...Ve dnech 27. a 28.12. bude plavání pro veřejnost již od 10.00 hod...

...O Vánočních svátcích budou městské lázně zavřeny - 24 - 26.12. a 31.12.2017 a 1.1. 2018...

... Vánoce na horách pro dva? Na Čáslavské chatě je ještě poslední volný dvoulůžkový pokoj!...

Kalendář akcí

Nabídka pracovních míst

Přehled v současné době nabízených pracovních míst naleznete zde na úřední desce v sekci "Výběrová řízení"

Důležité odkazy

Obsah

Máte zájem o koupi bytu do osobního vlastnictví?

Zúčastněte se této ankety!

Děkujeme.

Žádost o dotaci na sportovní akci 2018

Formuláře k žádosti o dotaci na sportovní akci i k žádosti o dotace v oblasti kultury a činnosti spolků, nadací a občanských sdružení za rok 2018 a formuláře k vyúčtování za rok 2017 najdete zde.

Uzávěrka žádostí (sport) je do 31.1.2018, (kultura) je do 28. 2. 2018.


Známe výtěžek Tříkrálové sbírky

sV úterý 9. ledna přišli organizátoři letošní Tříkrálové sbírky v Čáslavi na městský úřad, aby zde spolu s pracovníky odboru financí otevřeli zapečetěné kasičky a sečetli všechny darované peníze. V tomto roce bylo ve městě vybráno celkem 67 537 korun, což je výrazně více, než v roce minulém. Všem dárcům ze srdce děkujeme. Výtěžek bude použit na dobrovolnickou činnost, jako příspěvek na zakoupení automobilu pro terénní službu, na podporu aktivit pro rodiny s dětmi a na další obdobné účely.


Zápis dětí do základních škol v Čáslavi na školní rok 2018/2019

 

Pátek         6. 4. 2018        od 13.00 do 17.00 hodin

Sobota      7. 4. 2018        od 9.00 do 10.00 hodin

 

Základní škola Čáslav, Nám. J. Žižky z Trocnova 182 - Tel. 327312133

Základní škola Čáslav, Masarykova 357 - Tel. 327313770

Základní škola Čáslav, Sadová 1756 - Tel. 327315741

 

Zápis žáků do 1. tříd základních škol se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 3/2012, o školských obvodech základních škol, která je uveřejněna na internetových stránkách městského úřadu www.meucaslav.cz.

 


1. čáslavské miminko roku 2018

dV pondělí 1. ledna krátce před osmou hodinou večerní se v čáslavské porodnici narodilo první miminko tohoto roku. Malý Eduard Svoboda vážil 3,3 kg a měřil 49 cm. Radost bude dělat svojí mamince Karolíně Štěpánkové a tatínkovi Vladislavu Svobodovi, pro které je prvním dítětem v jejich mladé rodině. Ke gratulantům se připojili také starosta města, inženýr Jaromír Strnad a místostarosta, magistr Daniel Mikš.

úm


Čáslav přivítala nový rok

fV několika posledních letech v Čáslavi vítá nový rok ohňostroj, odpalovaný z parčíku u sochy Jana Žižky z Trocnova vždy 1. ledna ve večerních hodinách. Stejně tomu bylo i letos, kdy se obloha nad Žižkovým náměstím rozzářila barevnými jiskrami v 18 hodin. Dospělí i děti si na zaplněném náměstí vychutnali společnou a oblíbenou slavnost. Sešli se zde rodiny i známí, aby si v první den roku popřáli do dalších měsíců jen to nejlepší. K tomuto přání se připojuje i vedení města. 

           ddfd


Čáslav zpívala koledy

,Ve středu 13. prosince se sešly desítky Čáslaváků na žižkově náměstí u vánočního stromu, kde si společně zazpívali vánoční písně v rámci celostátní akce, nazvané Česko zpívá koledy. Chybět nemohly takové stálice, jako Nesem vám noviny, Půjdem spolu do Betléma a další. Vánoční atmosféru přišli načerpat dospělí i děti, které svoji pozornost soustředily také na betlém, nainstalovaný pod vánočním stomem, který tentkrát zdobí samotný střed náměstí. 


Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

dPo mnoha letech se v Čáslavi objevil vánoční strom na jiném místě, než bylo zvykem. Poté, co byl větrem vyvrácen smrk v parku u sochy Jana Žižky z Trocnova, zajistilo vedení města instalaci vánočního stromu poblíž kašny se středu Žižkova náměstí. K jeho slavnostnímu rozsvícení došlo v neděli 3. prosince. V doprovodném programu vystoupila hudební skupina ZUŠ Band a další. Místostarosta města, magistr Daniel Mikš, při této příležitosti popřál všem přítomným příjemné prožití vánočních svátků a osobně poděkoval dárkyni letošního čáslavského vánočního stromu, paní Regině Kopové ze Zbraslavic. Fotogalerii naleznete zde.


Informace k uvažované změně právní formy městské nemocnice

V pondělí 13. listopadu se sešli městští zastupitelé na pracovním zasedání, kde se seznámili se základními důvody a principy uvažované změny právní formy městské nemocnice, resp. její možné proměny ze současné příspěvkové organizace na společnost s ručením omezeným. Jde o krok, který má umožnit poskytování dostupné zdravotní péče ve městě ve stávajícím rozsahu. Vedení města, v této souvislosti informuje občany i zaměstnance nemocnice o tom, že uvažovaná změna:
- neovlivní počet pracovních míst
- proběhne pravděpodobně k 1. lednu 2019 
- nebude znamenat snížení platů zaměstnanců platných v době 
změny
- nebude znamenat omezení rozsahu poskytované péče
- neznamená převedení nemocnice do soukromých rukou 
(s.r.o. bude ve 100% vlastnictví města)
Tímto by vedení města spolu s vedením nemocnice chtělo vyvrátit nepodložené spekulace, které se v poslední době ve městě rozšiřují. K tématu možných změn v čáslavské nemocnici je svoláno mimořádné veřejné zasedání městského zastupitelstva, na které jsou všichni srdečně zváni. Schůze se uskuteční v pondělí 27. listopadu od 17 hodin na Nové scéně Dusíkova divadla.


Připomenutí změny kontaktů

Z důvodu přestěhování kurátorek muzea na jiné pracoviště Vám oznamujeme jejich nová tel. čísla a adresu:

PhDr. Drahomíra Nováková 327 316 885, Mgr. Petra Michalová 327 312 042, Nová adresa: Bojovníků za svobodu 1448, Čáslav

Na adrese BZS 1148, dříve sídlila část odboru správy majetku, který byl přestěhován na adresu Žižkovo nám. 1. Telefonní čísla pracovníků jsou:

Vlastimil Dušek 321 613 003, Kamila Formanová 321 613 002 a Ivana Říhová 321 613 001


Zavádíme sběr použitého oleje z domácností

popelniceOd 1.11.2017 zavádí Město Čáslav sběr přepálených rostlinných olejů a tuků. Občané města tak budou mít možnost ekologicky likvidovat použitý olej namísto vhazování naplněných nádob do kontejneru na směsný komunální odpad nebo vylévání oleje do umyvadla či záchodu. Oleje a tuky, které se dostanou do kanalizace, zanášejí potrubí a způsobují závažné problémy jak v kanalizaci, tak v čistírně odpadních vod.

Použité rostlinné oleje a ztužené tuky mohou lidé odkládat pouze v uzavřených plastových obalech, např. v PET lahvích, do černých popelnic o objemu 240 l. Tyto popelnice budou uzamčeny a opatřeny kruhovým otvorem k vhazování lahví. Nádoby nejsou určeny pro technické oleje ani maziva.

Protože se jedná o pilotní projekt, bude ve městě prozatím umístěno 5 černých popelnic na těchto stanovištích:

  1. kontejnerové stání u křižovatky ul. Jahodová a Ludmily Formanové,
  2. kontejnerové stání u č.p. 1183 v ul. Boženy Němcové,
  3. Kostelní náměstí – vjezd u restaurace Na Fortně,
  4. kontejnerové stání u č.p. 1559 v ul. Žitenická,
  5. kontejnerové stání v areálu sídliště Prokopa Holého u č.p. 1903.

Podle naplněnosti popelnic a zájmu občanů bude počet stanovišť případně rozšířen do dalších lokalit města. Svoz bude realizován prostřednictvím společnosti Černohlávek OIL se sídlem v Jakubu u Církvice.


