...Na stránky byl vložen harmonogram svozu odpadů na rok 2017...

...Městské lázně budou v provozu do konce dubna...

...Na stránky byla vložena obecně závazná vyhláška o pohybu psů ve městě...

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

Nabídka odprodeje nemovitého majetku města

Dům v Masarykově ulici č.p. 288

Více informací zde

Důležité odkazy

FB

bč

svoboda

nabídka práce v regionu

tvcaslav

   afb zenit

ROP STŘEDNÍ ČECHY

  

Obsah

Nejúspěšnější sportovci roku 2016

sportVe čtvrtek 20. dubna se sešli čáslavští sportovci a jejich přátelé i rodiny v sále Dusíkova divadla, aby se zúčastnili již tradiční akce předávání cen nejúspěšnějším z nich, kteří dosáhli v minulém roce nejlepších výsledků. Oceněno bylo více než sedmdesát mladých lidí, a to z oblasti atletiky, fotbalu, juda, jezdectví a plavání. Programem provázeli Anna Daňková a Martin Horský, o hudební doprovod se postaral Stanislav Hložek a ceny nadějným sportovcům předávali také doktor Vlastislav Málek či moderní pětibojař David Svoboda. V rámci večera měli hosté také možnost přispět finančním darem nadaci Cesta životem bez bariér. Fotogalerie je umístěna zde.


Den bezpečnosti v Národním zemědělském muzeu

dbVe čtvrtek 20. dubna se v areálu Národního zemědělského muzea v Čáslavi uskutečnil již třetí ročník Dne bezpečnosti, na jehož organizaci se spolu s vedením jmenované pobočky muzea podílely složky, zajišťující bezepčnost občanů - Policie ČR, městská policie Čáslav, hasiči i záchranná služba a další. I přes velmi chladné počasí se akce vydařila a děti, které sem (většinou v rámci výuky, tedy v doprovodu svých učitelů) přišly, si odnesly zajímavé zážitky. Fotogalerie je umístěna zde na facebooku města.


Návštěva prezidenta republiky

prezidentVe čtvrtek 6. dubna navštívil Čáslav při své cestě po Středočeském kraji prezident republiky Miloš Zeman. Po krátkém uvítání starostou města, inženýrem Jaromírem Strnadem, a obědě v hotelu Grand se prezident republiky setkal nejprve se zastupiteli města a vedoucími jednotlivých odborů městského úřadu, aby se potom vydal na pódium na Žižkovo náměstí, kde se zúčastnil půlhodinové diskuse s místními obyvateli. Fotogalerie je umístěna zde.


ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

45více informací zde

Datum a kritéria uvedené v tištěné podobě ČN 04/2017 nejsou platné. Vina není na straně vedení MŠ.


Výsadba nových stromků na Hrádku

stromyV nedávné době se objevila zpráva o kácení lip v Jetelové ulici, která vyvolala mnohé nesouhlasné reakce místních obyvatel. K odstranění stromů došlo z důvodů plánované výstavby sádek, která proběhne v režii místní organizace Českého rybářského svazu. Tak, jak bylo stanoveno v podmínkách pro povolení kácení, vysadili rybáři desítky nových stromků a keřů v lokalitě na Hrádku. Akce se účastnily i děti z rybářského kroužku, které se tak učí bližšímu vztahu k přírodě a mohou lépe pochopit nutnost péče o ni. Fotogalerie zde.


Vítání novorozených občánků města

vítáníVe středu 15. března se v obřadní síni čáslavského městkého úřadu na Žižkově náměstí uskutečnila další ze série pravidlených slavností vítání novorozených občánků města. Dětem i jejich rodičům tentokrát popřál do dalších let vše dobré místostarosta města, magistr Daniel Mikš. Pozvánku na akci obdrželo i tentokrát osmnáct rodin.

Fotogalerie z akce je umístěna zde. 


Návštěva předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

PSPČRV pondělí 13. března navštívil Čáslav předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jan Hamáček. Při svém pobytu ve městě si prohlédl městskou nemocnici a pohovořil s jejím ředitelem, MUDr. Martinem Novákem. Poté zavítal také na Střední zemědělskou školu Čáslav, kde jej přivítal její ředitel, Ing. Jaromír Horníček. Následovala diskuse se studenty. Fotogalerie je umístěna zde.


Zítra 85

85Miloš Forman čáslavský rodák, režisér a milý člověk oslaví 18. 2. 2017 85. narozeniny. Kino Miloše Formana při této příležitosti promítá v pátek 17. 2. od 17:30 hodin DOBŘE PLACENOU PROCHÁZKU z roku 2009. Součástí programu byla také oslava režisérových narozenin a nechyběl ani dort. Za všechny přítomné hosty popřáli Miloši Formanovi alespoň na dálku vše nejlepší ředitelka Dusíkova divadla, paní Eva Albrechtová a místostarosta města, magistr Daniel Mikš. Fotogalerie zde.


