysvětlil organizátor soutěže, pan Jiří Žaloudek. "Kromě toho ale budou mít diváci možnost shlédnout i vystoupení zdejšího oddílu aerokickboxu, tanečního oboru Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka pod vedením paní Lucie Lesákové, ukázku z činnosti oddílu karate Sokolu Čáslav. Představí se zde i děti z místního domu dětí a mládeže a především pro ženy bude připravena také módní přehlídka."
Jubilejní ročník siláckého klání se uskuteční v sobotu 16. května - a to nikoliv v dopoledních hodinách - ale od jedné hodiny po poledni. Změněno je i místo konání akce, která tentokrát potěší příznivce síly a nadlidských výkonů přímo na Náměstí Jana Žižky z Trocnova v místech centrálního parkoviště poblíž budovy radnice.
"Disciplíny jsou podle možností připravovány v tradičním duchu této soutěže," přiblížil Jiří Žaloudek. "Diváci tedy opět uvidí snahu o udržení automobilu stojícího na šikmé rampě, zvedání náprav o hmotnosti sto čtyřiceti kilogramů, a tak podobně. Vzhledem k tomu, že se budou závody konat přímo na Žižkově náměstí, nebude možné do programu zařadit tažení kamionu. Tato část programu bude ale nahrazena zajímavým překvapením, takže diváci o napínavou podívanou rozhodně nebudou uchuzeni. Samotné závody budou trvat přibližně od třinácti do osmnácti hodin, přičemž přestávky, nutné k regeneraci závodníků a načerpání nových sil, budou vyplněny již zmiňovaným kulturním programem."
Ani po ukončení poslední disciplíny se nemusejí diváci rozcházet. Od osmnácté hodiny začne na zmiňovaném prostranství koncert třemošnické hudební skupiny Emoce, kterou v půl osmé večer na pódiu vystřídá legendární PUNC. Tato produkce je plánována až do třiadvacáté hodiny. Na desátý ročník soutěže Strongman jsou srdečně zváni všichni obdivovatelé silných mužů i příznivci dobré zábavy. zn

 Policisté spolu s celníky kontrolují kamiony

Policisté na Kutnohorsku se společně s celníky zaměřují na provoz kamionů. Projíždějící řidiči mohli opět dne 14. 4. 2009 od časných ranních hodin spatřit dopravní policisty a pracovníky Celního úřadu Kolín na obchvatu silnice č. 38 u Čáslavi. Kontrola byla zaměřena na náklad, s tím související doklady, řidiče a technický stav vozidel. Policisté se netají tím, že s největší pravděpodobností natipují i jiná místa na Kutnohorsku, kde budou podobné kontroly namátkově probíhat také. nprap. Daniel Votroubek, por. Bc. Vendulka Hanzlová
 

 Tanec ke mě přišel sám

Kolik lidí o sobě může říci, že dosáhli něčeho, co se zatím v jejich zemi ještě nikdy nikomu nepodařilo! Že byli ve své vlasti opravdu první. Asi bychom jich příliš nenašli. Tím spíše můžeme být hrdí, že během loňského a letošního roku takového úspěchu dosáhlo hned několik mladých Čáslaváků.
,,Už v roce 2008 jsme tomu skoro nevěřili,“ říká paní Hana Neumanová, která již řadu let vede v čáslavské Základní umělecké škole skupiny mažoretek a Taneční studio Art. ,,Několik členů našich twirlingových skupin Avanti bylo nominováno na mistrovství světa! Poprvé v historii se čeští reprezentanti dostali na úplně nejvyšší soutěž v této disciplíně - a byli jsme to právě my. Z Čáslavi. Dostat se mezi nejlepší světové závodníky bylo úspěchem samo o sobě. Nikdo z nás ani nepomyslel, že by naše dosavadní práce mohla být oceněna ještě výrazněji.
Medaile, kterou v dubnu letošního roku z Mistrovství světa v Twirlingu, pořádaného ve městě Gent v Belgii, přivezl student čáslavské základní umělecké školy Josef Hlaváček, však pro každého, kdo se o činnost skupin Avanti a Tanečního studia Art jen trochu zajímá, úplným překvapením nebyla. Umělecká kvalita tohoto seskupení je zřejmá již řadu let. Mnohonásobní mistři republiky, vítězové nespočetných soutěží, mistři Evropy a publikem obdivovaní účastníci mnohých festivalů tak jen potvrdili svou vysokou úroveň. Nicméně je opravdu nesporné, že právě oni získali jak světovou nominaci, tak medaili jako první z České republiky.
,,Byla to fantastické už ve chvíli, kdy jsem se dostal do finále, kam postoupilo jen šest nejlepších,“ vzpomíná na okamžiky, prožité na světovém mistrovství, čerstvý vicemistr světa Josef Hlaváček. ,,Když se potom na závěrečném ceremoniálu vyhlašovaly výsledky odzadu, od šestého místa, a moje jméno se pořád neozývalo, byl jsem skoro v šoku. A pak se to stalo - bronzová medaile pro Českou republiku. Ani nevím, co jsem v tu chvíli cítil. Byl to úžas, radost, nadšení, dojetí...“
Osmnáctiletý Josef Hlaváček, se intenzivně věnuje tanci už od svých pěti let. Zprvu jako člen Tanečního studia Art, pak na doporučení své učitelky Hany Neumanové, přešel k twirlingové skupině Avanti. Zde, díky dokonalému vedení a vlastní píli, plně rozvinul vrozený talent a rychle stoupal po žebříčku úspěchů. Že se však v jeho sbírce objeví i medaile vicemistra světa nedoufal ani ve snu.
Krom svého nadšení pro tanec studuje Josef Hlaváček místní gymnázium a po jeho absolvování by rád pokračoval na vysoké škole ekonomického zaměření. K jeho zájmům patří i studium jazyků. ,,Na nic jiného už nezbývá čas,“ objasňuje. ,,Twirling je velmi náročná disciplína a tréninku se musím věnovat každý den. Volný čas v podstatě nemám. Inu, každý úspěch se musí něčím vykoupit,“ usmívá se. Na otázku - proč se vlastně věnuje tanci a ne třeba tenisu - však odpovídá rozpačitě: ,,Nevím. Tanec se mi prostě vždycky líbil, měl jsem ho rád. Asi to vycítil a přišel ke mě sám.“
Obtížnost twirlingu je nesporná. Jde o disciplínu svým pojetím blízkou moderní gymnastice. ,,Lze říci,“ upřesňuje paní Neumanová, že je to moderní gymnastika s hůlkou, podobnou té, jakou používají mažoretky. Ta hůlka je dnes už také jediným spojovacím článkem twirlingu s mažoretkami, z nichž původně vzešel. I čáslavské mažoretky, v souladu se světovým vývojem, opustily někdejší pochodová vystoupení a věnují se právě těmto novým trendům,“ dodává.
Konkurence na světovém mistrovství byla ohromná. Spojené státy americké, Kanada, Francie, Španělsko - výčet by byl hodně dlouhý. Nechyběly ani takové státy, jako Virginské ostrovy a - poprvé v historii - Česká republika. Přesto se naše země umístila skvěle. Krom bronzového Josefa Hlaváčka se na 7. místo probojoval i Lubomír Kábrt. Monika Šubínová získala 32. místo. ,,I tato umístění, vzhledem k tomu, že jde o světový žebříček, jsou fantastická,“ dodává paní Neumanová.
Vynikající úspěchy Twirlingového týmu Avanti samozřejmě nejsou zadarmo. Krom neobyčejného úsilí závodníků a paní Neumanové i její zástupkyně Daniely Vaňátkové je k jejich dosažení nezbytné i zabezpečení finanční. ,,Bez podpory, kterou nám na cesty a ubytování poskytuje město Čáslav a naše Základní umělecká škola, by naše účast na řadě soutěží nebyla možná,“ neskrývá svou vděčnost paní Neumanová. ,,Značnou část nákladů, zejména za kostýmy a pomůcky, zase nesou rodiče,“ pokračuje. ,,Proto bychom pro svůj další rozvoj uvítali pomoc dalších sponzorů. Naše dosavadní výsledky jsou snad pro ně určitým příslibem, že budeme dobře reprezentovat nejen Českou republiku a Čáslav, ale i jejich jméno a firmu.“
 