Ocenění pro hasičskou stanici Čáslav

d

Nová čáslavská hasičská stanice, slavnostně otevřená 3. března 2016, si vysloužila obdiv nejen místních obyvatel, ale hlavně členů Hasičského záchranného sboru, kterým slouží, i dalších odborníků z různých oborů. Důkazem je mimo jiné i skutečnost, že se tento objekt stal vzorovým pro výstavbu dalších stanic podobné velikosti hned v několika městech republiky. Ve čtvrtek 5. října převzali zástupci hasičského sboru, vedení města i firam, které se na výstavbě stanice podílely, cenu Stavba roku střední Čechy. 


 

Čáslav má kalendáře pro rok 2018

5Stejně jako v minulých letech, i tentokrát  byly (pro rok 2018) vydány oblíbené kalendáře s motivy města, o něž je již tradičně velký zájem nejen mezi místními.  K dostání jsou ve variantě stolní i nástěnné a koupit si je můžete například v informačním centru na náměstí Jana Žižky z Trocnova. 


Nové stránky městského muzea

sOrganizace Městské muzeum a knihovna Čáslav spustila nové webové stránky, jejichž prostřednictvím bude informovat o provozu svých středisek, kulturních a dalších akcích i příležitostných změnách. Charakter webu je obdobný jako v případě nedávno zprovozněných stránek Čáslavské servisní společnosti. Cílem je mimo modernizace tohoto komunikačního kanálu také alespoň částečné sjednocení vizuálního konceptu webové prezentace organizací ve městě. 


Společnost AVE neuvažuje o převážení kalů do Čáslavi“

Ostravské kaly – téma, které „hýbe“ Čáslaví již delší dobu. Nyní byly obavy místních obyvatel podpořeny novou informací, která proběhla médii minulý pátek. Abychom předešli dalším spekulacím, požádali jsme o vysvětlení přímo v článku citovaného obchodního ředitele společnosti AVE, pana Aleše Hampla.

Nedivme se Čáslavákům, že se obávají možného skládkování odtěžených kalů, již jen s ohledem na to, že neustále slyšíme a čteme, o jak nebezpečný odpad se jedná. Starosta města, inženýr Jaromír Strnad vedl mnohá jednání se zástupci firmy AVE CZ, z nichž jednoznačně vyplynulo, že se ostravské kaly do Čáslavi vozit nebudou. V tomto duchu také již několik měsíců místní média informují občany. Stačí ale jedna věta, která postupně budovanou důvěru zcela zničí.... A právě taková věta se v příznačný pátek 13. objevila na serveru iDNES a potom také v televizním zpravodajství.

„Za prvé je třeba pochopit současnou situaci, která vychází z toho, že někdy v roce 2015 jsme podepsali smlouvu, která má dva milníky – roky 2018 a další je až 2020. To, kde se nyní nacházíme v přípravném i myšlenkovém stavu celého projektu, je konec roku 2018. K tomuto jsme nyní projednávali i EIA a to vše se týká činností přímo v Ostravě. Jedná se tedy o systém odtěžení, ve kterém již máme jasno, zpracovali jsme veškerou dokumentaci, proti které nebyly protesty. Jde také o následnou neutralizaci vápnem, přičemž vznikne substrát s určitou energetickou hodnotou. Tam nyní naše příprava končí. To, na co máme čas do roku 2020 je hledání „koncovky“, která bude nejvhodnější pro finální odstranění tohoto materiálu.V tomto ohledu jednáme zatím s více společnostmi, ale žádné smlouvy nejsou zatím podepsány.

Z čeho tedy vznikl jednoznačně (a pro Čáslav negativně) vyznívající titulek: Na podzim začne těžba kalů z ostravských lagun, povezou je až do Čáslavi?

„Je třeba znát celý kontext, kdy bylo uvedeno, že do projektu jsme uváděli všechna zařízení, jako mezideponie a tak dále. Já sám jsem na veřejném projednání v Ostravě konstatoval, že veškeré podrobnosti o koncovém zpracovateli (a tedy i případné mezideponii zveřejníme ihned, jakmile to bude možné.

V uvedeném projektu byly samozřejmě jako zařízení, vyhovují svými parametry daným požadavkům uvedeny například Benátky, Čáslav či Kralupy – tedy všechna odpovídající zařízení. Z toho potom mohly vzniknout všechny další spekulace. Společnost AVE ale neuvažuje o tom, že by kaly byly převáženy právě do Čáslavi,“ vysvětlil na přímý dotaz možný vznik zavádějící informace, která se objevila v médiích, pan Aleš Hampl, obchodní ředitel společnosti AVE.