Harmonogram svozu tříděného odpadu 2018 zde

...Letní koupaliště ve Vodrantech bude v případě příznivého počasí otevřeno od 15. června...

Kalendář akcí

Nabídka pracovních míst

Přehled v současné době nabízených pracovních míst naleznete zde na úřední desce v sekci "Výběrová řízení"

Důležité odkazy

Obsah

Čáslavské noviny - březen 2009

Rekonstrukce Mahenovy ulice již odložena nebude   Modernizace městské nemocnice nekončí   Ulice u pily a rybníka budou brzy opět čisté   Statistika dopravních nehod   Prvňáčkové na ZŠ Sadová   Čísla popisná jsou nutností   Čáslav usiluje o dotace z Fondů Evropské unie   Jarní úklid Čáslavi začne již v březnu   Kopretina nabízí   Úprava dřevin ve městě   Příprava stavebních parcel nabírá na intenzitě   Zajímavá přednáška   Kmochův Kolín bude!   MUDr. Jiří Kunášek osmdesátníkem   Geriatrie v novém pro pacienty i zdravotníky   Úřad práce informuje   Další demolice na budoucím sídlišti   Poslední koncert (Vzpomínka)   Dobrá zpráva pro milovníky kávy   Beseda o drogách studenty zaujala   Čáslavská letecká základna chystá velkolepou akci  Dotazy a odpovědi   Ozdravné pobyty zlepší zdraví   Policie informuje   Policie provádí rozsáhlý průzkum   Ve službě mezi nebem a zemí   Jako strom odolný nepřízni   Škola podaných rukou   Jaroslav Trakal - nenápadný, ale významný obyvatel našeho města   Činnost Terénního programu o.s. Prostor ve městě Čáslav   Ohlednutí za počasím roku 2008   Plavci zahájili letošní sezónu   S klubem silového trojboje je třeba stále počítat

 

 Rekonstrukce Mahenovy ulice již odložena nebude

pokus21 Výkopové práce, které v uplynulých týdnech poněkud znepříjemnily jízdu i chůzi v ulici gen. F. Moravce a v ulici Mahenově, lze označit jako předehru k jejich dlouho chystané a očekávané rekonstrukci.
,,Jednalo se o uložení rozvodů elektrické energie pod zem, které bylo nutno provést před finální úpravou povrchů,“ upřesnil současnou situaci pan Ing. Jaromír Strnad, místostarosta města. ,,Potřebné zásahy do plynových rozvodů již byly zajištěny před časem, takže nyní by už nic nemělo bránit tomu, aby se vzhled těchto míst uvedl do souladu s jejich polohou v samém centru města.“
Rekonstrukce části Mahenovy ulice, Kostelního náměstí a následně i ulice gen. F. Moravce je plánována už delší dobu. Její realizaci však poněkud pozdržely problémy s financováním. V minulém roce město na provedení této akce, v rámci programu revitalizace historického centra, požádalo o dotaci z Fondů Evropské unie. Tato dotace mu však tehdejším krajským úřadem nebyla přiznána a vlastní finanční zdroje nemohly v daném okamžiku takto náročnou investici pokrýt. V současné době jsou ale rezervy města, díky dobrému hospodářskému výsledku vyšší, a to mu dovolí tuto akci zahájit i bez dotace. I tak je nezbytná částka pro čáslavský rozpočet značně velká a předpokládané práce budou muset probíhat po etapách.
,,O dotaci z Fondů Evropské unie letos požádáme znovu,“ ujistil Ing. Strnad. ,,Pokud ale nebudeme úspěšní ani tentokrát, práce v druhém pololetí letošního roku stejně zahájíme. Vzhledem k finančním možnostem je ale budeme muset provádět postupně. Nyní, po pokládce elektrických rozvodů pod zem bude vyhlášeno nové výběrové řízení na dodavatele povrchů. Začne se samozřejmě v místech, která to vyžadují nejvíce - tedy v ulici Mahenově a na Kostelním náměstí. Pokud dotaci získáme, bude celá stavba provedena rychleji.“ (vh)


 Modernizace městské nemocnice nekončí

Již několik let trvající rekonstrukce a modernizace čáslavské nemocnice bude pokračovat i v letošním roce. Z rekonstrukčních prací půjde především o obnovu fasád na hlavní budově a o jejich zateplení. Modernizační snahy pak přinesou další technické vybavení skutečně vrcholné úrovně. Počítá se také s dokončením rekonstrukčních prací na oddělení geriatrie, započatých v uplynulém roce 2008.
,,V čáslavské nemocnici si místní radnice na letošní rok vytýčila tři základní priority,“ uvedl místostarosta města pan Ing. Jaromír Strnad. ,,Z nich bude pro většinu občanů zřejmě nejzajímavější pořízení počítačového tomografu, označovaného obvykle zkratkou CT. První důležité kroky k tomuto cíli máme již za sebou - od zdravotní pojišťovny jsme po příslušných jednáních získali kladné stanovisko k úhradám výkonů, které budou na CT prováděny. Nyní městský úřad vyhlásil výběrové řízení na dodavatele projektu, který se bude týkat stavebních úprav prostorů, do nichž se tato moderní technika umístí. Předběžně mohu sdělit, že to bude vedle současného rentgenologického pracoviště v hlavní budově nemocničního areálu. Vlastní práce pak budou probíhat v termínech, které umožní instalaci počítačového tomografu v druhé polovině letošního roku. Pokud se neobjeví nějaké nečekané komplikace, měli by, dle našich současných plánů, jeho služeb využívat první pacienti již koncem roku 2009.“ abraka
Další prioritou je dle slov pana místostarosty dokončení rekonstrukčních prací v oddělení geriatrie, které je mezi veřejností více známo pod názvem LDN. ,,Polovina tohoto oddělení již byla rekonstruována v roce 2008. Nyní je na řadě druhá část pavilonu. Výsledně tu prostředí pro pacienty bude na stejné úrovni, jako ve všech ostatních primariátech nemocnice. Tedy moderní, příjemné, vybavené v souladu s požadavky doby.“
Třetí prioritou je rekonstrukce a zateplení fasád hlavní budovy. ,,Nastal čas, aby vnější vzhled budovy odpovídal jejímu vnitřku,“ ukončil svou informaci pan místostarosta. ,,Nejprve jsme se zaměřili na potřeby pacientů a zdravotnického personálu, na moderní péči v moderních interiérech. Nyní chceme spojit opravu pláště budovy se zlepšením její tepelné izolace. Energie je drahá, takže s ohledem na hospodaření nemocnice, podnikáme i toto opatření.“ (vh)


 Ulice u pily a rybníka budou brzy opět čisté

Čistota ulic a veřejných prostranství je jednou z prvních věcí, které si náhodný návštěvník jakékoli obce či města povšimne. Čistota v okolí bydliště má také značný vliv na spokojenost a náladu lidí, kteří zde žijí. Z tohoto hlediska měli někteří obyvatelé Čáslavi během řady uplynulých měsíců důvod k oprávněné nelibosti. V několika místních ulicích se setkávali s blátem, hlínou, prachem a samozřejmě i zvýšeným dopravním ruchem, který přispíval k rostoucí koncentraci výfukových plynů. Jednalo se o lokality v blízkosti Podměstského rybníka a rozlehlého staveniště nové místní pily.
,,Jsme si této skutečnosti velmi dobře vědomi a rozhodně nám není lhostejná,“ zdůraznil místostarosta města pan Ing. Jaromír Strnad. ,,Značný rozsah obou akcí, stejně jako jejich charakter, však přes veškerou snahu neumožnil udržet vozovky v několika čáslavských ulicích čisté. Tento nepříznivý stav se dařilo jen průběžně zmírňovat. Chápu, že zejména za deštivého počasí se stával pohyb po těchto komunikacích skutečně nepříjemným. Proto jsem opravdu rád, že mám pro občany zasažených lokalit dobrou zprávu - do konce února bude ukončeno odbahňování Podměstského rybníka a brzy poté by měly být ukončeny i nejintenzivnější práce na staveništi pily. V tomto druhém případě se zřejmě bude jednat o konec měsíce března. Hned poté budou v těchto místech zahájeny úklidové práce. A ujišťuji občany, že se jim bude město věnovat s veškerou péčí. Je naším společným zájmem, aby všechny naše ulice byly čisté a v pořádku.“
Pan místostarosta poté vyjádřil přesvědčení, že přes všechny nepříjemnosti, které obě akce řadě místních občanů připravily, většina z nich chápe jejich význam. ,,Odbahnění Podměstského rybníka bylo už zcela nezbytné a nový závod je pro Čáslav velkým ekonomickým přínosem,“ řekl Ing. Strnad. ,,Každý člověk jistě z vlastní zkušenosti ví, že velké stavby v době svého vzniku vždy své okolí ovlivňují a v jejich závěru je třeba počítat s úklidem. Je to stejné, jako když se maluje byt. Za budoucí užitek je pokaždé nutno nějakou tu daň zaplatit. Věřím, že tentokrát bude dočasné nepohodlí městu a jeho občanům vráceno mnohonásobně.“
Obvyklý jarní úklid města se samozřejmě nebude týkat jen čtvrtí v blízkosti Podměstského rybníka, ale všech místních ulic a veřejných prostranství. (vh)


 Statistika dopravních nehod

Během měsíce ledna došlo na území okresu Kutná Hora k 29 dopravním nehodám, z nichž tentokrát ani jednu neovlivnil alkohol. Při těchto nehodách došlo ke čtyřem lehkým zraněním. Potěšující je, že se lednové nehody obešly jak bez zranění těžkého, tak bez úmrtí. Celková škoda dosáhla hodnoty 2.019.200 korun.
por. Bc. Vendulka Hanzlová

 
 Prvňáčkové na ZŠ Sadová

Od 1. září 2009 budou na Základní škole v Sadové ulici otevřeny dvě první třídy. Počet žáků do dvaceti v každé z nich umožní co největší prostor pro individuální přístup a maximální péči, což někteří prvňáčkové určitě vyžadují.
Čáslavská Základní škola v Sadové ulici nabídne svým prvňáčkům výuku anglického jazyka jako nepovinný předmět, rozšířenou výuku výtvarných a sportovních činností a kroužek základních dovedností s počítačem.
Pro všechny prvňáčky je zajištěno umístění ve školní družině. Pro ostatní žáky prvního stupně je možnost zařazení do oddělení, kde bude probíhat zájmová činnost.
Další informace můžete získat na tel. čísle 327 315 741.
Mgr. Pavel Škarka, ředitel školy