 Policie informuje

V čáslavské ulici Rudolfa Těsnohlídka došlo v noci na 2. 3. 2009 k vloupání do zaparkovaného osobního automobilu. Pachatel zde rozbil sklo dveří u vozidla Ford Escort a odcizil autorádio, nabíječku a držák na mobilní telefon. Celková škoda je vyčíslena na 6.700,- Kč.
Během krátké chvíle přišla o svůj důchod ve výši 9.000,- Kč třiasedmdesátiletá žena z Čáslavi. V ulici Antonína Dvořáka si dne 4. 3. 2009 v 11.00 hodin odložila svou kabelku a tašku s nákupem za otevřenými vstupními dveřmi do domu, kde bydlí a šla si do sklepa uklidit jízdní kolo. Když se po chvíli vrátila, zjistila, že jí někdo kabelku s finanční hotovostí a osobními doklady ukradl.
Odcizení zlatých řetízků oznámila dne 4. 3. 2009 policistům v Čáslavi prodavačka místního zlatnictví ve Formíkově ulici. V průběhu provozní doby někdo zřejmě využil její nepozornosti a odcizil vystavené plato s celkem 45 zlatými řetízky v hodnotě 70.000,- Kč. Případem se zabývají policisté z Čáslavi. Ke krádeži došlo v době od 5. 3. 2009 do 9. 3. 2009 na pile v Čáslavi. Zloděj zde na neoploceném pozemeku odcizil dvě dvacetilitrové láhve na technický plyn. Poškozené firmě z Mělníka způsobil škodu za 22.000,- Kč.
Opilého řidiče kontrolovali dne 13. 3. 2009 v půl druhé ráno policisté v Čáslavi v ulici Čeplova. Třiačtyřicetiletý místní muž zde řídil osobní automobil Škoda Favorit. Policisté mu dechovou zkouškou naměřili hodnotu 1.58 promile alkoholu v dechu. Sdělili mu proto podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Opilého Ukrajince, který řídil osobní automobil Fiat Tipo, kontrolovali dne 14. 3. 2009 ve 20 hodin policisté v čáslavské ulici Pazderského. Dechovou zkouškou mu naměřili hodnotu 3.30 promile alkoholu v dechu. Muže umístili na vystřízlivění na ,,záchytku” a pak mu sdělili podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Policisté z Čáslavi zadrželi dne 18. 3. 2009 ráno v Dusíkově ulici hledaného muže. Na šestadvacetiletého mladíka z Kutnohorska vydal kutnohorský Okresní soud příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Policisté ho ještě týž den krátce po poledni předali příslušné věznici.
Policisté z Čáslavi odhalili dalšího ,,piráta silnic”. Dne 22. 3. 2009 v 10 hodin kontrolovali v Tupadlích osobní automobil Opel Astra, který řídil jedenapadesátiletý muž z této obce. Přitom zjistili, že má kutnohorským soudem uložený zákaz řízení motorových vozidel až do července roku 2009. Není ani držitelem řidičského oprávnění. Sdělili mu proto podezření hned ze dvou trestných činů.
Z trestného činu je podezřelý devětadvacetiletý muž z Trutnovska. Dne 24. 3. 2009 v 15.30 hodin řídil v obci Lochy na Čáslavsku osobní automobil Ford Orion, ačkoli není držitelem řidičského oprávnění. Policisté z Čáslavi mu proto sdělili podezření z příslušného trestného činu.
K dopravní nehodě pod vlivem alkoholu došlo dne 23. 3. 2009 po sedmnácté hodině v obci Vrdy. Nákladní vozidlo Man s návěsem zde řídil pětapadesátiletý občan Německa. V ulici Chrudimská však narazil do stojící Škody Octavia, kterou řídil šestadvacetiletý muž z Pardubicka. Ke zranění osob nedošlo, policisté ovšem dechovou zkouškou u řidiče kamionu naměřili hodnotu 2.49 promile alkoholu. Opilý řidič putoval na záchytku a pak do policejní cely. Podezřelý je z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Celková škoda na vozidlech je odhadnuta na 32.000,- Kč.
V Dolních Bučicích došlo před půlnocí dne 23. 3. 2009 k vloupání do výherního automatu v místní herně. Obsluhou herny bylo zjištěno, že někdo zkratoval vhazovač mincí, tím navýšil kredit na displeji a pak si nechal neoprávněně vyplatit ve třech výběrech bezmála 24.000,- Kč. Případ šetří policisté z Vrdů.
Vyživovací povinnost na své dva nezletilé syny z Čáslavi neplní třiatřicetiletý muž z Mladoboleslavska. Od října minulého roku do současnosti dluží částku 34.800,- Kč. Nedbá tak rozsudku boleslavského soudu, který mu tuto povinnost stanovil.
nprap. Daniel Votroubek
por. Bc. Vendulka Hanzlová
 

