...Na stránky byl vložen harmonogram svozu odpadů na rok 2017...

...Městské lázně budou v provozu do konce dubna...

...Na stránky byla vložena obecně závazná vyhláška o pohybu psů ve městě...

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

Nabídka odprodeje nemovitého majetku města

Dům v Masarykově ulici č.p. 288

Více informací zde

Obsah

PK


Strongman 2017

strongmanV sobotu 20. května se čáslavské Žižkovo náměstí proměnilo v improvizovanou arénu, kde si svoje síly poměřilo celkem dvanáct nejsilnější mužů republiky. Ačkoliv mezi nimi v tomto roce z pracovních důvodů chyběl místní silák Jiří Žaloudek, o vynikající výkony nebyl nouze. Vítězem se nakonec po celkem vyrovnaném souboji stal polský závodník Rafalt Kobylarz. Na druhém místě skončil Čestmír Šíma a bronz získal Jaroslav Švejda. Fotogalerie zde.


Vítání občánků - květen 2017

vítáníKe slavnostnímu vítání novorozených občánků města Čáslavi bylo tentokrát - v květnu 2017 - pozváno celkem osmnáct miminek a samozřejmě i jejich rodičů, prarodičů, sourozenců a ostatních příbuzných, kteří rádi sdíleli neobyčejné chvíle v obřadní síni historické budovy zdejší radnice. Pro děti byly připraveny drobné dárky a jejich rodiče se mohou ještě dlouho těšit z pořízených fotografií. Vítání občánků je v Čáslavi pořádáno několikrát do roka a o účast na této malé slavnosti je mezi rodiči vždy velký zájem. Fotogalerie zde.


Připomínka Dne vítězství

věncevěnce

 

 

 

 

 

 

V pátek 5. května položili představitelé města, 21. základny taktického letectva, Sokola i některých dalších organizací věnce a květiny k památníku obětem. Stalo se tak při příležitosti připomenutí konce druhé světové války - Dne vítězství.


Rekonsturkce Tyršovy ulice  
irop

V těchto dnech byly zahájeny práce na akci „Rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova“. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU. Předmětem projektu je rekonstrukce chodníku v délce cca 1 250 m a rekonstrukce veřejného osvětlení v celé délce trasy chodníku. Potřebnost realizace projektu vychází zejména z nutnosti zajistit bezpečnost a bezbariérovost frekventovaného úseku ve městě. Pro celou trasu chodníku nyní platí, že jeho stávající stavební stav je nevyhovující, jsou identifikovány různé vady v krytu chodníku, nedostatečná šíře chodníku v rozmezí 1,4 - 1,6 m. Problémem je absence prvků ve smyslu vyhlášky o bezbariérovém přístupu.. Cílem projektu je zajištění bezpečnosti a bezbariérovosti pěší komunikace, která bude splňovat podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., která řeší podmínky pro bezbariérové užívání staveb. Součástí projektu je 8 míst pro přecházení včetně jejich nasvícení. Dle plánovaného  harmonogramu by měla být celá stavba realizována do konce roku 2017.


Čarodějnice 2017

čaroV neděli 30. dubna se již třetím rokem Čáslaváci sešli v areálu Prokopa Holého na pálení čarodějnic. Před samotným zapálením hranice, kterého se i tentokrát ujali členové organizace Zálesák, přivítal hosty akce místostarosta města, magistr Daniel Mikš, který následně pódium přenechal Dagmar Patrasové a žížale Jůlii, které potěšily nejen přítomné děti, ale i mnohé rodiče. Těsně před osmou hodinou vzplál oheň a účastníci pak měli možnost zaposlouchat se do koncertu hudební skupiny Argema. Několik fotografií je uloženo zde a další najdete také na facebooku


Nejúspěšnější sportovci roku 2016

sportVe čtvrtek 20. dubna se sešli čáslavští sportovci a jejich přátelé i rodiny v sále Dusíkova divadla, aby se zúčastnili již tradiční akce předávání cen nejúspěšnějším z nich, kteří dosáhli v minulém roce nejlepších výsledků. Oceněno bylo více než sedmdesát mladých lidí, a to z oblasti atletiky, fotbalu, juda, jezdectví a plavání. Programem provázeli Anna Daňková a Martin Horský, o hudební doprovod se postaral Stanislav Hložek a ceny nadějným sportovcům předávali také doktor Vlastislav Málek či moderní pětibojař David Svoboda. V rámci večera měli hosté také možnost přispět finančním darem nadaci Cesta životem bez bariér. Fotogalerie je umístěna zde.


Den bezpečnosti v Národním zemědělském muzeu

dbVe čtvrtek 20. dubna se v areálu Národního zemědělského muzea v Čáslavi uskutečnil již třetí ročník Dne bezpečnosti, na jehož organizaci se spolu s vedením jmenované pobočky muzea podílely složky, zajišťující bezepčnost občanů - Policie ČR, městská policie Čáslav, hasiči i záchranná služba a další. I přes velmi chladné počasí se akce vydařila a děti, které sem (většinou v rámci výuky, tedy v doprovodu svých učitelů) přišly, si odnesly zajímavé zážitky. Fotogalerie je umístěna zde na facebooku města.