 Čísla popisná jsou nutností

Jak již bylo na stránkách Čáslavských novin několikrát připomenuto, město se ze všech sil snaží zjednodušit orientaci ve městě a zajistit co nejjednodušší vyhledání konkrétního místa. Naposledy byly v souvislosti s touto myšlenkou očíslovány sloupy veřejného osvětlení a mapy s těmito čísly jsou uloženy nejen na zdejší radnici, ale dostaly je k dispozici také záchranné složky, které ve městě běžně zasahují.
Veškerá snaha ale může být planá bez spolupráce obyvatel města. Proto nyní, souvislosti s rychle se rozrůstajícími okrajovými částmi města, kde je každoročně dostavováno mnoho nových rodinných domků, připomínáme nutnost označení zkolaudované nemovitosti číslem popisným.
Tabulku s číslem, kterou vlastník novostavby obdrží na stavebním úřadě je třeba co nejdříve připevnit na dům a to v takových místech, aby byla dobře a na první pohled viditelná z ulice. Stejně je tomu i v případě nemovitostí ve stávající starší zástavbě uvnitř města. Zde nastávají problémy například po zateplení či renovaci fasády, kdy vlastníci domů také často zapomínají na nutnost navrácení čísla popisného na původní místo.
Připevněním tohoto orientačního prvku na dům nejenže vyhoví majitel nemovitosti platným předpisům, ale zajistí i možnost snadného vyhledání jeho bydliště například v případě jakékoliv události, kdy je třeba rychlý zásah záchranných složek. Málokdo také ví, že se jedná skutečně o povinnost, na jejíž dodržování pamatuje i Zákon o přestupcích (zákon č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů), který ve svém paragrafu 47 odstavci 1, písm. c jednoznačně uvádí, že "přestupku se dopustí ten, kdo neoznačí budovu číslem popisným". Povinným je v tomto případě samozřejmě vlastník nemovitosti.
Pomineme-li krizové situace, zjednoduší tato "drobnost" život i doručovatelům. Je jisté, že listonoška, která se v daném prostředí pohybuje dnes a denně zná svěřené území zcela dokonale a bez větších problémů vyhledá i neoznačené domy. Horší situace již ale nastává například při objednání zboží přes internetový obchod, které je doručováno z centrálních skladů dovážkovou službou z různých koutů republiky. Taková práce se potom často mění v téměř detektivní případ.
Veškerým výše popsaným problémům lze předejít velmi jednoduchým způsobem. Zkusme se podívat na vlastní dům očima člověka, který jej nikdy neviděl a nemůže tedy vědět, že je jeho označení "viditelně" umístěno na boku budovy - hned za psí boudou či přístřeškem na nářadí. Každý, kdo dům hledá by měl číslo vidět na první pohled a z co největšího úhlu. Vždyť čekáme-li například na příjezd sanitky, může i pouhých několik minut, po které bude její řidič hledat bydliště volajícího, rozhodnout o životě. zn


 Čáslav usiluje o dotace z Fondů Evropské unie

Město Čáslav usilovalo v roce 2008 o získání dvou dotací z Fondů Evropské unie. Jedna z nich měla umožnit vybudování multifunkční sportovní haly, veřejností častěji označované jako ,,zimní stadion“, pro níž je připravena plocha v ulici Na Bělišti, hned vedle městských lázní. S druhou dotací se počítalo v projektu zvaném ,,Revitalizace historického centra“, který obsahoval rekonstrukci Kostelního náměstí, části Mahenovy ulice a také ulice gen. F. Moravce. Oba uvedené záměry byly k financování z Fondů Evropské unie příslušnou komisí hodnotitelů doporučeny - bývalé vedení krajského úřadu ale původní objem finančních prostředků zkrátilo, takže se na některé projekty nedostalo. Mezi nimi byla i Čáslav. V druhém pololetí letošního roku je však možno o dotace požádat znovu a čáslavský městský úřad toho samozřejmě využije. Dokonce k výše uvedeným projektům připojí i žádost třetí - na rekonstrukci Dusíkova divadla. Přesněji řečeno - na vybudování požadavkům doby odpovídajícího technického zázemí divadelní budovy.
Pokud město uvedené dotace získá, budou příslušné práce zahájeny již v příštím roce. Výjimkou z tohoto předpokladu je rekonstrukce ulic v historickém centru města, která bude zahájena již letos a to bez ohledu na to, zda se na tuto záležitost dotaci z Fondů Evropské unie získat podaří nebo nepodaří. (vh)


 Jarní úklid Čáslavi začne již v březnu

Každoroční jarní úklid města, který má z ulic a dalších veřejných prostranství odstranit různé nečistoty zanechané zimním obdobím, bude v letošním roce v Čáslavi zahájen koncem měsíce března. Městský úřad se prosto obrací na občany s prosbou, aby dle časového harmonogramu, uveřejněného v tomto článku, umožnili postupné provedení strojního zametání přemístěním svých zaparkovaných vozů.
Uvedený jarní úklid začne v Čáslavi v sobotu 21. a v neděli 22. března, kdy bude provedena očista Náměstí Jana Žižky z Trocnova a dále ulic Kl. Čermáka, Formíkovy, Poštovní a části ulice Přemysla Otakara II. v úseku od Nám. J. Žižky ke schodům.
Hned v následujících dnech, tedy v pondělí 23. a v úterý 24. března to bude Kostelní náměstí, ulice J. Karafiáta, Komenského náměstí, ul. Váchova, Palackého, Quisova, J. Roháče z Dubé a Gen. Moravce.
Ve středu a ve čtvrtek 25. a 26. března bude úklid proveden Na Kozinci, v Žižkově bráně a v ul. Mahenově a Těsnohlídkově. Dále na parkovišti před čp. 1519 až 1521, parkovišti před čp. 1525 až 1527 a parkovišti před čp. 1538 až 1540.
Od pátku 27. do pondělí 30. března se bude uklízet v ulici Žitenické, na parkovišti a vozovce před čp. 1305 až 1308, v ul. Havlenově, Dvořákově, E. Krásnohorské, Fibichově a Družstevní.
Úklid bude samozřejmě pokračovat i v úterý 31. března a poté ve středu, tedy už 1. dubna. V tyto dny se zametací vozy objeví v ul. Smetanově, Sadové, V Toufárně, Jeníkovské, na sídlišti v Jeníkovské, v Šípkové, Na Skále, Lískové, Akátové, Trnkové a na parkovišti bytových domů za nemocnicí čp. 1696 až 1697 a 1706.
Ve čtvrtek 2. a v pátek 3. dubna v ul. Dusíkově, Jablonského, Husově, 28. října, Formanově, Hilbertově, M. Alše, Myslbekově a v sídlišti Bojovníků za svobodu včetně okolí čp. 1614 až 1625.
Od pondělí 6. dubna do úterý 7. dubna půjde o ulice Travní, Žitnou, Jetelovou, Novodvorskou, Zahradní, Na Vyhlídce, Lipovou, Květinovou, Čeplovu, Jahodovou, Jasmínovou, Fialkovou, Malinovou, Chrpovou, Jiřinovou, Šeříkovou, Růžovou.
Ve středu 8. dubna o ul. Za Rybníkem, K Vodrantům, U Lesoparku, Sluneční, L. Formanové a J. Kratochvílové.
Ve čtvrtek 9. a v pátek 10. dubna o ulice Tyršovu, Pod Zahradami, Tesařovu, Želinovu, Škrdleho, Kaunického a Sedláčkovu a Pazderského.
Po Velikonocích, tedy v úterý 14. dubna se uklidí v ul. Vrchlického, B. Němcové, A. Jiráska, Kollárově a Přem. Otakara II.
Ve středu a ve čtvrtek 15. a 16. dubna v ul. Gen. Eliáše. J. z Poděbrad. Sv. Čecha, Jungmannově, P. J. Šafaříka, Filipovské, Dobrovského, Pruchově, Chittussiho a M. Ulického.
V pátek 17. av pondělí 20. dubna v ul. Nad Budínem, Na Mýtě, Javorové, Jilmové, Topolové, Jabloňové, Třešňové, Nad Rezkovcem, Chotusické, Potoční a E. Picka.
A konečně ve středu 22. dubna v ul. Pod Nádražím, Pod Pilou, Plynárenské, v Koželuhách a v Nazaretu. (vh)


 Kopretina nabízí

Mateřské centrum Kopretina připravilo na pondělí 2. 3. od 9 hod. pro všechny zájemce kurz „Smalt na ploténce“, při kterém si každý může vyrobit dvě originální sady šperků. Dále Vás zveme dne 5. 3. od 10 hod. na pravidelnou besedu s MUDr. Julií Provazníkovou. Další březnový čtvrtek 12. 3. od 10 hod. bude patřit výživové poradkyni Šárce Zvolské. 18. 3. od 9:30 hod. proběhne v MC kurz „Znakování s batolaty“ s lektorkou Mgr. Radkou Štroblovou. Poslední březnový čtvrtek 26. 3. od 10 hod. bude patřit paní Lence Krajíčkové, jejím chutným pomazánkám a výrobkům značky Tupperware.
Podrobnější informace o veškeré nabídce služeb Mateřského centra Kopretina se dozvíte přímo na místě nebo na telefonním čísle 327 323 327 a emailové adrese Kopretina.charita@kh.cz. Navštívit můžete i naše webové stránky www.charita.kh.cz.
Petra Hájková, Dis.


 Úprava dřevin ve městě

Končící zima je každoročně tím nejvhodnějším časem pro úpravu stromů a keřů - a to nejen na zahrádkách, ale i v rámci města. Proto se i v tomto roce počítá s pravidelnou údržbou dřevin, kterou je nutné dokončit ještě během období vegetačního klidu, kdy příroda tak říkajíc "spí".
Zaměstnanci technických služeb i veřejně prospěšní pracovníci, se proto nyní věnují prořezu stromů, případně likvidaci suchých jedinců, jejichž pádem by mohlo hrozit nebezpečí úrazu.
Na jeden nebezpečně vyhlížející případ upozornil na posledním zasedání městského zastupitelstva jeden z občanů. Strom, jehož větev je - podle rozhodnutí odboru životního prostředí - skutečně třeba odstranit, se nachází u schodů na konci ulice Na Skále, tedy v místech, kudy chodí děti do základní školy Sadová. Právě jejich bezpečí měl diskutující na paměti, když požadoval nápravu tohoto stavu.
Ve městě však rostě mnohem více stromů, které již zasluhují odborný zásah. Jedná se například o letité ořešáky v areálu tzv. Kremlu, tedy sídliště v Jeníkovské ulici naproti nemocnici, či o řadu stromů na rozhraní staré a nové části městského hřbitova. Úprava bude nutná i u bytovek v Dusíkově ulici, na sídlišti Žitenická nebo v ulicích Za Rybníkem a Vrchovská.
Jak ale zaměstnanci odboru životního prostředí zdůrazňují, nejde o to zbytečně kácet celé stromy. Ve většině případů postačí ořezat uschlé větve, které by mohly při pádu zranit procházející či způsobit hmotnou škodu. zn
 


 Příprava stavebních parcel nabírá na intenzitě

Příprava rozlehlé plochy na jihozápadním okraji Čeplova, kde by mělo záhy vyrůst mnoho nových rodinných domků, pokračuje. ,,V uplynulém období zde byla zahájena pokládka vodovodního řadu a kanalizační sítě,“ upřesnil současnou situaci místostarosta města pan Ing. Jaromír Strnad. ,,Napojení těchto rozvodů na městskou soustavu sítí se uskutečnilo v místě vyústění Konvalinkové ulice do někdejších polí. Celkově předpokládáme, že se tyto práce podaří kompletně ukončit v prvním pololetí letošního roku. Vzápětí na ně naváže plynofikace. Pokud vše proběhne bez komplikací, nabídne městský úřad zájemcům připravené stavební parcely již ve třetím čtvrtletí,“ uzavřel Ing. Strnad.
Výstavba inženýrských sítí se týká celé plochy budoucí nové městské čtvrti, v níž stavebníci dostanou k dispozici 65 parcel. Lokalita významně rozšíří dosavadní zástavbu Čeplova, s nímž ji spojí několik ulic. Prodloužená ulice Ludmily Formanové navíc zajistí i přímé propojení se silnicí, vedoucí z Čáslavi k obci Žaky. (vh)


 Zajímavá přednáška

Klub rodáků a přátel města Čáslavě Vás zve na přednášku o vzniku úspěšné knížky „… a země se chvěla“, která pojednává o čtyřech spojeneckých náletech na město Kolín v letech 1944 až 1945. Nálety sice směřovaly na Kolín, ale mnozí Čáslaváci byli jejich svědky. Probíhající letecká válka se také dotýkala našeho regionu.
Přednášející publicista a historik Michal Plavec se specializuje na tuto problematiku (v minulém roce vydal, resp. byl spoluautor dalších dvou knih o náletech na Prahu a oblast Podřipska) a Ladislav Jouza je historikem Regionálního muzea v Kolíně. Přednáška se koná ve středu 25. března 2009 v Malé scéně Dusíkova divadla mimořádně od 17.30 hod. LJ


 Kmochův Kolín bude!