 Pro hudbu do knihovny

Tímto titulkem chceme pozvat všechny příznivce hudby, aby využili fond poslechových CD ve studovně čáslavské knihovny. Již v roce 1997 jsme započali s nákupem kompaktních hudebních disků (CD) a k dnešnímu dni přesahuje počet těchto CD tisícovku. Snažíme se o vyvážený výběr hudby - od lidovek a vážné hudby přes jazz, folk až po současné hudební žánry, jako je pop, rock, hip hop, funky, atd. V posledním období se při výběru populární hudby soustřeďujeme na kompilace, tzv. „best of“ jednotlivých interpretů - zpěváků i skupin.
Naši čtenáři mohou své oblíbence vyhledávat buď na on-line katalogu přímo v knihovně, nebo v pohodlí domova přes webový katalog (http://ibis/clavius). K dispozici ve studovně jsou také klasické tištěné seznamy, řazené podle pořadí pořízení, podle žánrů nebo abecedně podle interpretů. Od počátku jsme hudební alba zpracovávali do počítače, včetně rozepisování všech jednotlivých názvů skladeb, takže si zájemci mohou v katalogu vyhledat i konkrétní písně podle jejich názvu. Mohou si ale také vyhledat všechna alba svého oblíbeného interpreta, případně podle klíčových slov svůj oblíbený žánr.
Co můžeme nabídnout z posledních výběrů? Například české skupiny Kryštof, Chinaski, Argema, Bratři Ebenové, Divokej Bill, Rybičky 48, Support Lesbiens, Gipsy.cz, zpěváky Jaromíra Nohavicu. Daniela Landu, Lucii Vondráčkovou, Lenku Dusilovou, Ewu Farnou, Petra Koláře a další. Ze zahraničních interpretů pak Madonnu, Aliciu Keys, Metallicu, Beyoncé, Rihannu, Radiohead nebo Amy Winehouse. V našem fondu CD najdete i řadu současných muzikálů a dokonce i mluvené slovo, tzv. zvukové knihy.
Proč vůbec informujeme o službě, která běží v knihovně již řadu let? Domníváme se, že je stále ještě řada čtenářů, kteří sice již dlouho navštěvují oddělení pro dospělé, ale o možnosti půjčování hudebních nosičů ve studovně dosud nevědí.
Přestože na našem trhu fungují dnes zcela jiné možnosti pořizování nahrávek, věříme, že originální CD v dobré kvalitě si své posluchače stále ještě najdou. Milena Matějíčková
 

 Festival muzejních nocí 2009

V roce 2004 přišlo Národní muzeum s projektem uspořádat první Pražskou muzejní noc. Akce tohoto typu jsou již v evropských městech obvyklé - jde vlastně o velmi jednoduchý princip, kdy muzea a galerie v daném městě zůstanou otevřeny pro návštěvníky do večerních hodin a nabídnou něco, co není v denním programu běžné.
Festival muzejních nocí v ČR proběhne ve dnech 15. května - 20. června 2009.
I Městské muzeum Čáslav se tradičně připojuje do Festivalu muzejních nocí.
Čáslavská muzejní noc proběhne dne 13. května od 17.00 do 21.00 hodin v budově a přilehlých prostorách Městského muzea a to pod názvem: ,,Muzejní noc - sčítáme dvojčata“.
Program: 17.00 zahájení - otevření výstavy „Ukázky z darů příznivců muzea“, 18.30 - společné foto dvojčat, 18.30 - 20.30 prohlídka muzejních expozic, diskotéka na muzejní zahradě (za příznivého počasí), opékání špekáčků (za příznivého počasí). Občerstvení pro dvojčata zdarma.
V pondělí 18. května 2009 oslaví muzea na celém světě Mezinárodní den muzeí. Od roku 1977 se tento významný svátek slaví z podnětu ICOM (The International Council of Museums - Mezinárodní rada muzeí), která působí při UNESCO.
Tento den budou expozice v budově Městského muzea Čáslav otevřeny pro návštěvníky zdarma! Soňa Dedíková
 

 Čáslav ve znamení oprav komunikací

Jarní měsíce letošního roku jsou v Čáslavi ve znamení skutečně rozsáhlých rekonstrukcí řady komunikací. Lze se s nimi setkat opravdu skoro na každém kroku. Opravují a budují se chodníky v ulicích Tylově, Na Bělišti, Za Rybníkem, v Koželuhách a V Toufárně. ,,Některé tyto práce byly plánovány dlouhodobě, v případě jiných jsme se rozhodli je provést o něco dříve,“ upřesňuje současnou situaci místostarosta města. ,,Příkladem může být část ulice Za Rybníkem, konkrétně úsek v blízkosti zemědělské školy. Tady jsme rekonstrukci místního chodníku urychlili a spojili s úklidem nánosů, které mělo na svědomí odbahňování Podměstského rybníka. Pro místní obyvatelé se tak určité nepohodlí, související jak s prvně jmenovanou, tak druhou akcí, sloučí v jeden celek a tedy i zkrátí.“
V ulici V Toufárně jde o budování komunikací, spjatých s postupnou výstavbou budoucího sídliště v areálu někdejších kasáren Prokopa Holého. V této lokalitě ale nejde jen o komunikace - realizuje se tu i řada dalších akcí, třeba opěrná zeď souvisejí s budoucím parkovištěm v sídlišti a tak podobně. V Koželuhách se zase jedná o kompletní obnovu komunikací po výstavbě kanalizace a rekonstrukci plynových rozvodů. V ulicích Tylově a Na Bělišti se město připojilo k akci krajského úřadu, který zde zrekonstruuje vozovky. Město přidává chodníky. Již během května se v pořádné parkoviště promění i dosavadní zpevněná plocha v Žacké ulici v blízkosti koupaliště. V červnu by mělo být pro automobily návštěvníků koupaliště kompletně připraveno. Výjimkou z tohoto výčtu jsou výkopové práce v ulici Novodvorské, kde je pokládán plyn.
Zapomenuto nebude ani na obnovu vodorovného dopravního značení, které pro město provede firma ASIG s. r. o. V této souvislosti jistě uvítají zřetelnější viditelnost přechodů chodci i řidiči. (vh)
 

 Zahraniční úspěch čáslavského kickboxu

Zásluhou členky čáslavského Sportovního klubu Valdman's gym Ivy Semerádové byla do České republiky poprvé v historii přivezena medaile ze zahraničního turnaje v aerokickboxu. Navíc se tohoto úspěchu podařilo dosáhnout na skutečně prestižním mezinárodním turnaji Austrian Classic, pořádaném kicboxingovou asociací WAKO (World Association of Kickboxing Organizations), v rakouském městě Walschee.
Iva Semerádová se tomuto specifickému odvětví kickboxu pod vedením Petra Valdmana věnuje čtyři roky a za tuto relativně krátkou dobu již získala řadu vítězství na mnoha domácích turnajích. Opakovaně se stala i vítězkou Národního poháru v letech 2007 a 2008. V zahraničí však své sportovní kvality předvedla poprvé - a výsledkem byla bronzová medaile.
Pro bližší orientaci lze uvést, že aerokickboxing je syntézou aerobiku a kickboxu - jde tedy o aerobní cvičení s hudbou, v němž jsou uplatňovány prvky kickboxu. V České republice se tato varianta bojového sportu objevila zhruba před šesti lety. (vh)
 

