Harmonogram svozu tříděného odpadu 2018 zde

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nabídka pracovních míst

Přehled v současné době nabízených pracovních míst naleznete zde na úřední desce v sekci "Výběrová řízení"

Důležité odkazy

Obsah

Smutná zpráva

f
V pátek 13. dubna zemřel ve svých 86 letech jeden z nejvýznamnějších čáslavských rodáků, světoznámý filmový režisér pan Miloš Forman. Čáslavští obyvatelé mohou vyjádřit svoji soustrast podpisem do kondolenční knihy, umístěné ve vestibulu kina Miloše Formana, a to od sobotního poledne (14.4. 2018) a v následujících dnech vždy v odpoledních hodinách. (foto: Petr Novák, Wikipedie)

Miloš Forman se narodil 18. února 1932 v Čáslavi. Zemřel 13. dubna 2018 v USA, kam odešel v průběhu procesu normalizace. 

 

V pátek 20. 4. od 17. hodiny se ve vestibulu kina Miloše Formana uskuteční smuteční vzpomínkové setkání. Zváni jsou všichni pamětníci, přátelé, ale i obdivovatelé Miloše Formana a jeho díla.  


Slavnostní otevření zrekonstruovaného infocentra

dOd pondělí 16. dubna slouží čáslavským občanům i turistům, kteří přijedou do města, nově zrekonstruované informační centrum na Žižkově náměstí. Slavnostního otevření se zúčastnili jak představitelé města, tak i zástupci dodavatelských firam a pracovníci městského muzea a knihovny, pod jehož správu infocentrum spadá. Proměny se dočkala nejen samotná podoba střediska, ale také jeho technické vybavení, které je nyní skutečně na úrovni jedenadvacátého století. Ostatně - přijďte se přesvědčit sami.


Pozvánka na zasedání městského zastupitelstva (23. 4. 2018) zde


Mimořádné zasedání zastupitelstva k problematice zdejší skládky

dV pátek 6. dubna se na Nové scéně Dusíkova divadla sešli zájemci o informace ohledně fungování čáslavské skládky a zvláště pak problematiky navážení materiálu z lagun Ostramo se zastupiteli města, odborníky ze společnosti AVE CZ a Ministerstva životního prostředí České republiky. Přítomní specialisté se soustředili hlavně na vysvětlení jednotlivých pojmů a rozdílu mezi složením a nebezpečností polotekutých kalů, které jsou určitým symbolem celé mediálně sledované kauzy (a budou likvidovány v sokolovské oblasti ve spalovně ve Vřesové) a dalšími odtěžovanými složkami, jako je například v Čáslavi nyní tolik diskutovaná hlinka, které je ze zákona možné ukládat na skládkách nebezpečného odpadu. Vzrušená atmosféra schůze, kterou monitoroval mimo jiné i štáb televize ČT z pořadu Reportéři, který přede dvěma lety celou kauzu rozvířil, přinesla některé nové poznatky, zvláště o legislativních hlediscích celého problému. Firma AVE CZ v tomto ohledu podniká v rámci platných zákonů a povolení a není tedy možné její činnost výrazně omezovat. Výtka, která od účastníků schůze zazněla, že vedení města neučinilo kroky, které by vedly k zákazu navážení tohoto materiálu na čáslavskou skládku, byla tedy z laického pohledu pochopitelná, avšak, město tímto způsobem zkrátka zasáhnout nemůže. Jak konstatoval starosta města, inženýr Jaromír Strnad, město není v pozici, kdy by mohlo této firmě cokoliv přikazovat nebo zakazovat. Každopádně - jak bylo slíbeno již v počátku celého případu - polotekuté kaly, které obsahují největší množství nebezpečných látek, se v Čáslavi skladovat ani mezideponovat nebudou. Potvrdili to jak zástupci společnosti AVE CZ, tak i odborníci z ministerstva životního prostředí. Přepis celého jednání mimořádného zasedání městského zastupitelstva bude (po zákonem dané anonymizaci, která si vyžádá určitý čas) k dispozici na webu města. O jejím zveřejnění budeme informovat.

Zastupitelstvo přijalo toto usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. 10/2018

1. konstatuje, že společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., ztratilo jeho důvěru ohledně včasného a objektivního informování občanů a blízkého okolí o ukládání nebezpečných odpadů na skládku v Čáslavi,

2. vyzývá společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

* zřídit trvale aktualizovaný speciální web nebo sekci v rámci stránek společnosti AVE CZ, kde budou zveřejněny dokumenty týkající se skládky,

* zřídit termokamerový systém skládky v Čáslavi

3. ukládá vedení města:

* zřídit komisi pro nakládání s odpady,

* uzavřít dohodu s vedením skládky o periodickém poskytování zájmových informací,

* zajistit Dny otevřených dveří pro veřejnost, a to vždy v červnu a říjnu každého kalendářního roku,

* projednat se spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. možnost snížení poplatků za svoz TKO pro občany města Čáslavi,

* vybudovat systém varování obyvatelstva v případě havárie.