Kmochův Kolín. Tento světoznámý festival dechových orchestrů se bude letos konat 12. až 14. června. A nový pořadatel má velké plány. „Ke Kmochovu Kolínu přistupujeme jako k prestižní akci s obrovskou tradicí, která zavazuje,“ říká zástupce pořadatele Mgr. Oldřich Novotný a pokračuje: „to ale neznamená, že musí být nudná. Vždyť i sám František Kmoch ve své době razil hudební styl, který posluchače bavil. A my chceme, aby Kmochův Kolín lidi bavil. Proto jdeme cestou změny.“
Hlavní změnou oproti loňskému roku bude paradoxně návrat. A sice k tradičnímu zaměření festivalu, kdy je největší prostor věnován dechovým orchestrům. Zároveň se Kmochův Kolín rozroste o několik nových scén. Hlavní pódium sice neopustí Karlovo náměstí, ale objeví se například malá scéna na nádvoří pivovaru nebo v amfiteátru na Kmochově ostrově.
V dramaturgii festivalu, která je letos pod taktovkou Ing. Jiřího Nováka, sice dojde ke změnám, ale tradiční akce jako Nocturno, sobotní průvod orchestrů městem, sobotní Tančírna pod hvězdami nebo nedělní Monstrkoncert zůstanou zachovány. „Chceme, aby se na Kmochově Kolíně hrály současné moderní skladby, neotřelé a pokrokové aranže pro dechové orchestry,“ říká Novák a dodává: „rádi bychom dali prostor dechovým orchestrům, které takové věci hrají a přinášejí tím do dechové hudby nové nápady a energii.“ Pořadatelé Kmochova Kolína sice razí změnu, ale přesto chtějí zachovat věrnost nejznámějším a nejlepším Kmochovým skladbám. Ty budou představovat tradiční vrchol nedělního Monstrkoncertu.
Petr Jindra


 MUDr. Jiří Kunášek osmdesátníkem

V těchto dnech se dožívá významného životního jubilea emeritní primář pan MUDr. Jiří Kunášek. Zároveň se rozhodl ukončit svoji lékařskou kariéru chirurga, která trvala těžko uvěřitelných 57 let.
Jiří Kunášek se narodil v Čáslavi 27. února 1929. Základní a středoškolské vzdělání získal ve svém rodném městě. V mládí hodně sportoval, měl zálibu v atletice a košíkové. Po maturitě v roce 1948 byl přijat na medicínu, studia absolvoval na lékařských fakultách Karlovy univerzity v Hradci Králové a v Plzni. Promoval v roce 1953. 
Své první chirurgické zkušenosti a dovednosti získal v několika východočeských nemocnicích. Složil klasifikační atestace 1. i 2. stupně z chirurgie. Jako vyzrálý a široce erudovaný chirurg se v roce 1962 vrátil na chirurgické oddělení čáslavské nemocnice. Dlouhodobě zastupoval tehdejšího přednostu prim MUDr. Mikeše.
Do funkce primáře chirurgického oddělení v naší nemocnici nastoupil v roce 1978. Chirurgické oddělení vedl až do roku 1994, kdy jej ve funkci vystřídal nynější přednosta primář MUDr. Jan Spáčil. Od té doby pak až do současnosti pracoval jako ambulantní chirurg.
MUDr. Jiří Kunášek je znám jako rozvážný lékař, byl vyhlášen svým chirurgickým uměním a zručností. Rozsah jeho chirurgických dovedností je v dnešní době již nevídaný. Neustále se vzdělával a rozšiřoval své znalosti - i v současné době neustále sleduje trendy a rozvoj moderní medicíny. Během své kariéry odoperoval tisíce nemocných, bezpochyby mnoho lidí zachránil a uzdravil. V 80. letech se výraznou měrou zasloužil o zachování nemocnice ve stávající podobě a o rozvoj chirurgického oddělení, kdy hrozilo dokonce jeho zrušení. Stál u zrodu a vybudování nového křídla nemocnice, kde sídlí laboratoře a transfuzní oddělení. Těžce vybojovaná výstavba nových operačních sálů a zřízení jednotky intenzivní péče vlastně zahájila složitou a dlouhodobou éru rekonstrukce čáslavské nemocnice, která trvá dodnes.
MUDr. Kunášek byl uznáván jako odborník, zastával funkce v České chirurgické společnosti, od které se mu dostalo i čestného ocenění. Pracoval též jako soudní znalec v oboru chirurgie. Vychoval řadu chirurgů, z nichž někteří patří doposud ke špičce v oboru.
Dodnes ochotně a rád předává své bohaté zkušenosti mladším spolupracovníkům. Kromě chirurgie, jíž zasvětil téměř celý život, má své osobní záliby, k nimž patří historie, cestování, technické obory, literatura. Dlouhodobě pracuje jako rozhodčí a lékař v atletice. Pan doktor odchází na zasloužený odpočinek po 57 letech práce ve zdravotnictví. Patří mu upřímné poděkování všech pacientů i spolupracovníků. Popřejme jubilantovi mnoho fyzické i duševní svěžesti, pevné zdraví a dostatek prostoru pro jeho osobní záliby.
Za chirurgické oddělení Městské nemocnice Čáslav
MUDr. Ondřej Šroněk


 Geriatrie v novém pro pacienty i zdravotníky

O rekonstrukci geriatrického oddělení čáslavské nemocnice již bylo napsáno mnohé - z pohledu města, pacientů, vedení nemocnice... Co ale tyto změny přinesly personálu - tedy lékařům, sestrám i dalším zdravotníkům?
"V současné době mohu říci, že jednoznačně došlo ke zlepšení prostředí v již zrekonstruované části geriatrie - a to jak pro samotné pacienty, tak samozřejmě i pro personál. Například pokoje jsou nyní mnohem účelněji uspořádány, což přineslo i zvětšení prostoru pro manipulaci s pacienty. Pokoje jsou také příjemně prosvětlené a celkově přizpůsobené dnešním nárokům jak pacientů, tak i pro práci personálu. Vhodně řešené jsou i prostory pro rehabilitaci, do kterých lze částečně zahrnout i chodby objektu, kde se pacienti zpravidla učí znovu chodit," řekla k tomuto tématu primářka zdejší geriatrie, doktorka Miroslava Tvarohová. Zároveň nastínila i vizi další části rekonstrukce, která by měla - pokud se vše podaří - proběhnout ve druhé polovině tohoto roku. Podle jejích slov by mělo v dnes ještě "původní" části tohoto oddělení vzniknout stejné příjemné prostředí, jako v již zrenovovaných prostorách. Kromě toho je do plánů začleněn i vznik nové a prostorné rehabilitační místnosti, kterou by bylo možné velmi lehce proměnit v denní místnost pro pacienty. Ta by měla nahradit stávající schodiště v této části budovy. V patře by potom mohla vzniknout jakási odpočinková zóna - místnost s velkými okny, plná světla a pozitivní energie. Takové prostory jsou v každém zdravotnickém zařízení, a na geriatrii zvláště, velmi potřebné a pacientům přinášejí lepší náladu i ochotu spolupracovat se zdravotnickým personálem na svojí rehabilitaci. Podobná relaxační zóna může zkrátka pacientům, kteří jsou delší dobu upoutáni na lůžko, dodat novou motivaci do dalšího života, přispívá k jejich psychické pohodě.
"Věřím, že rekonstrukce našeho oddělení přinese i změnu k lepšímu v přístupu pacientů k léčbě a tím vlastně i zlepšení podmínek pro práci zdravotnického personálu," konstatovala primářka Tvarohová, která ale připomněla i těžkosti, které takovou proměnu provázejí. Zvýšený hluk, prašnost a potřeba stěhování, reorganizace, vyklízení a následného stěhování zpět - to vše za plného provozu a minimálního omezení klidu a pohodlí pacientů. Tak vypadal poslední půlrok života personálu geriatrie. Vše ale zvládli velmi dobře a nyní již mohou (alespoň po dobu mezi etapami rekonstrukce) vychutnávat výhody nového prostředí.
"Bylo to opravdu těžké," přiznává MUDr. Tvarohová, "ale musím konstatovat, že se všichni zapojili do práce vynikajícím způsobem. Chtěla bych proto poděkovat každému členu našeho týmu, každému ze zaměstnanců, za maximální obětavost, kterou během rekonstrukce prokázali. Je jednoznačně pravdou, že bez tak výborného kolektivu sester, bez ohledu na jejich zařazení, by nebylo možné toto dokázat. Nešlo jen o samotné stěhování, ale také další organizační části celé akce - a to vše při zachování určitého denního rytmu, který je zvláště pro pacienty v tomto věku nutné dodržet. Bylo také třeba zajistit neustálou dostupnost telefonních linek, na které jsou rodiny pacientů zvyklí, dostatek vhodného prostoru pro rehabilitaci pacientů. V této souvislosti musím zdůraznit i skutečnost, že také naši klienti ve většině částečně ztížené podmínky přijímali s velkým pochopením, za což jim také patří náš velký dík."
Nově zrekonstruovaná část čáslavské geriatrie byla oficiálně slavnostně otevřena 23. ledna tohoto roku. zn
 


 Úřad práce informuje

Na konci prvého měsíce letošního roku evidoval Úřad práce v Kutné Hoře celkem 2.973 osob (o 321 více než před rokem). Celkem se v průběhu měsíce zaevidovalo 614 osob. Míra registrované nezaměstnanosti tak dosáhla hodnoty 7,65 % (před rokem 6,38 %). Současně bylo evidováno pouze 261 volných míst (před rokem 938).
Přímo v Čáslavi bylo k 31.1.2009 evidováno 375 osob. Míra nezaměstnanosti zde k uvedenému datu činila 7,49 %.
Na dávkách státní sociální podpory bylo v lednu vyplaceno 22,5 milionů korun, na podporu v nezaměstnanosti 6,5 milionů korun.
Lékařská posudková služba za měsíc leden 2009 ukončila posudkem 228 žádostí o dávky sociální péče a zaměstnanosti. V souvislosti s tím upozorňujeme, že dnem 1. 7. 2009 přechází Lékařská posudková služba na Okresní správu sociálního zabezpečení. Od tohoto data bude přemístěna do budovy OSSZ, Lorecká 667, Kutná Hora.
Úřad práce v Kutné Hoře zároveň sděluje, že podle § 43 Zákona o zaměstnanosti (od 1.1.2009) náleží podpora v nezaměstnanosti uchazeči o zaměstnání při splnění stanovených podmínek po podpůrčí dobu. Podpůrčí doba činí u uchazeče o zaměstnání do 50 let věku 5 měsíců, nad 50 do 55 let věku 8 měsíců a nad 55 let věku 11 měsíců. V. Hüttner


 Další demolice na budoucím sídlišti

Na staveništi nového sídliště v areálu někdejších kasáren Prokopa Holého se nyní staví i bourá zároveň. ,,V loňském roce zde byla provedena demolice řady bývalých armádních budov, která umožnila zahájení výstavby prvních dvou bytových domů,“ upřesňuje současnou situaci v této lokalitě místostarosta města pan Ing. Jaromír Strnad. ,,Letos v lednu se pak výstavba rozšířila o další dva domy - takže první etapa budování sídliště již běží naplno a jejímu kompletnímu provedení žádné zbytky po vojenských halách nebrání. Přesto jsme přikročili k úplnému odstranění všech starých objektů, i když to ze stavebního hlediska není nutné, protože v roce 2009 se zahájením druhé, popřípadě třetí etapy výstavby sídliště nepočítáme. Do zbývajících objektů však začali neoprávněně vnikat různí jednotlivci, kteří se tu pohybovali v prostředí značně nebezpečném. Proto se vedení městského úřadu rozhodlo, ve snaze zabránit případnému úrazu, odstranit vše, co by k takovému riziku mohlo přispět. Z areálu zůstane jen plocha, připravená pro další etapy výstavby, s jejichž postupným zahájením se počítá až v dalších letech,“ ukončil Ing. Strnad. (vh)


