Harmonogram svozu tříděného odpadu 2018 zde

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Nabídka pracovních míst

Přehled v současné době nabízených pracovních míst naleznete zde na úřední desce v sekci "Výběrová řízení"

Důležité odkazy

Obsah

Beseda s brig. gen. Ing. Andorem Šándorem

sV úterý 15. května se v prostorách galerie čáslavského Městského muzea a knihovny uskutečnila beseda s bezpečnostním expertem Ing. Andorem Šándorem. Tento odborník, který má k Čáslavi úzké osobní vazby, zaplněnému sálu vysvětlil některé principy současné mezinárodní politiky, dotkl se migrantské krize, (kde zdůraznil, že se tento problém našeho státu přímo nedotkl) a hovořil také o možném průběhu a důsledků obávaného blackoutu, tedy rozsáhlého výpadku elektřiny. Přibližně dvouhodinové setkání bylo zakončeno autogramiádou.


Nejlepší sportovec roku 2017

sČtvrtek 26. dubna přinesl do čáslavského Dusíkova divadla slavnostní chvíle vyhlašování nejlepších sportovců města za rok 2017. Medaili, diplom a další pozornosti si odnesli zástupci atletů, fotbalistů, judistů, hokejistů, ale také reprezentanti v jezdectví, plavání, nohejbalu nebo tak zvaní "krajánci", tedy čáslavské děti, které sportují v jiném městě. Přibližně hodinu a půl trvající program svým vystoupením doplnil Pekař (Petr Štolba) se svojí hudební skupinou. Výtěžek dobrovolného vstupného byl v konci programu věnován organizaci Cesta životem bez bariér. Seznam oceněných sportovců zde. Gratulujeme!


Smutná zpráva

f
V pátek 13. dubna zemřel ve svých 86 letech jeden z nejvýznamnějších čáslavských rodáků, světoznámý filmový režisér pan Miloš Forman. Čáslavští obyvatelé mohou vyjádřit svoji soustrast podpisem do kondolenční knihy, umístěné ve vestibulu kina Miloše Formana, a to od sobotního poledne (14.4. 2018) a v následujících dnech vždy v odpoledních hodinách. (foto: Petr Novák, Wikipedie)

Miloš Forman se narodil 18. února 1932 v Čáslavi. Zemřel 13. dubna 2018 v USA, kam odešel v průběhu procesu normalizace. 


Slavnostní otevření zrekonstruovaného infocentra

dOd pondělí 16. dubna slouží čáslavským občanům i turistům, kteří přijedou do města, nově zrekonstruované informační centrum na Žižkově náměstí. Slavnostního otevření se zúčastnili jak představitelé města, tak i zástupci dodavatelských firam a pracovníci městského muzea a knihovny, pod jehož správu infocentrum spadá. Proměny se dočkala nejen samotná podoba střediska, ale také jeho technické vybavení, které je nyní skutečně na úrovni jedenadvacátého století. Ostatně - přijďte se přesvědčit sami.