 Nová kniha čáslavských autorů

Hledej v člověku strom, hluboké kořeny, pevný kmen a bohatou korunu. Toto japonské přísloví uvádí krásnou publikaci dvou čáslavských autorek, paní MUDr. Hany Grünfeldové a Ing. Zdeny Práškové, které se jejím prostřednictvím rozhodly představit pozoruhodné stromy a aleje místního regionu.
Kniha, nesoucí název ,,Stromy a my“, se vydá za budoucími čtenáři po svém křtu, uskutečněném v pátek 22. května v 16 hodin v přednáškovém sále městské knihovny. ,,Tento slavnostní akt provede pan Ing. Pavel Kyzlík, předseda České lesnické společnosti,“ prozradila jedna z autorek knihy, paní Ing. Zdena Prášková. ,,Navíc je třeba mu poděkovat za ochotné a nezištné poskytnutí mnoha odborných vědomostí, které nám, v podstatě laikům, v době práce na knize velmi pomohly.“
Kniha, určená všem, kteří mají rádi stromy a krajinu kolem Čáslavi, mohla vyjít nejen díky úsilí autorek, ale i několika sponzorů. Řadí se mezi ně především Město Čáslav s příspěvkem pokrývajícím 50% nákladů, firma LESS s 25% a dále firma AVE, která přispěla 30.000 korunami, Unikom 3.000 a Česká lesnická společnosti rovněž 3.000 korunami. Téměř tříletá práce paní MUDr. Hany Grünfeldové a Ing. Zdeny Práškové se tak mohla proměnit v opravdu půvabnou publikaci s velkým množstvím podmanivých fotografií, citlivě zachycujících nejen krásu památných stromů, ale i krajinných zákoutí. Knihu objevnou pro turisty, ale jistě v mnohém i pro starousedlíky.
Zakoupit ji bude možné jak v knihkupectví, tak v čáslavském informačním středisku či po internetu. (vh)

 

 V zahradě Diakonie zasadili muchovník

Zahradu čáslavského střediska Diakonie zdobí nyní nový muchovník. Dekorativní strom z čeledi růžovitých, okrasný nejen bohatým bílým květem, ale i zdobnými jedlými plody a podzimní barevností listů, získala zdejší Diakonie díky finančnímu daru, poskytnutému základní školou ve Velkém Oseku.
Spolupráce místní Diakonie a velkoosecké školy má podle slov paní magistry Květuše Mašínové, ředitelky čáslavské Diakonie, již svoji několikaletou tradici. V uplynulém roce uspořádaly děti ze zmiňované základní školy dobročinný jarmark, při kterém nabízely ke koupi výrobky, jež vznikly ve vyučovacích hodinách. Zájem kupujících i výtěžek akce potěšil nejen organizátory jarmarku, ale posléze i obdarované - tedy klienty Diakonie. Částka přibližně tří a půl tisíce korun, která putovala na účet střediska, posloužila právě k nákupu uvedeného stromu. Ten byl v zahradě Diakonie vysazen za asistence klientů centra i dětí z Velkého Oseka, které mají na jeho pořízení hlavní zásluhu.
Třídní učitelka devátého ročníku základní školy ve Velkém Oseku, která s sebou do Čáslavi přivezla organizátory dobročinného jarmarku, osvětlila začátky spolupráce těchto dvou organizací. Kromě jiného zmínila i společné sportovní akce, při nichž soutěží smíšená družstva, složená jak z čáslavských klientů Diakonie, tak i žáků základní školy z Velkého Oseka. Takováto spolupráce i navázaná přátelství jsou podle jejího vyjádření určitě prospěšná pro obě strany. Všichni se tak učí úctě ke druhému, snaží se pochopit jeho potřeby, možnosti a schopnosti. Muchovník tedy nyní bude nejen zdobit zahradu Diakonie, ale při každé příležitosti připomene i spolupráci Diakonie a uvedené základní školy. zn
 

 Městští strážníci dohlížejí na pořádek

Strážníky městské policie vídáme v ulicích Čáslavi zcela běžně. Jejich ,,procházky“ městem samozřejmě nejsou samoúčelné. O práci strážníků a jejích výsledcích v krátkosti pohovořil velitel zdejší městské policie, pan Pavel Kratochvíl.
,,Městští strážníci při svých obchůzkách vždy dohlížejí na celkový pořádek ve městě a dodržování stanovených zákonů a pravidel. Samozřejmě v případě potřeby také spolupracují s příslušníky Policie České republiky. Při jednom z nedávných zásahů byl například právě městskými strážníky dopaden dvaapadesátiletý muž z Peček, který po několik dní obtěžoval děti před základní školou v Sadové ulici. Tento člověk byl posléze předán k výslechu policii ČR.“
Úspěšnost práce městských strážníků je z velké části také závislá na všímavosti a hlavně spolupráci ostatních občanů. Také proto se pan Pavel Kratochvíl zmínil o skutečnosti, že k dopadení tohoto člověka velkou měrou přispělo i oznámení činu samotnými dětmi. ,,Požádali jsme o pomoc vedení této základní školy. Děti byly tedy včas a náležitě informovány,“ vyjádřil svoje poděkování nejen pedagogickému sboru, ale i samotným duchapřítomným školákům.
,,Každodenní činnost se ale skládá z mnoha drobných střípků. Strážníci musejí kontrolovat osoby, které nedodržují základní pravidla slušného chování na veřejném prostranství či řeší například krádeže v obchodních střediscích. Nedávno například museli řešit přestupek v prodejně Lidl, kde mladíci zcizili čokolády a další zboží, které se poté snažili částečně uschovat v prostorách za prodejnou,“ přiblížil velitel činnost místních strážníků.
,,Mimo již uvedené a další případy jsou strážníci i jindy v neustálém kontaktu s občany. Prověřují například věk mladých lidí, kteří často popíjejí alkoholické nápoje na Valech či dohlížejí na morálku chovatelů psů. Pořádkumilovnost některých z milovníků domácích zvířat se totiž soustřeďuje výhradně na vlastní byt či domek a čistota veřejných prostranství je příliš nezajímá. I když mohu konstatovat, že se situace v této oblasti v posledních letech částečně zlepšila, stále není ideální. Chovatelé jsou přitom povinni ´produkty venčení´po svých čtyřnohých miláčcích uklidit a nesplněním této povinnosti se vystavují pokutě až tisíce korun. Jde o nemalou částku, jejíž plnou výši ale strážníci v takových případech často uplatňují. Stejně tak mohou nyní strážníci nově nahlížet i do seznamu majitelů psů a okamžitě tak odhalí neplatiče povinných poplatků“ uzavřel velitel místní městské policie Pavel Kratochvíl s dovětkem, že se rozhodně nejedná o službu jednoduchou, ale rozhodně smysluplnou. Vždyť bezpečí a pořádek ve městě jsou jedním z nejdůležitějších předpokladů spokojenosti jeho obyvatel. zn
 