 Poslední koncert (Vzpomínka)

„Můj táta rybářem byl“, „To slunce se má“, „Blue Berry Hill“ a jiné známé melodie zazněly poněkud netradičně ve smuteční síni na čáslavském hřbitově v pátek 6. února tohoto roku.
Pestrá směsice pozůstalých, přátel a kamarádů z různých oblastní zájmových činností - myslivců, rybářů, ale zejména z řad amatérských muzikantů vytvořila vnímavé a upřímně dojaté obecenstvo posledního virtuálního koncertu dlouholetého a muzikantsky poctivého amatérského zpěváka, pana Lubomíra Š u d o m y (+68), který však v těchto okamžicích smutečního obřadu byl vlastně již jen pouhým pasivním posluchačem…
Při obřadu zazněly melodie z široké oblasti oblíbené pop music, jimž Luboš po řadu let svého života propůjčoval svůj sice neškolený, ale o to vroucnější, přirozenější, podmanivý baryton jako sólista ještě nedávno velmi populárního a oblíbeného souboru tzv. „Karlíkovců“ - oficiálně Tanečního orchestru Městského kulturního střediska v Čáslavi. V tomto kulturním středisku pan Šudoma působil též řadu let jako jeho úspěšný ředitel. Tak si ho všichni smuteční hosté pamatovali a lze tedy říci, že zemřelý zpěvák a kamarád alespoň v myslích a srdcích zúčastněných naposledy účinkoval…
Vydal se tak na svoji nekonečnou pouť na vrchol pomyslné Borůvkové hory, aby z něj vstoupil do muzikantského nebe a současně po sobě v srdcích mnoha lidí zanechal vřelé vzpomínky. Tak tedy „Blue Berry Hill“ a šťastnou cestu, Luboši…
Za všechny muzikanty i kamarády
Jirka Matějíček


 Dobrá zpráva pro milovníky kávy

Jak voní dobrá káva se přesvědčilo v pondělí 2. února několik desítek účastníků vernisáže výstavy ,,Vůně kávy“, uspořádané v prostorách výstavní síně na Žižkově náměstí, která potrvá do 8. března 2009. Výstavu připravilo čáslavské muzeum ve spolupráci s Muzeem českého venkova na Kačině a spolumajitelem starožitnictví v Golčově Jeníkově panem Františkem Pochmonem.
Starším účastníkům jistě připomněly některé exponáty, zejména pražiče kávy nebo mlýnky na kávu, jejich dětství, mladší mohli tyto předměty vidět u svých dědečků a babiček. Pro většinu návštěvníků však byla nová myšlenka Fair Trade, k jejíž propagaci se výstava snažila také přispět, neboť se uplatňuje i při výkupu kávových zrn. V rámci tohoto „spravedlivého obchodu“ dostávají pěstitelé za kávu odpovídající cenu a nemusí živořit v bídě.
A na závěr dobrá zpráva pro ty, kteří by se o kávě chtěli dozvědět ještě více. Pan Kotěra z Golčova Jeníkova, který kávové občerstvení na vernisáž připravil, přislíbil přednášku na téma ,,Vše o kávě“. Bude se konat ve středu 4. března v 17 hodin ve výstavní síni na Žižkově náměstí. Určitě přijďte, jste srdečně zváni! Drahomíra Nováková


 Beseda o drogách studenty zaujala

Drogy a závislost na nich je velice složitým problémem, který trápí doslova celý svět a je zřejmé, že této "lákavé" nabídce snáze podléhají mladí lidé, kteří velmi rádi experimentují. Právě k jejich ochraně před zhoubnými důsledky užívání drog měla přispět i nedávná beseda s odborníky na čáslavském gymnáziu.
Studenti byli velmi poutavou a zábavnou formou seznámeni s hlavními riziky drogové závislosti, s jejím snadným vznikem i složitou a strastiplnou léčbou, která se v pokročilejších stádiích častokdy již míjí účinkem. Následky takového počínání jsou potom nezvratné a trvalé.
Čáslavští studenti se v rámci této besedy setkali se známým psychologem doktorem Ivanem Doudou, jedním ze zakladatelů nadace Drop In i s emeritním policejním radou Miloslavem Dočekalem.
Součástí programu se stalo i vystoupení známého zpěváka Ivana Hlase, který se protidrogovému programu věnuje již čtrnáct let. zn


 Čáslavská letecká základna chystá velkolepou akci

Čáslavská letecká základna chystá pod názvem ,,Open Day 2009“ svůj tradiční den otevřených dveří, který bude tentokrát věnován 90. výročí založení československého letectva. Tato velkolepá akce je plánována na sobotu 23. května 2009.
Vzhledem k významu výročí, které má ,,Open Day 2009“ připomenout, přislíbila účast většina pozvaných hostů z celé Evropy. Lze se proto mimo jiné po dlouhé době těšit i na letectvo Slovenské republiky, které se bude prezentovat i v naší zemi dobře známými letouny MIG 29 v modernizované verzi MIG 29AS. Organizátoři předpokládají, že kromě atraktivního vzdušného souboje těchto strojů, bude možno obdivovat i vrtulníky Mi-17M. Za pozornost bude jistě stát i jejich digitální kamufláž.
Pro všechny návštěvníky ,,Open Day 2009“ bude vstup zdarma.
 


 Dotazy a odpovědi

Tato pravidelná rubrika Čáslavských novin zveřejňuje odpovědi na dotazy a připomínky, které zazní na zasedáních městského zastupitelstva. Tentokrát jde o jednání, které se uskutečnilo dne 28.1. 2009.

Jako první se o slovo přihlásil pan Novák: Rád bych se zeptal na tři věci. Za prvé - přečetl jsem si článek v lednovém vydání Čáslavských novin, v němž pan místostarosta načrtl přehled různých aktivit, které by se v našem městě měly provést během roku 2009. Mezi nimi jsem ale postrádal zmínku o výstavbě parkoviště u čáslavského železničního nádraží. Před nějakou dobou se o tomto záměru hovořilo, potom ale ta myšlenka nějak zmizela. Přitom je kolem nádraží, včetně přilehlých ulic, situace s parkováním automobilů opravdu neúnosná, takže by bylo dobré ji řešit co nejdříve.
To byl první dotaz. Druhý se týká opět nádraží - tentokrát ale autobusového. Myslím, že nejlépe objasním, o co jde, když stručně vylíčím svůj osobní zážitek. Zhruba před týdnem jsem kolem patnácté hodiny přišel na čáslavské autobusové nádraží zrovna ve chvíli, kdy se tu objevily nějaké dálkové autobusy. Vystoupilo z nich dost lidí, kteří chtěli využít delší přestávku v jízdě k návštěvě toalet. Nemohli je ale najít a tak mě, jako místního občana, požádali o radu. Logicky jsem předpokládal, i když jsem to s určitostí nevěděl, že toalety budou v místní čekárně. Jenže ta byla zavřená. Další můj tip byla hospoda naproti nádraží. Opět stejný problém - zamčeno, zavřeno. Co dál? Nakonec to dopadlo tak, že ženám pomohl někdo ochotný ze supermarketu LIDL a odemkl jim jejich toalety a pánové se prostě postavili na nástupišti do řady... Škoda, že jsem neměl fotoaparát! Sice nevím, zda je řešení tohoto problému v kompetenci města, nicméně takový stav rozhodně Čáslavi dobrou reklamu nedělá a radnice by se měla pokusit ho změnit.
A konečně třetí dotaz - v Čáslavi se nyní hodně hovoří o budoucnosti poplatků v místní nemocnici - zda se platit budou či nikoli - a tyto informace se vzájemně velmi liší. Jde tedy v podstatě o pouhé fámy. Chtěl bych proto vědět, jak to bude doopravdy. Před chvílí jsem ale slyšel, že tato záležitost je jedním z bodů dnešního jednání...
Odpověděl pan Ing. Jaromír Strnad, místostarosta města: První dotaz se týkal parkoviště u železničního nádraží. Tato záležitost se řeší - nezmizela, nezapadla. Problémem je, že jednání s Českými drahami o odkoupení vhodného pozemku už trvají tři roky a zatím se nám dostává jen slibů. Jakmile pozemek získáme do vlastnictví, parkoviště vybudujeme.
Bezproblémový přístup na toalety skutečně musí zajistit firma Veolia a. s., která má autobusové nádraží pronajato. To ovšem neznamená, že by nám byl tento problém lhostejný. Budeme uvedenou firmu kontaktovat a požádáme o řešení.
Pan Javůrek: Jsem předseda sdružení podílových vlastníků domů čp. 1237 a 1238 v Dusíkově ulici. Naším problémem je dlouhodobý, již dvanáct let trvající spor o cenu pozemků, na kterých se uvedené domy nacházejí. Tyto pozemky zatím stále zůstávají ve vlastnictví původních majitelů. Proto se nyní rada domu mým prostřednictvím obrací na městské zastupitelstvo s velmi naléhavou žádostí o projednání a odsouhlasení následujících dvou příslibů: Za prvé - aby u pozemků pod těmito domy, pokud se v budoucnosti celá záležitost vyřeší a pozemky budou městským úřadem prodávány vlastníkům bytů, zůstala i nadále v platnosti cena ve výši 105 Kč za m2. Tato cena nám již byla přislíbena v době, kdy byl starostou města pan Ing. Procházka. Za druhé - aby v případě, že bude nutno uhradit za tyto pozemky nájemné, převzal uvedenou platbu městský úřad až do data, v němž dojde k ukončení jejich převodů do majetku vlastníků bytů.
Zároveň chci poděkovat Městskému úřadu v Čáslavi za financování veškerých právních kroků, které jsou v této záležitosti podnikány. Spolupráce městského úřadu se sdružením vlastníků je vynikající a proto si toto poděkování plně zaslouží. Naše uznání a dík patří jmenovitě i panu doktoru Málkovi, a samozřejmě i dalším, kteří nám pomáhají. Jejich přístup je skutečně vstřícný - chápou naši situaci a staví se k ní velmi lidsky.
Pan Ing. Strnad: Tato záležitost je zařazena do programu dnešního jednání zastupitelstva jako jeho první bod. Proto nebudu na tuto připomínku nyní odpovídat - za chvíli vám odpoví příslušné usnesení zastupitelstva.
Pan Kříž: V současné době celou Českou republiku dojala smrt dvou malých chlapců, na které ve Zlíně spadl strom. Upozorňuji, že pod schodištěm, které vede z ulice Na Skále a je využíváno školáky při jejich cestě do Základní školy v Sadové ulici, hrozí podobné nebezpečí. Je zde do poloviny kmene vykotlaný strom, jehož stabilita je, dle mého mínění, velmi malá. Upozorňoval jsem na to již odbor životního prostředí a nyní toto varování opakuji i zde.
Pan Ing. Strnad: Ihned to prověříme. Zástupce odboru životního prostředí provede na místě příslušné šetření a pokud jeho stanovisko potvrdí, že nebezpečí opravdu hrozí, bude strom neprodleně odstraněn.
Paní MUDr. Lebedová, členka zastupitelstva: Chci upozornit, že silnice vedoucí z Jeníkovské ulice není v místech, kde se napojuje na obchvat, osvětlena. Sloupy veřejného osvětlení tam jsou, ale nesvítí. Je to pro řidiče dosti nepříjemné a domnívám se, že i nebezpečné. Je třeba tuto závadu odstranit.
Pan Ing. Strnad: Záležitost prověříme. Je důležité, zda jsou světla před, nebo za dopravní značkou, vymezující tzv. začátek, respektive konec obce. Město řeší osvětlení po tuto značku. Pokud je nefunkční osvětlení za touto značkou, projednáme věc s krajským úřadem.
Pan Dr. Sejček, člen zastupitelstva: Jako ředitel čáslavského gymnázia jednám v současné době s krajským úřadem o rekonstrukci fasády na naší škole. V této souvislosti mi ale dělá starosti vozovka, kterou v Masarykově ulici od školní budovy odděluje relativně dosti úzký chodník. Povrch této vozovky byl při nedávné rekonstrukci špatně vyspádován a na okrajích vznikají velké louže. Projíždějící auta pak velmi rychle novou fasádu znečistí. Rád bych věděl, zda je možná náprava.
Pan Ing. Strnad: Rekonstrukce vozovky v Masarykově ulici, stejně jako její údržba, je v kompetenci krajského úřadu, nikoli města. Dle mého mínění byl celý živičný povrch této vozovky položen špatně už v počátku. Budeme toto dílo reklamovat.
Pan MUDr. Špaček, člen zastupitelstva a rady: Ve Filipovské ulici je u domu čp. 574 velký nepořádek. Částečně na chodníku, částečně na pozemku, který k tomuto domu patří, je hromada nejrůznějších věcí - od starého nábytku a krabic, až po typický odpad. Je toho tolik, že dle mého mínění nebude na odvoz stačit ani nákladní auto. Přitom jde o poměrně rušnou ulici, do níž vede i druhý vchod do nemocničního areálu. Je třeba zasáhnout, aby tento nepořádek co nejrychleji zmizel.
Pan Ing. Strnad: Ještě tento týden bude odpad odstraněn.
 


