Harmonogram svozu tříděného odpadu 2018 zde

...Letní koupaliště ve Vodrantech bude v případě příznivého počasí otevřeno od 15. června...

Kalendář akcí

Nabídka pracovních míst

Přehled v současné době nabízených pracovních míst naleznete zde na úřední desce v sekci "Výběrová řízení"

Důležité odkazy

Obsah

Sucho přivedlo zástupce obcí k jednomu stolu

sV úterý 31. července se na pozvání senátora a starosty města Čáslavi, inženýra Jaromíra Strnada, sešli v prostorách hotelu Grand představitelé obcí Mikroregionu Čáslavsko, aby projednali společný postup v přípravě projektů, které by měly do budoucna vyřešit problémy s dodávkami pitné vody pro obyvatele zúčastněných obcí.

„Již před několika týdny jsme zaznamenali, že v některých obcích v okolí Čáslavi jsou problémy s dodávkami pitné vody. Mohu jmenovat například Vrdy, Žehušice, Třebonín, ale i další... Jedná se většinou o obce, které sice mají vybudovaný vodovod, ale nejsou napojeny na řad VHS, zdrojem vody jsou tedy místní studny. Spodní vody je ale v takto parném létě málo a studny vysychají. Rozhodli jsme se proto s panem Janem Jiskrou, předsedou rady Mikroregionu, že svoláme starosty obcí, kterých se tato problematika týká, abychom se dohodli na dalším postupu, jenž by měl v příštím období zajistit společnou cestu k celkovému řešení uvedené situace,“ konstatoval starosta Čáslavi, inženýr Jaromír Strnad. Ten také doplnil, že bude v rámci svého senátorského působení obdobné setkání iniciovat také pro další oblasti regionu.

V salónku čáslavského hotelu Grand se sešli starostky a starostové obcí Vinaře, Vrdy, Třebonín, Vodranty, Souňov, Kluky, Žehušice, Vlačice, Starkoč, Hraběšín a Čáslav, tedy obcí, které se potýkají s problémy s vodou, s představiteli Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč - předsedou představenstva ing. Jiřím Štěpánem a výrobně-technickým náměstkem panem Jiřím Hasalou. Většina zástupců obcí vyjádřila svoje přání zahájit práce na pořízení projektové dokumentace pro umožnění jejich napojení na vodovodní řad vodohospodářské společnosti.

„Domluvili jsme se, že bude vybrán projektant, který v počátku akce zpracuje studii zájmových území. Ačkoliv si uvědomujeme, že se právě nacházíme v přelomovém období a není jisté, jak se k tomuto záměru postaví nová zastupitelstva, domnívám se, že by byla škoda promarnit čas a s přípravami čekat až do podzimních měsíců. Právě nyní se otvírají možnosti získat pro tyto účely státní dotace, a proto je potřeba, abychom byli připraveni o tento příspěvek operativně zažádat,“ vysvětlil inženýr Jaromír Strnad. 

„Výstavbu vodovodů ve svých obcích řešila jejich zastupitelstva již od devadesátých let, ale bohužel někdy nešlo o koncepční řešení. Představitelé obcí však tehdy neměli možnost jiného řešení. Jsem přesvědčen, že již v té době měly být tyto projekty realizovány ve spolupráci jak obcí, tak i s vodohospodářskou společností. Dnes mohla být situace mnohem jednodušší - ale nemá smysl se zabývat minulostí, nyní je třeba vyřešit tento problém pro příští roky,“ zakončil čáslavský starosta. 

V dohledné době tedy budou debaty nad nastoleným problémem pokračovat a věřme, že se podaří společný záměr dovést do zdárného konce.    


Věnujte, prosím, pozornost těmto změnám, při: 

vydávání cestovních pasůvydávání občanských průkazů

ke kterým došlo k 1. 7. 2018


Úspěšná žádost o dotaci

Město Čáslav uspělo s další žádostí o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Projektový záměr řeší zavedení elektronické podpory pro výkon agendových činností Městského úřadu Čáslav a Městské policie Čáslav, dále řeší oblast evidence docházky pro Městský úřad Čáslav a pořízení nezbytné infrastruktury pro provoz těchto informačních systémů, včetně pultu centrální ochrany pro Městskou policii Čáslav.

Předpokládaný rozpočet projektu je téměř 10,8 mil. Kč, z toho finanční podpora z EU přesahuje částku 9,7 mil. Kč. Projekt bude dokončen do konce roku 2018.

d


 Neckyáda 2018 - Hasiči v akci

dV sobotu 14. července se uskutečnil již šestý ročník čáslavské neckyády - tentokrát s podtitulem "Hasiči v akci". Celkem šest plavidel a jejich posádky usilovaly o záchranu čáslavské věže, která v jednu hodinu po poledni vzplanula na hladině Podměstského rybníku...

