...Na stránky byl vložen harmonogram svozu odpadů na rok 2017...

...Kopaliště bude otevřeno od čtvrtka 29. 6. od 12. hodiny po celé léto (v době prázdnin od 10 do 19 hod.) ...

...Na stránky byla vložena obecně závazná vyhláška o pohybu psů ve městě...

Kalendář akcí

Nabídka pracovních míst

Přehled v současné době nabízených pracovních míst naleznete zde na úřední desce v sekci "Výběrová řízení"

Důležité odkazy

Obsah

Nové stránky městského muzea

sOrganizace Městské muzeum a knihovna Čáslav spustila nové webové stránky, jejichž prostřednictvím bude informovat o provozu svých středisek, kulturních a dalších akcích i příležitostných změnách. Charakter webu je obdobný jako v případě nedávno zprovozněných stránek Čáslavské servisní společnosti. Cílem je mimo modernizace tohoto komunikačního kanálu také alespoň částečné sjednocení vizuálního konceptu webové prezentace organizací ve městě. 


Sto dvacet tisíc pro nemocnici

5Symbolický šek na sto dvacet tisíc korun předali ve čtvrtek 27. července řediteli čáslavské městské nemocnice doktoru Martinu Novákovi a primáři tamního dětského oddělení doktoru Petru Havlovici za přítomnosti místostarosty města, magistra Daniela Mikše, velitel 21. základny taktického letectva Čáslav plukovník Petr Tománek spolu s předsedou sdružení Jagello 2000 panem Zbyňkem Pavlačíkem. Jednalo se o část finančního výtěžku, který přinesl letošní Den otevřených dveří zmiňované vojenské základny. Peníze budou použity na nákup vybavení pro dětské oddělení. Dárcům patří velký dík.


Neckyáda 2017

4Letošní ročník Neckyády nebyl vázán jednotným tématem, což přivedlo na hladinu Podměstského rybníku posádky skutečně podivných plavidel - od vikingské lodi až po práškovací letadlo. celkem se akce v tomto roce zúčastnilo šest posádek se svými originálními plavidly. Vítězem soutěže o nejatraktivnější loď se stali soutěžící z Osady Havranů. Také díky příznivému počasí se všichni přítomní velmi dobře bavili, což nejlépe ukazují přiložené fotografie.


Dr. Zdeněk Sejček se rozloučil s gymnáziem 

5Poslední školní den tohoto roku se rozloučil se svým pětadvacetiletým působením ve funkci ředitele zdejšího gymnázia a střední odborné školy pedagogické PaedDr. Zdeněk Sejček, pod jehož vedením škola doznala velkých změn a rozkvětu. Za jeho práci mu poděkovali jak učitelé školy, tak i zástupce Krajského úřadu Středočeského kraje, starosta města Ing. Jaromír Strnad a místostarosta Mgr. Daniel Mikš. Nyní, po jeho odchodu do důchodu, se vedení školy ujímá Mgr. David Tichý. Vzhledem k tomu, že na odpočinek odchází také zástupce ředitele Mgr. Josef Andrle a další z týmu, Mgr. Petr Borský bohužel v tomto školním roce zemřel, dochází ke změně zároveň na postu ředitele i jeho dvou zástupců. Na snímku je (nyní již bývalý) ředitel PaedDr. Zdeněk Sejček a jeho nástupce Mgr. David Tichý. Více fotografií je umístěno zde.


5


leto
 

 


Vyjádření MěÚ 

Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, obdržel dne 19. 6. 2017 oznámení provozovatele skládky odpadů v Čáslavi, společnosti AVE CZ odpadové hospodářství,  ve kterém bylo uvedeno, že dne 7. 6. 2017 bylo při výsypu kontejneru směsného komunálního odpadu, který měl objednán pravděpodobně soukromý subjekt, zjištěno,  že součástí obsahu byly dva kusy uhynulých sumců velkých o délce okolo dvou metrů. V oznámení je dále uvedeno, že ryby byly ve stupni rozkladu a to zejména vlivem klimatických podmínek, a proto bylo ze strany skládky odpadů postupováno tak, že po vyhloubení jámy v tělese skládky zde byly uloženy a překryty inertním materiálem. Na základě tohoto oznámení Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy v odpadovém hospodářství, prověřuje příslušné materiály a související skutečnosti jako podklady pro zahájení správního řízení v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů. Pro vydání rozhodnutí v dané věci má správní orgán lhůtu jednoho roku a v současné době nelze uvést jiné podrobnosti a rovněž předjímat výsledek správního řízení. Pro informaci lze sdělit, že uhynulé zvíře není z pohledu zákona o odpadech definováno jako odpad.