 Ozdravné pobyty zlepší zdraví

Kutnohorský Okresní výbor Svazu postižených civilizačními chorobami připravil i na letošní rok několik ozdravných a rekondičních pobytů, které mohou výrazně přispět ke zlepšení celkového stavu každého, kdo se jich zúčastní. Přitom je třeba upozornit, že se možnost využívat tyto pobyty netýká jen členů základních organizací svazu z Čáslavi, Kutné Hory, Zbýšova, Uhlířských Janovic a Zruče nad Sázavou, ale mohou se jich účastnit i lidé, kteří nejsou ve Svazu postižených civilizačními chorobami organizováni. Nezbytnou podmínkou však je, aby jejich diagnóza odpovídala charakteru pořádané rekondice (například kardio, vertebrogenní syndrom a tak podobně).
V únoru letošního roku byl již realizován ozdravný pobyt v lázních Jáchymov. Na období od 31. května do 7. června 2009 je pak zajištěn rekondiční pobyt pro ,,vertebrogenní syndrom“. Jeho účastníci se mohou těšit na krásnou krajinu v podkrkonoší a na ubytování v hotelu ,,Štikov“ u Nové Paky. K jejich pohodě jistě přispěje, že všechny pokoje hotelu jsou se sociálním zařízením a k dispozici bude i velká tělocvična a venkovní bazén, vyhřívaný solárními panely. Při plné penzi je cena pobytu 3.000 korun.
Další rekondiční pobyt, tentokrát pro kardiaky, je zajištěn od 19. do 26 září 2009 v půvabném prostředí Českomoravské vysočiny a to v penzionu ,,U Studýnků“ v obci Tři Studně. I zde jsou pokoje se sociálním zařízením. Účastníky navíc očekává milé domácí prostředí, krásné vycházky a plná penze. Cena pobytu je rovněž 3.000 korun.
Irena Gaálová


 Policie informuje

V Chlumu shořel seník
V obci Chlum na Čáslavsku došlo dne 5. 1. 2009 v ranních hodinách k požáru seníku. Příčinou byly zřejmě jiskry z výfuku traktoru, který zde nakládal seno. Oheň následně zachvátil i budovu seníku. Škoda je odhadnuta na 880.000,- Kč.

Trojici zlodějů dopadli policisté
Policisté z Vrdů odhalili trestnou činnost tří ,,výtečníků” (30, 22 a 27 let) z Kutnohorska. Sdělili jim podezření z trestného činu krádež a porušování domovní svobody, neboť jsou podezřelí, že se v době od 30. 11. 2008 do 29. 12. 2008 vloupali do chalupy v Chotusicích, kde odcizili moped Babetta, vibrační brusku, přímočarou pilu, elektrickou vrtačku a aku šroubovák. Vypili také různé alkoholické nápoje. Škoda, kterou způsobili, byla odhadnuta na 14.000,- Kč. Jeden z této trojice navíc odcizil v Chotusicích ze stodoly travní traktor v hodnotě 60.000,- Kč.

Podvodníci připravili seniora o úspory
S podvodníky se setkal dne 18. 1. 2009 v deset hodin dopoledne šestaosmdesátiletý muž z obce Horka I - Borek u Čáslavi. Pod záminkou odečtu elektřiny se mu do jeho domu vloudily dvě osoby, žena a muž tmavé pleti, které mu v nestřeženém okamžiku v kuchyni odcizily peněženku s 6.000,- Kč, osobními doklady a doklady od jeho auta.

Řidítka vyměnil za volant
Osmnáctiletý mladík z Kutné Hory je podezřelý z trestného činu řízení motorových vozidel bez řidičského oprávnění. Policisté z Čáslavi totiž zjistili, že dne 20. 1. 2009 v půl jedenácté dopoledne, řídil z Čáslavi na obec Žáky osobní automobil Opel, ačkoli je držitelem řidičského oprávnění pouze na malý motocykl.

Nafta tekla, kam neměla
Ze zpronevěry je podezřelý jedenačtyřicetiletý muž z Čáslavi. Jako zaměstnanec řidič čerpal v době od února do května roku 2008 neoprávněně na tankovací kartu naftu a to v množství převyšujícím 2.000 litrů. Naftu pak použil pro vlastní potřebu. Svému zaměstnavateli způsobil škodu za 52.000,- Kč.

Rodičům zdemoloval byt
Nepochopitelný amok musel popadnout dne 21. 1. 2009 před dvacátou hodinou večerní dvaadvacetiletého mladíka ze Záboří nad Labem. V místě svého bydliště začal pod vlivem alkoholu demolovat vybavení bytu. V kuchyni rozbil stůl, židle a dva mobilní telefony, v koupelně zrcadlo s osvětlením, v obývacím pokoji to odnesla porcelánová konvička. U zárubně dveří kuchyně navíc utrhnul dřevěné obložení a po celém bytě vyházel ze skříní oblečení. Jeho rodiče z něj jistě radost neměli, neboť jim svým řáděním napáchal škodu za bezmála 14.000,- Kč. Případ šetří policisté z Vrdů.

Zloděj kradl jističe
Na pile v Čáslavi byly v noci na 1. 2. 2009 odcizeny elektrické jističe. Zloděj zde ve volně přístupné provozní hale ukradl z rozvodné skříně 30 fázových jističů, vypínač a průchodový jistič. Firma ze Zlína tak utrpěla škodu za 35.000,- Kč.

Závažná dopravní nehoda na obchvatu u Čáslavi
Před sedmou hodinou ranní dne 6. 2. 2009 došlo na silnici č. 38 ve směru od Golčova Jeníkova na Kolín na obchvatu u Čáslavi k závažné dopravní nehodě. Devětatřicetiletý řidič z Kutnohorska zde řídil osobní vozidlo Škoda felicia. Zřejmě při předjíždění vozidla Ford Tranzit uvedl auto do smyku a vyjel mimo vozovku do příkopu. Řidič felicie utrpěl zranění, které si vyžádalo jednorázové ošetření v nemocnici, jeho dvaašedesátiletý spolujezdec z Kutnohorska zraněním na místě podlehl. Další spolujezdec, jedenapadesátiletý Slovák, byl letecky transportován s těžkým zraněním do zdravotnického zařízení. Alkohol byl u řidiče vyloučen dechovou zkouškou.
nprap. Daniel Votroubek
por. Bc. Vendulka Hanzlová Policie provádí rozsáhlý průzkum

Nejen název, ale i struktura středočeské policie se od začátku letošního roku změnily. Namísto Správy Středočeského kraje Policie ČR vzniklo krajské ředitelství. Okresní ředitelství policie se změnila na územní odbory. Změna struktury a názvu však není zdaleka jediným prvkem reorganizace policie. S personálními změnami úzce souvisí celková reforma policie. Jejím cílem je mimo jiné zefektivnění práce a přiblížení občanům v duchu hesla ,,Pomáhat a chránit”.
Policie slouží občanům a občan musí být s prací policistů spokojen. Nejlepším způsobem jak zjistit, co si občan myslí a jak je s prací policistů spokojen, je přímo se občanů zeptat. Kancelář podpory kvality středočeské policie proto připravila výzkum veřejného mínění. Ten se uskutečňuje na území celého kraje od 2. února do 6. března. V rámci středních Čech policisté z preventivně informačních skupin osloví dva tisíce respondentů a na Kutnohorsku se počítá s vyhodnocením názorů více než sto padesáti anonymních občanů. Z výsledků průzkumu bude policie vycházet při konkrétních krocích směřujících ke zlepšení práce policistů a větší spokojenosti občanů.
Ve dnech 3.2, 4.2 a 5.2 2009 uvedený výzkum veřejného mínění proběhl i na okrese Kutná Hora. Pracovníci preventivně informační skupiny por. Bc. Vendulka Hanzlová a nprap. Daniel Votroubek oslovovali náhodně občany v Kutné Hoře, Čáslavi, Vrdech, Zruči nad Sázavou, Zbraslavicích, Uhlířských Janovicích a v okolních obcích. Požádali občany o několik minut času a o anonymní vyplnění dotazníku. Kromě toho, že občané měli možnost se vyjádřit k palčivým problémům ve svém okolí, zároveň se stali i anonymní součástí jednoho z největších průzkumů veřejného mínění u nás.
Policie chce od tohoto výzkumu co nejpřesnější výsledky, proto je vzorek dotazovaných tak početný. Je navíc podle složení obyvatelstva přesně stanoven počet respondentů v různých věkových kategoriích a také z různých lokalit okresu.
Pracovníky preventivně informační skupiny během dotazování nikdo z občanů neodmítl, lidé byli velmi vstřícní, anketu přivítali a brali ji velmi pozitivně. S nepochopením se setkali pouze v jednom z obchodních domů v Kutné Hoře, kdy je vedoucí tohoto oddělení vykázala z nákupního prostoru s odůvodněním, že není povolení od vedení firmy.
pracovníci preventivně informační skupiny –
por.Bc.Hanzlová Vendulka
nprap.Daniel Votroubek
 