Fotogalerie je umístěna na FB města - zde.


 

Kulturní akce ve městě v 2. pololetí 

Program ke stažení zde


Zahájení sezóny na letním koupališti

sBrány koupaliště se prvně otevřely v pátek 15. června v odpoledních hodinách. Otvírací doba v období před zahájením letních prázdnin bude od 12 do 18 hodin, o prázdninách potom od 10 do 19 hodin. Podmínkou provozu je samozřejmě příznivé počasí. Návštěvníci se mohou těšit na osvěžení v bazénu pro děti nebo ve velkém bazénu, stejně jako na služby místního stánku s občerstvením. 


Nová komise rady města

Rada města Čáslavi zřídila na základě usnesení zastupitelstva města č. 10/2018 komisi pro nakládání s odpady. Jejím úkolem je systematicky monitorovat provoz skládky a obecně nakládání s odpady ve městě Čáslavi, popřípadě v jeho bezprostředním okolí. Dále bude plnit funkci zprostředkovatele informací mezi provozovatelem skládky, občany města Čáslavi a přilehlých obcí, a to prostřednictvím webu města, sociálních sítí i Čáslavských novin. Komise bude pracovat ve složení Bc. Lukáš Klinkáček (předseda), Mgr. David Tichý a Ing. Gabriela Kacanová - Benešová. 


Beseda s brig. gen. Ing. Andorem Šándorem

sV úterý 15. května se v prostorách galerie čáslavského Městského muzea a knihovny uskutečnila beseda s bezpečnostním expertem Ing. Andorem Šándorem. Tento odborník, který má k Čáslavi úzké osobní vazby, zaplněnému sálu vysvětlil některé principy současné mezinárodní politiky, dotkl se migrantské krize, (kde zdůraznil, že se tento problém našeho státu přímo nedotkl) a hovořil také o možném průběhu a důsledků obávaného blackoutu, tedy rozsáhlého výpadku elektřiny. Přibližně dvouhodinové setkání bylo zakončeno autogramiádou.


Nejlepší sportovec roku 2017

sČtvrtek 26. dubna přinesl do čáslavského Dusíkova divadla slavnostní chvíle vyhlašování nejlepších sportovců města za rok 2017. Medaili, diplom a další pozornosti si odnesli zástupci atletů, fotbalistů, judistů, hokejistů, ale také reprezentanti v jezdectví, plavání, nohejbalu nebo tak zvaní "krajánci", tedy čáslavské děti, které sportují v jiném městě. Přibližně hodinu a půl trvající program svým vystoupením doplnil Pekař (Petr Štolba) se svojí hudební skupinou. Výtěžek dobrovolného vstupného byl v konci programu věnován organizaci Cesta životem bez bariér. Seznam oceněných sportovců zde. Gratulujeme!


Smutná zpráva

f
V pátek 13. dubna zemřel ve svých 86 letech jeden z nejvýznamnějších čáslavských rodáků, světoznámý filmový režisér pan Miloš Forman. Čáslavští obyvatelé mohou vyjádřit svoji soustrast podpisem do kondolenční knihy, umístěné ve vestibulu kina Miloše Formana, a to od sobotního poledne (14.4. 2018) a v následujících dnech vždy v odpoledních hodinách. (foto: Petr Novák, Wikipedie)

Miloš Forman se narodil 18. února 1932 v Čáslavi. Zemřel 13. dubna 2018 v USA, kam odešel v průběhu procesu normalizace. 


Slavnostní otevření zrekonstruovaného infocentra

dOd pondělí 16. dubna slouží čáslavským občanům i turistům, kteří přijedou do města, nově zrekonstruované informační centrum na Žižkově náměstí. Slavnostního otevření se zúčastnili jak představitelé města, tak i zástupci dodavatelských firam a pracovníci městského muzea a knihovny, pod jehož správu infocentrum spadá. Proměny se dočkala nejen samotná podoba střediska, ale také jeho technické vybavení, které je nyní skutečně na úrovni jedenadvacátého století. Ostatně - přijďte se přesvědčit sami.