Společnost AVE neuvažuje o převážení kalů do Čáslavi“

Ostravské kaly – téma, které „hýbe“ Čáslaví již delší dobu. Nyní byly obavy místních obyvatel podpořeny novou informací, která proběhla médii minulý pátek. Abychom předešli dalším spekulacím, požádali jsme o vysvětlení přímo v článku citovaného obchodního ředitele společnosti AVE, pana Aleše Hampla.

Nedivme se Čáslavákům, že se obávají možného skládkování odtěžených kalů, již jen s ohledem na to, že neustále slyšíme a čteme, o jak nebezpečný odpad se jedná. Starosta města, inženýr Jaromír Strnad vedl mnohá jednání se zástupci firmy AVE CZ, z nichž jednoznačně vyplynulo, že se ostravské kaly do Čáslavi vozit nebudou. V tomto duchu také již několik měsíců místní média informují občany. Stačí ale jedna věta, která postupně budovanou důvěru zcela zničí.... A právě taková věta se v příznačný pátek 13. objevila na serveru iDNES a potom také v televizním zpravodajství.

„Za prvé je třeba pochopit současnou situaci, která vychází z toho, že někdy v roce 2015 jsme podepsali smlouvu, která má dva milníky – roky 2018 a další je až 2020. To, kde se nyní nacházíme v přípravném i myšlenkovém stavu celého projektu, je konec roku 2018. K tomuto jsme nyní projednávali i EIA a to vše se týká činností přímo v Ostravě. Jedná se tedy o systém odtěžení, ve kterém již máme jasno, zpracovali jsme veškerou dokumentaci, proti které nebyly protesty. Jde také o následnou neutralizaci vápnem, přičemž vznikne substrát s určitou energetickou hodnotou. Tam nyní naše příprava končí. To, na co máme čas do roku 2020 je hledání „koncovky“, která bude nejvhodnější pro finální odstranění tohoto materiálu.V tomto ohledu jednáme zatím s více společnostmi, ale žádné smlouvy nejsou zatím podepsány.

Z čeho tedy vznikl jednoznačně (a pro Čáslav negativně) vyznívající titulek: Na podzim začne těžba kalů z ostravských lagun, povezou je až do Čáslavi?

„Je třeba znát celý kontext, kdy bylo uvedeno, že do projektu jsme uváděli všechna zařízení, jako mezideponie a tak dále. Já sám jsem na veřejném projednání v Ostravě konstatoval, že veškeré podrobnosti o koncovém zpracovateli (a tedy i případné mezideponii zveřejníme ihned, jakmile to bude možné.

V uvedeném projektu byly samozřejmě jako zařízení, vyhovují svými parametry daným požadavkům uvedeny například Benátky, Čáslav či Kralupy – tedy všechna odpovídající zařízení. Z toho potom mohly vzniknout všechny další spekulace. Společnost AVE ale neuvažuje o tom, že by kaly byly převáženy právě do Čáslavi,“ vysvětlil na přímý dotaz možný vznik zavádějící informace, která se objevila v médiích, pan Aleš Hampl, obchodní ředitel společnosti AVE.


Vyjádření starosty města k článku na serveru iDNES

V pátek 13. ledna znovu rozjitřila emoce obyvatel Čáslavi a jejího okolí zpráva, vydaná na serveru idnes, která hovoří o možnosti přechodného skládkování materiálu, odtěženého z tak zvaných Ostravských lagun právě v Čáslavi. Požádali jsem proto o vyjádření starostu města, inženýra Jaromíra Strnada. 
„Osobně jsem hned v pátek jednal se zástupci společnosti AVE CZ, která by měla likvidaci kalů zajišťovat a náš rozhovor opět potvrdil předchozí informace o tom, že se o našem městě ani jako o mezideponii neuvažuje. Skutečně nevím, proč jsou takové informace šířeny. Máme zažádáno o záznam z jednání, kde měla tato informace padnout, ale podle jeho účastníků se tak nestalo,“ konstatoval prozatím v krátkosti. 
Jakmile budou známy další informace, budeme občany informovat podrobněji.


Plánovaná rekonstrukce Tyršovy ulice

tyršovkaMnozí Čáslaváci si ještě určitě pamatují na průběh rekonstrukce části Tyršovy ulice, respektive parkoviště u nádraží ČD. Nyní přijde na řadu další fáze oprav v této části města. Tentokrát se jedná o chodníky, které by měly dostat novou podobu, odpovídající současným požadavkům i s ohledem na možnost pohybu osob se sníženou pohyblivostí. Město pro tuto akci bude podávat žádost o dotaci do nového Integrovaného regionálního operačního fondu.