 Ve službě mezi nebem a zemí

Darek a Dan dlouhá léta pracovali na chotusickém letišti. Do služby v armádě nastoupili již v mládí a po základním výcviku jim byla svěřena tak zvaná biologická ochrana letiště. Dennodenně dohlíželi nad bezpečností leteckého prostoru a bez milosti vyprovázeli z letištního areálu nevítané hosty. Nyní se již, vzhledem ke svému věku, odebrali na zasloužený odpočinek, aby svoje další léta žili v klidu bez pracovních povinností.
Ve službě je nahradili noví ochránci, další z armádních dravců, kteří budou v dalších letech pod dohledem svých chovatelů bojovat proti přítomnosti jiných ptáků a dalších zvířat na ploše letiště. Třináctiletý raroh Darek a osmiletý jestřáb Dan již svoji práci odvedli a zaslouží si péči svých chovatelů, kteří je od armády odkoupili, až do konce svých dravčích životů.
O dlouholeté službě Darka a Dana, ale i všech dalších dravců, jsme hovořili s náčelníkem stanice biologické ochrany letiště podpraporčíkem Jiřím Rybářem a jedním z dalších chovatelů, panem Miroslavem Heiserem. Oba o svých svěřencích i práci vyprávějí s velkým zaujetím.
"Dravci jsou nesmírně důležitou součástí ochrany letiště a bezpečnosti jeho provozu," vysvětlil náčelník stanice. "Bez jejich pomoci by se piloti jen těžko obešli," zdůraznil s odkazem na ne neobvyklá střetnutí letounů s hejny ptáků, kteří mohou zdemolovat motor a způsobit tak pád letadla. Právě dravci tedy mají za úkol útočit na nezvané "hosty" letiště a působit tak nejen přímo, ale i preventivně proti přítomnosti volně žijících ptáků i zvěře.
"Jedním ze zásadních momentů je v této souvislosti správný výběr dravců, které jsou na naší stanici chováni. Každé zvíře má totiž svoji skupinu predátorů a my musíme zajistit dostatečně široké spektrum dravců, abychom dokázali bojovat jak proti drobným živočichům, tak například vyplašit i srnčí zvěř. Je jisté, že menší dravci působí hlavně proti ostatním ptákům a zvířatům, jako jsou zajíci nebo hlodavci. Naopak orel skalní, který zde také "slouží" dokáže vyplašit již zmiňovanou vysokou zvěř, kočky či toulavé psy, ale jeho přítomnost naopak nepůsobí na malé škůdce. Ti jsou vystrašeni až přelety raroha velkého, sokola stěhovavého a dalších dravců. Je tedy možné konstatovat, že jsou si všichni dravci v naší stanici rovni svým významem, a to zcela bez ohledu na jejich velikost."
Aby byla ochrana letiště dostatečně účinná, musí být přítomnost dravců velmi častá. Jak potvrdili chovatelé, každý z jejich svěřenců jde jednou denně "do služby", přičemž délky jednotlivých zásahů se liší - od několika minut až po hodiny. "Pokud se ale dravec ´rozhodne´, že nechá svého chovatele čekat, nedá se v podstatě nic dělat. Takový prolet potom může trvat i dva dny," vysvětluje s humorem a trochou nadsázky podpraporčík Rybář. "Velmi také záleží na správné péči o dravce. Hladoví ptáci by se vydali lovit, zatímco překrmený dravec usedne na větev a vyčkává. Proto je třeba zajistit co nejoptimálnější kondici, která ptákům umožní létat a plašit nevítané obyvatele letiště, ale po proletu zajistí také návrat dravců k ošetřovateli."
Jako u každého zvířecího pomocníka, i u dravců je tedy zcela samozřejmě nutný výcvik, který umožní vypuštění takového hlídače a jeho úspěšný návrat. Délka základní výuky je však až překvapivě krátká. podle informací, které chovatelé poskytli, se jedná přibližně o výcvik v délce jednoho měsíce. "Vše ale záleží na individualitě každého z mláďat a také na druhu a velikosti dravce," poznamenal Jiří Rybář. "Výcvik orla bude jistě o něco delší, než je tomu například u sokola. Všichni ptáci jsou ale ve výcviku po celou dobu jejich služby v takovéto pozici," připomněl ještě sokolník.
Ať již se jedná o orla, káně, sokola či jakéhokoliv jiného dravce, piloti i pozemní personál letiště si jejich služby nemohou vynachválit. Vždyť zdejší dravci bez nadsázky zachraňují životy letců i mnohamilionový majetek armády. Zaslouží si proto veškerou péči, kterou jim jejich chovatelé denně poskytují - a to nejen v době jejich ´činné služby´, ale jak je vidět i v čase po jejich odchodu do výslužby. zn
 


 Jako strom odolný nepřízni

Je to jako velký strom, ve kterém míza proudí do stovek větví a tisíců větviček, do stovek kořenů a tisíců kořínků. Do listů, květů, plodů... Rozlévá se tak, aby všechno, co je v jeho těle potřebné, mohlo růst a společně pak odolávat nejrůznějším těžkostem. Vytvářet celek odolný nepřízni.
Ano - evropská civilizace je mohutný organismus, který bude schopen obstát, jen pokud bude zdravý. Pokud bude každé jeho potřebné části dána možnost rozvoje. Pokud budou prospěšné lidské myšlenky, nápady či záměry při svém vzniku a vývoji podpořeny tak, aby mohly růst a přispět celku. Taková podpora byla nyní poskytnuta i jedné z čáslavských škol.

Soudržnost. To je jeden ze základních předpokladů pevnosti každé stavby. Každého zdravého organizmu. Stejně jako funkčního lidského společenství. Proto je dlouhodobou součástí politiky Evropské unie i výrazná snaha tuto soudržnost podporovat. Posilovat pocit sounáležitosti všech států a oblastí, které do ní patří.
Postupy, jimiž se k tomuto cíli směřuje, jsou různé. Především ale mezi ně patří úsilí vyrovnávat nestejnou hospodářskou úroveň jednotlivých regionů tak, aby mezi jejich obyvateli nedocházelo k pocitům nadřazenosti či méněcennosti. Aby lidé všude dostávali příležitost se uplatnit a zajistit si dobrý a spokojený život. Konkrétní realizace tohoto cíle je proto zcela zřetelně a jednoznačně označována jako politika hospodářské a sociální soudržnosti. Dokument, který pak tuto politiku přesně vymezuje, nese název ,,Strategické obecné zásady Společenství“.
Evropská unie je ovšem celkem značně rozmanitým a různorodým. Z toho plyne, že nároky jednotlivých států a regionů jsou značně odlišné. Proto každá země své osobité potřeby definuje ve vlastním dokumentu, nazvaném ,,Národní rozvojový plán“. V něm jsou pak následně vyhledávány požadavky, které se shodují se strategií celého společenství. Ty Evropská unie podporuje.
Velká část této pomoci je přitom prováděna formou, kterou ve zjednodušené podobě vyjadřuje dávná lidová moudrost. Zná ji snad každý - chceš-li člověku pomoci na den, dej mu najíst, chceš-li mu pomoci natrvalo, nauč ho, jak si potravu opatřit. Tedy - převedeno do současných ekonomických termínů - podporuje se schopnost obstát v konkurenci, rozvoj potřebných kvalifikací a znalostí či dovedností, které odpovídají potřebám společnosti. A samozřejmě - i možnost toto vše někde uplatnit. Na existujícím trhu práce.
Finančním nástrojem, jímž je tato politika hospodářské a sociální soudržnosti prováděna, jsou ,,Fondy Evropské unie“. Je jich celá řada a během let se poněkud proměňují. V zásadě je však řada z nich zaměřena, v souladu s cílem, jehož je třeba dosáhnout, na rozvoj podnikání, nákupy výrobních technologií, budování a rekonstrukce silnic, železnic a dalších dopravních staveb a tak podobně. Jednoduše řečeno - na všechno, co je třeba k hospodářskému rozvoji té které oblasti. Ke vzniku pracovních míst.
To je ovšem jen jeden směr jejich úsilí. Dalším, jak bylo uvedeno, jsou lidé, schopní se v novém hospodářském prostředí uplatnit. Lidé s potřebnými znalostmi. Proto Evropská unie finančně přispívá i na rekvalifikaci a vzdělávání.
Jak již bylo zmíněno, fondů Evropské unie je několik a financují skutečně velmi pestrou škálu nejrůznějších aktivit. Jejich pomoc je opravdu výrazná - například na období let 2007 až 2013 bylo jen a pouze pro Českou republiku v rámci těchto fondů vyčleněno přibližně 26,7 miliard Euro.
Tyto peníze nelze samozřejmě získat na cokoli. Žadatel musí vytvořit a následně uvést do života projekt, který je v souladu se základními požadavky unie. A jeden z takových projektů, s názvem ,,Moderní přírodopis - nástroj rozvoje klíčových kompetencí“ od 1. ledna letošního roku uskutečňuje Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická v Čáslavi. Už sám název zřetelně naznačuje, že jde o projekt zaměřený na vzdělávání.
,,Podstatou našeho projektu je nový výukový program pro střední školy, který se týká přírodopisu, biologie, informatiky a výpočetní techniky,“ upřesňuje tento nesporný úspěch čáslavské střední školy pan Mgr. Tomáš Hasík, jeden z jejích profesorů a zároveň manažer projektu. ,,Tento program se zaměří jak na studenty, tak pedagogické pracovníky a bude obsažen v metodické příručce, v níž popíšeme novou vyučovací strategii. Součástí se stane i pracovní DVD. Jednoduše řečeno - vycházíme z toho, že soudobé vědecké poznatky vyžadují zřetelnou změnu dosavadní výuky. Je nutno jinak přistupovat k problematice životního prostředí, je třeba zdůrazňovat a objasňovat propojení různých vědeckých oborů - v tomto případě hlavně těch, o kterých jsem se před chvílí zmiňoval, upozorňovat na evropské a globální souvislosti. Základním cílem veškerého tohoto snažení je ale především vyšší schopnost studentů, a vlastně i pedagogů, obstát v soudobé konkurenci na pracovním trhu. Prostě - moderní vzdělání a vědomosti jsou prvním krokem k lepšímu uplatnění v budoucím, popřípadě současném zaměstnání. I proto je náš projekt financován z Evropského sociálního fondu a v rámci naší republiky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Myslím, že už tyto názvy jeho zaměření charakterizují zcela zřetelně a výmluvně“.
Mohl byste nám tento výukový program trochu přiblížit? V čem je konkrétně nový?
Především v tom, že při výuce budou výrazně využity přednosti, které poskytuje výpočetní technika. Jak jsem se už zmínil, součástí programu bude DVD nejen s textovou částí, ale i s velkým množstvím velmi kvalitních fotografií. Nebudou tu chybět ani různé úkoly, příklady a tak podobně. Mladá a střední generace si jistě velmi dobře dovede představit, jak takové vyučování probíhá. Pro ty starší, do jejichž života počítače vstoupily až ve vyšším věku, možná celou záležitost lépe objasním, když řeknu, že student bude místo klasické učebnice užívat počítač, který oproti tradiční metodě přináší, řadu možností a výhod. Student se může prostřednictvím počítače s učební látkou nejen seznamovat, ale přímo s ní i pracovat. Plnit různá zadání učitele.
Druhou záležitostí je základní pojetí výuky, která už není jen úzce zaměřena na jediný obor, ale snaží se ukázat vzájemné propojení jednotlivých vědeckých oblastí a objasnit evropské popřípadě celosvětové souvislosti - prostě poskytnout ucelenější, širší pohled. Dosti se také klade důraz na životní prostředí. A na přírodu v České republice.
Říkal jste, že tento nový výukový program se bude týkat i pedagogů.
Je více než samozřejmé, že každý, kdo chce při výuce používat nějaké netradiční metody, musí se s nimi nejprve seznámit. Proto je součástí našeho projektu i proškolení pedagogů.
V jaké fázi přípravy projektu se nyní nacházíte?
Projekt se začal realizovat 1. ledna letošního roku - jsme tedy na úplném počátku. Celkový harmonogram, který musíme dodržovat a průběžně vždy doložit jeho splnění, předpokládá nejprve vznik zmíněného DVD. Na něm se pracuje v současné době a jeho první verze se dokončí do letošních letních prázdnin, aby se od 1. září 2009 mohl projekt ověřovat v praxi. Tedy - aby se podle něj již mohlo v dalším školním roce učit. Na podzim roku 2010 pak proběhnou dvě konference, na nichž se s programem seznámí učitelé z našeho kraje. V tomto období se uskuteční i distribuce programu na další školy. Do 31. prosince 2010 musí být vše kompletně dokončeno.
Vy jste, tak říkajíc ,,duchovní otec“ projektu. Bylo obtížné příslušnou dotaci z Evropského sociálního fondu získat?
Konkurence byla značná - počet uznaných žádostí dosáhl zhruba třetiny počtu projektů, které o dotaci usilovaly. Jednoduché to nebylo. Jen žádost o dotaci, kterou jsme museli vyhotovit, čítala téměř 40 stran.
Kolik korun na projekt dostanete?
V podstatě tři miliony. Z toho je 85 % z Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu České republiky. Peníze ovšem dostáváme postupně, vždy až na základě průběžného hodnocení, které musíme předkládat každé tři měsíce. Přitom je nám partnerem Středočeský kraj, přesněji řečeno - jeho krajský úřad, který také náš projekt vybral jako vhodný k realizaci. Pro nás je velice důležité, že škola sama se na financování projektu vůbec nepodílí.
Pomáhá vám někdo s realizací projektu?
Je nás deset a každý má svůj úkol. Někteří pracují na učební látce, jiní na metodice výuky, další se zabývají záležitostmi administrativními a finančními. Pro každého člena našeho týmu je to činnost navíc - mimo pracovní dobu. Je to ale zajímavé a tvůrčí dílo, které nám navíc, jako učitelům, rozšiřuje nejen dosavadní metodické, ale i technické možnosti, jak působit na studenty. Financovanou součástí projektu je totiž i potřebné technické zařízení - dvě učebny budou vybaveny po 12 noteboocích pro studenty, počítačovou sestavou pro učitele a dataprojektorem. Krom toho pro pořízení fotografií získáme kvalitní fototechniku. Nesmím zapomenout ani na speciální mikroskop s příslušenstvím.
Zůstane vaše práce záležitostí škol, učitelů a studentů a nebo do ní bude moci nahlédnout i širší veřejnost.
Budeme o ní pravidelně informovat v tisku. Se zájmem se pak určitě setkají výstavy fotografií nejrůznějších živočichů a jejich životního prostředí, které v budoucnu uspořádáme. Na dobu a místo těchto výstav včas upozorníme.
Děkuji za rozhovor.
 