Mimořádné zasedání zastupitelstva k problematice zdejší skládky

dV pátek 6. dubna se na Nové scéně Dusíkova divadla sešli zájemci o informace ohledně fungování čáslavské skládky a zvláště pak problematiky navážení materiálu z lagun Ostramo se zastupiteli města, odborníky ze společnosti AVE CZ a Ministerstva životního prostředí České republiky. Přítomní specialisté se soustředili hlavně na vysvětlení jednotlivých pojmů a rozdílu mezi složením a nebezpečností polotekutých kalů, které jsou určitým symbolem celé mediálně sledované kauzy (a budou likvidovány v sokolovské oblasti ve spalovně ve Vřesové) a dalšími odtěžovanými složkami, jako je například v Čáslavi nyní tolik diskutovaná hlinka, které je ze zákona možné ukládat na skládkách nebezpečného odpadu. Vzrušená atmosféra schůze, kterou monitoroval mimo jiné i štáb televize ČT z pořadu Reportéři, který přede dvěma lety celou kauzu rozvířil, přinesla některé nové poznatky, zvláště o legislativních hlediscích celého problému. Firma AVE CZ v tomto ohledu podniká v rámci platných zákonů a povolení a není tedy možné její činnost výrazně omezovat. Výtka, která od účastníků schůze zazněla, že vedení města neučinilo kroky, které by vedly k zákazu navážení tohoto materiálu na čáslavskou skládku, byla tedy z laického pohledu pochopitelná, avšak, město tímto způsobem zkrátka zasáhnout nemůže. Jak konstatoval starosta města, inženýr Jaromír Strnad, město není v pozici, kdy by mohlo této firmě cokoliv přikazovat nebo zakazovat. Každopádně - jak bylo slíbeno již v počátku celého případu - polotekuté kaly, které obsahují největší množství nebezpečných látek, se v Čáslavi skladovat ani mezideponovat nebudou. Potvrdili to jak zástupci společnosti AVE CZ, tak i odborníci z ministerstva životního prostředí. Přepis celého jednání mimořádného zasedání městského zastupitelstva bude (po zákonem dané anonymizaci, která si vyžádá určitý čas) k dispozici na webu města. O jejím zveřejnění budeme informovat.

Zastupitelstvo přijalo toto usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. 10/2018

1. konstatuje, že společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., ztratilo jeho důvěru ohledně včasného a objektivního informování občanů a blízkého okolí o ukládání nebezpečných odpadů na skládku v Čáslavi,

2. vyzývá společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

* zřídit trvale aktualizovaný speciální web nebo sekci v rámci stránek společnosti AVE CZ, kde budou zveřejněny dokumenty týkající se skládky,

* zřídit termokamerový systém skládky v Čáslavi

3. ukládá vedení města:

* zřídit komisi pro nakládání s odpady,

* uzavřít dohodu s vedením skládky o periodickém poskytování zájmových informací,

* zajistit Dny otevřených dveří pro veřejnost, a to vždy v červnu a říjnu každého kalendářního roku,

* projednat se spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. možnost snížení poplatků za svoz TKO pro občany města Čáslavi,

* vybudovat systém varování obyvatelstva v případě havárie.


Reakce starosty města na otevřený dopis

V reakci na otevřený dopis v němž jsou uvedeny některé zavádějící informace, rozeslaný zastupitelům města a zveřejněný na sociálních sítích, informuji všechny občany, že se vedení města rozhodlo svolat mimořádné zasedání městského zastupitelstva, jehož jediným bodem bude právě problematika čáslavské skládky a diskutovaného propojení s projektem likvidace kalů z lagun Ostramo. Zasedání budou přítomni také zástupci společnosti AVE CZ, která čáslavskou skládku provozuje.

Termín mimořádného zasedání městského zastupitelstva, které se uskuteční v prostorách Nové scény Dusíkova divadla, byl stanoven na pátek 6. dubna od 16.  hodin. 

 Ing. Jaromír Strnad, starosta města Čáslavi


Kaly z ropných lagun Ostramo ekologicky zlikviduje Sokolovská uhelná

Obavy, spekulace i poměrně dlouhá jednání jsou dnes již minulostí. Pro Čáslav tato kauza, kterou přibližně před dvěma lety rozvířil pořad Reportéři ČT, v němž byla zmíněna Čáslav jako jedno z možných míst likvidace ostravských kalů, dopadla dobře. Kaly se do našeho města skutečně vozit nebudou. Ačkoliv již před mnoha měsíci informovalo vedení města veřejnost o vývoji jednání se společností AVE CZ (která zvítězila ve výběrovém řízení na odstranění této ekologické zátěže), z něhož jasně vyplynulo, že Čáslav není na seznamu míst, která připadají v úvahu pro likvidaci kalů, zprávy si přes veškerá ujišťování bohužel žily svým vlastním životem a zvláště na sociálních sítích se neustále opakovaly nejrůznější spekulace. Nyní je tedy již veřejně známé místo likvidace kalů z lagun Ostramo. Je jím Sokolovská uhlená - tlaková plynárna Vřesová. Ta byla již zakotvena v prováděcím projektu a disponuje platných integrovaným povolením. "Projekt má veškerá potřebná povolení a byl schválen zadavatelem zakázky Diamo s.p., supervizí CZ BIJO, MInisterstvem životního protředí, ČIŽP a Ministerstvem financí ČR. Pro přímý převoz na místo likvidace bude využita železniční doprava, která je z hlediska vlivu na životní prostředí nejšetrnější," uvedlo vedení společnosti AVE CZ. 


