Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

ajina

Důležité odkazy

FB

svoboda

nabídka práce v regionu

tvcaslav

  caslavsko

 afb zenit

Putování po historických městech Čech a Moravy

ROP STŘEDNÍ ČECHY

  

Obsah

Začal nový školní rok

škola1. září usedli do školních lavic také ti nejmenší - noví žáci prvních tříd. V základních školách na Žižkově náměstí a v Masarykově ulici otevřeli v tomto školním roce po dvou prvních třídách, v základní škole v Sadové ulici již podruhé v její krátké historii dokonce o jednu první třídu více. Slavnostního zahájení nového školního roku se zúčastnil také starosta města, inženýr Jaromír Strnad, který při této příležitosti navštívil právě ZŠ v Sadové ulici. Všem dětem přejeme do nového školního roku mnoho štěstí!


Další díl TV Čáslav

TV ČáslavZveme Vás ke sledování letního speciálu s názvem Kouzelná Čáslav. Diváky čeká výprava do pestrobarevného světa malíře Jiřího Peci, zhodnocení letošní výpravného ročníku Dne otevřených dveří na 21. základně taktického letectva Čáslav i průlet oslavou deseti let letounu JAS-39 Gripen v Čechách. Do říše pohádek, kouzel a tajemství zve reportáž z letošních čáslavských slavností - tentokrát v duchu karnevalu. Video je připraveno zde.


Výstava "Přehrada Pařížov - 100 let"

přehradaV pondělí 3. srpna byla slavnostní vernisáží otevřena putovní výstava, nazvaná Přehrada Pařížov - 100 let, která se tentokrát zastavila právě v Čáslavi. Expozice, instalovaná ve výstavní síni zdejšího městského muzea na Žižkově náměstí bude veřejnosti přístupná až do konce měsíce srpna, a to denně (mimo pondělí) mezi 10. a 12. hodinou a dále od 14 do 17 hodin. Přijďte se podívat a seznámit se s vodním dílem, které již více než sto let chrání povodí Doubravy.

 


Rekonstrukce fasády kina je dokončenafond

kinoV uplynulých měsících došlo k opravě fasády a výměně oken budovy Kina Miloše Formana. Tato akce završila několikaleté úsilí vedení města o celkovou rekonstrukci objektu, a to jak po stránce stavebně-technické, tak i po stránce jeho vybavení.
V rámci akce, oficiálně nazvané „Zateplení fasády a výměna oken budovy Kina Miloše Formana Čáslav” bylo celkem investováno 6 018 395,- Kč. Z této sumy činila dotace, získaná z Operačního fondu životní prostředí, oblasti podpory Realizace úspor energie, plných 2 552 940,- Kč. Další náklady neslo město Čáslav.
Uvedené zateplení objektu přinese v následujících letech (při srovnatelných cenách energií) úsporu přibližně dvou set tisíc korun ročně. Kromě finanční úspory zajistí provedená rekonstrukce také provoz, ohleduplnější k životnímu prostředí, což se projeví například v předpokládaném snížení produkce CO2 o 24 tun v průběhu jednoho roku. Dalším faktorem je i výrazné snížení spotřeby energie, kde má rozdíl činit přibližně 430 GJ.


Požár skládky ovzduší ve města neohrozil

skládkaPožár, která vznikl v úterý 14. července v prostoru čáslavské skládky komunálního odpadu, nesnížil kvalitu ovzduší ve městě. Tuto informaci potvrdili jak zaměstnanci specializované laboratoře z Kamenice, kteří zde prováděli měření, tak i pracovníci odboru životního prostředí zdejšího městského úřadu. Všechna provedená měření potvrdila, že v zastavěném území města nebyly ani v době požáru a ani po jeho likvidaci, naměřeny hodnoty škodlivin, které by překračovaly stanovenou mez. Požár je zlikvidován a místo je nyní zaváženo zeminou. Prostor stále monitorují zaměstnanci skládky.


Předání certifikátů studentům Univerzity volného času

un. vol. č.Pro více než čtyřicet studentů  byl 2. července slavnostně ukončen další semestr Univerzity volného času. Semestr se opět skládal z přednášek pořádaných zdejším městským muzeem a knihovnou. Po předání certifikátů, které proběhlo v galerii Městského muzea a knihovny a Jeníkovské ulici v Čáslavi, čekalo na všechny přítomné malé občerstvení a v závěru slavnostního setkání nechybělo ani hudební vystoupení.

 


Neckyáda na Podměstském rybníku

NeckyádaV sobotu 11. července se na Podměstském rybníku uskutečnil již třetí ročník akce, nazvané Neckyáda. Posádky ovládaly vlastnoručně vyrobená plavidla a hlavním cílem bylo pobavit sebe i početné diváky, které se na místě konání Neckyády sešli. Boj o vlajku, umístěnou na plovoucím majáku uprostřed vodní plochy, nakonec vyhrála posádka Třibřichu (traktor), poté ji však převzala Ponorka II (modrá posádka na plovoucích kolech) a ke břehu ji přivezla dovjice Mužemfurt (postel). Fotogalerie je připravena zde.


Nová atrakce v Muzeu zemědělské techniky

šlapací autíčkaMuzeum zemědělské techniky v Čáslavi připravilo ve svých prostorách další zpestření pro malé i velké návštěvníky. Na asfaltové ploše je vyznačeno zjednodušené dopravní hřiště a muzeum zakoupilo šest šlapacích kár s odstupňovanou nosností až do 130 kg. Tyto káry si mohou návštěvníci za mírný poplatek zapůjčit, a sobě i svým dětem umožnit v Čáslavi dosud ojedinělý zážitek. Káry jsou k dispozici v čase otevírací doby muzea s tím, že poslední denní výpůjčka je možná v 16:30 hodin. Zapůjčení není vázáno na celkovou prohlídku muzea.

Přijďte se i Vy vrátit do mladších let, kdy jste řádili na šlapacích autíčkách! Informace o cenách zápůjčky na http://www.nzm.cz/caslav/.

 


Modernizace objektu společenského sálu Grand

grandV průběhu měsíce června byla zahájena modernizace objektu společenského sálu Grand v centru Čáslavi. Budova se sálem byla na přelomu 70. a 80. let minulého tisíciletí přistavěna k zadnímu traktu klasicistní budovy, která tvoří s ostatními budovami hranici Nám. Jana Žižky z Trocnova. 30tiletý provoz společenského sálu se logicky podepsal jak na celkovém vnitřním i vnějším vzhledu budovy, tak i na kvalitě jejího technologického zařízení. Více čtěte zde.

 


Vyhodnocení soutěže o LOGO města Čáslavi

logoV souladu s podmínkami soutěže byly předložené návrhy označeny pořadovými čísly od 1 do 35 podle data doručení. Označení provedli zaměstnanci Odboru školství, kultury a památkové péče MěÚ Čáslav, dále byly návrhy opatřeny razítkem města a podpisy. Členům hodnotící komise, tedy členům Kulturní komise města Čáslav, nebyl při hodnocení dne 7.5.2015 znám autor návrhu. Byl vybrán návrh č. 34, který byl následně předložen ke schválení Radě města Čáslav. Schválený návrh je podkladem ke konečnému zpracování v grafickém studiu. Výherkyní se stala paní Helena Růžičková.