 Školní soutěž 127/07

Víte, co je to soutěž 127/07? Žáci druhého stupně Základní školy Čáslav - náměstí to vědí velmi dobře, protože se právě této soutěže 7. dubna účastnili. Pro všechny ostatní dodáváme, že se soutěžilo v různých dovednostech a vědomostech a v názvu je uvedeno číslo školního vzdělávacího programu.
Soutěž měla mezi žáky velký ohlas. Už po první vyučovací hodině se by se dala atmosféra ve škole krájet. Když se pak diváci shromáždili v multimediální učebně, představili moderátoři Eliška Mikulková z IX. A a Radim Blažek z VIII. A nejprve jednotlivá družstva. Do poroty zasedl pan ředitel Mgr. Pavel Horký, zástupkyně Mgr. Lenka Tlapalová a výchovná poradkyně Mgr. Jitka Rambousková.
První část soutěže byla zaměřena na prověření znalostí soutěžících. Tvořily je otázky z okruhů, které zahrnovaly jednotlivé vzdělávací oblasti, a družstva měla možnost vybrat si je podle náročnosti.
V dovednostní části soutěže museli žáci prokázat svoji zručnost. Skládali papírové čepice a vystřihovali velikonočního zajíce.
V poslední části soutěže družstva prezentovala významnou čáslavskou osobnost podle vlastního výběru. Porota sečetla nasbírané body a vyhlásila výsledky soutěže. Na 1. místě se umístila třída IX.B, na druhém IX.A a třetí skončila třída VII.B.
Všem soutěžícím blahopřejeme k výborným výsledkům a divákům za jejich nadšené povzbuzování.
Promenádní koncerty budou pokračovat
Tradiční čáslavské promenádní koncerty, jejichž letošní sérii zahájil v dubnu Dechový orchestr mladých, budou pokračovat i v dalších měsících. V květnu se posluchači mohou těšit na koncert hudební skupiny Music team Petrus z Třemošnice, která se jim představí v sobotu 30. května od deseti hodin v zahradě Diakonie Čáslav, nacházející se vedle evangelického kostela. Na stejném místě se pak budou konat i další koncerty - 13. 6. zde vystoupí Big-band Kolín, 11. 7. Dechová hudba Vl. Kosiny z Přelouče a 5. 9. Brzdaři, což je bluegrassová skupina z Kutné Hory. Všechna vystoupení začínají v 10 hodin. (Sal)
 

 Sportuješ rád?

Sportuješ rád? Je ti 12 let? Přihlaš se do sportovní třídy !
Základní škola Sadová letos opět pořádá nábor žáků do sportovní třídy se zaměřením na kopanou pro chlapce a lehkou atletiku pro dívky. Nabízí jim výuku v moderní klimatizované škole s moderním technické vybavením. Dále nabízí školní jídelnu, knihovnu, školní klub, bufet pod jednou střechou, rozšířenou výuku Nj, Aj, Rj, volitelné, nepovinné předměty a kroužky dle zájmu, výuku TV 4 hodiny týdně se zaměřením na všestrannost - vyučují aprobovaní učitelé TV. Součástí nabídky je i účast na lyžařských kurzech v 6. - 9. roč. na Friesových boudách v Krkonoších, účast na atletických závodech a turnajích - kopaná, florbal, volejbal, košíková (školní, okresní, krajská kola), spolupráce s FC Zenit Čáslav (žákovská liga, účast na mezinárodních turnajích, účast v Nike cupu, zimní a letní soustředění), spolupráce s AC Čáslav.
Škola má 2 tělocvičny a posilovna, travnaté hřiště s běžeckou umělou dráhou, s vrhačským sektorem a skokem do dálky, dále víceúčelové hřiště s umělým povrchem - florbal, nohejbal, košíková, volejbal, korfbal, tenis, skok vysoký.
Nábor žáků do sportovní třídy se koná ve čtvrtek 21. 5. 2009 od 13:30 hod. ve sportovním areálu Základní školy Sadová 1756. Nezbytné je sportovní oblečení a obuv, chlapci navíc kopačky; v případě nepříznivého počasí oblečení a obuv do tělocvičny.
Test bude mít tyto části:
Chlapci i dívky - člunkový běh 5x10 m, 800 m, skok z místa, hod plným míčem, leh-sed za 60 sec.
Chlapci - vedení míče - slalom na čas, přesnost přihrávky (pravá i levá noha), žonglování s míčem (1 min.), hra
Dívky - kotoul - vpřed a vzad, hra - vybíjená
Při náboru budou přítomni hráči A-týmu Zenit Čáslav
Přihlášky telefonicky, písemně, e-mailem, faxem. Tel./fax 327 315 741, adresa: ZŠ Čáslav, Sadová 1756, 28601 Čáslav, e-mail: reditel@sadovazs.cz Mgr. Jarmila Sejčková
 

 Důležité upozornění

Obvodní oddělení Policie České republiky v Čáslavi upozorňuje občany, že v těchto měsících je v budově, v níž se toto oddělení nachází, prováděna celková modernizace a rekonstrukce celého přízemí a hlavního vstupu do objektu.
Proto po určitou dobu (duben - květen 2009) nebude do budovy OOP Čáslav pro veřejnost přístupný hlavní vchod. Vchod bude možný z vedlejšího parkoviště uvnitř areálu OOP (parkoviště blíže k městu, zadní vchod budovy). Konec rekonstrukcí je předpokládán do 30.6. 2009 . npor.Bc. Lubomír Vilímek, vedoucí oddělení OOP ČR Čáslav
 

 Zajímavá akce OOP Čáslav

Dne 3. dubna 2009 zorganizovalo vedení OOP Čáslav ukázku vozidel a vybavení integrovaného záchranného systému (IZS). O součinnost při této akci byly požádány i složky z Policie ČR okresu Kutná Hora (Skupina dopravních nehod, Dopravní inspektorát, OOP Zruč n/S), dále Městská policie Čáslav, Hasiči Čáslav, Rychlá záchranná služba Kutná Hora).
Na tuto zajímavou akci, na které bylo předvedeno celkem 8 vozidel IZS, policejní motocykl a služební pes čáslavské městské policie, se přišlo se svými učiteli podívat celkem 520 dětí. Jejím cílem bylo seznámení dětí z I. stupně základních škol v Čáslavi a blízkém okolí s prací všech složek IZS. Na závěr si děti mohly prohlédnout i budovu OOP Čáslav, například celu pro zadržení osob, ukázku výstroje a výzbroje policistů atd. Organizátory akce potěšilo nejen nadšení dětí, ale i jejich četné zvídavé otázky. Jako pozornost pak všichni žáci obdrželi malou sladkost a propagační materiály Policie ČR.
Všechny zúčastněné složky IZS si za nadstandardní přístup k uspořádané akci zaslouží poděkování. npor.Bc. Lubomír Vilímek, vedoucí oddělení OOP ČR Čáslav
 