Nemocnice zůstane příspěvkovou organizací města

dNěkolik měsíců trvající diskuse o možné proměně právní formy čáslavské městské nemocnice jsou u konce. S ohledem na skutečnost, že je dnešní příspěvková organizace města příjemcem dotačních financí, byl záměr konzultován na ministerstvu pro místní rozvoj, které po dalších rozhovorech se zástupci ministerstva financí konstatovalo, že takováto změna není z jeho pohledu a dle stanovených podmínek dotačních titulů možná. "Jde samozřejmě o moment, který přinese určité komplikace, ale jsme připraveni se s touto skutečností vypořádat v rámci stanovených podmínek tak, abychom zajistili dostatečné financování provozu nemocnice," konstatoval v souvislosti s tímto rozhodnutím starosta města, inženýr Jaromír Strnad. Nemocnice tedy i nadále zůstane příspěvkovou organizací města. 


Připomenutí změny kontaktů

Z důvodu přestěhování kurátorek muzea na jiné pracoviště Vám oznamujeme jejich nová tel. čísla a adresu:

PhDr. Drahomíra Nováková 327 316 885, Mgr. Petra Michalová 327 312 042, Nová adresa: Bojovníků za svobodu 1448, Čáslav

Na adrese BZS 1148, dříve sídlila část odboru správy majetku, který byl přestěhován na adresu Žižkovo nám. 1. Telefonní čísla pracovníků jsou:

Vlastimil Dušek 321 613 003, Kamila Formanová 321 613 002 a Ivana Říhová 321 613 001


Zavádíme sběr použitého oleje z domácností

popelniceOd 1.11.2017 zavádí Město Čáslav sběr přepálených rostlinných olejů a tuků. Občané města tak budou mít možnost ekologicky likvidovat použitý olej namísto vhazování naplněných nádob do kontejneru na směsný komunální odpad nebo vylévání oleje do umyvadla či záchodu. Oleje a tuky, které se dostanou do kanalizace, zanášejí potrubí a způsobují závažné problémy jak v kanalizaci, tak v čistírně odpadních vod.

Použité rostlinné oleje a ztužené tuky mohou lidé odkládat pouze v uzavřených plastových obalech, např. v PET lahvích, do černých popelnic o objemu 240 l. Tyto popelnice budou uzamčeny a opatřeny kruhovým otvorem k vhazování lahví. Nádoby nejsou určeny pro technické oleje ani maziva.

Protože se jedná o pilotní projekt, bude ve městě prozatím umístěno 5 černých popelnic na těchto stanovištích:

  1. kontejnerové stání u křižovatky ul. Jahodová a Ludmily Formanové,
  2. kontejnerové stání u č.p. 1183 v ul. Boženy Němcové,
  3. Kostelní náměstí – vjezd u restaurace Na Fortně,
  4. kontejnerové stání u č.p. 1559 v ul. Žitenická,
  5. kontejnerové stání v areálu sídliště Prokopa Holého u č.p. 1903.

Podle naplněnosti popelnic a zájmu občanů bude počet stanovišť případně rozšířen do dalších lokalit města. Svoz bude realizován prostřednictvím společnosti Černohlávek OIL se sídlem v Jakubu u Církvice.


Nové stránky městského muzea

sOrganizace Městské muzeum a knihovna Čáslav spustila nové webové stránky, jejichž prostřednictvím bude informovat o provozu svých středisek, kulturních a dalších akcích i příležitostných změnách. Charakter webu je obdobný jako v případě nedávno zprovozněných stránek Čáslavské servisní společnosti. Cílem je mimo modernizace tohoto komunikačního kanálu také alespoň částečné sjednocení vizuálního konceptu webové prezentace organizací ve městě.