 

Reakce starosty města na otevřený dopis

V reakci na otevřený dopis v němž jsou uvedeny některé zavádějící informace, rozeslaný zastupitelům města a zveřejněný na sociálních sítích, informuji všechny občany, že se vedení města rozhodlo svolat mimořádné zasedání městského zastupitelstva, jehož jediným bodem bude právě problematika čáslavské skládky a diskutovaného propojení s projektem likvidace kalů z lagun Ostramo. Zasedání budou přítomni také zástupci společnosti AVE CZ, která čáslavskou skládku provozuje.

Termín mimořádného zasedání městského zastupitelstva, které se uskuteční v prostorách Nové scény Dusíkova divadla, byl stanoven na pátek 6. dubna od 16.  hodin. 

 Ing. Jaromír Strnad, starosta města Čáslavi


Kaly z ropných lagun Ostramo ekologicky zlikviduje Sokolovská uhelná

Obavy, spekulace i poměrně dlouhá jednání jsou dnes již minulostí. Pro Čáslav tato kauza, kterou přibližně před dvěma lety rozvířil pořad Reportéři ČT, v němž byla zmíněna Čáslav jako jedno z možných míst likvidace ostravských kalů, dopadla dobře. Kaly se do našeho města skutečně vozit nebudou. Ačkoliv již před mnoha měsíci informovalo vedení města veřejnost o vývoji jednání se společností AVE CZ (která zvítězila ve výběrovém řízení na odstranění této ekologické zátěže), z něhož jasně vyplynulo, že Čáslav není na seznamu míst, která připadají v úvahu pro likvidaci kalů, zprávy si přes veškerá ujišťování bohužel žily svým vlastním životem a zvláště na sociálních sítích se neustále opakovaly nejrůznější spekulace. Nyní je tedy již veřejně známé místo likvidace kalů z lagun Ostramo. Je jím Sokolovská uhlená - tlaková plynárna Vřesová. Ta byla již zakotvena v prováděcím projektu a disponuje platných integrovaným povolením. "Projekt má veškerá potřebná povolení a byl schválen zadavatelem zakázky Diamo s.p., supervizí CZ BIJO, MInisterstvem životního protředí, ČIŽP a Ministerstvem financí ČR. Pro přímý převoz na místo likvidace bude využita železniční doprava, která je z hlediska vlivu na životní prostředí nejšetrnější," uvedlo vedení společnosti AVE CZ. 


Nemocnice zůstane příspěvkovou organizací města

dNěkolik měsíců trvající diskuse o možné proměně právní formy čáslavské městské nemocnice jsou u konce. S ohledem na skutečnost, že je dnešní příspěvková organizace města příjemcem dotačních financí, byl záměr konzultován na ministerstvu pro místní rozvoj, které po dalších rozhovorech se zástupci ministerstva financí konstatovalo, že takováto změna není z jeho pohledu a dle stanovených podmínek dotačních titulů možná. "Jde samozřejmě o moment, který přinese určité komplikace, ale jsme připraveni se s touto skutečností vypořádat v rámci stanovených podmínek tak, abychom zajistili dostatečné financování provozu nemocnice," konstatoval v souvislosti s tímto rozhodnutím starosta města, inženýr Jaromír Strnad. Nemocnice tedy i nadále zůstane příspěvkovou organizací města. 


Vernisáž výstavy obrazů Zuzany Havelkové

sV pondělí 5. března se ve výstavní síni Městského muzea a knihovny uskutečnila vernisáž výstavy obrazů čáslavské rodačky, která v současné době žije v Ostravě, paní Zuzany Havelkové. Výstava je prodejní a najdeme zde zajímavá díla, z nichž sálá optimistický pohled na svět a láska k přírodě jak v naší krajině, tak i v cizích zemích. Expozice, nazvaná Pohled do krajiny bude v uvedených prostorách k vidění až do 25. března.


Karneval na ledě

karnevalV sobotu 10. února se na zimním stadionu uskutečnil Karneval na ledě, kterého se zúčastnilo několik desítek dětí v krásných kostýmech. Zahanbit se ale nenechali ani někteří rodiče, kteří svoje převleky také nenechali doma. O zábavu se malým bruslařům postarali organizátoři z Čáslavské servisní společnosti, moderátor akce pan Jiří Žaloudek i další... Některé vybrané dlaší fotografie jsou umístěny na facebooku města - zde.