 Mateřské centrum Kopretina v květnu 2009

V pondělí 4.května od 9,00 se sejdeme při tvoření s paní Katkou Dolejší, každý si odnese domů vlastnoručně vyrobený originální výrobek - je nutné se přihlásit předem. Ve středu 6. května od 10,00 hod. pořádáme besedu pro těhotné „Na co není v ambulanci čas“ s MUDr. Julií Provazníkovou. Hned druhý den, tedy 7. května pak zveme maminky malých dětí na pravidelnou besedu s MUDr. Julií Provazníkovou, téma Pleny, šátky. Na středu 13. května je od 9,30 připraven seminář „Znakování s batolaty“. Znakování je metoda, která pomáhá rozvíjet komunikaci mezi dospělými a úplně nejmenšími - opět je nutné se přihlásit předem. Čtvrtek 14.května bude od 10 hod. patřit výživové poradkyni Šárce Zvolské. Ve středu 20.5. se uskuteční výlet do Perníkové chaloupky. Je nutné se přihlásit předem, odjezd od MC je v 9,00 hodin, návrat v odpoledních hodinách. V rámci Světového týdne respektu k porodu uspořádáme ve čtvrtek 21. května od 10,00 besedu s dulou, paní Mgr. Markétou Královcovou a současně s MUDr. Julií Provazníkovou. Ve čtvrtek 28. května se svépomocně dopravíme do Habrkovic, do zimoviště cirkusu, kde pro nás bude připraveno vystoupení. Odjezd vlastními auty od MC v 9,30 hod.; prosíme maminky - řidičky, které budou mít ve svém autě místo, zda by toto místo mohly nabídnout těm, které nejezdí.
Všechny další informace a veškerou nabídku programů Mateřského centra Kopretina se dozvíte na telefonním čísle 327 323 327 nebo emailové adrese Kopretina.charita@kh.cz. Navštivte také naše webové stránky www.charita.kh.cz. Anna Poživilová
 

 Tvořivá dílna v Základní škole Masarykova

Děti z MŠ Bojovníků za svobodu navštívily 7. dubna své starší kamarády v Základní škole v Masarykově ulici. kde si pro ně školáci připravili ,,Velikonoční dílnu“. Společně zasedli do lavic a vytvářeli ,,velikonočního zajíčka“.
Po skupinkách měly děti možnost prohlédnout si i prostory školy a pod vedením paní zástupkyně J. Vítkové si ověřily své znalosti o jaru na interaktivní tabuli.
Žáci 7. třídy se dětem věnovali v počítačové učebně, kde si malí předškoláci mohli vyzkoušet práci s počítačem: vymalovávaly omalovánky, hráli didaktické hry a v závěru vyslechli krátkou pohádku.
Dopoledne bylo pro naše děti velice pěkně připraveno, zorganizováno a kromě výrobků si odnesly i spoustu nových poznatků, zážitků a dojmů.
Touto cestou učitelky z MŠ Bojovníků za svobodu děkují především p. řediteli J. Vostrovskému za spolupráci, ochotu a vstřícnost při používání počítačové učebny k sebevzdělávání pedagogických pracovníků z MŠ při práci s počítačem.
Učitelky a děti z mateřské školy
 

 Podměstský rybník opět ožil

Čím je Pražanům panoráma Hradčan, tyčících se nad Vltavou, tím je pro Čáslaváky silueta štíhlých věži a hradebního pásma nad Podměstským rybníkem. Tento, po léta snad nejfotografovanější pohled na město, je určitě znám každému, kdo tu pobyl více než několik dnů. Není divu - dějinami vytvořená kompozice chrámových věží, domů, hradeb a parku, zrcadlící se v rozlehlé vodní hladině, je neuvěřitelně romantická. Upoutá na první pohled.
V roce 2008 byl však tento tradiční obraz města narušen. Vypuštěný rybník na dlouhou dobu odkryl nevábné dno, pokryté jak mnoha odhozenými věcmi, tak po léta se usazujícími naplaveninami. Místní rybáři začali s jeho už zcela nezbytným odbahněním.
Koncem února letošního roku tato náročná akce skončila - a oddechli si nejen rybáři, ale i obyvatelé z okolí. Utichl hluk těžkých vozů, odvážejících vytěžený materiál, uklidil se povrch vozovek, upravily se vjezdy do rybníka a začalo se s jeho napouštěním. A jak potvrdil hospodář místní rybářské organizace pan František Zachař, došlo i k vysazení ryb. ,,V první fázi bylo do Podměstského rybníka převezeno 2.500 malých kaprů, zhruba půl kilových, z rybníka Zemánek,“ upřesnil současnou činnost rybářů pan Zachař. ,,Následně, 11. dubna, k nim přibylo zhruba stejné množství z rybníka Homolka. Celkově zde tedy bude 5.000 kaprů. Ti by měli do jara příštího roku dorůst průměrné váhy 1,5 kg a poté budou, při prvním výlovu odbahněného Podměstského rybníka, přemístěni do tzv. sportovních vod. Roční produkce, přepočtená do peněžní hodnoty, tu dosahuje necelých 180.000 korun.“
Pro laika jsou uvedené počty ryb zřejmě nečekaně veliké. Pan Zachař však potvrdil, že vzhledem k rozlehlosti této vodní nádrže, která zabírá plochu 5,2 hektarů, jde o množství zcela standardní. ,,Zooplankton, žijící na dně, stejně jako plankton volně se vznášející ve vodě, se v odbahněném rybníku rychle obnoví. Postará se o to přítok z výše položených rybníků Homolky, Jirsáku a Trubného, které zatím odbahněny nejsou. Ryby rozhodně nedostatkem potravy trpět nebudou.“
Odbahnění Podměstského rybníka již bylo velmi potřebné. Naposledy se tu obdobný zásah prováděl těsně po skončení druhé světové války. Podruhé se odbahňovala jen horní část rybníka v šedesátých letech dvacátého století. Proto bylo nyní nutné odstranit ze dna vrstvu o tloušťce zhruba jednoho metru. V některých místech však dosahovaly usazeniny i síly 1,5 metru.
Po této skutečně velké akci čeká čáslavské rybáře další práce - v letošním roce se začne s odbahňováním rybníka Homolky, které je kryto finanční dotací ministerstva životního prostředí.
Hladina Podměstského rybníka tak opět odráží poutavou siluetu historické Čáslavi. Svou šanci v jeho vodách ale dostal na řadu dalších let i život - ryby, divoké kachny, labutě... Kousek přírody, krásy i romantiky znovu získal svůj třpyt k potěše i prospěchu většiny lidí, kteří v našem městě žijí. (vh)
Siláci přivezli stříbro
Klub silového trojboje Atlantic Čáslav získal další skvělé umístění na celostátních soutěžích. Tentokrát šlo o Mistrovství České republiky dorostenců v bench pressu, které se konalo v Kašavě, v blízkosti Zlína. Zde Michal Kavánek v kategorii do 82,5 kg získal skvělé druhé místo. Ke stříbrné medaili ho vynesl výkon 112,5 kg. Bench press je název disciplín, při níž závodník zvedá činku v lehu na zádech nad svoji hruď.
Získat nominaci na toto mistrovství bylo velmi obtížné a silná konkurence přímo na závodech kladla na účastníky značné nároky. Proto výsledek teprve sedmnáctiletého čáslavského siláka je skutečně obdivuhodný. (vh)
 

