Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 

Nabídka odprodeje nemovitého majetku města

1234

Více informací zde

 

 

Důležité odkazy

FB

svoboda

nabídka práce v regionu

tvcaslav

  caslavsko

 afb zenit

Putování po historických městech Čech a Moravy

ROP STŘEDNÍ ČECHY

  

Obsah

Pomozte, prosím, vzniku nového komunitního plánu (plán, podle něhož může být upravena nabídka sociálních služeb na Čáslavsku)! Stačí vyplnit tento dotazník. Vysvětlivky jsou umístěny zde. Děkujeme!


Ve čtvrtek dne 15. 10. 2015 bude uzavřen registr řidičů z důvodu školení!


Vyhlášení vítězů literární soutěže

LKNBV sobotu 10. října proběhlo v prostorách výstavní síně Městského muzea a knihovny Čáslav slavnostní vyhlášení vítězů letošního ročníku literární soutěže Čáslav 2015. Mezi oceněnými v kategorii poezie jsou: Cena poroty - Tereza Klenorová, Martin Trdla a Svatopluk Rozmarýn Zlatohlávek; Čestná uznání - Ladislav Koliáš, Otakar Pasíř aLukáš Vítek. V kategorii prozaických děl: Cena poroty - Adam Dvořák, Denisa Černá a Vladimír Havlíček; Čestná uznání - Petr Burian, Adam Suchý a Jana Trhlíková. Všem oceněným gratulujeme! Fotogalerie zde.


Další semestr Univerzity volného času byl zahájen

UVCVe středu 23. září se uskutečnila první z osmidílného cylu přednášek devátého semestru druhého běhu čáslavské Univerzity volného času. I tentokrát byl zájem o možnost účasti velký a posluchačky do posledního místa zaplnily kapacitu přednáškové síně městské knihovny. Stejně jako v minulých semestrech, i tentokrát na "studentky" Univerzity čekají zajímavá témata, týkající se běžného života, zdravého životního stylu, bezpečnosti seniorů i mnohá další.   


Nábor malých fotbalistů

nábor - fotbalV pondělí 21. září proběhl na hřištích čáslavského fotbalového klubu nábor malých fotbalistů s názvem „Můj první gól”. Akce podporovaná Fotbalovou asociací České republiky, která je pořádána dvakrát do roka v měsících květnu a září, byla určena dětem z okolních mateřských škol. Pro chlapce i děvčata bylo připraveno několik stanovišť, na kterých si mohli vyzkoušet soutěže s prvky nejen fotbalu, ale také například atletiky nebo gymnastiky. Mezi účastníky zavítal i bývalý trenér české fotbalové reprezentace do 21 let Jakub Dovalil.       


Havelské posvícení

posvíceníV sobotu 19. září se v zahradě čáslavského městského muzea konalo letošní Havelské posvícení. Po celé odpoledne se zde scházeli malí i dospělí návštěvníci, aby ochutnali atmosféru pohodového odpočinkového programu, v němž nechyběla pohádka pro děti, hudební vystoupení ani možnost chutného a bohatého občerstvení či nákupu drobností na památku. Novinkou letošního ročníku posívcení byl malý antikvariátek místní knihovny. K dobré náladě přispělo také příjemně teplé a slunečné počasí. Několik fotografií z akce je připraveno zde ve fotogalerii.


Upozornění majitelům psů

pMěstský úřad Čáslav upozorňuje, že bude probíhat hromadné očkování psů, starších tří měsíců, proti vzteklině, podle zákona č. 166/99 Sb. o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace o přesných termínech očkování i adresy veterinárních lékařů, kteří jej budou v tomto roce provádět, naleznete zde  v přiloženém oznámení, které každý chovatel obdrží též do schránky.


Začal nový školní rok

škola1. září usedli do školních lavic také ti nejmenší - noví žáci prvních tříd. V základních školách na Žižkově náměstí a v Masarykově ulici otevřeli v tomto školním roce po dvou prvních třídách, v základní škole v Sadové ulici již podruhé v její krátké historii dokonce o jednu první třídu více. Slavnostního zahájení nového školního roku se zúčastnil také starosta města, inženýr Jaromír Strnad, který při této příležitosti navštívil právě ZŠ v Sadové ulici. Všem dětem přejeme do nového školního roku mnoho štěstí!


Rekonstrukce fasády kina je dokončenafond

kinoV uplynulých měsících došlo k opravě fasády a výměně oken budovy Kina Miloše Formana. Tato akce završila několikaleté úsilí vedení města o celkovou rekonstrukci objektu, a to jak po stránce stavebně-technické, tak i po stránce jeho vybavení.
V rámci akce, oficiálně nazvané „Zateplení fasády a výměna oken budovy Kina Miloše Formana Čáslav” bylo celkem investováno 6 018 395,- Kč. Z této sumy činila dotace, získaná z Operačního fondu životní prostředí, oblasti podpory Realizace úspor energie, plných 2 552 940,- Kč. Další náklady neslo město Čáslav.
Uvedené zateplení objektu přinese v následujících letech (při srovnatelných cenách energií) úsporu přibližně dvou set tisíc korun ročně. Kromě finanční úspory zajistí provedená rekonstrukce také provoz, ohleduplnější k životnímu prostředí, což se projeví například v předpokládaném snížení produkce CO2 o 24 tun v průběhu jednoho roku. Dalším faktorem je i výrazné snížení spotřeby energie, kde má rozdíl činit přibližně 430 GJ.


Modernizace objektu společenského sálu Grand

grandV průběhu měsíce června byla zahájena modernizace objektu společenského sálu Grand v centru Čáslavi. Budova se sálem byla na přelomu 70. a 80. let minulého tisíciletí přistavěna k zadnímu traktu klasicistní budovy, která tvoří s ostatními budovami hranici Nám. Jana Žižky z Trocnova. 30tiletý provoz společenského sálu se logicky podepsal jak na celkovém vnitřním i vnějším vzhledu budovy, tak i na kvalitě jejího technologického zařízení. Více čtěte zde.

 


Vyhodnocení soutěže o LOGO města Čáslavi

logoV souladu s podmínkami soutěže byly předložené návrhy označeny pořadovými čísly od 1 do 35 podle data doručení. Označení provedli zaměstnanci Odboru školství, kultury a památkové péče MěÚ Čáslav, dále byly návrhy opatřeny razítkem města a podpisy. Členům hodnotící komise, tedy členům Kulturní komise města Čáslav, nebyl při hodnocení dne 7.5.2015 znám autor návrhu. Byl vybrán návrh č. 34, který byl následně předložen ke schválení Radě města Čáslav. Schválený návrh je podkladem ke konečnému zpracování v grafickém studiu. Výherkyní se stala paní Helena Růžičková.