         FUTSALOVÝ TURNAJ„ O POHÁR MĚSTA ČÁSLAVI“ – 27. ROČNÍK

dPod záštitou města Čáslavi se dne 10. února 2018 od 08.00 hod. uskuteční již 27. ročník nejstaršího futsalového turnaje regiónu: „O pohár města Čáslavi“. Místem konání bude tradičně sportovní hala BIOS Čáslav. Hlavním partnerem turnaje je Město Čáslav. O prvenství bude usilovat celkem pět družstev, která se utkají jednokolovým systémem „ každého s každým“. Vítězství bude obhajovat družstvo Potěhy, které se určitě pokusí zvítězit počtvrté v řadě. To se v historii této akce zatím nikomu nepovedlo! Dále se turnaje zúčastní: pořádající Aviatici, Rebel Havlíčkův Brod,  TJ Hostovlice a Panthers Čáslav.


Žádost o dotaci na sportovní nebo kulturní akci 2018

Formuláře k žádosti o dotaci na sportovní akci i k žádosti o dotace v oblasti kultury a činnosti spolků, nadací a občanských sdružení za rok 2018 a formuláře k vyúčtování za rok 2017 najdete zde.

Uzávěrka žádostí (sport) je do 31.1.2018, (kultura) je do 28. 2. 2018.


Zápis dětí do základních škol v Čáslavi na školní rok 2018/2019

 

Pátek         6. 4. 2018        od 13.00 do 17.00 hodin

Sobota      7. 4. 2018        od 9.00 do 10.00 hodin

 

Základní škola Čáslav, Nám. J. Žižky z Trocnova 182 - Tel. 327312133

Základní škola Čáslav, Masarykova 357 - Tel. 327313770

Základní škola Čáslav, Sadová 1756 - Tel. 327315741

 

Zápis žáků do 1. tříd základních škol se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 3/2012, o školských obvodech základních škol, která je uveřejněna na internetových stránkách městského úřadu www.meucaslav.cz.


Informace k uvažované změně právní formy městské nemocnice

V pondělí 13. listopadu se sešli městští zastupitelé na pracovním zasedání, kde se seznámili se základními důvody a principy uvažované změny právní formy městské nemocnice, resp. její možné proměny ze současné příspěvkové organizace na společnost s ručením omezeným. Jde o krok, který má umožnit poskytování dostupné zdravotní péče ve městě ve stávajícím rozsahu. Vedení města, v této souvislosti informuje občany i zaměstnance nemocnice o tom, že uvažovaná změna:
- neovlivní počet pracovních míst
- proběhne pravděpodobně k 1. lednu 2019 
- nebude znamenat snížení platů zaměstnanců platných v době 
změny
- nebude znamenat omezení rozsahu poskytované péče
- neznamená převedení nemocnice do soukromých rukou 
(s.r.o. bude ve 100% vlastnictví města)
Tímto by vedení města spolu s vedením nemocnice chtělo vyvrátit nepodložené spekulace, které se v poslední době ve městě rozšiřují. K tématu možných změn v čáslavské nemocnici je svoláno mimořádné veřejné zasedání městského zastupitelstva, na které jsou všichni srdečně zváni. Schůze se uskuteční v pondělí 27. listopadu od 17 hodin na Nové scéně Dusíkova divadla.


Připomenutí změny kontaktů

Z důvodu přestěhování kurátorek muzea na jiné pracoviště Vám oznamujeme jejich nová tel. čísla a adresu:

PhDr. Drahomíra Nováková 327 316 885, Mgr. Petra Michalová 327 312 042, Nová adresa: Bojovníků za svobodu 1448, Čáslav

Na adrese BZS 1148, dříve sídlila část odboru správy majetku, který byl přestěhován na adresu Žižkovo nám. 1. Telefonní čísla pracovníků jsou:

Vlastimil Dušek 321 613 003, Kamila Formanová 321 613 002 a Ivana Říhová 321 613 001


Zavádíme sběr použitého oleje z domácností

popelniceOd 1.11.2017 zavádí Město Čáslav sběr přepálených rostlinných olejů a tuků. Občané města tak budou mít možnost ekologicky likvidovat použitý olej namísto vhazování naplněných nádob do kontejneru na směsný komunální odpad nebo vylévání oleje do umyvadla či záchodu. Oleje a tuky, které se dostanou do kanalizace, zanášejí potrubí a způsobují závažné problémy jak v kanalizaci, tak v čistírně odpadních vod.

Použité rostlinné oleje a ztužené tuky mohou lidé odkládat pouze v uzavřených plastových obalech, např. v PET lahvích, do černých popelnic o objemu 240 l. Tyto popelnice budou uzamčeny a opatřeny kruhovým otvorem k vhazování lahví. Nádoby nejsou určeny pro technické oleje ani maziva.