 Úřad práce v Kutné Hoře informuje

Na konci 1. čtvrtletí letošního roku evidoval Úřad práce v Kutné Hoře celkem 3.349 osob (o 1.017 více než před rokem). Míra registrované nezaměstnanosti tedy dosáhla hodnoty 8,67 % (před rokem 5,44 %). Přitom bylo evidováno pouze 249 volných míst (před rokem 1.520). Věkový průměr všech uchazečů klesl na 40,2 let.
Za čtvrtletí se zaevidovalo celkem 1.628 uchazečů a vyřazeno bylo 983 uchazečů. Úřad práce umístil celkem 88 osob.
Na dávkách státní sociální podpory bylo v prvním čtvrtletí roku vyplaceno 67,8 milionů korun. Na podporu v nezaměstnanosti celkem 24,6 milionů korun.
Lékařská posudková služba už v letošním roce obdržela 889 žádostí o vypracování posudků, sloužících jako podklad pro dávky sociální péče a zaměstnanosti. Vypracováno bylo 607 posudků v termínu. Celkem 251 žádostí je nevyřízeno a to především z důvodu nepředložení podkladů o zdravotním stavu ošetřujícími lékaři. Upozorňujeme, že tito lékaři se vystavují pokutě až 50.000 Kč.
Přímo v Čáslavi bylo k 31. 3. 2009 evidováno 415 uchazečů. Míra nezaměstnanosti zde tedy dosáhla hodnoty 8,30 % (před rokem to bylo 267 osob, tedy 4,99 %).
V okolních obcích pak byla evidována následující čísla: Močovice 17 osob, Žáky 28 osob, Drobovice 21 osob, Vrdy 138 osob, Chotusice 34 osob, Třebešice 19 osob, Vlačice 26 osob, Církvice 31 osob, Krchleby 21 osob a Tupadly 26 osob. V. Hüttner
 

 Skutečnost, která překonala snění na Dni otevřených dveří letiště Čáslav v sobotu 23. května 2009