Mimořádné zasedání zastupitelstva k problematice zdejší skládky

dV pátek 6. dubna se na Nové scéně Dusíkova divadla sešli zájemci o informace ohledně fungování čáslavské skládky a zvláště pak problematiky navážení materiálu z lagun Ostramo se zastupiteli města, odborníky ze společnosti AVE CZ a Ministerstva životního prostředí České republiky. Přítomní specialisté se soustředili hlavně na vysvětlení jednotlivých pojmů a rozdílu mezi složením a nebezpečností polotekutých kalů, které jsou určitým symbolem celé mediálně sledované kauzy (a budou likvidovány v sokolovské oblasti ve spalovně ve Vřesové) a dalšími odtěžovanými složkami, jako je například v Čáslavi nyní tolik diskutovaná hlinka, které je ze zákona možné ukládat na skládkách nebezpečného odpadu. Vzrušená atmosféra schůze, kterou monitoroval mimo jiné i štáb televize ČT z pořadu Reportéři, který přede dvěma lety celou kauzu rozvířil, přinesla některé nové poznatky, zvláště o legislativních hlediscích celého problému. Firma AVE CZ v tomto ohledu podniká v rámci platných zákonů a povolení a není tedy možné její činnost výrazně omezovat. Výtka, která od účastníků schůze zazněla, že vedení města neučinilo kroky, které by vedly k zákazu navážení tohoto materiálu na čáslavskou skládku, byla tedy z laického pohledu pochopitelná, avšak, město tímto způsobem zkrátka zasáhnout nemůže. Jak konstatoval starosta města, inženýr Jaromír Strnad, město není v pozici, kdy by mohlo této firmě cokoliv přikazovat nebo zakazovat. Každopádně - jak bylo slíbeno již v počátku celého případu - polotekuté kaly, které obsahují největší množství nebezpečných látek, se v Čáslavi skladovat ani mezideponovat nebudou. Potvrdili to jak zástupci společnosti AVE CZ, tak i odborníci z ministerstva životního prostředí. Přepis celého jednání mimořádného zasedání městského zastupitelstva bude (po zákonem dané anonymizaci, která si vyžádá určitý čas) k dispozici na webu města. O jejím zveřejnění budeme informovat.

Zastupitelstvo přijalo toto usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. 10/2018

1. konstatuje, že společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., ztratilo jeho důvěru ohledně včasného a objektivního informování občanů a blízkého okolí o ukládání nebezpečných odpadů na skládku v Čáslavi,

2. vyzývá společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

* zřídit trvale aktualizovaný speciální web nebo sekci v rámci stránek společnosti AVE CZ, kde budou zveřejněny dokumenty týkající se skládky,

* zřídit termokamerový systém skládky v Čáslavi

3. ukládá vedení města:

* zřídit komisi pro nakládání s odpady,

* uzavřít dohodu s vedením skládky o periodickém poskytování zájmových informací,

* zajistit Dny otevřených dveří pro veřejnost, a to vždy v červnu a říjnu každého kalendářního roku,

* projednat se spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. možnost snížení poplatků za svoz TKO pro občany města Čáslavi,

* vybudovat systém varování obyvatelstva v případě havárie.


Nemocnice zůstane příspěvkovou organizací města

dNěkolik měsíců trvající diskuse o možné proměně právní formy čáslavské městské nemocnice jsou u konce. S ohledem na skutečnost, že je dnešní příspěvková organizace města příjemcem dotačních financí, byl záměr konzultován na ministerstvu pro místní rozvoj, které po dalších rozhovorech se zástupci ministerstva financí konstatovalo, že takováto změna není z jeho pohledu a dle stanovených podmínek dotačních titulů možná. "Jde samozřejmě o moment, který přinese určité komplikace, ale jsme připraveni se s touto skutečností vypořádat v rámci stanovených podmínek tak, abychom zajistili dostatečné financování provozu nemocnice," konstatoval v souvislosti s tímto rozhodnutím starosta města, inženýr Jaromír Strnad. Nemocnice tedy i nadále zůstane příspěvkovou organizací města. 


Připomenutí změny kontaktů

Z důvodu přestěhování kurátorek muzea na jiné pracoviště Vám oznamujeme jejich nová tel. čísla a adresu:

PhDr. Drahomíra Nováková 327 316 885, Mgr. Petra Michalová 327 312 042, Nová adresa: Bojovníků za svobodu 1448, Čáslav

Na adrese BZS 1148, dříve sídlila část odboru správy majetku, který byl přestěhován na adresu Žižkovo nám. 1. Telefonní čísla pracovníků jsou:

Vlastimil Dušek 321 613 003, Kamila Formanová 321 613 002 a Ivana Říhová 321 613 001


Nové stránky městského muzea

sOrganizace Městské muzeum a knihovna Čáslav spustila nové webové stránky, jejichž prostřednictvím bude informovat o provozu svých středisek, kulturních a dalších akcích i příležitostných změnách. Charakter webu je obdobný jako v případě nedávno zprovozněných stránek Čáslavské servisní společnosti. Cílem je mimo modernizace tohoto komunikačního kanálu také alespoň částečné sjednocení vizuálního konceptu webové prezentace organizací ve městě.