Čáslavské slavnosti 2017

slavnostiV sobotu 10. června proběhly letošní Čáslavské slavnosti. Stejně jako v předchozích letech se i tentokrát Žižkovo náměstí po celý den plnilo posluchači a diváky rozmanitého programu, v jehož rámci se na pódiu vystřídaly hudební skupiny, žáci Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka, mažoretky místního DDM i další. Díky příznivému počasí se vše vydařilo podle přání pořadatelů a (podle reakcí soudě) i ke spokojenosti obyvatel města. Rozsáhlá fotogalerie je umístěna tady nebo zdezde na facebooku města. 


Dopravní omezení

silniceOd prvního červnového týdne je uzavřena komunikace č. I/17 v úseku mezi výjezdem z Čáslavi a železničním přejezdem u Koudelova. Možná objízdná trasa je po zadání údajů vyznačena na www.dopravniinfo.cz. Dopravní omezení potrvá po celé letní prázdniny.
Dále dochází k opravě chodníku v ulici Tyršova, dopravní omezení se týkají také ulice Žitenické, Havlenovy, Dusíkovy, Jabloňové, Nad Rezkovcem a Třešňové. Žádáme motoristy i chodce, aby se v uvedených místech řídili pokyny dočasného dopravního značení.


 

Čáslavský pohár mažoretek

9V sobotu 27. května se ve sportovní hale BIOS čáslavské střední průmyslové školy uskutečnil první ročník nepostupové soutěže, nazvané Čáslavský pohár mažoretek. Pořadatelské funkce se ujal místní dům dětí a mládeže, a to za vydatné pomoci rodičů čáslavských mažoretek a dalších dobrovolníků. Desítky skupin i jednotlivců předvedly vynikající výkony, za které si každý z účastníků vysloužil diplom a medaili - někteří za účast, ale ti nejlepší samozřejmě za umístění na předních příčkách. Fotogalerie je umístěna zde na facebooku města.


Podpisy z Čáslavi

dTřícátý první díl TV Čáslav vypráví o těch, kteří se svým podpisem zapsali do našich životů. Začneme oslavou 85. narozenin čáslavského rodáka pana režiséra Miloše Formana, nadýchneme se v přírodní rezervaci Velká a Malá Olšina ve společnosti tisíců nádherných bledulek, budeme svědky otevření Pravěké brány v čáslavském muzeu, podíváme se na průběh návštěvy pana prezidenta v našem městě a poté prozkoumáme novou stanici čáslavských hasičů. V dokumentární části dílu poznáme pana primáře Kunáška, který se během 64 let své chirurgické praxe podepsal na těle více než 20 000 pacientů, které operoval... Video je umístěno zde


Vítání občánků - květen 2017

vítáníKe slavnostnímu vítání novorozených občánků města Čáslavi bylo tentokrát - v květnu 2017 - pozváno celkem osmnáct miminek a samozřejmě i jejich rodičů, prarodičů, sourozenců a ostatních příbuzných, kteří rádi sdíleli neobyčejné chvíle v obřadní síni historické budovy zdejší radnice. Pro děti byly připraveny drobné dárky a jejich rodiče se mohou ještě dlouho těšit z pořízených fotografií. Vítání občánků je v Čáslavi pořádáno několikrát do roka a o účast na této malé slavnosti je mezi rodiči vždy velký zájem. Fotogalerie zde.