Dnes je to pro naprostou většinu lidí úplná samozřejmost, která nikoho neudiví. Je to zcela všední součást života, běžně užívaná k cestování, k dopravě nákladů, ke sportování. A také k boji. Člověk prostě létá a letadla nad střechami domů jsou už stejně normální, jako oblaka, ptáci, slunce. Přitom si v podstatě jen málokdo uvědomí, že před pouhými sto lety bylo letadlo něčím skoro neskutečným. A ještě dříve...
Ještě dříve bylo létání pouhým snem. Tisíce let nenaplněnou touhou. Zázračnou vlastností připisovanou bohům a andělům. Schopností, kterou člověk marně záviděl ptákům.
Může se to zdát k neuvěření, ale je to tak - první motorové letadlo, jemuž se podařilo předvést cosi, co bylo možno považovat za létání, se odlepilo od země před pouhými sto šesti lety. Stroj bratrů Wilbur a Orwille Wrightových se na pláži v Severní Karolíně v USA vznesl do vzduchu a souvisle překonal vzdálenost několika desítek metrů teprve roku1903.
Pravdou je, že lidé se do vzduchu dostali už zhruba o 120 let dříve. Stalo se tak ve Francii roku 1783, kdy se díky balónu bratří Josepha a Etienne Montgolfierových mohl člověk poprvé podívat na zemi z výšky i jinak, než z vrcholů hor či věží. Balóny a poté i vzducholodě však pravým klíčem k ovládnutí oblohy nebyly. Tím se skutečně stala až letadla.
Vyprávění o všech cestách, cestičkách a stezkách, jimiž se nespočetní nadšenci, badatelé a technici snažili proniknout do tajemství, které by jim umožnilo vzlétnout, by bylo hodně, hodně dlouhé. Určitě by se z něho dalo sestavit několik velmi obsáhlých knih. Tisíce nezdařených pokusů, neuvěřitelných nápadů a dokonce obětovaných životů se však nakonec spojilo v cosi, co lze přirovnat k explozi lidské vynalézavosti. Poté, co letadlo bratří Wrightů vzlétlo, otevřela se totiž brána nového prostoru naprosto dokořán. Snad stačí jen namátkou připomenout několik okamžiků tohoto následného vývoje, aby byla jeho fantastická rychlost zřejmá. Tak například už roku 1908, tedy jen za pouhých pět let po vzletu bratří Wrightů, uletěl Angličan Henry Farman v letadle 42 kilometrů! Roku 1909 přeletěl Luis Blériot Lamanšský kanál a po roce 1914 byla už letadla v první světové válce nasazena jako plnohodnotná zbraň - zprvu k pozorování pohybů nepřátelských armád, záhy však i k bombardování a vzdušným bojům. Obrázky letadel z konce války tento vývoj dokumentují rovněž zřetelně - v roce 1918 už bylo možno na obloze vidět stroje, jejichž tvar má k současným letadlům velmi blízko. A vše snad dokreslí i skutečnost, že roku 1919 přeletěli John Alcock a Arthur Whitten Brown na bombardéru Vickers dokonce Atlantický oceán a to za necelých 16 hodin.
Zájem o létání se samozřejmě nevyhnul ani naší vlasti. Jmen lze v této souvislosti uvést mnoho - za nejdůležitější z nich je však považováno jméno Ing. Jana Kašpara, narozeného v Pardubicích roku 1883, který jako úplně první Čech uskutečnil opravdový let s motorovým letadlem. Stalo se tak roku 1910 na vojenském cvičišti v Pardubicích. Po následném úspěchu v Praze, kde jeho let sledovalo sto tisíc nadšených diváků se pak stal legendárním i první dálkový přelet nad naším územím, který podnikl 13. května 1911 z Pardubic do Prahy.
Málokdo ví, že mezi tak zvané ,,veřejné vzlety“, kterými Ing. Jan Kašpar uváděl v nadšení a úžas diváky v mnoha českých městech, patří i jeho vystoupení v Čáslavi. Vylíčení této události v dobových pramenech má natolik neopakovatelné kouzlo, schopné nastínit atmosféru těch roků, že si je dovolíme ocitovat v původním znění: ,,Vzácnou novinkou pro Čáslav byl odvážný sport, vzduchoplavba na aeroplánu, kterou zde podnikl 21. května 1911 známý český aviatik, inženýr J. Kašpar z Pardubic. V jiných městech byly již od minulého roku známy odvážné pokusy českého inženýra a v Čáslavi s dychtivostí očekávalo vzácnou podívanou velké množství obecenstva z celého okolí i ze vzdálenějších měst. Pořadatelstvo s MUDr. Karlem Tesařem v čele mělo obtížnou práci udržet pořádek. O bezpečnost se staralo 48 četníků. Pro diváky byly upraveny řady sedadel, ale nesčetné množství lidí obklopovalo letiště a i ze vzdálenějších míst, od Schořova, pozorovalo celý průběh leteckého podniku. Letiště bylo správně zařízeno na vojenském cvičišti u silnice do Drobovic a tu již od časného rána konal inženýr Kašpar potřebnou úpravu letadla. Počátek letu byl ohlášen na pátou hodinu a pro nárazový vítr odložen na šestou hodinu. Stroj 375 kg těžký, typu Blériot, byl vytažen z hangáru a vrtule uvedena v pohyb. Stroj popojel kupředu a již se letadlo vznášelo do výše 200 m směrem severním k Vrchům a v ohromném kruhu se vracelo zpět na letiště. Po chvíli se letadlo vzneslo směrem k Filipovu, opsalo tu kruh a plulo dále k Železným horám, přes Semtěš do Pardubic, kam dorazilo za 28 minut. Ohromující podívaná skončila a přečetné obecenstvo se rozcházelo do svých domovů, zmítáno myšlenkami o úžasném technickém pokroku.“
Inženýr Jan Kašpar nesporně patří k průkopníkům českého létání. Se vznikem letectva samostatné Československé republiky je však spojováno jiné jméno. Je to Jindřich Kostrba, narozený roku 1883 v nedaleké Kutné Hoře. Tento pilot rakousko-uherské armády se stal během první světové války nejúspěšnějším stíhacím pilotem monarchie a roku 1916 byl dokonce jmenován velitelem vojenské pilotní školy ve Vídni. O rok později však onemocněl a vrátil se do Prahy. Zde se vedoucí činitel jedné z tajných organizací, usilujících o vznik samostatného českého státu, který měl zároveň i vlivné kontakty v rakousko-uherské armádě postaral, aby se Kostrba stal 1. září 1918 velitelem pražské vojenské policie. Jan Kostrba byl ale Čech a využil své funkce k aktivitám, směřujícím k vyhlášení naší republiky. Byl proto odsouzen k trestu smrti - ten však už nebyl, díky známým událostem, souvisejícím se zrodem Československa, vykonán. Mohl proto už 29. října 1918 na pražském Žofíně, kde se na výzvu scházeli čeští vojáci, mezi nimi vyhledávat piloty, s nimiž 1. listopadu vytvořil první Letecký sbor Československé republiky a stal se jeho velitelem. Letadla pak byla získána různě: jednak obsazením jediného tehdejšího vojenského letiště na českém území v Chebu, odkud stroje přeletěly do Prahy, jednak s nimi přilétávali čeští piloti z fronty. V první fázi měl sbor 48 letadel. Letiště bylo utvořeno na poli ve Strašnicích a druhé ve Vysočanech, v blízkosti dnešního letiště ve Kbelích. Pro zajímavost - někdy kolem 20. listopadu 1918 se stal členem Leteckého sboru také Ing. Jan Kašpar.
Když se dnes podíváme na moderní nadzvuková letadla JAS-39 Gripen, patřící do výzbroje Vzdušných sil Armády České republiky, když se seznámíme s jejich možnostmi, popřípadě s další vojenskou technikou, sloužící letectvu, musí nám vzpomínky na počátky československého letectva připadat jako události nesmírně vzdálené. Přesto nás od nich dělí pouhých několik desítek let. Z hlediska historie nepatrný okamžik. Je to však chvíle, během níž se technika, včetně letecké, vyvíjela doslova explozivně. Tento rozmach lidských schopností by nás ale neměl oslepit. Stále bychom měli mít na paměti, že i dnes je jeho duší totéž co kdysi - nadšení, odhodlání, odvaha, smysl pro povinnost a zároveň i romantiku.
Čeští piloti to vědí a proto u příležitosti devadesátého výročí založení československého letectva (1918 - 2008) uspořádali četné akce, jimiž své předchůdce připomněli. Vřazen je mezi ně i letošní ,,Den otevřených dveří letiště Čáslav“, jehož bohatý program, související jak s historií, tak současností, určitě své návštěvníky nezklame. Navíc plánovaným programem důstojně naváže na obdobné ,,letecké dny“, uskutečněné na této základně v minulých letech, které skoro vždy přilákaly až nečekaně velké množství diváků.
,,Se značným zájmem veřejnosti počítáme i v letošním roce,“ potvrdila tisková mluvčí 21. základny taktického letectva paní npor. Ing. Denisa Smitalová. ,,Proto intenzivně připravujeme, spolu s atraktivním programem, pro návštěvníky i rozsáhlé zázemí, které jim umožní sledovat dlouhý celodenní program v příjemném rozpoložení a bez starostí. K dispozici budou stánky s občerstvením, hygienická zařízení a tři rozsáhlá parkoviště, schopná pojmout téměř pět tisíc vozů. Po zkušenostech z minulých let je tentokrát všem těmto opatřením věnována značná pozornost a jejich kapacita bude podstatně vyšší.“
Jak již bylo řečeno, program letošního ,,Dne otevřených dveří letiště Čáslav“, na jehož přípravě jako generální partner spolupracuje společnost RTT spol. s r. o., bude zaměřen jak na historii československého letectva, tak na leteckou techniku současnosti a to jak v republice naší, tak v zahraničí. Proto organizátoři usilují o přehlídku co nejširšího spektra historických i soudobých letounů, které se divákům představí v ukázkách statických i letových. ,,Součástí statických ukázek budou dnes již historické letouny Mig-15, Mi-21, Su-7 a další. Z těch nových se určitě zúčastní naše letouny a samozřejmě je přislíbena i účast veškeré letecké techniky AČR,“ upřesnila některé detaily chystaného programu paní npor. Ing. Denisa Smitalová. ,,Návštěvníci však uvidí nejen letadla vojenská, ale i dopravní. Jistě je zaujmou i letadla historická. Krom toho bych ráda upozornila, že pro atraktivní letové ukázky, leteckou akrobacii, výsadky armádních parašutistů, předvedení úderu na pozemní cíl s imitovaným odhozem a dopadem střel a další a další zajímavosti je tentokrát vyhrazena neobvykle dlouhá doba - od 12 do 15.30 hodin. Představí se i opeření ochránci letiště - dravci, mezi nimiž nebude chybět ani zcela nová orlice. Výcvikem svých svěřenců se pochlubí i vojenští kynologové, simulovaný zásah předvede hasičský záchranný sbor letiště a nezapomnělo se ani na populární vyhlídkové lety, které budou prováděny po celý den, tedy od 8.30 do 17 hodin. Navíc celý program bude moderován populární Alenou Zárybnickou a panem plukovníkem Josefem Hlavou, bývalým vojenským pilotem a někdejším zástupcem velitele čáslavské letecké základny.“
Pro úplnost je možno doplnit, že letiště otevře svým návštěvníkům obě brány v 8.30 hod., vstup bude zdarma a zajištěna je i kyvadlová doprava vláčkem z tzv. ,,malého“ nádraží v Čáslavi v pravidelných intervalech 30 minut. První vláček odjíždí v 8.00 hod. Pro motoristy je zajisté důležitým i sdělení, že silnice od čáslavského hřbitova (Chotusické ulice) bude k letišti po dobu trvání ,,dne“ jednosměrná.
Za devadesát let, která uplynula od chvíle, v níž Jan Kostrba kolem sebe soustředil první skupinku československých pilotů, se svět proměnil k nepoznání. Stejně tak se změnila i letadla. Za těch pár desítek roků se někdejší lidský sen o létání stal nejen skutečností, ale v mnohém pradávnou touhu neuvěřitelně překonal. Co všechno dnes člověku dovedou nabídnout křídla, která mu opravdu pomohla podmanit si prostor, patřící kdysi jen oblakům, ptákům a větru, se bude možno v nastávajícím měsíci květnu přesvědčit jen pár kroků za naším městem. Na 21. základně taktického letectva Čáslav. Proto neváhejte a přijďte se tam v sobotu 23. května podívat.