Návštěva prezidenta republiky

prezidentVe čtvrtek 6. dubna navštívil Čáslav při své cestě po Středočeském kraji prezident republiky Miloš Zeman. Po krátkém uvítání starostou města, inženýrem Jaromírem Strnadem, a obědě v hotelu Grand se prezident republiky setkal nejprve se zastupiteli města a vedoucími jednotlivých odborů městského úřadu, aby se potom vydal na pódium na Žižkovo náměstí, kde se zúčastnil půlhodinové diskuse s místními obyvateli. Fotogalerie je umístěna zde.


Výsadba nových stromků na Hrádku

stromyV nedávné době se objevila zpráva o kácení lip v Jetelové ulici, která vyvolala mnohé nesouhlasné reakce místních obyvatel. K odstranění stromů došlo z důvodů plánované výstavby sádek, která proběhne v režii místní organizace Českého rybářského svazu. Tak, jak bylo stanoveno v podmínkách pro povolení kácení, vysadili rybáři desítky nových stromků a keřů v lokalitě na Hrádku. Akce se účastnily i děti z rybářského kroužku, které se tak učí bližšímu vztahu k přírodě a mohou lépe pochopit nutnost péče o ni. Fotogalerie zde.


Společnost AVE neuvažuje o převážení kalů do Čáslavi“

Ostravské kaly – téma, které „hýbe“ Čáslaví již delší dobu. Nyní byly obavy místních obyvatel podpořeny novou informací, která proběhla médii minulý pátek. Abychom předešli dalším spekulacím, požádali jsme o vysvětlení přímo v článku citovaného obchodního ředitele společnosti AVE, pana Aleše Hampla.

Nedivme se Čáslavákům, že se obávají možného skládkování odtěžených kalů, již jen s ohledem na to, že neustále slyšíme a čteme, o jak nebezpečný odpad se jedná. Starosta města, inženýr Jaromír Strnad vedl mnohá jednání se zástupci firmy AVE CZ, z nichž jednoznačně vyplynulo, že se ostravské kaly do Čáslavi vozit nebudou. V tomto duchu také již několik měsíců místní média informují občany. Stačí ale jedna věta, která postupně budovanou důvěru zcela zničí.... A právě taková věta se v příznačný pátek 13. objevila na serveru iDNES a potom také v televizním zpravodajství.

„Za prvé je třeba pochopit současnou situaci, která vychází z toho, že někdy v roce 2015 jsme podepsali smlouvu, která má dva milníky – roky 2018 a další je až 2020. To, kde se nyní nacházíme v přípravném i myšlenkovém stavu celého projektu, je konec roku 2018. K tomuto jsme nyní projednávali i EIA a to vše se týká činností přímo v Ostravě. Jedná se tedy o systém odtěžení, ve kterém již máme jasno, zpracovali jsme veškerou dokumentaci, proti které nebyly protesty. Jde také o následnou neutralizaci vápnem, přičemž vznikne substrát s určitou energetickou hodnotou. Tam nyní naše příprava končí. To, na co máme čas do roku 2020 je hledání „koncovky“, která bude nejvhodnější pro finální odstranění tohoto materiálu.V tomto ohledu jednáme zatím s více společnostmi, ale žádné smlouvy nejsou zatím podepsány.

Z čeho tedy vznikl jednoznačně (a pro Čáslav negativně) vyznívající titulek: Na podzim začne těžba kalů z ostravských lagun, povezou je až do Čáslavi?

„Je třeba znát celý kontext, kdy bylo uvedeno, že do projektu jsme uváděli všechna zařízení, jako mezideponie a tak dále. Já sám jsem na veřejném projednání v Ostravě konstatoval, že veškeré podrobnosti o koncovém zpracovateli (a tedy i případné mezideponii zveřejníme ihned, jakmile to bude možné.

V uvedeném projektu byly samozřejmě jako zařízení, vyhovují svými parametry daným požadavkům uvedeny například Benátky, Čáslav či Kralupy – tedy všechna odpovídající zařízení. Z toho potom mohly vzniknout všechny další spekulace. Společnost AVE ale neuvažuje o tom, že by kaly byly převáženy právě do Čáslavi,“ vysvětlil na přímý dotaz možný vznik zavádějící informace, která se objevila v médiích, pan Aleš Hampl, obchodní ředitel společnosti AVE.


Vyjádření starosty města k článku na serveru iDNES

V pátek 13. ledna znovu rozjitřila emoce obyvatel Čáslavi a jejího okolí zpráva, vydaná na serveru idnes, která hovoří o možnosti přechodného skládkování materiálu, odtěženého z tak zvaných Ostravských lagun právě v Čáslavi. Požádali jsem proto o vyjádření starostu města, inženýra Jaromíra Strnada. 
„Osobně jsem hned v pátek jednal se zástupci společnosti AVE CZ, která by měla likvidaci kalů zajišťovat a náš rozhovor opět potvrdil předchozí informace o tom, že se o našem městě ani jako o mezideponii neuvažuje. Skutečně nevím, proč jsou takové informace šířeny. Máme zažádáno o záznam z jednání, kde měla tato informace padnout, ale podle jeho účastníků se tak nestalo,“ konstatoval prozatím v krátkosti. 
Jakmile budou známy další informace, budeme občany informovat podrobněji.