Rekonsturkce Tyršovy ulice  
irop

V těchto dnech byly zahájeny práce na akci „Rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova“. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU. Předmětem projektu je rekonstrukce chodníku v délce cca 1 250 m a rekonstrukce veřejného osvětlení v celé délce trasy chodníku. Potřebnost realizace projektu vychází zejména z nutnosti zajistit bezpečnost a bezbariérovost frekventovaného úseku ve městě. Pro celou trasu chodníku nyní platí, že jeho stávající stavební stav je nevyhovující, jsou identifikovány různé vady v krytu chodníku, nedostatečná šíře chodníku v rozmezí 1,4 - 1,6 m. Problémem je absence prvků ve smyslu vyhlášky o bezbariérovém přístupu.. Cílem projektu je zajištění bezpečnosti a bezbariérovosti pěší komunikace, která bude splňovat podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., která řeší podmínky pro bezbariérové užívání staveb. Součástí projektu je 8 míst pro přecházení včetně jejich nasvícení. Dle plánovaného  harmonogramu by měla být celá stavba realizována do konce roku 2017.


Společnost AVE neuvažuje o převážení kalů do Čáslavi“

Ostravské kaly – téma, které „hýbe“ Čáslaví již delší dobu. Nyní byly obavy místních obyvatel podpořeny novou informací, která proběhla médii minulý pátek. Abychom předešli dalším spekulacím, požádali jsme o vysvětlení přímo v článku citovaného obchodního ředitele společnosti AVE, pana Aleše Hampla.

Nedivme se Čáslavákům, že se obávají možného skládkování odtěžených kalů, již jen s ohledem na to, že neustále slyšíme a čteme, o jak nebezpečný odpad se jedná. Starosta města, inženýr Jaromír Strnad vedl mnohá jednání se zástupci firmy AVE CZ, z nichž jednoznačně vyplynulo, že se ostravské kaly do Čáslavi vozit nebudou. V tomto duchu také již několik měsíců místní média informují občany. Stačí ale jedna věta, která postupně budovanou důvěru zcela zničí.... A právě taková věta se v příznačný pátek 13. objevila na serveru iDNES a potom také v televizním zpravodajství.

„Za prvé je třeba pochopit současnou situaci, která vychází z toho, že někdy v roce 2015 jsme podepsali smlouvu, která má dva milníky – roky 2018 a další je až 2020. To, kde se nyní nacházíme v přípravném i myšlenkovém stavu celého projektu, je konec roku 2018. K tomuto jsme nyní projednávali i EIA a to vše se týká činností přímo v Ostravě. Jedná se tedy o systém odtěžení, ve kterém již máme jasno, zpracovali jsme veškerou dokumentaci, proti které nebyly protesty. Jde také o následnou neutralizaci vápnem, přičemž vznikne substrát s určitou energetickou hodnotou. Tam nyní naše příprava končí. To, na co máme čas do roku 2020 je hledání „koncovky“, která bude nejvhodnější pro finální odstranění tohoto materiálu.V tomto ohledu jednáme zatím s více společnostmi, ale žádné smlouvy nejsou zatím podepsány.

Z čeho tedy vznikl jednoznačně (a pro Čáslav negativně) vyznívající titulek: Na podzim začne těžba kalů z ostravských lagun, povezou je až do Čáslavi?

„Je třeba znát celý kontext, kdy bylo uvedeno, že do projektu jsme uváděli všechna zařízení, jako mezideponie a tak dále. Já sám jsem na veřejném projednání v Ostravě konstatoval, že veškeré podrobnosti o koncovém zpracovateli (a tedy i případné mezideponii zveřejníme ihned, jakmile to bude možné.

V uvedeném projektu byly samozřejmě jako zařízení, vyhovují svými parametry daným požadavkům uvedeny například Benátky, Čáslav či Kralupy – tedy všechna odpovídající zařízení. Z toho potom mohly vzniknout všechny další spekulace. Společnost AVE ale neuvažuje o tom, že by kaly byly převáženy právě do Čáslavi,“ vysvětlil na přímý dotaz možný vznik zavádějící informace, která se objevila v médiích, pan Aleš Hampl, obchodní ředitel společnosti AVE.