Protože se jedná o pilotní projekt, bude ve městě prozatím umístěno 5 černých popelnic na těchto stanovištích:

  1. kontejnerové stání u křižovatky ul. Jahodová a Ludmily Formanové,
  2. kontejnerové stání u č.p. 1183 v ul. Boženy Němcové,
  3. Kostelní náměstí – vjezd u restaurace Na Fortně,
  4. kontejnerové stání u č.p. 1559 v ul. Žitenická,
  5. kontejnerové stání v areálu sídliště Prokopa Holého u č.p. 1903.

Podle naplněnosti popelnic a zájmu občanů bude počet stanovišť případně rozšířen do dalších lokalit města. Svoz bude realizován prostřednictvím společnosti Černohlávek OIL se sídlem v Jakubu u Církvice.


Čáslav má kalendáře pro rok 2018

5Stejně jako v minulých letech, i tentokrát  byly (pro rok 2018) vydány oblíbené kalendáře s motivy města, o něž je již tradičně velký zájem nejen mezi místními.  K dostání jsou ve variantě stolní i nástěnné a koupit si je můžete například v informačním centru na náměstí Jana Žižky z Trocnova. 


Nové stránky městského muzea

sOrganizace Městské muzeum a knihovna Čáslav spustila nové webové stránky, jejichž prostřednictvím bude informovat o provozu svých středisek, kulturních a dalších akcích i příležitostných změnách. Charakter webu je obdobný jako v případě nedávno zprovozněných stránek Čáslavské servisní společnosti. Cílem je mimo modernizace tohoto komunikačního kanálu také alespoň částečné sjednocení vizuálního konceptu webové prezentace organizací ve městě. 


Společnost AVE neuvažuje o převážení kalů do Čáslavi“

Ostravské kaly – téma, které „hýbe“ Čáslaví již delší dobu. Nyní byly obavy místních obyvatel podpořeny novou informací, která proběhla médii minulý pátek. Abychom předešli dalším spekulacím, požádali jsme o vysvětlení přímo v článku citovaného obchodního ředitele společnosti AVE, pana Aleše Hampla.

Nedivme se Čáslavákům, že se obávají možného skládkování odtěžených kalů, již jen s ohledem na to, že neustále slyšíme a čteme, o jak nebezpečný odpad se jedná. Starosta města, inženýr Jaromír Strnad vedl mnohá jednání se zástupci firmy AVE CZ, z nichž jednoznačně vyplynulo, že se ostravské kaly do Čáslavi vozit nebudou. V tomto duchu také již několik měsíců místní média informují občany. Stačí ale jedna věta, která postupně budovanou důvěru zcela zničí.... A právě taková věta se v příznačný pátek 13. objevila na serveru iDNES a potom také v televizním zpravodajství.

„Za prvé je třeba pochopit současnou situaci, která vychází z toho, že někdy v roce 2015 jsme podepsali smlouvu, která má dva milníky – roky 2018 a další je až 2020. To, kde se nyní nacházíme v přípravném i myšlenkovém stavu celého projektu, je konec roku 2018. K tomuto jsme nyní projednávali i EIA a to vše se týká činností přímo v Ostravě. Jedná se tedy o systém odtěžení, ve kterém již máme jasno, zpracovali jsme veškerou dokumentaci, proti které nebyly protesty. Jde také o následnou neutralizaci vápnem, přičemž vznikne substrát s určitou energetickou hodnotou. Tam nyní naše příprava končí. To, na co máme čas do roku 2020 je hledání „koncovky“, která bude nejvhodnější pro finální odstranění tohoto materiálu.V tomto ohledu jednáme zatím s více společnostmi, ale žádné smlouvy nejsou zatím podepsány.

Z čeho tedy vznikl jednoznačně (a pro Čáslav negativně) vyznívající titulek: Na podzim začne těžba kalů z ostravských lagun, povezou je až do Čáslavi?

„Je třeba znát celý kontext, kdy bylo uvedeno, že do projektu jsme uváděli všechna zařízení, jako mezideponie a tak dále. Já sám jsem na veřejném projednání v Ostravě konstatoval, že veškeré podrobnosti o koncovém zpracovateli (a tedy i případné mezideponii zveřejníme ihned, jakmile to bude možné.

V uvedeném projektu byly samozřejmě jako zařízení, vyhovují svými parametry daným požadavkům uvedeny například Benátky, Čáslav či Kralupy – tedy všechna odpovídající zařízení. Z toho potom mohly vzniknout všechny další spekulace. Společnost AVE ale neuvažuje o tom, že by kaly byly převáženy právě do Čáslavi,“ vysvětlil na přímý dotaz možný vznik zavádějící informace, která se objevila v médiích, pan Aleš Hampl, obchodní ředitel společnosti AVE.