 Škola podaných rukou

Kresba, barva, tvar. Vyjádření pocitu. Zážitku. Ano, dalo by se říci, že výtvarný projev je prvním ,,záznamem“ o lidském životě. Teprve po něm přišlo písmo.
A tak je tomu dosud. Umění, ať už jím je obraz, hudba, tanec či později kniha, fotografie, film, jsou poselstvím o lidském vnímání světa. O lidské duši. V ní pramení a také k ní zpětně hovoří.
Schopnost vnímat krásu by měla člověka provázet celý život. Je to jeden z nádherných darů, které od svého lidství, svého lidského osudu, dostal. Proto je rozvoj této schopnosti velmi důležitý. Dokonce víc, než si většina z nás uvědomuje.
„Velmi nás těší“ říká o prioritním zaměření Základní školy na Žižkově náměstí v Čáslavi její ředitel, pan Mgr. Pavel Horký, „že se nám právě pro výtvarnou výchovu podařilo vybudovat dobré zázemí. Učebnu s dataprojektorem a špičkovým softwarem, samostatnou dílnu s hrnčířským kruhem a pecí. Zde se nechá keramika nejen modelovat, ale i odlévat a tyto prostory se každý červen proměňují v ‚galerii‘, kde se žáci pochlubí svou celoroční tvorbou. Právě odtud se rozvinuly naše další cesty, jak výtvarnou výchovu využívat k rozvoji osobnosti dětí.
Je milé sledovat výsledky vytvořené práce, ale všichni víme, že ještě daleko cennější je cesta, kterou se k nim děti dopracují. Každá chvíle, kdy se jakýmkoli smyslem ‚dívají‘, hledají a soustředěně vytvářejí, je vzácná.
Původní experiment - jak může fungovat společná výuka předškoláků a žáků devátých tříd - se stala v naší škole příjemnou tradicí. Starší žáci, poučeni předem o toleranci k dětské tvorbě, si vyzkoušejí pozici toho dospělejšího a zodpovědného, zatímco malým se daří práce i technicky náročnější, než by zvládli sami.
S rozvojem moderních technologií zesílil trend vyučovat co možná nejvíce v počítačových pracovnách. I v současné době je to jev naprosto logický a bude mít i v naší škole pevné místo při výuce informatiky i zefektivňování výuky ostatních předmětů. Vždyť pro tento účel jsou naše učebny vybaveny opravdu nadstandardně. Na druhé straně ale přišel čas, kdy je dobré hledat i protiváhu tohoto jednostranného trendu. Tedy, aby děti ovlivněné špičkovou technikou, ‚sváděné‘ médii a velmi efektními prostředky zábavy, tento nápor ustály a obstály na své osobní cestě.
Často se o tom mluví: ‚Měly by být osobnostmi, měly by mít vlastní názor.‘ V současné době navíc hledá naše společnost způsob, jak je vést k přiměřenému respektu k druhým a lidským hodnotám vůbec. Jsme moc rádi, že právě takové cíle výchovy se nám daří v naší škole plnit. Jsme si vědomi, že pečlivá práce s individualitou dítěte přerůstá ve fungující kolektivy a odtud ve spokojenou školu rodinného typu, jak deklarujeme v názvu školního vzdělávacího programu‚ škola podaných rukou‘.
Výukový program speciální estetické výchovy nabídneme i příštím šesťákům a rozhodli jsme se jej rozšířit už od první třídy nového školního roku. V kolektivu se nám sejdou navíc žáčci, kteří přímo o výtvarný obor projevili zájem a my z toho máme velkou radost. Ke standardním předmětům pro ně budou připraveny výtvarné projekty prolínající celou výukou a volitelná angličtina přímou metodou.
Na naše nové prvňáčky už ve škole čekají čisté sešity s nápisem ‚Můj deník‘.Těšíme se, až se začnou plnit prvními písmenky a kresbičkami, které do nich ve smyslu zážitků děti samy vtisknou. My s velkou péčí budeme sledovat a chránit tenhle ‚poklad‘ osobních názorů a vzpomínek, dokud se nevydají na další cestu,“ uzavřel svou informaci o Základní škole na Žižkově náměstí pan Mgr. Pavel Horký. LT


 Jaroslav Trakal - nenápadný, ale významný obyvatel našeho města

Téměř před osmdesáti lety se do Čáslavi přistěhoval pan Jaroslav Trakal. Rodák z Ronova nad Doubravou. Dnes je mu více než devadesát let. I přes tento věru kmetský věk je psychicky svěží a jeho rady a poznámky jsou mi více jak čtyřicet let cennými informacemi o přírodě, krajině a lidech. Požádal jsem ho proto o rozhovor. Toto povídání o jeho cestě životem napříč dvacátým stoletím vám nyní předkládám. Původně mělo být připomínkou jeho devadesátin, ale čas plyne rychleji …
Jaké jsou Vaše vzpomínky na nejútlejší mládí?
Narodil jsem se za první světové války roku 1917 v Ronově n. D. za dočasného pobytu u tety. Otec byl povoláním středoškolský profesor a maminka byla v domácnosti. Bydliště rodičů v době mého narození bylo v Kolíně. Zde jsem začal navštěvovat obecnou školu. V té době jsem také začal projevovat zájem o živočichy a rostliny. Otec mě brával na procházky na Zálabí, do tzv. „Borku“. Bylo zde místo po odběru písku s tůněmi, ale i suché biotopy. Tam jsem poznal a oblíbil si obojživelníky, zvlášť čolky. Ze suchozemských živočichů cvrčky polní. Ty jsme odchytávali a doma jsem se pokoušel o jejich chov, ovšem bez zkušeností a s nevalným zdarem.
Co Vaše první léta v Čáslavi?
V roce 1930 jsme se přestěhovali do Ronova. Bylo to blíže našemu rekreačnímu objektu nedaleko Pařížova. Zanedlouho do Čáslavi. Zde byla možnost mého dalšího vzdělání podle představ rodičů. Měl jsem se stát učitelem. Přijímací zkoušku jsem však neudělal pro nedostatečný hudební sluch. Naštěstí v Čáslavi již v té době byly i jiné možnosti středoškolského studia. Byl jsem přijat na Vyšší hospodářskou školu, kterou jsem ukončil v r. 1936 maturitou.
Pro dnešní maturanty je těžké najít práci a ještě méně šancí je tzv. v oboru. Jak to bylo v r. 1936?
Kupodivu to bylo před více jak sedmdesáti lety obdobné. V té době byla velká nezaměstnanost. Ani já jsem nemohl nalézt vhodné pracovní umístění. Až do roku 1940 jsem vypomáhal v mlékárně, na velkostatku i jinde. Teprve po čtyřech letech jsem sehnal trvalé místo v Praze ve „Společnosti mléko a tuky“. Ke konci války jsem byl Němci nasazen do továrny na opravu válkou poškozených zařízení.
Po válce jste se již mohl věnovat svému zaměření na přírodu?
Ano. Mohl bych sice dále pracovat v „Tukospolu“, ale práce papírového úředníka se mi nezamlouvala, a proto jsem se pokusil dostat blíž k přírodě. Vzhledem k mým zájmům a soukromé činnosti jsem měl styky s přírodovědeckým oddělením Národního muzea v Praze. Pokusil jsem se tam nějak pracovně zakotvit. Vyhověl mi Dr. Klášterský. Botanik, který mě přijal do svého oddělení. Tam jsem setrval několik let. Přesto mě táhla stále více říše živočišná, kterou jsem se dále soukromně zabýval.
Potom jste se k zoologii dostal i profesně?
Nakonec jsem se rozhodl. Za přispění svého přítele prof. dr. Nováka jsem přestoupil jako chovatel bezobratlých pro studijní účely na katedru zoologie Přírodovědecké fakulty UK. Měl jsem již bohaté zkušenosti ze soukromé praxe a mohl jsem je tu s úspěchem uplatnit. Katedra byla tehdy pod vedením prof. Komárka a po jeho smrti prof. Obenbergera. Po odchodu tohoto významného entomologa nastala na pracovišti jiná „atmosféra“. Vedení se ujali mladí asistenti s novými názory a já začal některým překážet.
V té době jste odešel do zoologické zahrady?
Již za mého působení na katedře zde vyučoval i prof. dr. Veselovský, ředitel pražské zoologické zahrady, který mě dobře znal. Obrátil jsem se na něj, zda by mě nemohl přijmout jako zaměstnance. Ochotně mi vyhověl, a tak jsem v r. 1964 přešel do ZOO Praha, kde jsem zavedl racionální chov krmného hmyzu.
Jak jste se opět dostal do Čáslavi?
Po odchodu do důchodu jsem přesídlil do Čáslavi, kde jsem měl domek po rodičích. Přihlásil jsem se zde za člena ČSOP a snažil se v mezích svých znalostí a vědomostí přispět k ochraně přírody a osvětě. V parku zámku Filipov jsem navrhl vytvoření jezírka pro obojživelníky. To bylo realizováno. Toto refugium jsme udržovali s ochranářkou pí. Táborskou.
Kdysi jste mi poskytl z Vašich chovů i druhy běžně u nás nechované, např. cvrčky z Vietnamu. Jak jste je získal?
Podnikl jsem i cesty do ciziny, abych poznal tamní přírodu. Hlavně na Balkán, do Vietnamu a na Kubu. Pochopitelně jsem se při cestách zaměřil na exotické bezobratlé. Některé druhy jsem dovezl ze svých zahraničních exkurzí i živé a snažil je pak chovat. Založil jsem fixované vývojové sbírky. V rámci členství ve svazu chovatelů jsem v čáslavské výstavní síni uspořádal výstavku živých, převážně exotických bezobratlých živočichů.
Více jak tři čtvrtiny století jste dával dohromady obrovskou entomologickou sbírku, která má vysokou odbornou a dokumentační hodnotu. Jaký bude její osud?
Tuto sbírku tvoří asi 200 krabic muzejního formátu. Jsou to jednak sběry z přírody, ale také materiál z odchovů. Věnoval jsem se v tomto směru hlavně hmyzu rovnokřídlému a částečně i blanokřídlému. Celou tuto sbírku jsem daroval entomologickému oddělení Národního muzea v Praze.
Ještě nedávno jste se věnoval také kroužkování ptáků.
Již od dětství jsem se také zajímal o chov a později i kroužkování ptáků. Členem České společnosti ornitologické jsem od roku 1937. Kroužkuji i v tomto pozdním věku. Dle spolkových zpráv jsem prý nejstarším kroužkovatelem ve střední Evropě.
Vím také, že jste své odborné poznatky publikoval?
Ve své publikační činnosti jsem se zaměřil hlavně na technologii chovu některých bezobratlých živočichů, ale také na jejich biologii a výskyt v naší přírodě. Jednalo se hlavně o články v časopisech Živa a Vesmír. Sepsal jsem také publikaci o rovnokřídlých, švábovitých a škvorech v okolí Pařížova, která však doposud nevyšla. O výskytu vos v této oblasti jsem napsal již v r. 1940. Obě práce ukazují silný úbytek místních druhů.
Ještě jezdíte do této oblasti?
Pro značnou pohybovou omezenost navštěvuji rodinný rekreační objekt v Hamrech u Pařížova už pouze s pomocí syna Jaroslava. V rámci možností se věnuji sledování přírody. Část pozemků s chatou jsem věnoval ZO ČSOP Chrudim, jejíž jsem členem. Předseda, pan Cibulka, již dříve jezdíval do této oblasti kroužkovat. Mým přáním zůstává, aby i po mém rozplynutí do Vesmíru bylo o tento darovaný objekt postaráno ve směru ochrany přírody. Aby loučka u chaty byla dále květnatě pestrou a nestala se „anglickým trávníkem“. A aby chata posloužila případným „přírodomilům“ k útulku a práci pro ochranu přírody.
Děkuji Vám za všechny, které jste během života potkal a ovlivnil jejich vztah k přírodě a hlavně k chovu a poznání bezobratlých. Je nás celá řada po celé republice. Mě vždy velmi potěší, když najdu odkaz s Vaším jménem v nějakém článku nebo dokonce věnování v záhlaví knihy, jak je tomu v knize Fr. Kováříka a kol.: Hmyz chov, morfologie (nakl. Madagaskar, 2000). Dále Vám děkuji za příjemné disputace, které spolu mnoho let vedeme, za chovance, kteří dále učí mě i mé studenty a v neposlední řadě i za jiný pohled na svět jehož hlavním měřítkem není ekonomická úspěšnost, ale laskavost a umění žít a nechat žít! RNDr.Jiří Nováček
 


 Činnost Terénního programu o.s. Prostor ve městě Čáslav

Terénní pracovníci Občanského sdružení Prostor vyhledávají a poskytují služby „lidem ohroženým drogami“. V rámci tohoto poslání je specifickou formou jejich sociální činnosti terénní práce, poskytovaná uživatelům drog přímo v jejich přirozeném prostředí, kterým bývá nejčastěji ulice. Tato terénní práce stojí na začátku v systému péče o uživatele drog a bývá často a dlouho jediným spojením drogově závislé osoby s běžným světem. Slouží k vyhledávání, kontaktování a odkazování klienta do dalších služeb sítě návazné péče.
Realizace Terénního programu ve městě Čáslavi a přilehlém okolí probíhá již od roku 2004, tedy šestým rokem. Dvojice terénních pracovníků pravidelně navštěvuje Čáslav každý čtvrtek a jedenkrát za 14 dní v pondělí v době od 13 do 15 hodin. Po tuto dobu jsou k dispozici a připraveni podpořit a pomoci v dané aktuální situaci.
V úvodu článku byl použit termín „lidé ohrožení drogami“. Je třeba uvést, že do této sféry patří mnohem širší část populace, než si lidé obvykle myslí. Člověkem ohroženým drogou totiž může být i ten, který drogy neužívá, ale je s uživateli v blízkém kontaktu! Proto terénní pracovníky Občanského sdružení Prostor může kontaktovat prakticky kdokoliv, komu je toto téma nějakým způsobem blízké a neví kam se obrátit. Proto je nutno zdůraznit, že všechny služby, které poskytují jsou zdarma a anonymní! Více informací o službách občanského sdružení Prostor lze získat na: www.os-prostor.cz. Telefonická dohoda je možná na čísle: +420 777 650 030 ( Pondělí až Pátek, od 10 do 18 hodin ) Email: tp@os-prostor.cz
Terénní program je z části hrazen i z finančních prostředků města Čáslavi, kde bylo v roce 2008 kontaktováno dvacet klientů. Byl zde i v padesáti jedna případech využit informační servis, jehož prostřednictvím pracovníci terénního programu poskytuji informace z oblasti zdravotní, sociální a právní. Roman Kunc


 Ohlednutí za počasím roku 2008

Zima v tomto roce byla teplá a velmi suchá. Za celý měsíc leden, ale i únor, spadlo méně než 20 mm srážek, což může být úhrn během jednoho deštivějšího dne. Sněhu bylo v těchto měsících jen minimum. V meteorologické terminologii neměřitelné množství. Malé množství sněhu napadlo až v druhé polovině března. Nejvíce 18. a 25.3. 2008. Dvoucentimetrová vrstva však vydržela vždy jen jeden den.
Jarní teploty a srážky byly velmi blízko průměrných hodnot. Příroda přibrzdila svůj náskok po teplé zimě. Březen však začal velmi silným větrem. Vichřice Emma v našem regionu napáchala jen hmotné škody. V Česku byl nejvíce postižen kraj karlovarský, plzeňský, hradecký a pardubický. V celém našem okolí bylo polámáno velké množství stromů a poškozena řada budov. Výpadky elektrického proudu byly většinou jen krátkodobé v rozsahu několika hodin. Jen některé domy v Hlízově a Bílém Podolí byly bez proudu více jak dva dny. Padající stromy poškodily vedení. V Hlízově zajišťovala proud armáda s agregáty.
Letní měsíce byly teplotně průměrné, ale srážek bylo opět méně. Hlavně prázdninové měsíce zvýšily srážkový deficit, který dovršilo září. Tento měsíc byl nejsušší z celého roku. Spadlo pouze 13,8 mm srážek. Nejvýraznějším letním prvkem byl silný nárazový vítr koncem června. V našem okolí vichr řádil hlavně mezi Zbraslavicemi a Zručí n. Sázavou. Zde vznikly velké polomy, které na čas zablokovaly silniční i železniční dopravu. V Čáslavi se např. rozlomil velký jírovec na křižovatce u discontu Lidl. Padly i některé další stromy a bylo pocucháno několik střech a lehčích staveb. Největší škody na celém území však představovaly polomy. Jejich odstraňování zabralo mnoho týdnů. V některých územích byl zákaz vstupu do poškozených lesních porostů a hrozila kůrovcová kalamita.
Rok 2008 zakončil mírně teplejší a sušší podzim. Ten byl i celkově velmi suchý. Napadlo zhruba o jednu pětinu méně srážek než je dlouhodobý průměr. Byl to nejsušší rok za posledních 15 let. Teplotně překonal loňský rok přesně o 1°C dlouhodobý průměr.
RNDr.Jiří Nováček

 
 Plavci zahájili letošní sezónu

Plavecký klub Pandora z Čáslavi zahájil v lednu další sezónu. Hned v polovině měsíce ledna se čáslavští plavci představili na mezinárodních závodech v německém Wiesbadenu pod názvem Internationales Wiesbadener Schwimm-Meeting. V prvním letošním závodě se oběma plavcům dařilo. Andrea Balášová navázala na výsledky z podzimu a vybojovala 2x zlatou medaili na 100 a 200 m motýl ve velmi kvalitních časech. Na 50 m motýl pak dohmátla na 2. místě. Jiří Baláš rozšířil sbírku medailí o zlatou na 50 m prsa a bronzovou ve finále na 100 m polohově. V pořadí oddílů skončil Plavecký klub Pandora na pěkném 5. místě mezi více než 20 kluby ze 4 zemí Evropy.
Dalším mezinárodním závodem čáslavských plavců byl Internationales Schwimmfest um den ENTEGA Cup v německém Darmstadtu. Skvělou formu prokázala před nadcházejícím Mistrovstvím ČR trenérka a plavkyně v jedné osobě Andrea Balášová. V mezinárodní konkurenci zvítězila ve všech motýlkářských disciplínách na 50, 100 a 200 m motýl. Další medaili doplnil Jiří Baláš, který dohmátl na 3. místě na 50 m prsa. Tyto závody čáslavští absolvovali díky finanční podpoře firmy Nářadí - Nástroje František Klemák. JB

 
 S klubem silového trojboje je třeba stále počítat

Klub silového trojboje Atlantic Čáslav o sobě stále dává vědět. V právě uplynulém měsíci únoru na něj zřetelně upozornili dva z jeho členů - Pavel Cháma a Michal Kavánek na Oblastním mistrovství Východních Čech, které se konalo v Mělníku. Jejich výkony daly zřetelně najevo, že s tímto čáslavským klubem je třeba na sportovních soutěžích stále počítat jako s neopomenutelným konkurentem.
Pavel Cháma se na tomto mistrovství ve váhové kategorii 110 kg představil výkonem 220 kg ve dřepu, 160 kg v bench pressu a 240 kg v mrtvém tahu. Pro představu uvádíme, že v prvním případě se jedná o disciplínu, v níž závodník musí udělat dřep s činkou na zádech, v druhém případě, v bench pressu, zvedá činku v lehu na zádech nad hruď a při mrtvém tahu ji zvedá plynule ze země do výše pasu. Za tyto výkony získal Pavel Cháma čtvrté místo.
Druhým čáslavským silákem na mistrovství Východních Čech byl teprve sedmnáctiletý Michal Kavánek, který v kategorii dorostenců do 82,5 kg zvládl v dřepu 170 kg, v bench pressu 110 kg a v mrtvém tahu 185 kg. Tyto výkony mu v jeho váhové kategorii mezi dorostenci zajistily první místo, mezi všemi, tedy i dospělými závodníky pak místo sedmé. Získal i nominaci na mistrovství dorostenců České republiky. Pavel Cháma zase odjede hájit čáslavské barvy na mistrovství Čech.
Klub silového trojboje Atlantic Čáslav vyvíjí poměrně pestrou činnost, která může být zajímavá pro řadu lidí. Náplň klubu byla rozšířena například o kulturistiku a fitness. Jeho členové se účastní i závodů amatérských strongmanů, na nichž často dosahují pěkných výsledků. Přímo v jejich režii pak v loňském roce byl závod amatérských strongmanů v Golčově Jeníkově, který se setkal se značným zájmem diváků. Pokud by se někdo chtěl činnosti tohoto klubu účastnit, nalezne další informace a možnosti kontaktu na internetové adrese www.atlanticcaslav.wz.cz (vh)